DOF SKVIS


Nå haster det visst å dekke shorten?
Redigert 27.09.2019 kl 13:16 Du må logge inn for å svare
Jannern
09.10.2019 kl 18:42 2099

Emisjonen om den blir noe av, blir ikke nå på minst 1. Den kan like gjerne bli på 0.5 eller 0.1. Dette er er forslag som bankene må godta. Det står ingenting om noen aksept fra bankene. Denne aksjen vil fortsette ned etter en emisjon. Hvorfor ? Ev/Ebitda på 11. Den vil rase og rase. Ser frem til en emisjon, så kan jeg omsider får lånt aksjer. Da vil jeg selge short det jeg kan og bare vente og kose meg mens den faller. Ved eksvis emisjon på 0.5 NOK, så vil det trykkes 800 millioner nye aksjer. Og med 300 millioner aksjer fra før, så vil det blir 1.1 mrd aksjer. Går aksjen da i eksvis 1 så er børsverdien 1.1 mrd kroner og gjelden fortsatt 21.5 mrd kroner. Sum EV blir 22.6 mrd kroner og Ev/Ebitda på 12!

Aksjen vil da rase mot 0. Jeg gleder meg intenst til en ny short mulighet.

Latterligere opplegg skal man lete lenge etter.

En venn som kjenner noe av de store gutta, sier at de store meglerhusene bare ler av dette latterlige «kick the can down the road» forslaget. Ingen av de store og profesjonelle investorene er interessert i dette!

Innlegget er slettet av Bulen
Bulen
09.10.2019 kl 18:47 2101

Du er så kul du!!!🚑

Min pappa er sterkere en din pappa!
Redigert 09.10.2019 kl 18:51 Du må logge inn for å svare
Jannern
09.10.2019 kl 18:48 2110

👉🏻🤡
Redigert 09.10.2019 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
AlanS
09.10.2019 kl 19:02 2080

For Jannern gjelder åppenbart ikke Norske lover.
For andre gjelder følgende:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-45/KAPITTEL_2-2#KAPITTEL_2-2
§ 2-12. Oppgjør av krav på innskudd
(1) Aksjeinnskudd kan ikke være lavere enn aksjens pålydende. Blir en aksje tegnet mot et lavere vederlag, skal aksjens pålydende likevel skytes inn.
Redigert 09.10.2019 kl 19:24 Du må logge inn for å svare
Jannern
09.10.2019 kl 19:15 2054

Det må vedtas på GF først. Forslaget kan endres før GF.
Møgster kan ikke vedta hvor andre skal investere. Hvis andre kun vil kjøpe aksjer på 0,1 så må det endres. Man kan uansett gjøre en emisjon under pålydende.
Kontur
09.10.2019 kl 19:19 2052

Dette har vært en intens drakamp over flere mnd og alt tyder nå på at der er blitt enighet mellom partene og der er denne vi nå ser materialisere seg.
Alle må bidra også aksjonærene, noe jeg egentlig ikke trodde tidligere var nødvendig. Og forsåvidt fortsatt mener. Men så tror jeg at flere av oss ser hva som ligger bak. Nemlig Dof subsea. Det begynner å bli ganske tydelig at det er der saken står. De vil nå bruke midler på å overta større deler av Subsea og det til en rimelig penge.
En ny og forbedret finansiering ut 2024 (tror jeg), full kontroll over Subsea og et tilsynelatende godt siste halvår
Kanskje får vi snart endelig noe å glede oss over i tiden som kommer
Om noen prøver å selge aksjer under 1 krone er det bare å plukke.
Jannern
09.10.2019 kl 19:29 2028

Liten tvil om at Møgster har flertall på generalforsamling. Men han kan ikke vedta at andre skal investere i selskapet. Han kan stille sine 200 millioner (som ikke er tilstrekkelig) og så må andre stille 200 millioner. Møgster kan ikke bestemme at andre skal kjøpe aksjer på 1.

Andre vil kjøpe der de vil. Så hvis det ikke er etterspørsel etter aksjer på 1 (som det neppe er! Mohn trakk seg fra denne galskapen), så må aksjen settes på bunn.

Uansett aksjekurs 1 eller 0.01 er dette overpriset pga enorm gjeld som overstiger 10-11x EBITDA.

