Skal vi ned til 15?


Skal vi ned til 15 eller spretter vi ved 18 tallet som vi gjore i august? Blir en dobbelbund satt her?