DOF SKVIS

DOF 27.09.2019 kl 13:07 96177

Nå haster det visst å dekke shorten?
Redigert 21.01.2021 kl 09:33 Du må logge inn for å svare

Det er utvilsomt en reell risiko for konkurs i DOF ASA, verdiene i supply er med overveiende sannsynlighet sterkt negative mht. gjeldsbyrden. Jeg tror dog at det er en større sannsynlighet for at også DOF ASA blir en del av restruktureringen. Bakgrunnen for det er at det trolig er flere av de samme kreditorene i supply og subsea, samt at kreditorer og nye investorer ser verdien av at selskapet er notert.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
AlanS
08.10.2019 kl 10:29 4239

Det er noe som ikke stemmer. DOF ASA er et holdingsselskap. DOF management driver supply. DOF management kan bli restrukturert og til og med slått konkurs. Hva er poeng med å slå konkurs DOF ASA???
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Captain
08.10.2019 kl 11:00 4185

Dof kaller inn til nytt obligasjonseiermøte for å utsette betalinger
Subsearederiet Dof har en stund slitt i et beintøft offshoremarked. Netto rentebærende gjeld er på mange milliarder kroner og rederiet har slitt med å få refinansiert gjelden sin.

Tirsdag kaller Dofs datterselskap Dof Subsea inn til et obligasjonseiermøte for å utsette avdragsbetalinger som forfaller 22. oktober. Rederiets beste estimat er at man når en løsning i løpet av fjerde kvartal.

Aksjen stuper 15 prosent på meldingen.

Dof skriver at de er i diskusjoner med sine eiere om å skyte inn ny kapital for styrke likviditeten
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
08.10.2019 kl 11:02 4172

Dette er en veldig, veldig god melding for oss DOF aksjonærer.

1. Det blir en god langsiktig løsning.
2. Det blir en løsning som bare inneholder en mindre emisjon på ca. NOK 400 mill. (Hvorfor: Største eier som har 50 prosent vil bidra med 200 mill. NOK og alle aksjonærer skal behandles likt (står rett frem i meldingen, noe som er VELDIG bra, og det eneste rette)
3. DOF vil bli et godt sterkt selskap etterpå.
4. En ny forfallsstruktur for DOF er også omfattet, dvs. at refinansieringen både gjelder DOF og DOF Subsea.
5. Alt i alt ser det ut til å bli en god langsiktig løsning for DOF, der DOF igjen vil bli priset opp mot reelle verdier i selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Captain
08.10.2019 kl 11:03 4161

Tydelig at du og markedet har 2 forskjellige formeninger om dette er bra eller dårlig, RT ned 20%
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Da kom endelig meldingen, men ikke akkurat meldingen hausserne håpet på. Meldingen er tilnærmet slik mange av oss har advart mot, men som enkelte har stemplet som baissing pga shortinteresser. Denne vil komme under kronen i løpet av dagen. Her blir det ny gigantemisjon.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Captain
08.10.2019 kl 11:05 4124

Møgster-familien vil gå inn med 200 mill. i kriserammede Dof
Subsearederiet Dof har en stund slitt i et beintøft offshoremarked. Netto rentebærende gjeld er på mange milliarder kroner og rederiet har slitt med å få refinansiert gjelden sin.

Tirsdag kaller Dofs datterselskap Dof Subsea inn til et obligasjonseiermøte for å utsette avdragsbetalinger som forfaller 22. oktober. Rederiets beste estimat er at man når en løsning i løpet av fjerde kvartal.

Aksjen stuper 17 prosent på meldingen.

Morselskapet Dof skriver at en langsiktig løsning mest sannsynlig vil innebære en emisjon i Dof, og at en stor del av den nye kapitalen vil brukes til å refinansiere Dof Subsea. Møgster-familien, med Dof-styreleder Helge Møgster i spissen, er største aksjonær i Dof og har forpliktet seg til å gå inn med 200 millioner kroner i frisk kapital. Det er gitt at man når en tilfredsstillende løsning for selskapet, inkludert en et forfall for lånene som er lang nok til at det vil vare til markedet bedrer seg.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Mindre emisjon? Hva hjelper 400 mill i dagens situasjon? Her må det inn mye mye mer, om man ønsker en langsiktig løsning. De kan ikke bli sterk på en sum som er borte etter ett vinterkvartal.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
08.10.2019 kl 11:09 4083

For å sikre at du som aksjonær blir likebehandlet med største aksjonær er det viktig at en holder på tegningsrettene en vil få. Det står ingenting i meldingen om når aksjen går ex. tegningsretter.

