DOF SKVIS

DOF 27.09.2019 kl 13:07 96173

Nå haster det visst å dekke shorten?
Redigert 21.01.2021 kl 09:33 Du må logge inn for å svare
hstray
04.10.2019 kl 12:31 3183Ser i utgangspunktet ingen grunn til å dele noe som helst med deg. Men din kunnskap er så tabloid og basert på læreboken fra BI at du skal få ett lengre svar basert på virkeligheten som banker, Offshore rederier og andre stakeholders i og rundt finansieringen av offshore rederier opplever.

NB, dette er ett lengre og avsluttende innlegg fra undertegnende hvor situasjon i Solstad blir omtalt i tillegg til DOF.

Vi får nå se hva som skjer i Solstad i oktober, som andre selskaper i bransjen vil følge tett iht. løsning. Da løsning hos Solstad har betydning for hva som skjer hos DOF vil jeg komme med kort utgreing av situasjon da det er mange av de samme bankene som er eksponert. DnB og Nordea er store banker med tung eksponering mot bransjen. Og er de to største bankene hos Solstad og Dof sammen med GIEK. Dof Subsea har i tillegg betydelig eksponering mot brasilianske utviklingsbanker. Undertegnede tror DOF vil se på hele gruppen som en enhet visst det går mot en refinansiering og da blir ikke banker med sikkerhet eller obligasjonseiere fredet.
Situasjonen i Dof Subsea blir da ikke isolert og DOF vil kreve milliarder i gjeldssanering før ny EK kommer inn i DOF Subsea. Situasjonen i verken DOF ASA (supply og Ankerhåndtering) er at ingen av selskapene er feil finansiert og har en strukturelle problemer som Solstad som må ha en bærekraftig løsning
Banker og obligasjonseiere vil strekke se langt for å unngå en slik løsning for å unngå store tap. Basert på dette er jeg relativt sikker på at DOF Subsea får en permanent avdragsutsettelse eller «roll over» på aktuelle lån og at langsiktig finansiering blir sikkert. Alt annet er ulogisk og irrasjonelt som CFO Hilde Drønen kommenterte på Q1 presentasjonen.

Tilbake til Solstad, jeg tviler sterkt på at Røkke og Fredriksen tilfører Solstad en krone før det ligger enorme beløp i gjeldssanering på bordet.
Solstad er opptatt av å få en bærekraftig finansiell løsning iht dagens situasjon og inntjening. Solstad har hatt en EBITDEA på 100-200 millioner i gjennomsnitt de siste kvartalene. Hvor mye gjeld kan man betjene med ett slikt driftsresultat?
Svaret er ikke mye.
Flere analytikere har antydet 15 milliarder kroner må slettes, i kombinasjon med ca. 2 milliarder i ny egenkapital. Mest sannsynlig blir også de største bankene med DnB og Nordea i spissen store aksjonærer da gjeld blir konvertert til aksjer.
Forhandlingene er nok så tøffe at "bankene" med pant i skip blir tilbudt å overta selskap og skip av Røkke & co som forhandlingsutspill. Dette er løsning bankene selvsagt ønsker minst, og kan føre til ytterligere emisjoner for å oppkapitalisere selskap. Dette vet Røkke & co, og kan true med å sende selskap i skifteretten.

Bankene velger da ofte heller å ta ett tap i milliardklassen for komme seg videre for å unngå å bli hovedeier i sykliske shipping og offshore selskaper. Videreføre dagens hovedeiere er kritisk for bankene i en ny langsiktig løsning.

