DOF SKVIS

DOF 27.09.2019 kl 13:07 96363

Nå haster det visst å dekke shorten?
Redigert 21.01.2021 kl 09:33 Du må logge inn for å svare

Så det dere sier at denne skal mer ned??
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
30.09.2019 kl 14:51 4209

Korrigering aksjonærverdier prises tilnærmet til null ref dagens børsverfi. Ikke bokført egenkapital. Ved en restruktering av Dof subsea idag med frisk kapital så skal obligasjonseiere med usikret obligasjonsgjeld tape store deler av utlån. Man skyter ikke inn ny egenkapital uten at betydelig med gjeld skal slettes idagens marked og usikred gjeld går alltid foran sikret gjeld. Situasjonen irrasjonell som Hilde Drønen sa på Q1, og tydeliggjort på Q2 da obligasjonslån eiere setter sine utlån i fare ved en restruktering. Da er det ofte bankene med sikkerhet som er i føringen.

Hvor stor short posisjon har du?
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
30.09.2019 kl 15:05 4171

Opticom 2000 er en dristig person. Det kan ut fra argumentene hans høres ut som han mener SOFF er i en bedre finansiell situasjon enn DOF. En skal tenke rimelig skjevt for å komme dit, lurer på om det er mange andre som tenker som han.

DOF har veldig mye bedre kort enn SOFF på hånden i forhandlingene med sine kreditorer, og det er mildt sagt merkverdig at Opticom2000 ikke har fått dette med seg. Egentlig er det helt uinteressant å sammenligne med SOFF som er i en diamentralt forskjellig posisjon.

Rangert etter viktighetsgrad vil jeg si at DOFs viktigste kort er følgende:
1. De aller fleste bankene er positive til å finne en løsning. Det har blant annet fra DOF selv blitt sagt tydelig at nesten alle kreditorer er med videre. Det betyr at omfanget av finansieringsutfordringene som skal løses gir gode odds for å komme frem til enighet.

2. DOF og DOFSUB har en betydelig egenkapital på ca. 5700 millioner kr og sannsynlig betydelige merverdier i skip og utstyr ut over bokførte verdier.

3. DOF har en betydelig EBITDA. I 2Q 2019 var den på 712 MNOK før hedging, og DOF har varslet i 2Q pres. at det vil bli høyere EBITDA i andre halvår 2019.

4. DOF har en rekke sterke langsiktige kontrakter som bidrar med deler av EBITDA i selskapet og som gir et solid fundament for at DOF år for år kommer til å betale ned gjelden i selskapet til fornuftige nivåer. Noen av kontraktene er svært sterke.

5. Når det er veldig mye som er på plass rundt det finansielle for DOF/DOFSUB har kreditorene veldig mye å tape på å rote det til og gjøre at selskapet får alvorlige utfordringer. Kreditorene kan ved å komme frem til en løsning friskmelde DOF/DOFSUB i sin portefølje og fokusere arbeidet på de selskapene som har de virkelig store problemene, HAVI, SOFF med flere, de som har negativ egenkapital, vesentlig lavere inntekter, få langsiktige kontrakter osv.


Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Mcap er fortsatt ~500MNOK, jeg vil overhodet ikke karakterisere det som tilnærmet null. Så verdsettelsen skal med all sannsynlighet ned 90-100% i en restrukturering. Du må forstå at prisingen av aksjer er markedets prising av den bokførte egenkapitalen. Du må huske på at usikret gjeld prioriteres foran aksjonærene. Så i DOFSUB vil da trolig en vesentlig andel av bondsa konverteres til EK, i tillegg til en større emisjon. Da vil DOF ASA sin eierandel vannes ut og selskapet må skrive ned posten i DOFSUB. Da vil ASA med all sannsynlighet gå konkurs, da de får et gap på en drøy milliard for bokført egenkapital mot lånebetingelsene. Videre mister ASA 60-70 av EBITDA for gruppen og NIBD/EBITDA vil skyte i taket. I dag er LTM/EBITDA på ca. 11x.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
30.09.2019 kl 15:10 4177

Tiltross for at skip i lange kontrakter har endel bokført EK, så kan ikke obligasjonseiere gå på skip. Deretter må man se på Dof ASA selskaps struktur med bla Dof management, samt at de lukrative JV avtale med TechnipFMC ligger i egne selskap mens skipene ligger hos Dof subsea. Veldig komplisert opplegg som sikrer Dof og gjør det vanskelig for obligasjonseiere å finne på noen sprell.

