𝐊𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐫𝐚𝐧𝐬𝐞𝐫𝐞𝐠𝐞𝐥 𝟏𝟔𝟑

MERLOT
27.09.2019 kl 21:30 457

"I alle løp (eller del av løp) som ikke løpes i delte baner skal en utøver som løper i en sving, i den ytre halvdelen av løpebanen i henhold til regel 163.5(b) eller på noen del av den buede delen av banen hvor hinderløpet forlater den ordinære løpebanen i forbindelse med passeringen av vanngraven, ikke trå eller løpe pä eller innenfor sargen eller streken som markerer den gjeldende grensen (innsiden av løpebanen, ytre halvdel av løpebanen, eller noen buet del av banen for hinderløpet i forbindelse med passeringen av vanngraven)".

Akkurat det skjedde. Det er ingen tvil om at Jakob løp innenfor.

Da er straffeutmålingen følgende:

« Med unntak som nevnt i regel 163.4, skal overdommeren, dersom han er tilfreds med rapporteringen fra en dommer eller banedommer eller på annen måte, om at en utøver har brutt denne regelen, skal han diskvalifiseres."

Men så kommer unntakene, og det som gjør reaksjonen mot Jakob for tøff.

FOR heller ikke i friidretten er dømmingen nødvendigvis bokstavtro. Her følger mulighetene for nåde i paragraf 163.4:

"En utøver skal ikke diskvalifiseres dersom han

a) blir dyttet eller presset av en annen person til å trå eller løpe utenfor sin bane, eller på eller innenfor sargen eller streken som markerer den gjeldende grensen, eller

b) trår på eller løper utenfor sin bane på langsiden, noen rett del av banen hvor hinderløpet forlater den ordinære løpebanen i forbindelse med passeringen av vanngraven eller utenfor den ytre streken av sin bane i svingen, og det ikke oppnås noen materiell fordel ved dette og ingen andre utøvere blir dyttet eller hindret slik at hans framdrift hindres. Dersom det oppnås en materiell fordel skal utøveren diskvalifiseres.

Dette med «materiell» fordel forklarer regelverket slik, og her kommer dommerens skjønn virkelig inn:

«Materiell fordel inkluderer det å forbedre sin posisjon ved ethvert middel, inkludert å komme seg ut av en innestengt posisjon i løpet ved å trå eller løpe på innsiden av den innerste kanten på løpebanen. Denne merknaden forbyr spesifikt en utøvers forsøk på å forbedre sin posisjon i løp ved å bevege seg inn på innsiden av løpebanen (enten med vilje eller etter å ha blitt dyttet eller presset dit av en annen utøver) for, å komme ut av en innesperret posisjon, og løpe på innsiden til det er klart. Selv om det å løpe på innsiden av bane på langsiden (i motsetning til å gjøre dette i svingen) ikke innebærer obligatorisk diskvalifikasjon, har overdommeren nå myndighet til å diskvalifisere dersom dette skjer og utøveren får en fordel, også hvis den opprinnelige grunnenfor å komme dit er et resultat av å ha blitt dyttet eller presset. I slike tilfeller bør utøveren straks returnere til løpebanen uten å søke eller oppnå noen fordel.»
MERLOT
27.09.2019 kl 21:33 449

Jakob bør løpe finalen i følge regelverket.

Det var ikke i svingen, men på langsiden. Han fikk ingen fordel av utenomtråkkingen, og ingen andre løpere ble hindret eller påvirket.
merida1
27.09.2019 kl 23:20 381

Dette er riktig. Det var det vi så på NRK2 Men nå hevdes det at han på et annet tidspunkt hadde tatt seg forbi en løper mens han var utenfor listen.
Og det er straffbart !
Til slutt ble han likevel frikjent av den grunn at han visstnok ikke hadde fordel av det. Kanskje mest på grunn av at det var på langsiden.
Men det var en snill Hoveddommer, for det er sjelden noen slipper bare med skrekken i slike situasjoner
MERLOT
28.09.2019 kl 13:01 279

Jau..
Jeg har sett det andre videoklippet som er fra en annen vinkel og det virker som at det er Jakob som er den mest aktive i "dulten" med den andre løperen, som dog neppe ble hindret noe.
Den som kom i ubalanse av dette var Jakob selv og måtte ta noen korrigerende steg til siden for å gjenvinne balansen. Men disse "dultene" er umulig å unngå i løp og en kan ikke diskvalifisere noen når de hverken hindrer andre eller selv får noen fordel, da burde halve feltet diskvaliferes. Egentlig bagateller.
Klyping, spytting eller tråkke skoene av andre er mye verre og er gjort med overlegg.
Matmons
03.10.2019 kl 23:44 154

𝐊𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐫𝐚𝐧𝐬𝐞𝐫𝐞𝐠𝐞𝐥 𝟏𝟔𝟑
Hvordan fikk du til denne skrifta
MERLOT
04.10.2019 kl 00:01 138

K̾o̾n̾k̾u̾r̾r̾a̾n̾s̾e̾r̾e̾g̾e̾l̾ 1̾6̾3̾

🄳🅄 🄼å 🄴🅃🄴 🄼🅈🄴 🄶🅁🄰🅄🅃, 🄾🄶 🄾🅂🅃 🅂🄾🄼 🅂🅃🄸🄽🄺🄴🅁...K̷o̷n̷k̷u̷r̷r̷a̷n̷s̷e̷r̷e̷g̷e̷l̷ ̷1̷6̷3̷