Det ligger også i kortene at bankene kan overta/avhende pant på endel kostbare moderne konstruksjon og Subsea skip, for å forsøke å selge disse på ett senere tidspunkt i syklusen. Skipene kan driftes videre av Solstad organisasjonen og eksisterende kontrakter videreføres. Bankene sitter med finansiell risiko og kostnader på skip. Alternativt kan bankene få annet kompetent offshore rederi som eks Dof til å drifte skip. Dette er mest aktuelt såfremt skip er utenfor kontrakt. Aktører som eks Dof forhandler seg ofte frem til en kjøpsopsjon på typisk 20-30% av byggekost noen år frem i tid ved en slik driftsavtale. Dof har imidlertid nok AHTS, PSV og Subsea til å dekke dagens etterspørsel. Dof har driftet skip for bla Nordea tidligere.
Dof vil derfor være skeptisk til å inngå slike avtaler såfremt de ikke får skip som Dof ser behov for i dagens marked. Kort fortalt en vanskelig situasjon som vil gi bankene milliard tap uansett. Usikre obligasjonseiere taper selvsagt 100%

Solstad betjener verken renter eller avdrag på sin milliard gjeld på ca 31 milliarder og ser at kontantbeholdningen minker kvartal for kvartal. De 40-50 skipene Solstad har hatt i opplag de siste 4-5 år er ikke nevnt i denne sammenheng. Her vil mest sannsynlig siloen rundt gamle Deepsea supply bli forlatt og gå konkurs. Bankene vil stå igjen som eier av disse skipene, som er utenfor klassing, mangler kravspesifikasjon for jobber i Nordsjøen og vil aldri få jobber inne offshoresegmentet pga. byggested(Kina, India), størrelse og tid i opplag. Det pågår idag vurderinger iht om skip kan bygges om til vind, cruise, fish farm, fiskebåt eller andre type spesialskip. Det vurderes om det kan bygges opp en flåte av serviceskip rettet mot offshore vind sektoren basert på Solstad flåte i opplag.
Skipene vil bli bygget om og satt i ett eget vind offshoreselskap.
Denne kostnaden og risikoen må banken bære som vil eie selskap.

Dette sier noe om hvor vanskelig markedet er og hvilken skarp situasjon bankene sitter midt oppe i hos Solstad. Situasjonen siste halvannet år har vært å innvilge avdrag og renteutsettelse i håp om at marked vil bedre seg. Bankene ønsker å fortsette med dette, mens Solstad presser for å få en langsiktig løsning. Her kan vi trekke paralleller til DOF, da det er mange av de samme bankene.
Finansieringsstrukturen hos DOF og flere andre selskaper innen kapitalintensiv oljeservice har vært å gå til obligasjonsmarkedet for å hente toppfinansiering ved siden av banklån med sikkerhet og egenkapital. Avdrag på toppfinansiering har blitt rullert, eller refinansiert med ny gjeld. Uten «roll over av gjeld» så er dette milliardbeløp som skal betales tilbake innen få år. Denne finansieringsmåten har selskap benyttet i 10-15 år frem til det stoppet opp i første kvartal 2019 da bla. danske bank har bestemt seg for trekke seg ut fra olje og offshore segmentet. I dagens situasjon og marked er det da ikke lett for Dof å finne en ny bank til å overta dansk bank del av lån og situasjon vi står midt oppe i oppstår. Det er ca 1-2 banker av 10-15 banker totalt i gjeldsballonger med forfall i Q2 2019 tom 2020 som ikke ønsker å gi Dof subsea regular rollover som var endel av Dof langsiktig finansieringsløsning når skip ble bestilt. Finansieringsmåte er godkjent av bakene før langsiktig lån ble innvilget.