Du svare aldri på short posisjon, og om du ser på Solstad som sterkere finansielt
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Det du skrev i dette innlegget er ett rent komplett svada. Tror ikke du på noen som helst måte fatter hvordan kapitalstrukturen ser ut, og hvordan en restruktureringsprosess foregår. Jeg har også brukt idiotisk mye tid for å forklare deg og andre hva som er realitet for dagens aksjonærer, men jeg forstår at det er tilnærmet umulig å nå igjennom.

Mener at jeg svarte på spørsmålet ditt i dette innlegget:
Opticom2000

I dag kl 13:38
225


Ja, så da er vi enig om at dagens aksjonærer med absolutt overveiende sannsynlighet vil tape alt? Mcap er fortsatt 500 mill ish, noe som er ca 500 mill for mye. Aksjene skal til null, obligasjonseiere må trolig akseptere voldsom haircut og aksjer som en del av en restruktureringsløsning. Ny egenkapital må skytes inn. I kombinasjon med dette så vil bankene være med å spille ball.

Aksjonærer og junior kreditorer i SOFF er like kjørt som i DOF. En forskjell er at SOFF har Aker og Fredriksen i ryggen, mens DOF har en hovedaksjonær som sliter med interne stridigheter.

Jeg kommenterer ikke min posisjon noe mer spesifikt enn at jeg har en shortposisjon.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Janic
30.09.2019 kl 15:24 4158

Her er det bare å slappe helt av. Disse algoritmene har laget store svingninger hver dag den siste uken.
De tjener store penger, både ved å presse kursen opp eller ned, i tur og orden, men dagen ender til slutt i pluss, og vi er på vei opp :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Jeg har på ingen måte skrevet noe om at SOFF er i en bedre finansiell situasjon enn DOF. SOFF skal også til null og øvrige stakeholders må også der ta en saftig beat.

Hvordan kan du begrunne at DOF har langt bedre kort på hånden i sine forhandlinger med stakeholders?

1. Her skriver du kun selvfølgeligheter. Åpenbart at alle banker og øvrige kreditorer er positive til å finne en løsning. Alternativet er langt verre. Det som er utfordrende er hvordan disse kreditorene skal bli enig seg i mellom, da ingen ønsker å komme dårligere ut enn andre. Nåværende aksjonærer er uansett fucked. De eneste som kan stille eventuelle krav er investorer som blar opp nye friske penger.

2. Sannsynligheten er snarere at bokverdiene er inflaterte da DOFSUB kun har gjort impairments tilsvarende 13% av NB paritet siden 2014. Hvor bla. selskapet har bokført sin eierandel i DOFCON til historisk NB. Faktum er at disse annenhåndsverdiene er langt lavere i dag, til sammenligning har SDRL forsøkt å selge Seabras Sapura i lang tid uten å lykkes. Så denne påstanden er for din del i bestefall kunnskapsløs.

3. NIBD/LTM EBITDA er på drøyt 11x. Du må se EBITDA mot den faktisk netto rentebærende gjelden. I en kapitalintensiv bransje som offshore så forsvinner enormt mye av EBITDA før man kommer til gjeldsbetjening. Denne multippelen forteller meg at selskapet egentlig er konk, da de på ingen måte har en drift som kan betjene denne gjelden.

4. Backlog og EBITDA-grunnlaget vet vi, men det er ikke nok til å bære forpliktelsene. Så her skriver du kun svada.

5. Om "veldig mye er på plass rund det finansielle for DOF/DOFSUB" vet vel egentlig ikke du noe som helst om, med mindre du sitter med informasjon som ikke er kjent i markedet. Igjen er det mye svada-skriverier og selvfølgeligheter. For at banker og kredittinstitusjoner skal kunne "friskmelde" sine engasjementer så må aksjonærene wipes, obligasjoner må kuttes og konverteres og ny egenkapital må skytes inn.

Kort oppsummert så vil dagens aksjonærer sitte igjen med null.

