NEKKAR løser lakselus-problemet med "Starfish"?


Nye Nekkar har som et prioritert prosjekt å løse lakselus-problemet.
Her er hva konsernsjef Toril Eidesvik sier om dette i Sysla 27. september 2019:

"Vil bli kvitt lakselus

Selskapets havbruksatsing er kanskje den mest ambisiøse.
Nekkar er godt i gang med utviklingen av det de internt kaller for «Starfish», et anlegg for lukket fiskeoppdrett.

Merden utvikles i samarbeid med en av de virkelig store fiskeoppdretterne i Norge.
Navnet på samarbeidspartneren er enda ikke offentliggjort.

– En lukket merd kan sette en stopper for luse-problematikken.
Vi håper å få en modell av merden i fjorden allerede neste halvår, forteller Eidesvik.

Lakselusen koster ifølge DN oppdretterne rundt fem milliarder kroner i året i behandling og dødelighet, og Mowi-sjef Alf-Helge Aarskog har til Kyst.no omtalt lakselus som selskapets «største utfordring».
.........................................

Å løse laksenæringens største problem ... kan det være Nekkar som gjør det med "Starfish"-løsningen?
Redigert 28.09.2019 kl 11:51 Du må logge inn for å svare
Flaxx
28.09.2019 kl 11:57 2918

Luseproblemene på laks er bare ØKENDE ... ref dagens artikkel om SKOTTE-LUS:
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/09/28/195614378/kraftig-okning-i-skottelus-pa-laks

En ny type lus for Norge.
Det alvorlige er at skottelus ... i motsetning til vanlig lakselus ... OGSÅ går på leppefisken i merdene.
Leppefisken som skulle ta lakselusa ... den blir nå offer for skottelusa.

Det spørs om ikke Nekkar er på rett tid og rett sted med sin nye løsning "Starfish".
Flaxx
28.09.2019 kl 14:09 2873

Konsernsjef Toril Eidesvik angir:
"Merden utvikles i samarbeid med en av de virkelig store fiskeoppdretterne i Norge.
Navnet på samarbeidspartneren er enda ikke offentliggjort."
................................
" ... en av de virkelig store ..."
Det er tydelig at NOEN har tro på "Starfish"-ideene til Nekkar.
10PS
30.09.2019 kl 16:51 2687

Rart ikke aksjen tar av og dobler seg når en ser den enorme muligheten med Starfish. Men den kommer....

Det kan du si 10PS. Her prises inn negative forventninger på starfish,intellilift og de nye vinsjene som det alt er skrevet LOI på. Markedet forventer at selskapet skal få fiasko på alt,selv om intellilift går i pluss alt nå. Alternativt forventes det at marginene skal forsvinne helt for syncrolift. Vi må bare vente å se. Jeg er uansett veldig komfortabel med aksjene jeg holder i nekkar på dette nivå.
10PS
30.09.2019 kl 21:18 2559

Her kan komme mange gode kursdrivende nyheter fremover og da er det lurt å være på innsiden. NKR er jo iferd med å bli en miljø aksje også om landbasert oppdrett er bærekraftig på sikt.

Vekstselskaper med gode ideer, samt bra inntjening, ordrereserver og kontantbeholdning må vel være midt i blinken for investorer. Nekkar er et slikt selskap. Dette kan bli bra.
Flaxx
01.10.2019 kl 21:15 2328

Starfish-løsningen er en merd til plassering i sjøen ... med en indre og ytre del.
Jeg tror en slik løsning kan ha mye større gjennomslag enn et anlegg PÅ LAND.
milk
01.10.2019 kl 21:27 2308

Dette er vel det eneste selskapet i sin "sjanger" som er børsnotert... Jeg vet om flere oppdrettselskap som har ganske like konsept. NTS med MNH har faktisk en løsning som er ganske lik og patentert. Den fungerer utmerket :-)
10PS
02.10.2019 kl 15:35 2168

Personlig tror jeg at NEKKAR blir kjøpt opp av en av de store i nær fremtid.
Flaxx
10.10.2019 kl 13:09 1798

Betryggende at lignende løsninger som "Starfish" kan se ut til å fungere.
Lakselussproblemet er ØKENDE ... og MÅ løses.
Det er rom for flere spennende løsninger innen dette området ...
10PS
30.10.2019 kl 18:51 1349

BT i dag 30/10
Utvikler lukket fiskemerd som skal være lusefri

I samarbeid med en av de virkelig store oppdretterne på Oslo Børs, utvikler Nekkar et lukket oppdrettsanlegg.

- Det er et spennende produkt, og vi har løsninger som ikke finnes i dag, sier konsernsjef Toril Eidesvik.
Videre mer detaljer i BT
10PS
16.12.2019 kl 19:44 842

Dette blir en av de beste jule og nyttårsrakettene på Oslo Børs.
Har du kjennskap til aksjen så vet du sikkert hva vi venter på. Best å være på innsiden.
16.12.2019 kl 19:50 828

Alt står og faller på tvisten med MacGregor. Hvis Nekkar vinner frem vil den fly.
10PS
16.12.2019 kl 22:51 749

Stemmer, den falt fra 3 kr pga. MacGregor avtalen og som lett kan sende aksjen tilbake til 3 kr. og vel så det om NKR får medhold.

det stinker mye av laksenæring. Forestill deg at du stenger 10 000 innefor et gjerde, der finnes ingen toiletter, og de som bor der i fangenskap får maten kastet ned fra oven; ,det de ikke kan spise blir liggende på bakken sammen med all driten de driter. Personlig synes jeg det er på tide at denne ekstremt forurensende og usunne næringen får miljøskatter.
Bang
17.12.2019 kl 07:27 607

Nå er det sånn at det blir foretatt miljøundersøkelser når man søker etter en oppdretts lokalitet. Dette går bl.a på at vannutskiftningen skal være god, og her er det visse krav for at det skal bli godkjent sammen med søknaden man sender inn. Man må også ta bunnprøver etter et utsett og har brakklegging i minst 2 måneder etter en generasjon fisk. I dag har man også mer kontroll på fôringen enn før..