Dof har satt hardt mot hardt i pågående forhandlinger og krever like vilkår som Solstad ved en refinansiering hvor konsernet blir sett under ett. Hadde Dof ønsket å løse situasjon med ny EK emisjon så hadde dette blitt gjort i Q1 før finansieringsutfordringer ble meddelt markedet hvor kurs var rundt 5 nok. Det hadde da blitt gjennomført en rettet emisjon mot Møgster Mohn Offshore på eks 500 millioner som hadde blitt investert i Dof Subsea og økt DOF`s eierandel til 85-100 % i Dof Subsea

Det var stor misnøye hos Dof ledelse og styre etter sist store restruktering av DOF ASA i 2016 grunnet avtalene som ble oppnådd hos andre rederier bla Solstad og Farstad. Egenkapital innskudd i Dof under krisen har vært ca. 2 milliarder inkludert sist emisjon for å øke eierskap i Dof subsea til 65%. Grad av konvertering av obligasjonsgjeld til aksjer i Dof kan heller ikke sammenlignes med hva som er gjort i Solstad med døtre. I tillegg var Dof ett ekstremt mye sterke offshore rederi før krisen, og surfet inn i krisen med hele flåten i langsiktig kontrakter og hele flåten i jobb.
Nevner kort 8+8 kontraktene Dof subsea har på 4 rørleggingsskip sammen med JV partner TechnipFMC med Petrobras med rater på $300 000 per døgn. Eventyr kontrakt man ikke vil få igjen.

Dofsubsea hvor dagens situasjon er og Norskan i Brasil var ikke endel av restruktering i 2016 og her ikke hatt soft terms på avdragsprofil som Dof ASA og alle andre aktører i bransjen har hatt.

Dof subsea har utsettelse på aktuelt lån ut november.
Solstad har deadline på sin finansieringsløsning tom ut oktober.
Det er stor sannsynlighet for at Dof vil avvente å se hva som kommer ut av Solstad sin løsning før de konkluderer. Det rapporteres om god fremdrift i forhandlingene hos Solstad hvor alle stakeholders er innstilt på å være med videre. Dette er ingen garanti for en ny utsettelse vi har sett mange ganger tidligere. Dofs ledelse og hovedeier Helge Møgster er kald nok til å avvente situasjonen. Bankene, sikrede kreditorer og aktører i usikret obligasjonsgjeld er derimot svært ukomfortabel med situasjonen som pågår.

Kommer det til en ny refinansiering hvor dagens hovedeier Møgster Mohn Offshore skal delta vil det være tydelig krav til til gjeldssanering i milliardklassen før det skytes inn ny EK. Igjen vil Solstad løsning bli en mal iht nivåer på gjeldssanering. Usikrede obligasjoner skal tapes i sin helhet før sikrede långivere tar tap iht til prioritetsrekkefølge.
Dette er selvsagt ett alternativ, men vil medføre milliard tap for obligasjonseiere og deretter banker som har vært fredet i første restrukteringsrunder. Sannsynligheten er dog lav for at en slik løsning vil blir valgt pga. banker og obligasjonseiere aldri taper penger visst de ikke må, og situasjon i verken Dof ASA eller DOF subsea er prekær. Dof er for sterkt finansielt til at en slik løsning blir gjennomført hvor siste kvartalsresultat har visst økende Ebitdea samt Kontraktsreserver på 25 milliarder.

Det som videre er interessant er at lån Dof subsea ønsker å utsette/rullere ligger i usikret obligasjonsgjeld. Klarer ikke bankene eksponert i denne gjelden blir enig om rullering risikerer de å tape hele obligasjon i en refinansiering. Sterkt intensiv for at bankene blir enig seg imellom om en løsning

Det finnes selvsagt mange tilleggsmuligheter skissert her på tråden til hvordan Dof kan sikre videre langsiktig finansering.

Aktørene i aktuelt lån, og går sammen i bankkonsortium og kjører en kollektiv avstemning hvor bank som vil ut blir nedstemt.

Andre banker i samme lån går inn og overtar solidarisk gjeld for banker som ønsker seg ut. Eks hovedbank forbindelser til DOF ASA. Dette for å ikke sette selskap ut i større krise.
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
hstray
04.10.2019 kl 12:32 3192

Fortsetter

Hedgefond, eller andre industrielle aktører kommer inn i lån mot en høyere rentemargin

Laco AS eller Perestroika AS går inn å garanterer for deler av lån i en refinansiering.