Velbekomme!
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
30.09.2019 kl 15:43 4122

Vi forstår du er short Opticom. Du forstår ikke helt virkeligheten i dagens marked. Hvorfor har ikke banker og obligasjonseiere slått Solstad konkurs for lenge siden som ikke betjener verken renter eller avdrag? Tror du banker og obligasjonseiere er tjent med å slå Dof konkurs og tape 20+ milliarder i samlet utlån. Obligasjonseiere uten sikkerhet taper 100 %, og bankene ca 70 % ref videre salg av skip gir kun 20-30 % av byggekost. I tillegg skal 25 milliarder i kontraktreserver, mange meget lukrative langtidskontrakter i Sør Amerika tapes i sin helhet.. Samt høy standing og posisjon DOF har i markedet. Tror du dette er banker, og andre stakeholders ønske? Dette er oppskriften på maksimering av tap og vil aldri skje tiltross for at det er musikk i ørene til en shorter. DOF har stort makt i posisjonen da banker, og kreditorer ikke har noen alternativ. Dof subsea som er saken her, har betalt renter og avdrag på sin milliard gjeld gjennom hele krisen. Selskap har ikke hatt soft terms, og blir rammet av enkelte banker ønsker å avslutte sin eksponering mot olje og offshore da obligasjonslån ikke blir mulig å rullere/ refinansiere. Obligasjonslån har vært toppfinansieringen på kostbare offshoreskip, hvor det hele tiden har vært planen å rullere gammel gjeld mot ny gjeld også før krisen.

Det er greit at du har shorters teori på hvordan dette kan gjennomføres og dette hadde muligens vært praksis i andre bransjer eks flybransjen hvor eiendeler er lett omsettelig for kreditor som dekker hele utlån. Det her du misser fatalt i din argumentasjon rundt DOF og markedet. Og du burde vært flue på veggen i forhandlingene vedrørende Solstad som har 2 milliarder i negativ EK, 1/4 av skip i opplag som forhandler om å få slettet halve gjelden på 31 milliarder. Hvorfor tror du ikke bank har tatt sitt pant, og solgt sitt skip videre? Det er pga restverdi ved et videre salg er lav samt skip er ekstremt kompliserte i drifte for en ny organisasjon. Ev. kontrakter som ligger på skipene vil også gå tapt og bankene står i en situasjon hvor de har maksimert sitt tap.

Dof sin verdi er idag priset som en opsjon. ca 85 % av verdiene er vekke siden freinansieringen i 2016. Utelukker ikke at obligasjonseiere kan konverterte gjeld til aksjer. Men man går ikke inn med ny EK iform av en emisjon rettet mot DOF ASA vil det være tydelig krav om gjeldslettelse. Er en grunn til at Dof har sin deadline etter Solstad. Og situasjon i DOF subsea iht rullering av gjeld er jeg sikker på blir løst da det er irrasjonelt for obligasjonseiere, banker og andre stakeholders å sette selskap i en slik situasjon da setter sine utlån i fare.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Jeg svarer for så vidt på mye av det du skriver i mitt innlegg ovenfor. Gidder ikke å gjenta meg selv for femte gang. Det er ikke så interessant å diskutere SOFF.

For å omformulere problemstillingen for deg. DOF ASA er i dag priset til ~500MNOK. Du eier aksjer i dagens DOF as is. Du tror på at denne kursen skal opp?

Hva er dine argumenter for at en investor som kjøper aksjer i DOF i dag skal tjene penger på sin posisjon over de neste tolv månedene?
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
30.09.2019 kl 16:23 4013

Opticom, vil kalle deg en virkelighetsfjern klovn. Kanskje like fjern fra virkeligheten som Opticom en gang var. Trekker inn Solstad, da de er 10 x verre finansielt stilt enn DOF hvor en langsiktig løsning blir utsatt gang på gang. Hvorfor? Bankene ønsker ikke ta milliardtap.

