DOF SKVIS


Nå haster det visst å dekke shorten?
Redigert 27.09.2019 kl 13:16 Du må logge inn for å svare
Jannern
09.10.2019 kl 12:36 1519

🤣🤣🤣 ja spør Clarkson. De hadde kursmål 18 på aksjen for 2 år siden. Corporate horer er vel et bedre navn på Clarkson🤡

Du sier selskapet fremdeles er alt for høyt priset til at større aksjonærer finner selskapet interessant? Flott vi endelig er enig!
danmark1
09.10.2019 kl 12:41 1493

Slet ikke, men der er grænser for, hvor langt ned shorterne få lov at gå. Kursen kommer op igen, enten ved, at aktionærerne køber op, eller ved en aftale med bankerne. Jeg ser dette,som en sidste armlægning med shorterne.
hifidude
09.10.2019 kl 12:51 1456

Morro når selvtilliten er på topp.

Jannern begynte å skrive om DOF rett etter at F2 satt shorten.
I rest my case.
Redigert 09.10.2019 kl 13:25 Du må logge inn for å svare
hstray
09.10.2019 kl 12:57 1434

Vennligst les børsmelding fra Dof datert igår. CFO Hilde Drønen skrev dette på mail. Det er intill 200 millioner laco garanterer for.

Som det står i børsmelding så vil hoveddelen av emisjonsbeløp benyttes til ny egenkapital i DOF Subsea i forbindelse med refinansiering der, og da sier det seg selv at DOF sin eierandel blir økt. Det står videre i meldingen at emisjon skal sikre likebehandling av alle aksjonærer, og at Laco garanterer for et beløp på inntil NOK 200 mill.

Subsea har 8mrd i gjeld. 200mill er ingenting. Det kommer en emisjon ala SOFF.

danmark1
09.10.2019 kl 13:02 1408

Hvad er værdierne i subsea?
hstray
09.10.2019 kl 13:03 1407

Mitt perspektiv er nok lengre enn ditt perspektiv. Du kjører på for fullt med algoritmer, kursmanipulasjon for å slå ut stopploss grenser før inndekning starter. Jeg ser på dette som en mild løsning som sikrer nesten fult eierskap i Dofsubsea. Er slik Møgster har blitt milliardær med å få kloa i verdifulle selskaper i krisetider. Nå har han gjort det igjen. Mest sannsynlig så øker han eierskapet sitt i Dof ASA og er happy med dagens kurser.
Husker godt når han gode tilsvarende prosess i Lerøy.

Nå har dere snakket om konkurs. Blir verken konkurs, ekstrem utvanning eller konventering av gjeld til EK. Men liten symbolsk emisjon for å ro dette i land innenfor rimmelig tid.
Redigert 09.10.2019 kl 13:15 Du må logge inn for å svare
Captain
09.10.2019 kl 13:20 1367

hstray;

- Har ikke du en agenda da? Du er nå den mest aktive på dof strengene. Er da akkurat like legitimt å være Short som Long i en aksje.

- Vi som har vært Short i dof i lengre tid har vært lik åpne om det som dere som er long, argumentene dine har vært det samme siden 6 kr, på tide du innser at du har tatt feil. Det som tydelig vises igjen her fra dof menigheten er stor kjærlighet for aksjen noe som alle vet er farlig.


Det du sier hstray, er at emisjonen kun er ment å bidra til å vanne ut First Reserve i Dof Subsea?

Hvordan skal dette bedre likviditeten i selskapet? Eller overbevise kreditt og obligasjonsinnehaverne?

Dette er nok dessverre bare et drømmescenario. Hvis dette er det som blir lagt frem for kreditt og obligasjonsinnehaverne, skjønner jeg godt at de sliter med å nå frem. Prøv å se dette utenfra, bort fra din posisjon som aksjeeier. Hadde du hørt dette om hvilket annet selskap, som du ikke eier aksjer i, så hadde du nok sett galskapen i forslaget.
Captain
09.10.2019 kl 13:27 1353

Og dere som er Long i dof har ikke en agenda? Alle som sitter i aksjer har vel en agenda om å tjene penger om det er Long eller Short en sitter på. Begge dele er akkurat like legitimt. Hadde der lest der litt opp på Shorting så mulig flere her hadde hatt ett annet syn på det, Shorting må en ha for å få mer likviditet i markedet.
danmark1
09.10.2019 kl 13:31 1352

Nu handler det ikke kun om subsea. DOF har en ordrebog på 20 mia. og man har hidtil betalt enhver sit. Man beder om rimeligere vilkår i et lånemarked, hvor renterne er gået i minus. Det kan vel ikke være urimeligt.