Kontur
09.10.2019 kl 20:04 1972

Dette har de kontroll på. Man kan si mye om ledelsen og hovedeier at de kan bli bedre på kommunikasjon osv. Men når de nå går ut med noe så er de sikre.
Emisjonen blir sannsynligvis ikke over 400 MNOK, det er i hovedsak ikke bare penger det er snakk om her, det er prinsippet at alle må gi noe og løfte sammen.
Dof subsea er gullklumpen
Bulen
09.10.2019 kl 20:39 1926

når det regner på presten, drypper det på klokkeren
Kontur
09.10.2019 kl 21:52 1811

Så snart forståelsen av transaksjonen brer seg kommer flere til å ønske seg inn. Gulvet er satt, men ikke emisjonskurs. Innsalget fra tilretteleggere er allerede i full gang.
Kanskje får vi se resultatet allerede ved børsstart i morgen
hstray
09.10.2019 kl 23:27 1687

Minstepris på emisjon er kr 1 basert på dagens melding til EOG. Du har en egen evne til å dikte opp drømme scenarier basert på egen, eller din leders posisjon Opticom2000 som er Dof største shorter med nå 3 000 000 aksjer short.
Møgster/Laco garanterer for intill 200 millioner i en emisjon. Med stor sannsynlighet er det mange små aksjonær som ikke deltar i denne emisjonen. Derfor garanterer Møgster for ett betydelig høyere beløp enn Laco direkte eierandel. Jeg tipper emisjon er rundt 300-350 millioner og beløp går til EK i Dofsubsea hvor Dof asa øker sin eierandel til rundt 90%.
Dette er en god dispisjon. Møgster Øker eierandel i ett svakt marked, samt øker sin eierandel i Dof ASA. Det er slik Møgster og Røkke har blitt milliardærer. Emisjon er da kun en viktig symbolsk emisjon for å lande dette fort iht prinsipp at alle må bidra. Dof har hatt for høye kapital kostanader som Janneren her påpekt. Forslått løsning vil senke rente og kapitalkostnader.

Janneren, Opticom2000 med flere kan da hyle og skrike om emisjon på 4-10 milliarder, konventering av gjeld til aksjer etc. Men det er ikke dette som er børsmeldt. Dine måltall er er det flere analytikere, regnskapsfører og revisorer som reagerer på og sier er direkte feil.
Dof ASA inkl subsea vil være verdt 3 milliarder etter denne symbolske emisjonen. Snur markedet, og Solstad går konkurs kan selskapet være i en ekstrem situasjon ved ett bedre marked iht til inntjening og flåtesammensetning.
Redigert 09.10.2019 kl 23:51 Du må logge inn for å svare
hstray
10.10.2019 kl 00:00 1599

Innlegget er slettet av administrator
Jannern
10.10.2019 kl 08:08 1437

Innlegget er slettet av administrator
hifidude
10.10.2019 kl 08:12 1507

Jannern, hvor henter du motivasjonen din fra?
Er det kun medmenneskelighet som gjør at du bruker av din tid til å rettlede oss villfarne?
I så fall er det svært prisverdig.
Jannern
10.10.2019 kl 08:15 1501

Har jeg hatt rett i mine advarsler om aksjekursen? Ja/Nei?
hifidude
10.10.2019 kl 08:22 1473

Motivet ditt er rimelig tydelig ;-)

Ja, du har hatt rett i kursutviklingen så langt.
Nå gulper du opp mye rart.
Men, når man kjenner motivet ditt blir alt forståelig.

tobben
10.10.2019 kl 08:42 1422

Med agendaen og intensiteten i innleggene til Jannern , så er nok fortvilelsen stor for manglende volum til å dekke shorten :-) Er vel stort sett de samme aksjene som har gått i loop ? I aksjemarkedet og lånemarkedet er det fremtidens forventa inntekter som betyr mest, og her ser det lyst ut etter mitt syn :-)
AlanS
10.10.2019 kl 08:49 1416

Utfordringen for DOF er nemlig en aggressiv nedbetalingsprofil.
Som det vises i tabellen på side 20 i Q2 rapport må DOF ut med 14 milliarder (75% av gjelden uten leasing og amortised costs) innen 2023. Om nedbetalingen smørers jevnt over 10 år blir gjeldsbelastningen fram til 2024 mye lavere.
Kontur
10.10.2019 kl 08:51 1425

Øk shorten da om du er så skråsikker.
Emisjon blir på minimum 1 NOK
pengex
10.10.2019 kl 08:56 1422

Blir vel greit med sikring over krona ikke dag.
Regner med at noen meglere har fått jobben.
F2 fond vil nok også begynne å kjøpe tilbake de 0,85%.
Redigert 10.10.2019 kl 08:58 Du må logge inn for å svare

Kontur. Da du har tatt feil av retningen hele veien (eller rettere hatt feil tro, religion) så skal du ikke være så skråsikker. Jeg mener det vi ser nå er bare begynnelsen på en kjempeutvanning. 300-400 millioner er langt fra nok.