First Reserve fondet går inn og garanterer for deler av lån. Dette vil være strategisk lurt for FR, da de «kan» risikere» å bli fullstendig utvannet ved en emisjon hvor de ikke kan delta.

Laco AS, Perestroika og FR garanterer for en tredjedel hver av resterende gjeld DOF ikke får refinansiert.

Hente midler fra datterselskap, Dof Installer eller DOFCON eller Techdof hvor det er ledig likvide midler.

·Se på andre strategisk utsalg, eks selge seg ut av Dofcon partnerskap med technip Fmc eller DOF Installer.
Mulighetsbilde er stort men sannsynligheten for en ny EK emisjon på dagens børsverdi er lav. Da er sannsynligheten mye større for at det kommer en løsning, og kurs normaliserer seg på et høyere nivå. Og deretter kommer det en emisjon ut av det blå for å hente midler for å kjøpe ut First Reserve.
Fredrik Mohn som trakk seg fra Dof styrene i i september vil mest sannsynlig benytte sin negative kontroll i Møgster Mohn og blokkere en ev. kapitalutvidelse i Møgster Mohn systemet. I tillegg kan Mohn være i allianse med First Reserve da de trakk seg fra styrene i Dof subsea med en dags mellomrom.
Takk for meg. God helg
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
Jannern
04.10.2019 kl 12:39 3169

Uansett hva dere drømmere tror og håper på. DOF er uinvesterbar. Å forlenge gjelden er ingen løsning. DOF har 21 mrd kroner i gjeld (NIBD)! Og gjelden vokser pga rentekostnader og investeringer som overstiger Ebitda. Finanskostnader alene er ca 1.2 mrd kroner per år. Og ordinære avskrivninger er ca 1.3 mrd kroner (avskrivinger er stort sett alltid ganske likt selskapets investeringer. Selskapet må investere i vedlikehold av flåten. Så over tid er dette ganske likt). Derfor for å holde gjelden i sjakk, må du ha minst 2.5 mrd kroner i Ebitda per år. Noe de ikke har!

Stor backlog med lave marginer hjelper ingen. DOF har en netto gjeld som vokser! Den vokser med 600 millNOK hver 6. mnd! Altså gjelden vokser med 2 kroner per aksje hver 6. måned. Aksjekursen skal derfor alt annet likt falle med 4 kroner per år! Kursen skal altså med 0.016 kroner hver eneste dag!! Det er nettopp derfor aksjen raser. Det er ikke pga shortere!

Selskapets netto rentebærende gjeld er 10.5x EBITDA. PE er negativ pga negative resultater. Hva betyr dette? Gjelden vokser. Selskapet har en EV/EBITDA på 10.5-11.
Aker Solution har en EV/EBITDA på 5-6, Subsea 7 har en på 4-5 (de er gjeldfrie!) DOF er dessverre kraftig overpriset idag selv om aksjen er lav. Backlogen gir ingen redning. Nettopp backlogen har lurt folk til å tro på aksjen. Men backlogen har dårlig lønnsomhet.

For at profesjonelle investorer skal investere i dette selskapet må minst 10 mrd kroner av gjelden barberes bort. Møgster kan kanskje se dette annerledes, og være fristet til å «kick the can down the Road» hvis de får rentereduskjoner og lange avdragsprofiler. Uansett må Møgster måtte skyte inn store beløp i selskapet for at bankene skal gi slike betingelser. Uansett utfall, om det blir gjeldsreduksjon eller «kick the can down the Road» så er DOF aksjen verdiløs. Og når en løsning kommer så finnes det bare et resultat. Kursmassakre også fra dagens aksjekurs.

La dere ikke lure av folk som har trodd på dette og fortsetter å spre tulleinformajson. Finnes mange bra selskap uten gjeld og med lav Ev/Ebitda multippel. DOF tragedien er allerede fullkommen. Børsverdien idag på 500 milll kroner er noe dere må benytte og selge på før det wr for seint og aksjen tilnærmet nulles!
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
danmark1
04.10.2019 kl 12:47 3160

Sortsyn skrevet af en shorter :-)
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
Jannern
04.10.2019 kl 12:50 3149

Typisk svar fra en som bruker aksjemarkdet som et casino, og overhodet ikke har greie på dette. Du har ingen faglige argumenter. Skulle gjerne shortet! Men får ikke låne aksjer! Så det er bare tull! Men sånne som deg er med på å lure uvitende til å tro, fordi håp og tro er det siste halmstrået til folk som har tapt. DOF er en katastrofe. Det er ingen mulighet til at dette ender med noe annet enn 0 - null - zero!
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
AlanS
04.10.2019 kl 13:11 3123

Kan ikke forstå påstander ang gjeldsøkning. Gjelden ble redusert fra Q1 til Q2 i følge kvartallsrapportene. En økning er mulig hvis leasing blir forlenget siden leasing bergnes nå som gjeld.
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare

Det er godt å se at det faktisk finnes andre som har litt forståelse! Det har vært ensomt så langt.

At hstray kan skrive ett så langt innlegg hvor han beskriver at banker og obligasjonseiere bør skjelve i buksene og at de må garantert ta tap. Samtidig mener han at dagens aksje er underpriset. Det er helt utrolig, det henger overhodet ikke på greip.
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
ksandal
04.10.2019 kl 13:14 3144

Bra innlegg og vi kan vel forvente at det kommer nyheter om ordnet lån i løpet av oktober. De har nå forhandlet på overtid i 3 mnd. med ordnet lån, er det ingen grunn til og bekymre seg. gode kontrakter og ok inntjening.
Kursmål nyttår 6kr og i 2020 skal vi over 10kr
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
AlanS
04.10.2019 kl 13:40 3114

Rapporterte shortede aksjer: 4 373 730 (1,46% av selskapet).
Er ikke det risikabelt å shorte en aksje som koster NOK 1.4?
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
MrDokken
04.10.2019 kl 13:51 3119

Skal ikke uttale meg om størsteparten av innlegget ditt, men hang meg opp i en ting.

Vedlikehold; Vedlikehold av flåten er en kostnad som går fra driftsbudsjettet/OPEX. Det vil si at dette er alt trekt fra inntekten når EBITDA legges frem. Det finnes selvsagt unntak fra dette. F.eks oppgraderinger eller ta båt ut av kaldt opplag blir som oftest aktivert som investering.

Jeg ser et annet rederi opplyser EBITDA uten vedlikehold, dokking, sertifiser osv i sine budsjett, men dette er unntaket i min erfaring og gjelder ikke DOF.

Som en annen påpeker her får jeg heller ikke utsagnet om at gjelden går opp med 600MNOK i året til å stemme.
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
Kontur
04.10.2019 kl 13:53 3138

Dof har gjeld, ja men den betales. Gjelden ligger i båtene som stort sett er i arbeid og lange komtrakter.
Gjelden reduseres år for år, selv gjennom tidenes krise.
Dof hadde ca 1,6 mrd i cash Q2 og flere av oss tror Q3 -Q4 går ytterligere bedre det sier selskapet selv, noe som i såfall betyr +
Jeg tror finansieringsløsning kommer og hadde selvsagt aller helst sett at den allerede var på plass. Jeg tror ikke det er de store tingene som nå diskuteres men alle må være enige og her er mange parter.
Akkurat short eller ikke shorter får så være bryr meg egentlig ikke. Har en baller til å shorte nå så er det opp til hver enkelt.
Vi er mange som har tapt mye og jeg selger ikke nå for så å oppleve at løsning kommer og så spretter den rett opp. Men det er mitt valg.
Den som venter får se
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
Argus
04.10.2019 kl 14:41 3095


Dof er en aksje som kunne ha vært interessant å kjøpe på dette nivået.

Men den viktigste årsaken til at jeg avstår fra det, er ledelsens holdning til aksjonærene.

Er det én eneste ting jeg er 100% skeptisk til, så er det hva ledelsen kan finne på av krumspring overfor aksjonærene.
Man gidder ikke å vie aksjonærene en eneste setning med informasjon.

Nærmere sannheten enn følgende tenkte uttalelse, skal man lete lenge etter:

"Vi gir blaffen i dere aksjonærer, dere kan ryke og reise, vi tenker kun på oss selv. Over og ut!"

Med vennlig hilsen

Egoistselskapet DOF
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
hstray
04.10.2019 kl 14:53 3092

Dof tok levering på Skandi Olinda til en verdi på ca 3,5 milliarder i Q1. Skip gitt rett inn i en meget lønnsom 8 års kontrakt i Brasil. Det er ikke unaturlig at gjeld da stiger.
Utrolig at du klarer å lire av deg så mye feil informasjon. Du bør ta en titt på noen av Dofs datterselskap Dofcon Og Techdof så vil du se gode marginer. Dof subsea har Ebitdea på 4 rørleggingsskip med Petrobras som gir samlet Ebitdea i 2019 på en milliard.
Skjønner ikke at dere ikke shortet i sommer når. Kursen var nærmere 4 nok. Situasjonen var akkurat den samme. En melding om sikret finansiering så er den shorten slått fullstendig ut.Er du løpegutten til herr Sneve?
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
danmark1
04.10.2019 kl 15:19 3053

hstray skrev Innlegget er slettet
Jeg forstår godt shorternes frustration, ingen vil sælge dem billige aktier, og kommer der en god melding over Week-end eller natten, bliver man kørt over.
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
Jannern
04.10.2019 kl 15:29 3042

hstray skrev Innlegget er slettet
Hvor mange aksjer eier du? Kan du umiddelbart sende dun bank beskjed om å låne de ut. Jeg låner de gjerne. Men kan kun låne via bank med oppgjørsfunksjon for slik.
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
04.10.2019 kl 15:39 3103

Vil du shorte
Snakk med Kjetil i Pareto
Han er på jobb mandag igjen
Eller du kan snakke med Westly i DNB , han er på jobb i dag
Begge ordner short for deg i løpet av 10 minutter
danmark1
04.10.2019 kl 15:48 3087

Jeg nævnte for lang tid siden, at shorterne var for sent ude, og det er ikke mange dage siden nogle blev kørt over. Matmons var en af dem med SL.
Jannern
04.10.2019 kl 15:53 3071

Se på side 2 kvartalsrapporten for andre kvartal 2019z. Nederst under seksjonen «Balance» står det en linje som heter «Net interest bearing debt». Dette er selskapets netto gjeld (det er selskapets rentebærende gjeld minus kontanter). I Q2 2018 var den: 20.4 mrd kroner. I Q4 2018 hadde den økt til 20.9 mrd kroner. I Q2 2019 hadde den økt videre til 21.6 mrd kroner. Dette er tallet dere må forholde dere til. Det er regnet ut av selskapet selv og godkjent av revisorer. Gjelden vokser med 600 mill kroner hver 6.mnd. Skrekkelig utvikling. Aksjeverdiene er dessverre tapt og null.
Redigert 04.10.2019 kl 15:58 Du må logge inn for å svare
Jannern
04.10.2019 kl 15:56 3082

hstray skrev Innlegget er slettet
Jeg har ingen agenda utover å advare. Hvis du vil låne ut så flott det! Jeg selger de gjerne. Aner ikke hvem herr Sneve er. Men her er det tydeligvis veldig mange misforståelser rundt DOFs situasjon. Sjekker med banken om de er tilgjengelig for lån etterpå.
hstray
04.10.2019 kl 15:56 3081