1. 25 milliarder i kontrakts reserver gir god forhandlingsposisjon. Mange meget lukrative kontrakter i Sør Amerika inngått før oljekrisen. Ebitdea fra DOFCON, Techdof vil alene utgjør over 1 milliard i 2019. En differensiert flåte med tung satsing på subsea som er ventet øke voldsomt i årene fremover med Olje og havvind parker.
2. Hvorfor skal skip på 8 eller 10 års kontrakter med opsjon nedskrives, samt selskap kontrakt ligger i.Her er det regnskapsregler som DOF, Solstad og andre følger
3. I en kapitalintensiv bransje som offshoreskip nyter det ikke å putte på en milliard for å bedre EK med gjeld på ca 22 millioner. Det er penuts.
Skal det gjennomføres en emisjon mot hovedeier vil det være klare krav til gjeld slettelse. Situasjon og markedsforholdene er annerledes idag enn i 2016.
Dof kan ikke godta en svakere avtale enn Solstad, det kan endre markedforholdene i noen av områdene DOF opererer.

Røkke og Fredriksen, særlig Aker m/ Røkke er nådeløse forhandlere. De har kjøpt ett lodd og går ikke inn med mer før de får igjennom sine krav. Ellers venter de til selskap er konkurs og Peder Solstad får i oppgave å plukke opp restene som de ser som attraktive.Og bankene vet at det er handling bak krav, og har ingen andre muligheter..

4. backlogg og kontraktstrøm øker spesielt fra Brasil i 2019, da alle skip er nå levert i i operasjon.

Kort oppsummert, det nytter ikke med finansuttrykk for å løse situasjonen i Dof Subsea og den er irrasjonell for spesielt obligasjoneiere uten sikkerhet.
Situasjon er overdramatisert, og til syvende sist er ikke dette en situasjon banker eller obligasjonseiere ønsker være i.
Ved en ny EK emisjon vil det være tøffe krav iht til gjeld-slettelse.

Aksjonærer er allerede tilnærmet nullet og aksjeprisen er en opsjon.

Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Så du er enig i at aksjen med overveiende sannsynlighet skal til null, og at dagens aksjonærer kommer til å miste alt eller i bestefall bli utvannet med 90% eller mer?
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Kontur
30.09.2019 kl 16:41 3968

Der er ikke mange som mener at aksjen kommer til å gå i null.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
30.09.2019 kl 16:56 3925

Ja, visst 50% av gjelden på konsernbasis blir slettet så tror jeg Dof kan gå med på en ekstremt utvannende emisjon. Det vil isåfall være en krise emisjon.
Da oppsiden med 50% mindre gjeld vil være stor. Dette var I utgangspunktet en kommentar fra
åge Figenschou hentet fra Sysla.
Du svarer aldri på spørmål iht til faktisk realiteter. Hva skal bankene gjør med alle offshore skipene, og hvem skal drifte de Dof har vært det sterkeste offshore rederiet i Norge. Så man må til utlandet, eks tidewater som kanskje betaler 20% av byggekost. Ser i flere datterselskap av Dof subsea eks Dof installer er det ikke krysspant. Her er EK 1 milliard i EK og kontantkasse 300 millione
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
danmark1
30.09.2019 kl 17:25 3868

Er tilbage efter et par dage i udlandet. Det er hovedløs gerning at debattere, når shorterne ikke vil godtage kendsgerninger, men opstiller det værst tænkelige udfald. Der kommer en fornuftig løsning, så lad bare shorterne handle med hinanden. Så længe man holder på sine aktier, får de ikke held med deres forehavende.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
30.09.2019 kl 17:45 3836

Undersøkte kort med bekjente i finansbransjen. De mener at deler av obligasjonsgjeld Dof subsea mangler parter på kan refiansiering bli overtatt av halvindistriell aktør, hegdefond, eller at Laco eller Peristrokia(eierselskapene til Helge Møgster og Frederik Wilhelm Mohn) går inn i posisjonen det er snakk om ca 1/10 av obligasjon. Det er tilnærmet umulig hente EK via Dof asa på dagens kurser, samt at Fredrik Mohn og Møgster er uenig om veien videre(Fredrik Mohn har negativ kontroll i Møgster Mohn offshore)
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Dette må være en våt drøm, for Dof-aksjonærer :-)

Dof har to typer gjeld. De som har pant i skip, vil aldri gå med på gjeldslette. De som har obligasjonslånene, vil kanskje gå med på å nedskrive gjeld. Men ikke uten å få den omgjort til aksjer. Nå verdsettes selskapet til 500 mill, og om f.eks 5 milliarder skal omgjøres til aksjer, blir det ufattelig mye nye aksjer på dagens kurs. I tillegg kan/vil de kreve frisk kapital via emisjon. Dette for å unngå ny runde om få år.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
30.09.2019 kl 18:16 3821