Jeg leser meldingen slik at dette blir en ren - fortrinnsrettsemisjon - dvs. at bare aksjonærer som eier aksjer på datoen for ex. tegningsretter får rett til å tegne aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
AlanS
08.10.2019 kl 11:22 3943

Det ser ut at DOF ønsker å kvitte seg med balongene ved utsette avdrag på obligasjonene og foreta en litten emisjon.
Resten av gjelden får trolig mye bedre betingelser.
Denne løsningen virker fornuftig.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
thepower
08.10.2019 kl 11:27 3905

The bottom is falling out of this bad boy
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Captain
08.10.2019 kl 11:27 3896

For noen timer siden var ikke dette fornuftig i det hele her blant menigheten. Emisjon var utelukket og ballongene ble ordnet etc...

Nå er det ikke gitt at obligasjonseierne går med på dette heller.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Hoff@
08.10.2019 kl 11:29 3873

Da fikk jeg rett i mine prognoser over DOF kursen, jeg tippet at SDSD ville ha høyere aksjekurs enn DOF før årsskifte
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
AlanS
08.10.2019 kl 11:37 3819

Emi på 400 mill er peanuts og er relativt liten pris aksjonærene må betale for totall restrukturering av gjelden.
Ved å utsette avdragene og sprøyte inn 400 mill nedbetaller DOF de dyreste lånene (balongene). Resten av gjelden får en bedre avdragsprofil og trolig lavere rente.
Dette blir bra på sikt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Kontur
08.10.2019 kl 11:39 3807

Likte ikke helt den der her har bank og obligasjonseiere presset hardt, selvsagt har de det.
Har rukket å få et lite overblikk og kort snakket med noen bekjente, de omhandler dette som veldig bra.
Vanskelig å si noe sikkert før dealen blir presentert
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Kontur
08.10.2019 kl 11:39 3808

Likte ikke helt den der her har bank og obligasjonseiere presset hardt, selvsagt har de det.
Har rukket å få et lite overblikk og kort snakket med noen bekjente, de omhandler dette som veldig bra.
Vanskelig å si noe sikkert før dealen blir presentert
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Enig. Mange flere spørsmål enn svar. Har sagt det måtte bli emisjon, kan ikke forvente bare en part tar tap. Rangordningen er klar, aksjonærene er nederst på listen når verdier skal fordeles. Møgster har garantert for 200 mill. Betyr ikke at emisjon blir på 400 mill. Kreditorene vil nok kreve mer, for 400 mill holder bare til ett svakt vinterkvartal. Ligner ikke på noen langsiktig løsning. Å man går ut fra Møgster ønsker opprettholde sin eierandel. Kan hende han ser for seg å redusere denne.

Det betyr uansett en dobling av antall aksjer. Tror også en løsning vil inkludere konvertering av lån til aksjer. På dagens kurs vil det kunne bety en kraftig økning av antall aksjer. Her er det bare å avvente utfallet. Å ledelsen medgir det er langt fra sikkert at de kommer frem til en løsning med kreditorer og obligasjonseiere.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
GamlePU
08.10.2019 kl 11:59 3720

Synes ikke annonsert restrukturering er ille. Tvert i mot. Her skal alle aksjonærer behandles likt med dertil riktig fordeling av tegningsrettigheter. Anmoder forøvrig "hstray" å åpne en ny tråd relatert til den nåværende situasjon etter dagens melding fra DOF.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Jeg skal ikke være den fyren som sier "hva var det jeg sa". Laco garanterer for en sum tilsvarende 1% av nettogjelden, eller ett kvartal med rentekostnader om du vil. Nå har man en glimrende sjanse til å selge seg ut! Denne skal halvere seg!
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Det er Møgster-familien som har garantert for 200 mill. Mohn har ikke garantert for sin del. Eier han 33% er det 100 mill ekstra, og 300 mill på resten. Totalt 600 mill. Å det betyr 200% flere aksjer. Etter litt rask hoderegning. Fremdeles ikke mer penger enn å holde hodet over vannet neste vinter, sjekker man tapene man har hatt de siste vintrene. Tror nok dette blir en mye større restruktureringsprosess enn de fleste ser for seg.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hifidude
08.10.2019 kl 12:31 3566

Mohn må ikke være med, han kan la seg vanne ut.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
danmark1
08.10.2019 kl 12:38 3534

Det positive er, at en løsning af refinansiering er tættere på. Jeg tror der kommer mere ro på nu.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
thepower
08.10.2019 kl 12:41 3517

massive dilution on the way. Ja ja.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Hva er det du snakker om når du skriver: Har rukket å få et lite overblikk og kort snakket med noen bekjente, de omhandler dette som veldig bra.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Det vil han nok trolig, men betyr han har gitt opp selskapet. Møgster virker også å la seg utvanne. Nå verdsettes Dof til 335 mill. Ca 1.5% av låneforpliktelsene. Da holder det ikke øke denne til 3-4%. Er i hvert fall ikke en langsiktig løsning, ut fra dagens marked. Creditt Suisse kommer forøvrig med oppdatering i dag:

Credit Suisse venter at ordreinngangen i selskapenes subsea/offshore-divisjoner har falt med 28 prosent sekvensielt i tredje kvartal.

Dermed vil kvartalet trolig være det svakeste siden første kvartal 2018 med tanke på tildelinger, selv om ordreinngangen er opp 11 prosent på årsbasis, påpeker meglerhuset.

De peker på lavere oljepris og større makrousikkerhet som årsaker til dårligere stemning i sektoren.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
08.10.2019 kl 13:20 3393

Dette er en soft løsning. 400 millioner inn for rydde i balansen til hele konsernet. Blir jo verd 2 milliarder+ etter emisjon. Går ikke frem at bankgjeld skal konventeres, så er ikke endel av planen. Er ikke slik dette er en løsning som vil gå ett kvartal frem i tid, men over flere år
Beløp blir med stor sannsynlighet brukt til å ytterligere vanne ut First Reserve og øke eierandel i Dofsubsea til over 80% og det er sikkert derfor styremedlemmene i First Reserve trakk seg.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
thepower
08.10.2019 kl 13:21 3385

400 mill inn? Børsverdi i dag er 400 mill. Ergo massive utvanning
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Kontur
08.10.2019 kl 13:25 3365

Folk som sitter tettere på enn meg og som sier dette blir en god løsning for DOF.
Mer vet jeg ikke nå
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
danmark1
08.10.2019 kl 13:33 3324

Det er faktisk en rigtig fin løsning, som giver mening på den lange bane. Subsea kommer stærkt igen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Dette er på ingen måte noe utkast til en løsning. Her melder man først og fremst om at bondholders i DOFSUB07 har gitt tommel opp for å utsette avdragsbetaling med forfall 22.10.2019 i påvente av en løsning som involverer alle stakeholders. Parallelt sier styreleder at han via Laco vil kunne stille med 200 millioner i frisk egenkapital dersom man kommer frem til en fornuftig løsning for alle parter.

For min del var dette absolutt ventet, og jeg har argumentert for dette her i en lengre periode. Jeg mener at meldingen skaper inntrykk av at man ikke har kommet særlig langt mtp. en totalløsning. De 200 millionene styreleder sier han kan bidra med er en beskjeden sum. Den utgjør 1% av NIBD pre restrukturering, og dekker til rentekostnader for ett kvartal. Fremstår videre som svakt at Laco ikke har fått med seg andre hjørnesteinsinvestorer på egenkapitalsiden når de selv kun stiller de nevnte 200 millionene til rådighet. Det må langt mer på plass før man får en løsning som gir mening for noen av partene, ellers havner man i trøbbel igjen ila seks måneder.

At aksjen fortsatt må ned 50% eller mer er utvilsomt. 1 av 2 ting kan skje på egenkapitalsiden. 1) En ny corner-investor stiller opp -> medføre krav om total utvanning av dagens aksjonærverdier. 2) Styret leggerr frem en tegningsrettsemisjon som settes så dypt at den eneste verdien du har er retten til å putte inn mer penger -> Dette tvinger dagens aksjonærer til å foreta seg noe og medfører total utvanning av dagens aksjer.

Utover dette blir det også svært spennende å se hvilket utfall obligasjonseierne vil få. Jeg er svært overrasket over det lave volumet i aksjen og at den ikke har falt langt mer. Nedsiden her mener jeg fortsatt er 50%++
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Hstray, nå begynner du å ligne på komiske Ali.

Når jeg jar antydet emisjon tidligere, har du uttalt det var helt uaktuelt. Det ville kanskje komme, om kreditorene slettet halve gjelden. Nå kommer emisjon, uten noen som helst lovnader. Dette er nok et dsperat forsøk på å få kreditorene tilbake til forhandlingsbordet.

400 mill (2% av lånebyden), skaper langt fra balanse i hele konsernet. Har hørt Jesus gjorde om vin til vann, men du slår den. Får 400 mill til å bli 2 milliard i en setning. Det fremgår at en langsiktig plan må inkludere alle interesser. Du får ikke kreditorene til å slette 10 milliarder for 400 mill. Dagens melding viser at det er Dof som er mest desperat etter en løsning. Kreditorene kan ta en Dolphin Drilling, som du ikke klarte å redegjøre for tidligere.

