NEKKAR løser lakselus-problemet med "Starfish"?


Nye Nekkar har som et prioritert prosjekt å løse lakselus-problemet.
Her er hva konsernsjef Toril Eidesvik sier om dette i Sysla 27. september 2019:

"Vil bli kvitt lakselus

Selskapets havbruksatsing er kanskje den mest ambisiøse.
Nekkar er godt i gang med utviklingen av det de internt kaller for «Starfish», et anlegg for lukket fiskeoppdrett.

Merden utvikles i samarbeid med en av de virkelig store fiskeoppdretterne i Norge.
Navnet på samarbeidspartneren er enda ikke offentliggjort.

– En lukket merd kan sette en stopper for luse-problematikken.
Vi håper å få en modell av merden i fjorden allerede neste halvår, forteller Eidesvik.

Lakselusen koster ifølge DN oppdretterne rundt fem milliarder kroner i året i behandling og dødelighet, og Mowi-sjef Alf-Helge Aarskog har til Kyst.no omtalt lakselus som selskapets «største utfordring».
.........................................

Å løse laksenæringens største problem ... kan det være Nekkar som gjør det med "Starfish"-løsningen?
Redigert 28.09.2019 kl 11:51 Du må logge inn for å svare
Flaxx
28.09.2019 kl 11:57 1356

Luseproblemene på laks er bare ØKENDE ... ref dagens artikkel om SKOTTE-LUS:
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/09/28/195614378/kraftig-okning-i-skottelus-pa-laks

En ny type lus for Norge.
Det alvorlige er at skottelus ... i motsetning til vanlig lakselus ... OGSÅ går på leppefisken i merdene.
Leppefisken som skulle ta lakselusa ... den blir nå offer for skottelusa.

Det spørs om ikke Nekkar er på rett tid og rett sted med sin nye løsning "Starfish".
Flaxx
28.09.2019 kl 14:09 1312

Konsernsjef Toril Eidesvik angir:
"Merden utvikles i samarbeid med en av de virkelig store fiskeoppdretterne i Norge.
Navnet på samarbeidspartneren er enda ikke offentliggjort."
................................
" ... en av de virkelig store ..."
Det er tydelig at NOEN har tro på "Starfish"-ideene til Nekkar.
10PS
30.09.2019 kl 16:51 1126

Rart ikke aksjen tar av og dobler seg når en ser den enorme muligheten med Starfish. Men den kommer....

Det kan du si 10PS. Her prises inn negative forventninger på starfish,intellilift og de nye vinsjene som det alt er skrevet LOI på. Markedet forventer at selskapet skal få fiasko på alt,selv om intellilift går i pluss alt nå. Alternativt forventes det at marginene skal forsvinne helt for syncrolift. Vi må bare vente å se. Jeg er uansett veldig komfortabel med aksjene jeg holder i nekkar på dette nivå.
10PS
30.09.2019 kl 21:18 1003

Her kan komme mange gode kursdrivende nyheter fremover og da er det lurt å være på innsiden. NKR er jo iferd med å bli en miljø aksje også om landbasert oppdrett er bærekraftig på sikt.

Vekstselskaper med gode ideer, samt bra inntjening, ordrereserver og kontantbeholdning må vel være midt i blinken for investorer. Nekkar er et slikt selskap. Dette kan bli bra.
Flaxx
01.10.2019 kl 21:15 776

Starfish-løsningen er en merd til plassering i sjøen ... med en indre og ytre del.
Jeg tror en slik løsning kan ha mye større gjennomslag enn et anlegg PÅ LAND.
milk
01.10.2019 kl 21:27 758

Dette er vel det eneste selskapet i sin "sjanger" som er børsnotert... Jeg vet om flere oppdrettselskap som har ganske like konsept. NTS med MNH har faktisk en løsning som er ganske lik og patentert. Den fungerer utmerket :-)
10PS
02.10.2019 kl 15:35 620

Personlig tror jeg at NEKKAR blir kjøpt opp av en av de store i nær fremtid.
Flaxx
10.10.2019 kl 13:09 251

Betryggende at lignende løsninger som "Starfish" kan se ut til å fungere.
Lakselussproblemet er ØKENDE ... og MÅ løses.
Det er rom for flere spennende løsninger innen dette området ...