Enkelt svar. Det kommer en løsning på den langsiktige finansieringen. Enten ved at Dof får inn en ny bank, andre obligasjonseiere dekker solidarisk opp for aktør som vil ut, aktør som vil ut blir overtalt til til å bli, Møgster eller Mohn går inn, eller annen halvindistriell aktør tar plass. En rasjonell løsning kommer
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

5 milliarder omgjort til aksjer. Hallo, det er da ingen aksjonærer som vil gå med på det. Dette går i orden, det er jeg helt overbevist om. Dof trenger heller ikke å få 5 milliarder slettet for å fungere fint. Det er bare trolig brudd på coventants som har gjort dette, de kunne betalt ballongen, selvom det da hadde blitt magert i kassa og kanskje vanskelig å komme gjennom vinteren. Synd vi trolig må vente enda en måned før vi får vite noe.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
30.09.2019 kl 19:05 3750

Ganske heftig eskalering fra short spekulanter uten rot i virkeligheten. Mye av Dof subsea langsiktig gjeld er i $ og brasilianske utviklingsbanker. Har får man ikke til noen gjeldslettelse. Det er usikret obligasjonsgjeld som vil ryke.
Dette er formalitet for Dof å løse. Milliardærene Helge Møgster eller Mohn kan gå inn i posisjon og overta dansk banks del av obligasjon. Men jeg tror som drekkapilsen, men vil se hvilken løsning som kommer på bordet hos Solstad før man konkludere. Helge Møgster er en rå forretningsmann. Han vanner ikke ut sin egen posisjon visst han kan gå inn med 50 millioner i en obligasjon.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
suspekt
30.09.2019 kl 20:04 3652

Hva sier aksjonæroversikten? noe bevegelser??
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
30.09.2019 kl 21:37 3505

Dette er vel Opticom2000.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Jeg kommenterte bare på innlegget til hstray, som snakket om gjeldsslette på 50%. I så måte skulle jeg kanskje skrevet 7.5 milliard i nye aksjer.

Vi vet ikke sikkert om de er i brudd på en eller flere coventants. Spekulasjoner. Men det er ikke så lite problemfullt som du fremstiller det. Kommer de i brudd, var det vel ca. 10 milliarder i langsiktig gjeld som ble omgjort til kortsiktig gjeld. Derfor er det uforståelig at ledelsen setter selskapet i en slik situasjon, om det ikke er noe større problemer bak.

https://e24.no/boers-og-finans/i/LAkE7q/dof-vil-trolig-havne-i-brudd-med-laanebetingelser
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
30.09.2019 kl 23:18 3358

Vet fra informerte kilder tett på prosessen i 2016 at Dof ikke var fornøyd med at Farstad og deretter Solstad fikk en betydelig bedre avtale enn Dof med banker og kreditorer i første runde.
Er nok ikke tilfeldig at Dof har utsettelse tom nov,.da de ønsker å se utfallet av Solstad som har deadline i oktober. Kommer Dof ev i brudd så vil det bare bli en utsettelse som vi har sett hos Solstad. Dette er som kjent regelmessig roll over av gjeld som Dof har bedrevet med i årevis, som nå blir blokkert av noen få banker som vil ut av offshore. Solstad som snart har en høyere børsverdi enn Dof betjener ikke ikke gjeld eller renter på noen lån. Og det har de ikke gjort på over ett år.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Kontur
30.09.2019 kl 23:46 3307