Dof har tatt levering på 1 nytt konstruksjonsskip til 3,5 milliarder. I tillegg har man en valuta effekt hos subsea med betydelig med gjeld i $. Nok har som kjent svekket seg kraftig mot $. Dette gir utslag i balansen.
hstray
04.10.2019 kl 16:09 3080

Ok, da korrigerer vi feilinformasjon du kommer med så bilde blir balansert og riktig.
Jannern
04.10.2019 kl 16:16 3068

Jeg henter tallene rett fra regnskapet. Valuta bevegelser er helt uinteressant dessverre. Gjelda må gjøres opp.
Du virker å forsøke å tegne opp et scenario som er umulig. Nemlig, at gjeld skal slettes og aksjen fly oppover!
Glem det. Her er alle verdier tapt for lengst. Aksjen handler på 500 millioner i verdi. Den er verdt 0. Aksjen vil rase ned mot 0. Der vil det hentes penger. Og kanskje kan det være en fremtid da, men kun hvis store deler av gjelden slettes.
Se på Prosafe. De slettet ikke gjeld. Aksjen raste til 0.25. Så trodde folk at den hadde en fremtid. Den steg til 0.4. Nå står den i 0.09 (men er spleiset i 100, så står i 9).

Hstray. Bruk kreftene dine på et bra selskap og tjen heller penger, og redd de pengene du måtte ha igjen her.
Møgster har lurt alle, inklusive selg selv. At Mons Aase og Hilde Drønen fortsatt leder selskapet etter ca 15 år i sjefsstolen samtidig som de har fullstendig skakkjørt selskapet er også helt utrolig. De er nikkedukkene til Møgster. Det hele er en forferdelig set up! Get out!
AlanS
04.10.2019 kl 16:17 3074

Vennligst, les Note 9 (side 19)
Interest bearing liabilities 30.06.2019 ---31.12.2018
Total interest bearing liabilities 18 788 --- 19 021

For ordens skyld: det finnes ingen linje "Net interest bearing liabilities" på side 2 i Q1.
Redigert 04.10.2019 kl 16:22 Du må logge inn for å svare
Jannern
04.10.2019 kl 16:19 3064

Ok, du tror ikke på tall fra regnskapet til DOF!?
Jeg har rett. I denne linken under på side 2, under «BALANCE» i siste linje før «CASH FLOW» seksjonen begynner står tallene jeg har opplyst om.

http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/2019/DOF%20ASA%20Q2%202019%20Financial%20Report.pdf

Forøvrig: om gjelden er 19 eller 21 mrd forandrer absolutt ingenting!
Redigert 04.10.2019 kl 16:28 Du må logge inn for å svare
AlanS
04.10.2019 kl 16:28 3040

Poenget er at gjelden er redusert med 250 mil, mens du påstår at den gikk opp med 600 mill.
Redigert 04.10.2019 kl 16:29 Du må logge inn for å svare
Jannern
04.10.2019 kl 16:31 3053

NEI! «Net interest bearing liabilities» stiger med ca 600 mill NOK hver 6.måned!

Makan! Lider av vrangforestillinger? Tallene er uomtvistelige! Det er tallet «Net interest bearing liabilities» / som er Netto rentebærende gjeld, du må se på.

Tallet er 21.6 mrd kroner per 2. kvartal 2019, og har vokst med ca 600 millioner kroner hver 6. måned siden andre kvartal 2018.
hstray
04.10.2019 kl 16:32 3056

Er vel mer Casino å shorte på disse nivåene . Er en, one, eins, Un melding fra selskapet iht til langsiktig finansiering og shorten er blåst. Når Solstad kan utsette gjeld og avdrag på en gjeld over 31 milliarder i over ett år. Så kan vel Dof få utsatt gjeld på noen hundre millioner 1-2 år.. Skal vel ikke kritisere selskap for å nedbetale gjeld
Jannern
04.10.2019 kl 16:33 3053

Og det er det kanskje en grunn til! DOF har børstet problemene under teppet. Tallet jeg viser til er vel i beste fall det det faktisk er.