Har tidligere uttalt jeg hadde respekt for noen "Haussere" her på forumet. Basert på saklig argumentasjon. Nå mistet du siste rest av kredit, hstray. Hu er på nivå med dansken. Arroganse uten sidestykke du fremviser. Jeg vil minne deg på en av mine poster du tidligere kommenterte:


hstray 02.10.2019 kl 19:24 2586


mastermind skrev
Skjønner du mener eksisterende aksjonærer er lite lysten på å bli med på emisjonen :-) Personlig tro..

Ja, hovedeier deltar sikkert i en emisjon visst gjelden blir halvert. Siem har også en milliard klar, da må nok gjelden slettes med 2/3. Mulighetsbilde er der.
Eller så får Dof kontroll på ca 1/10 del av gjeld de ikke får rullert, og finner en løsning på dette.


Hvor ble det av halveringen av gjeld? Hvor er Siems milliard? Du hevdet i en post noe tidligere at de hadde full kontroll på finansene, og igjen er det eneste som mangler å få rullert ett lån. Det var ett, og nå er det plutselig blitt 2.

https://finansavisen.no/forum/post/1003769/report

Jeg anbefaler alle å sjekke avdragsprofilen på lånene. Det er til å bli skremt av, og leser man meldingen, ber man om å få flyttet på de to første forfallene. det står ingenting om resten, heller ikke redusert rente og kapitalkostnad. Riktignok kommer man med at man ønsker en avdragsprofil til å leve med under rådende omstendigheter, men hva som ligger i det blir tolkning. Det du kritiserer andre for å ha foretatt.

Nå skaper du ellers stor usikkerhet. Du er selverklærttalsmann for en gruppe aksjonærer, og hevder småaksjonærene ikke blir med på emisjonen. Fakta er at om du eier 100.000 aksjer i dag, må du kjøpe 133.000 nye emisjonsaksjer, for ikke å bli vannet ut i selskapet. Du snakker om at Møgster og Røkke er blitt rik på å vanne ut aksjonærer i dårlige tider. Mulig det, men da er det ikke bare på bekostning av First Reserve denne gang, men også deg og alle andre i Dof. Å hvordan tror du kreditorer og obligasjonseiere stiller seg, om interessen fra aksjonærene til å bidra er fraværende?

Her er så mange punkter å trekke frem, men gidder ikke. Du har ignorert å svare på mine forsøk på reflekterte innlegg over tid nå, i mangel på tilfredsstillende svar. Lettere å angripe folk som sier de er short, gjennom kun å henvise til dette. Samt et oppgulp av egne refleksjoner, ikke fakta.

hifidude
10.10.2019 kl 10:25 1211

Bare ett enkelt spørsmål Mastermind;

Hva kan være motivet for Møkster når han nå forplikter seg i 100-millioners klassen nok en gang?
Er det uvitenhet? Manglende kunnskap om selskapet? Blir han lurt av ledelsen som selv er investert i selskapet?
Spent...

I min verden er prinsippet action speaks louder then words viktig.

Redigert 10.10.2019 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
pengex
10.10.2019 kl 10:40 1179

Kansje fordi han eier 50% av aksjene.
hifidude
10.10.2019 kl 10:48 1165

Det er jo ikke noe svar.
Hvis han, som presumptivt kjenner selskapet bedre enn noen av besservisserne her, velger å bruke friske penger på selskapet, så må jo det nødvendigvis bety at han forventer å få disse tilbake + fortjeneste.
Ellers kunne han like gjerne kaste kortene....

Når man veier de store ord fra shorterne mot handlingene til Møkster, faller vekten klart ned i Møksters favør.

Møkster har vel deltatt i samtlige emisjoner de senere årene og vedlikeholdt sin dominerende majoritet i DOF
AlanS
10.10.2019 kl 10:53 1159

Det er bare å gratulerer alle som har tjent masse på shorting.
Kan ikke fatte at de fremdeles er inne på forumet med "hva jeg sa eller jeg var rett" prat.

Omsettningen er beskjeden nå. Ingen panikksalg.
Om aksjene utlånt til shorting kalles nå tilbake , får vi en ordentlig short squeeze.

Redigert 10.10.2019 kl 11:00 Du må logge inn for å svare
hifidude
10.10.2019 kl 10:54 1168

Og motivasjonen for det kan være?
Har for mye penger?
Ser en fremtid for DOF?
odds2
10.10.2019 kl 10:59 1166

Det er ikke sikkert de har tjent all verden på shorting, ikke før de får lukket posisjonene.

https://e24.no/boers-og-finans/i/GG8wKV/investorduo-har-tjent-millioner-paa-boersens-mest-pressede-offshorerederier

Kan bli artig med en DOF-skvis når det skal kjøpes inn mange millioner aksjer.
danmark1
10.10.2019 kl 11:12 1140

Generelt kan man vel sige, at det ser mindre attraktivt med short. Olieprisen holder et højt niveau, trods den megen uro og med udsigt til mere arbejde i olieservice, har DOF gode muligheder for at komme styrket ud af krisen. Får DOF tag i alle subsea aktierne, med udsigt til bedre tider i denne sektor, er det kun et spørgsmål om rimelige betingelser på lånene, for at DOF kommer stærkt tilbage. Lånebetingelserne bør kunne blive bedre med et lånemarked med negative renter.

Innlegget er slettet av ctrlaltdel
Kontur
10.10.2019 kl 11:31 1094

Feil og feil. Emisjonen er egentlig helt unødvendig, men likevel tydeligvis nødvendig for å få med seg "siste" banken. Det vil nok gå opp for oss etterhvert hva spillet egentlig handler om, nemlig å få full kontroll over selskapet.
Emisjonskurs blir ikke under 1 NOK, det kommer til å bli bestemt i GF. Emisjonskurs kan bli satt høyere, men trolig ikke.
V
Kontur
10.10.2019 kl 11:37 1077

Han sikrer seg full kontroll i DOF ASA som igjen sikrer seg full kontroll over DOF Subsea. Markedet har snudd, pilene peker opp, Møgster har et lengre perspektiv enn de fleste av oss.
Dette vil gå relativt raskt i gjennom og da kan bankene begynne den langt tøffere jobben med SOFF. Der bankene ganske sikkert overtar selskapet. En helt annen situasjon enn DOF.
Kontur
10.10.2019 kl 11:42 1070

Når det gjelder de som er short i aksjen så vil de nå få et aldri så lite dilemma. Skal de hente aksjene nå eller vente frem imot GF? Etter GF og vedtatt emisjon vil papirgevinsten smuldre bort. Trykker de for hardt på nå vil det også presse kursen opp. Spørs om det er mulig å komme seg ut nå, vet ikke?

Tja...….nå er ikke jeg Møgster. Jeg vet derfor ikke hvordan han tenker.

Det jeg vil kommentere, er at børs er et spill. Tap og vinn med samme sinn. Du får 200 mill til å høres forferdelig mye ut. Småpenger for Møgster. Å omtrent 1% av lånebyrden til selskapet. Han er i samme situasjon som mange her, når man har blitt med ned til dette nivået, blir restverdien av aksjene symbolsk. Han har vel som mange andre her en drøm om å få tilbake noe av investeringen. Hvorfor ble Fredriksen med på emisjonen i Seadrill? Kursen der er jo blitt gruset etter at han skjøt inn penger i emisjonen. Hvis ingen andre blir med på emisjonen, sitter jo Møgster igjen med halvparten av verdiene til aksjonærene, om det skulle snu en gang i fremtiden.

Hvordan gikk det etter sist emisjon? Da gikk Møgster inn med 750 mill. Hva gjør at han ikke lengre har samme troen på selskapet?. Legger med link til sak fra den tiden:

https://finansavisen.no/nyheter/boers-finans/2016/06/dof-med-milliardemisjon-utvanningen-blir-voldsom

Når ikke dette berget selskapet, hvordan skal forslagene som fremmes her berge fremtiden? Tegningskursen var da kr. 1. Etter emisjon falt kursen til ca. 60 øre, hvor den lå helt til våren, hvor alle selskapene hadde fått gjennomført sine restruktureringer, og man forventet "en ny vår" for bransjen. Da spratt kursen opp til ca 90 øre igjen, før man foretok en aksjespleis. De fleste kjenner resten av historien. Legger for øvrig ut skrivet som kom i forbindelse med forrige emisjon:

http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/Bond/DOF_ASA_RI_072016.pdf

Har holdt på med dette en stund, og min drivkraft er ikke short. Trump gjør alt uberegnelig, og jeg liker litt trygghet. Jeg er fornøyd med å tjene noen kroner, tenker ikke på hvor mye jeg kunne tjent hvis/at. Jeg har vært åpen på at nå driver jeg hovedsakelig daytrading siste året. Men hadde jeg hatt et mer reflektert innblikk tidlig, hadde jeg unngått mange idiotiske feil.