Gribbene får ikke så mye mer utav Soff så da øker de i Doff.
De gamblere på at der ikke blir noen avtale mellom Dof og bank før Soff avtalen er klar.
Håper de tar grundig feil og at de får seg en lei overraskelse disse to short rytterne
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Du snakker om å holde på aksjene? Samtidig forteller du at du daytrader for å snitte ned? Hvorfor kan ikke andre aksjonærer gjøre det samme? Kjensgjerningen er at du bidrar like mye som shorterne til kurssvingningene.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Fikk Farstad og Solstad så mye bedre avtale. Ser jo ikke sånn ut nå hehe. Dof subsea har store forfall av ballonger neste år også, men da kan det hende det er nok cash til å betale de uten å rullere hele tia. Rullering av gjeld er jo ingen god deal, men det er jo det eneste mulige i disse tider, og når selv det er tungt blir det vanskelig. Skjønner egentlig ikke hvorfor bankene ødelegger for sine egne verdier med å la være å rullere, er jo helt meningsløst. Spesielt med den backloggen dof subsea sitter med.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
01.10.2019 kl 08:30 3070

Jepp, de fikk en MYE bedre deal. DOF sa selv de var for tidlig ute å restrukturerte. Rullering av gjeld er endel av DOF sin ordinære finansieringsplan og noe de har gjort i 15 år.Så rullering av gjeld er ikke noe nytt som har oppstått under denne "krisen" Bankene ødelegger for egne verdier. Og det er snakk om ca 1 av 10 banker som ikke ønsker rullere gjeld. Antar det blir nedsatt ett bank konsertium så blir danske bank eller aktør som vil ut nedstemt. Men man ønsker å se Solstad løsningen før man konkluderer
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Det blir jo ikke noe solstad-løsning i oktober. Det er altfor komplisert til at det skal bli noe enighet der, så det har jeg ingen tro på. Alle lukker øynene og lar det går videre og håper på bedre dager, mens den negative egenkaptalen etterhvert blir flerfoldige milliarder.

Dof sin restrukturering derimot behøver ikke være komplisert i det hele tatt, men de trenger utsettelser i Subsea for ballongene både i år og neste år men får de utsatt de et par år for hver av de er ikke det noe problem.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hifidude
01.10.2019 kl 09:24 2964

Kjedelig å følge algoritmenes kamp.
Blir vel ikke annet før løsningen ligger på bordet.
De kan ikke sitte på hendene og vente på løsning i SOFF, ser for meg at melding rundt dette er svært nær.

Liker ikke at det er så stille fra kontraktsfronten.
Mulig de sparer opp litt for å bruke det til å forsterke oppgangen når melding kommer?
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Er sikker på at DOF ikke ser på Solstad (det har CFO også nevnt). Det er himmelvid forskjell på de to problemstillingene. Eneste DOF kan gjøre med Solstad er å drifte skip for om mulig oppkjøp til kjemperabatt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Stille fra kontraktsfronten? Det er ikke så mange av skipene det er noe å melde om da de stort sett er opptatt utenom Admiral som er 20 år og trenger klassing, samt Saigon og Skandi Niteroi. Alle PSVene er booka, men langtidskontrakt for et par av AHTSene i spotten kunne jo vært en positiv overraskelse.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hifidude
01.10.2019 kl 09:43 2923

Tenker på Subsea spesielt, der er det jo ledig kapasitet, og det er vel å forvente at disse kontraktene inngås i god tid før oppstart.

Saigon ligger bom stille fortsatt, hadde så smått forventet at de tok den ut.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Dofulf
01.10.2019 kl 09:57 2889

Skandi Giant ligger i opplag i Singapore, Skandi Vitoria ligger i opplag i Rio. for å nevne noen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hifidude
01.10.2019 kl 10:07 2860

Skandi Niteroi skulle jo starte for Technip, men ser ut til å ligge i ro i Guanabara Bay sammen med Vitoria.
Noen som har noe rundt dette?
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
01.10.2019 kl 10:19 2820

Jepp, vi har sett at Solstad løsning blir utsatt gang på gang så langt ifra sikkerhet at løsningen er klar i oktober. DOF er en av få aktører som kan overta drift og mangement på Solstad sine skip med en word wide organisasjon
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hifidude
01.10.2019 kl 10:25 2802

hstray, er du så sikker på at DOF venter på SOFF løsning? Har de tid til det???
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

CFO har tidligere uttalt at de tar egne avgjørelser og er selvfølgelig et uavhengig og selvstendig profesjonelt velldrevet selskap.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
danmark1
01.10.2019 kl 11:24 2696

Jeg forstår ikke, at så rige mennesker vil sætte short på norske selskaber. Det er jo småpenge i deres verden, de kan tjene med det antal aktier.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare