Elektriske luftfartøyer

Muggost
27.09.2019 kl 21:33 131

Revolusjonen er i gang....

Pilot Flight Academy (PFA) har bestillt 10 el-fly og planlegger å bli den første helelektriske flyskolen i verden! Det er enda langt igjen til elektriske rutefly, men erfaringer som PFA gjør seg med disse flyene, vil garantert bli kanalisert videre opp igjennom systemet. De som en gang i fremtiden måtte prøve seg på batteri-elektriske (eller batteri-hybrid) luftfartøyer vil nyte godt av erfaringer fra småflymiljøene og flyskolene. PFA driver den operative delen av flyskolen på svært profesjonelt vis, som kan sammenliknes med hvordan rute- og charter-selskaper opererer. Erfaringer derfra vil derfor bli vektlagt.

Siden dette er et finansforum: Hvor skal vi begynne å investere? Dette er en utvikling som er bransjens våte drøm. Bort med tankbilen og eksplosiv fuel, bort med CO2 utslipp (og avgifter), bort med luftfartens skitne stempel. Lønnsomheten pr sete-km vil øke dramatisk. Om 15+ år altså :) Men det starter nå! Hvor skal vi sette penga hen?

Artikkel i Vestviken 24, 20.sep 2019: Pilotskole faser ut bensinfly og kjøper 10 elfly: – Vi får karbonnøytral utdanning

VV24NÆRINGSLIV NYHETER TORP

UT MED BENSINFLY: De 20 flyene Pilot Flight Academy har i dag (eksempelvis det på bildet), skal på sikt ut av skolen. I framtida blir det bare elfly. – Det eneste miljøproblemet med luftfart i dag, er drivstoffet. Det blir vi kvitt med elfly, sier daglig leder Frode Granlund (t.h.).

10 elfly blir helt sentrale når Pilot Flight Academy (PFA) skal utdanne framtidas piloter. Skolen satser på å bli verdens første flyskole som tilbyr helelektrisk pilotutdanning.

– Det er liten tvil om at elektriske fly er framtida. Vi ønsker å gå i front i denne utviklingen, sier Frode Granlund, daglig leder av Pilot Flight Academy (PFA).
35 millioner kroner investeres nå i 10 elfly, som etter planen skal leveres til skolen i løpet av 2021.
Skolen har hovedkontor i Hangarveien ved Torp Sandefjord lufthavn, men har også en avdeling på Notodden. Totalt har skolen til enhver tid rundt 350 elever.
– Grønne løsninger
Pilotskolen ønsker å ta aktivt grep for å forandre luftfarten. Det vil få konsekvenser både for flyindustrien, og ikke minst for jordkloden og miljøet, mener Frode Granlund.
Når vi bytter dem ut med elfly, blir driften vår så å si lydløs.
– Vi opplever at det er stor vilje i luftfarten for å få til miljøvennlige løsninger. Mulighetene for å velge grønne løsninger er jo faktisk der. Derfor tror jeg vil får se en voldsom fart i utviklingen av elektriske fly, uttaler han.
Granlund håper andre flyskoler, og ikke minst flyselskapene følger etter.
– Hele flybransjen går i retning av elektrisk drift, påpeker han.
– Det er gøy at vi som skole kan være i front, sier markedssjef i PFA, Audun P. Ibenholt.
– Så å si lydløs
Granlund mener det bare er ett miljøproblem med luftfarten: Drivstoffet.
– Det problemet blir vi kvitt med elfly. Luftfart trenger dessuten ikke mer enn kun tre kilometer med asfalt på rullebanen. Derfor griper luftfarten heller ikke inn i naturen på samme måte som når det bygges jernbane og veier, sier Granlund.
Han peker også på at fly alltid er raskest og mest effektivt over litt større avstander.

PÅ STRØM: Det er 10 fly av denne typen, med én motor og plass til fire personer, som Pilot Flight Academy i Sandefjord nå har bestilt. De skal ankomme skolen sommeren 2021. Foto: Flight Design

Hva støyforurensning angår, mener Granlund dette problemet vil bli minimalt i framtida:
– De skoleflyene vi har i dag, er støysvake. Når vi bytter dem ut med elfly, blir driften vår så å si lydløs. Riktignok kommer det noe lyd fra propellene, men den er helt ubetydelig, hevder han.
I dag har PFA 20 fly. Disse erstattes av de 10 nye elflyene.
Alle 10 er av typen enmotorsfly med plass til fire personer. Rekkevidden i lufta er opp til 3,5 timer flytid.
Elflyene ventes levert sommeren 2021.
– Det er ikke produksjonen som tar tid, men sertifiseringsprosessen, opplyser Granlund.
Elever etterspør elfly
Selv om det vil ta én time å lade et elfly – mot de ti minuttene det tar å fylle drivstoff på bensinfly – mener Granlund at skolens flypark vil kunne være mindre i framtida.
– Det skyldes at utdanningsprogrammene endrer seg, slik at det blir mer trening i simulator enn i lufta, forklarer han.
Investeringen på 35 millioner kroner til elfly vil ifølge Granlund først på litt lengre sikt bety lavere driftskostnader. Årsaken skal være at det koster å innfase nye fly i parken, samt at det kreves opplæring av teknisk personell.
– Jeg er uansett sikker på at elfly er den rette veien. Det betyr karbonnøytral utdanning hos, sier han.
Ifølge PFA-sjefen er dagens elever – som selv er uteksaminert når elflyene kommer – begeistret over at skolen anskaffer utslippsfrie fly:
– Flere elever har etterspurt elfly. Ungdommen er heldigvis langt mer bevisste enn oss. Våre elfly vil åpenbart være et konkurransefortrinn for oss, og vi tror mange elever vil velge vår skole fordi vi tilbyr elfly. Ungdom i dag vil ikke identifisere seg med gammel teknologi, mener Granlund.