Så til det mest håpløse utsagnet. Dof overta eierandelene til First Reserve. Hvordan skal emisjonen være med å bidra til en langsiktig finansiell løsning, hvis de er tenkt brukt på å kjøpe seg opp i ett konkursbo? Ja, de kan bli brukt til en emisjon i Dof Subsea. Som vil utvanne et nedlagt fond. Men igjen, løser ikke problemene som er bakgrunn for kursraset. Makan til innsikt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Jannern
08.10.2019 kl 14:15 3144

Nøyaktig som jeg også har advart mot! Anbefaler alle å lese det Opticom2000 skriver. Og ikke hør på urealistiske skriverier uten rot i virkeligheten. Jeg gidder ikke å skrive særlig mer. Dette går til bunns. Hvor aksjen stopper? Den er ikke verdt mer enn 0. Men stopper kanskje på 0.1 krone per aksje. 90% ned dit!
Lykke til!
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
AlanS
08.10.2019 kl 14:41 3039

"bakgrunn for kursraset"... Det ville vært fint å forstå hva som står bak dette.

Det er helt logisk at DOF skulle fokusere på finasiering etter at alle investeringer var i boks. Tilpasning av nedbetaling av gjelden til markedsforhold er jo ingen krise.

Dette ble overdramatisert i lys problemet med Danske bank og shorting. La oss vente til den endelig løsning kommer og setter alle brikkene på plass.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
thepower
08.10.2019 kl 14:48 2998

Close under a kroner today? Possibly. A lot of panic will push this down in the closing miutes.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
AlanS
08.10.2019 kl 14:52 2979

there are no panic sales, imho.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
hstray
08.10.2019 kl 14:53 2984

Du må lese meldingene fra selskapet. De flytter forfall bla på obligasjonsgjeld frem i tid, og får en avdragsprofil som tar de gjennom krisen. Her må vi estimere ihvertfall 2024-25. Og vi kan vel anta at First Reserve blir utvannet av Dofsubsea når de ikke deltar i emisjon rettet mot subsea . Dette er jo posisjon Dof har ønsket å øke og får økt på brannsalg. Når markedene er forbedret tar Dof subsea selskapet på børs og selger seg med til 51%
Skulle gjerne sett at de droppet emisjon. Men var ikke ikke en stor emisjon. Når de går ut som de gjør, så er nok det meste av avtaler med banker og stakeholders avklart. Og vi har grunnen til at First Reserve trakk seg.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
Captain
08.10.2019 kl 14:59 2951

Er det ikke en stor emisjon med dagens børsverdi?

Ellers skriver du som alt er i boks, dof gjør ditt og datt. Hva blir emisjonen på da og hvor mange aksjer om dof nå faller ned i 50 øre? Dagens aksjonærer kommer ALDRI til å få igjen pengene sine, aldri.
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare
viva1
08.10.2019 kl 15:00 2947

En skal aldri la mulighetene som ligger i en krise gå i fra seg. Syntes Møgster gjør ett godt arbeid, særlig for seg selv, men også for DOF. Laco bruker 200 mnok for å kjøpe seg 3-4 år med tid. De har hatt topper i avdragsprofiler de kommende årene som de må få redusert og skjøvet i tid. Møgster bruker her en liten kapitalinnsprøytning for å få med seg bankene i morselskapet til å bedre på avdragsprofilen, i tillegg krever en det samme i DOFSUB (her er det ballong betalingene som er viktigst), de tre obligasjonene får nok nytt forfall i 2023,2024 og 2025, samt at eierandelen i DOFSUB øker fra 65% til XX% og Møgster øker nok sin eierandel i DOF ganske vesentlig. Samme krona brukes 5 ganger.

Kommer det inn 400 mnok i fra DOF til DOFSUB, får bankene i DOF indirekte pant i aksjene til en datter som har 400 mnok mindre i gjeld. NIBD i DOFSUB blir redusert med 5%. Avdragsprofilen blir noe endret og forskjøvet og kanskje automatisk rullering av ballonger i en periode, men rentene betales. Dette kommer bankene til å akseptere.

Jeg som obligasjonseier kommer ikke til å akseptere noe PIK renter i denne periode, men jeg har ingen problem med å skyve på forfall om DOFSUB får tilført 400 mnok i ny EK. Ordrereserven og fremtidig inntjening er for stor i forhold til NIBD til at det kan aksepteres PIK eller annen form for haircut.

Banker er fornøyd med mer EK og aksepterer standard "kicking the can down the road" handlemønster, i hvert fall bedre enn alternativet. Tipper den banken som originalt satte seg på bakbeina får innvilget noe av det de ønsket, men ikke alt. X faktoren i denne prosessen er hva Mohn kommer til å gjøre.

Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare

Selv nå så greier du ikke å forstå hvor distressed dette selskapet er! Det er helt greit å ta feil om ett selskap, som du åpenbart har gjort om DOF (Vi gjør alle feil). Det at du faktisk ikke er i nærheten å forstå, eller lære av dine egne feil er helt utrolig...
Redigert 21.01.2021 kl 06:14 Du må logge inn for å svare