Nå er det ikke minusrente i Norge eller USA. Det meste av lån er vel i $.

De godtok vilkårene da lånene ble innvilget. De ber ikke om lettelse i vilkårene fordi renten går ned, men fordi de ikke klare å betjene lånene. De har ikke klart å betjene sine forpliktelser til nå:

https://finansavisen.no/nyheter/boers-finans/2019/06/faar-utsettelse-paa-laan

Nå ber de om å få utsatt to lån som forfaller denne og neste måned:

https://finansavisen.no/forum/post/1003769/report

Dof hadde håpet å få rullert disse lånene, men har ikke funnet aktører som er villig til å bli med på dette. Å dette er alvorlig for selskapet.
AlanS
09.10.2019 kl 14:02 1290

Spennende å se hvordan topp 20 vill se ut på mandag.
hstray
09.10.2019 kl 14:18 1283

Hei, dette fikk jeg på epost fra CFO Hilde Drønen.
Limmer inn tilsvar. Så er ikke noe jeg dikter opp. Og det sier seg vel egentlige selv visst det er 2 eiere i et firma, og eier nr 1 skyter inn 400 mill i ekstra EK så øker eier nr 1 eierandel på bekostning av eier nr 2. Vi må vel forholde oss til hva som kommer fra ledelsen og børsmeldinger og ikke fri diktning

"Som det står i børsmelding så vil hoveddelen av emisjonsbeløp benyttes til ny egenkapital i DOF Subsea i forbindelse med refinansiering der, og da sier det seg selv at DOF sin eierandel blir økt. Det står videre i meldingen at emisjon skal sikre likebehandling av alle aksjonærer, og at Laco garanterer for et beløp på inntil NOK 200 mill."

Knapt omsetning i aksjen så der vil det ikke vise forandringer av særlig grad

hstray,,,,,,,Page 2, har du lest det?

▪ DOF Subsea is experiencing continued challenging subsea market with low utilisation and depressed day rates
▪ The market for financing and refinancing has become significantly more challenging
▪ DOF Subsea has experienced that regular rollover (refinancing) of existing loan facilities is challenging
▪ The current earnings is not sufficient to support the current amortization plan and there are imbalances in earnings and liquidity between different entities within the Group
▪ The combined effect of the above is that capital markets are closed for any additional fundraising and from a planning perspective ordinary refinancing is expected to remain challenging
▪ The Group has obtained a short-term runway until end November 2019, but immediate measures are required to secure sufficient liquidity runway
▪ The main objective is to structure a new financial plan with a debt repayment schedule and covenant structure that fit the current market environment, and establish a viable long-term platform to secure operational and financial stability until the market has recovered
Background
hstray
09.10.2019 kl 14:39 1229

Ja har lest dette. Skrev at de økte eierandelen sin i Dofsubsea med emisjon, som også Hilde bekrefter da delereier First Reserve ikke skyter inn milder.
Er det vanskelig å forstår.?
Deretter sier jeg at dette er i ikke ukjent mønster for hovedeier Helge Møgster å øke eierandel i dårlige tider. Var i dårlige tider han ble stor innen fisk og oppdrett
hstray
09.10.2019 kl 14:51 1195

Du leser tydeligvis ikke børsmeldinger hvor det står hva hoveeier forplikter seg maksimalt til å stille opp med. Når det står inntill 200 millioner, så er det ikke 4 eller 8 milliarder.
Jeg har hørt at total emisjon ikke kommer til å være mye over 300 millioner. Da er dette en svært lav symbolsk sum hvor alle stakeholders bidrar. Det koster mer i kapitalkostander kåret å ikke lande en avtale.

Det jeg er kritisk til er at Møgster lar kursen seile så lavt. Og det er mye pga han kommer til å kjøpe seg opp til over 50% eierandel eks Mohn etter plan er gjennomført. Slik har handlingsmønstret til Møgster vært i flere selskaper tidligere, og var slik han ble stor i fisk 🐡 hvor man bla tok hele Lerøy i ett svakt marked
2018-K
09.10.2019 kl 15:01 1162

Hvis alle aksjonærer blir likt behandlet i en emisjon, så vil vel tegningsrettighetene ha en hvis verdi. Hvis det fører til at man får en noenlunde mer normal prising av selskapet. Hele poenget her er at hvis aksjonærene blir behandlet likt, så er det vel samme om emisjonen skjer på 0.5 eller 0.7 eller 1.
danmark1
09.10.2019 kl 15:09 1140

Når der indgås en aftale med bankerne, vil kursen komme højere op.
AlanS
09.10.2019 kl 15:15 1117

"Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning om nedsettelse av Selskapets aksjekapital:
Aksjekapitalen nedsettes... fra NOK 5 til NOK 1. "
Da blir det emikurs 1 krone.
http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/News/2019/DOF_Notice_EGM.pdf
Redigert 09.10.2019 kl 15:19 Du må logge inn for å svare

Det er siste pungt (Page 2) som er det essensielle. Spent på hva du mener ligger inne i den teksten?

Ingen emisjoner er over børskurs. Alternativet for dem som er med på emisjonen er å kjøpe aksjer på børs. Man velger det billigste, så for å få med noen på en emisjon må man gi rabatt.

Da bør emisjon komme raskt. Eller så risikerer man at børskurs blir lavere enn emisjonskurs. Har du 100.000 aksjer, må du være med på ca. 133.000 aksjer i emisjonen, for å beholde din posisjon. Regner med mange ikke har kapital, eller ønsker om å være med. Da får man enten nedsalg før emisjonen, eller rett etterpå. Normalt kursen faller noe etter selve emisjonen. Blir emisjonskursen over børsprisen, er nok viljen særdeles dårlig.
AlanS
09.10.2019 kl 16:23 1000

Det er begrenset hvor mye man får kjøpt under 1 kr. Når alle brikkene er på plass, vil denne muligheten ikke være tilgjengelig.
hstray
09.10.2019 kl 16:28 986

Antar du forstår engelsk like godt som meg. Trenger vel ikke oversette. EK emisjon til DOF vil medføre at de vanner ut First Reserve og DOF øker sin eierandel. Tilsvarende hva som ble gjort i 2017, da deleier First Reserve ikke deltar. Dette er verdiøkende for DOF aksjonærer, hvor man får full kontroll i subsea til en billig penge. Når markedet snur vil dette vært ekstremt verdiøkende. Ring DOF og spør etter Hilde visst du ikke er enig i dette iht til økt eierandel i DOF subsea.
La også med eposten fra hilde i forrige post
hstray
09.10.2019 kl 16:30 978

Tipper at kurs er rundt 2 kr når man får emi aksjene på konto. Så mange vil nok da selge selg litt ned
Argus
09.10.2019 kl 16:40 944


Her er et selskap med fortsatt betydelig risiko. Når usikkerheten fortsetter fordi bankene ikke godtar ledelsens forslag om å rullere lån, vil det beste være å holde seg unna.

Ledelsen i DOF har unnlatt å informere aksjonærene i mer enn fire uker. Det er så uprofft som det kan gjøres og signaliserer at hovedeier og hans nærmeste hverken har vært dyktige nok i den operasjonelle ledelse, eller med markedet. Hvorfor skal man da følge med disse personenen videre? Personer som har vist at de ikke behersker andre utfordringer enn dem som gavner dem selv?

Keep away from that kind of leaders!
Kontur
09.10.2019 kl 16:44 936

Kursen kan nå lavest bli 1 NOK, kan bli høyere men sannsynlig 1 krone.
Når de nå går ut med dette har nok banker og obligasjonseiere allerede sagt ja til løsning.
Hvis dette stemmer skal ikke kursen gå lavere nå
AlanS
09.10.2019 kl 16:50 916

Danke bank ønsker ikke rullering fordi banken ut av offshore. Dette har ingenting med DOF å gjøre.
odds2
09.10.2019 kl 16:55 907

Det morsomme er at våre venner i F2Funds har økt shorten sin den 8/10 iflg Finanastilsynet

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010070063

Skal bli skøy med inndekningen, kan gi ett hopp opp?
Kontur
09.10.2019 kl 16:58 905

Tipper emisjon blir på mellom 250 - 350 MNOK
Kreditorene tror jeg er klar til å signere asap
Dette er langt på vei proforma herifra og inn
Slik vi kjenner DOF ville de aldri gå ut i markedet slik som Denver gjort i dag om ikke alt er klart
Kontur
09.10.2019 kl 16:59 907

De som selger aksjer nå følger iallfall ikke med.

Tror det er flere som ikke følger med. Den store emisjonen kommer ikke nå. Det vi ser nå til 1 kr er bare for å holde liv i selskapet frem til neste korsvei.

Med et lavt GAK er det ikke tosset at være med her, hvis ellers man har har en horisont, der rækker længere en Week-enden :-)

Sitter selv dypt i det men vil være med. Tror ikke dette vil blir noen K-Fix. Muliig at investeringen går i null om 5-10 år?
AlanS
09.10.2019 kl 18:21 742

Det meste må være i boks nå. Spennende å få vite hvor mye av Dof Subsea får DOF denne gangen.
First Reserve må være villig til å selge seg ut helt. Det kan være in del av løsningen.