DOF har også hatt alt for lave nedskrivinger av supply flåten. Her ligger det trolig en bombe! Hadde de fulgt markedsprisene så måtte de trolig skrive ned flåten med mange milliarder til!!
Styleh
04.10.2019 kl 16:45 3035

Jannern skrev Innlegget er slettet
Du virker rimelig desperat i etter å advare folk. Overflod av nestekjærlighet som er motivet?
Jannern
04.10.2019 kl 16:49 3028

Jeg har lagt inn fakta her. Så kommer det massivt med feilinformasjon i retur. Jeg må så korrigere.
De som bedriver feilinformasjon burde ha blitt rapportert til Finanstilsynet. Det er faktisk ikke lov.
Du kan kanskje vurdere en takk i stedet for ditt frekke svar? Utakknemlige fjått!
hstray
04.10.2019 kl 17:19 2992

Jannern skrev Innlegget er slettet
Rimelig uansvarlig det du og dine kaupaner bedriver iht til skremselspropaganda for å få småaksjonærer som leser Hegnar forum til å selge aksjer på konkursprising med trusler om at selskap skal i null. Så sitter dere Opticom2000 med 2,9 millioner aksjer short( ca 1% av selskapets aksjer) og er største short aktør i selskapet. Da har man en tydelig agenda i skremme folk. Jeg er en svært liten aksjonær og anbefaler verken kjøp eller salg. Men korrigerer feilinformasjon du kommer med.

Solstad har en verdi på 200 millioner og det er garantert ekstrem utvanning, konkurs eller at dagens eiere får en tegningsrett som er mer verdt enn dagens aksjepris. Men at du ikke klarer å se forskjellen mellom Dof og Solstad er utrolig. Solstad betjener ikke renter eller avdrag på 31 milliarder. Dof subsea har fått blokkert en refinansiering som var planlagt lenge før denne oljekrisen av en bank i dyp krise,(dansk bank)

Bokført EK er ca 5 milliarder, og er ikke feil. Her gikk finanstilsynet gjennom balansen i forbindelse med saken hos Solstad. Det er forskjell på skip i opplag, i spot og ett kostbart subsea skip i 8 års kontrakt.
Jeg tok en telefon til en kjent revisor som jobber mot offshore selskapene og spurte om nettopp dette.

Gjentar det er en melding fra selskapet iht langsiktige finansiering sikret så er short blåst. Og hvilke alternativer har bankene til å ikke støtte selskapet? Relativt få, og de vil gi enorme tap.

Hva er ditt fulle navn Jan? Siden du er opptatt av å skrive mitt navn.

NB jobber ikke for Dof systemet. Men har inngående kjennskap til selskapet.
tobben
04.10.2019 kl 17:37 2965

Bra jobba hstray! :-))
Jannern
04.10.2019 kl 18:51 2912

Jeg kan sende deg mitt kredittkort nr hvis du vil ha det?
Kos deg med DOF og DOF-menigheten. Hvor mange er det igjen?!
Dere kommer til å tape alt. Mandag sjekker jeg med banken om jeg kan få låne aksjer. Gleder meg i så fall om jeg får shortet, noe jeg ikke har fått til pga ingen tilgjengelighet av aksjer.
God helg!
Redigert 04.10.2019 kl 18:52 Du må logge inn for å svare
AlanS
04.10.2019 kl 19:05 2896

Det er ikke så mye å tjene på shorting av DOF.
Jannern, har du vurdert andre muligheter? Du kan til å med shorte olje.
hstray
04.10.2019 kl 19:06 2895

Ellers takk. Skriv navnet ditt her heller.
Dof har vel et par hundre opp til 1000 små aksjonærer med litt aksjer. Har ikke kontakt med alle.
Men har kontakt med aksjonærer tett på situasjon.

Ellers så er vi på linje i Solstad offshore

Vi tar helg. God helg.