Vistin IMO 2020 traden er nå "snart" i pluss -opp 70 mill i Q3


Resultatet av IMO 2020 traden var ved utgangen av Q2 2019 -negativ med et bokført tap på 88 mill, i slutten av denne uken ble traden positiv.

For detaljer om traden se note 5 i resultat rapporten her:
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/10406bc2-50bc-4f43-ab94-bb10dead79d5

Den 28 juni var verdiene av de respektive posisjonene følgende: 270,2 - 276,1-278,83-279,35-278,87 og for den største desember 2020 posisjonen 262,5

Per fredag 27 sept kl 16:37 var verdien av disse posisjonene følgende i USD:
349,73 - 350,51 - 345,77 - 341,71 334,18 og for den største desember 2020 posisjonen 299,12
Spreaden regnes ut ved å ta Low Sulphur Oil futures
https://www.theice.com/products/34361119/Low-Sulphur-Gasoil-Futures/data?marketId=5059616

og trekke fra prisen på Singapore 380 futures
https://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/singapore-380cst-fuel-oil-platts-swap-futures.html

Og gange opp med respektive volum for de 6 ulike måneds posisjonene

Ihht mine beregninger innebærer dette nå en verdistigning på USD 7,8 mill fra Q2 slutt til i dag / Q3 slutt
I tillegg er USD gått fra 8,52 28 juni til 9,07 på fredag , dvs opp 6,5% som har stor påvirkning på traden da hele eksponeringen er i USD

I sum er IMO 2020 posisjonen til Vistin nå i pluss, og ved avslutning av Q3 ligger Vistin an til et finansresultat på mellom 80 og 100 mill

Blir spennende å følge denne videre.
Redigert 29.09.2019 kl 22:42 Du må logge inn for å svare
May-Liss
29.09.2019 kl 00:10 1057

Du kan ikke beregne valutagevinst så lenge totalveddemålet fortsatt er i minus i USD.

Hei
Vistin sin totale posisjon har alltid vært i pluss.
Den kostet mye og er fortsatt betydelig i pluss

Så valuta exponeringen her er betydelig.

Men hva tenker du om netto utvikling siste 3 mnd?
Reserven
29.09.2019 kl 00:57 1019

Hvordan kan du hevde at "Vistin sin totale posisjon har alltid vært i pluss" når samtlige Q-rapporter siden 2018-Q3 tydelig sier at oljeveddemålet er i minus?

TS innlegget starter du med:
"Resultatet av IMO 2020 traden var ved utgangen av Q2 2019 -negativ med et bokført tap på 88 mill"

Veddemålet er i USD.
Går det i pluss i USD, blir gevinsten i NOK større med svak NOK og sterk USD.
Går det i minus i USD, blir tapet i NOK større med svak NOK og sterk USD.

Redigert 29.09.2019 kl 00:58 Du må logge inn for å svare
d12m
29.09.2019 kl 11:38 835

Tror du roter det til her. Bettet er fortsatt i minus, men det går rett vei. Q3 har bedret bettet betydelig.

Sum verdiøkning fra Q2 til 27 sept = 93 285 657

Beregninger følger, den kan etterprøves ved sjekk mot Q2 rapport og theice.com og cmegroup.com linkene i åpnings innlegget.
Om denne beregningen er feil, så tar jeg gjerne innspill på det.

Verdier per 28 juni 2019 Q2 avslutningen
600,250 – 330,054 =USD 270,20 x 15 000 = USD 4 052 940 x 8,52NOK = kr 34 524 159
599,250 – 323,150 = USD 276,10 x15 000 = USD 4 141 500 x8,52 NOK = kr 35 278 539
598,000 – 319,175 = USD 278,83 x 15 000 = USD 4 182 375 x 8,52 NOK= kr 35 626 725
596,750 - 317,400 = USD 279,35 x 15 000 = USD 4 190 250 x 8,52 NOK= kr 35 693 807
595,250 - 316,383 = USD 278,87 x 15 000 = USD 4 183 005 x 8,52 NOK kr 35 632 091
585,750 – 323,252 = USD 262,50 x 75 000 = USD 19 687 350 x 8,52 NOK kr 167 702 754

Sum verdi USD 40 437 420 NOK 344 458 075

589,000 – 239,268 = USD 349,73 x 15 000 = USD 5 245 980 x 9,07 NOK = kr 47 581 039
583,000 – 232,489 = USD 350,51 x 15 000 = USD 5 257 665 x 9,07 NOK = kr 47 687 022
578,000 – 232,230 = USD 345,77 x 15 000 = USD 5 186 550 x 9,07 NOK = kr 47 042 009
574,000 – 232,288 = USD 341,71 x 15 000 = USD 5 125 680 x 9,07 NOK = kr 46 489 918
570,000 - 235,819 = USD 334,18 x 15 000 = USD 5 012 715 x 9,07 NOK = kr 45 465 325
556,500 – 257,377 = USD 299,12 x 15 000 = USD 22 434 225 x 9,07 NOK = kr 203 478 421

Sum verdi 48 262 815 kr 437 743 732

Sum verdiøkning fra Q2 til 27 sept = 93 285 657

Basert på dine USD tall, som jeg ikke har kontrollert.

Verdier i USD per 28 juni 2019:  USD 40 437 420
Verdier i USD per 27 sep 2019:  USD 48 262 815

Sum verdiøkning fra Q2 til 27 sep = USD 48 262 815 - USD 40 437 420 = USD 7 825 395   (* 9.08 ≈ NOK 76 688 871)

Når bettet er i USD, vil det først være i pluss i andre valutaer enn USD når det er i pluss i USD.

Redigert 29.09.2019 kl 20:33 Du må logge inn for å svare

Kan ikke regne på på den måten. Investert beløp i derivatene er ikke ført i balansen.

Enig med deg der May-Liss. (omregningen til NOK) var bare ment som en illustrasjon på hvor feil omregningen i NOK til Michael_Burry blir.
Redigert 29.09.2019 kl 20:56 Du må logge inn for å svare

OK,ser den - posisjonen ligger ikke i balansen somdere påpeker.
Jeg sjekket mot Q2 tallene.
I Q2 gikk posisjonen ned med USD 1 187 175 mot Q1 avslutningen , og USD ved slutt Q2 var 8,52. Da ble tapet med din beregning 8,52 x 1 187 175 = 10,1 mNOK, og Vistin bokførte et tap 10,2mNOK i kvartalet på posisjon. Så den regnemetoden kan nok stemme.

For Q3 blir det da følgende regnestykke:
Spread diffen er i USD gått 7 825 395 USD i positiv retning x kurs på 9,07 blir det 71 mNOK i positiv resultat effekt på posisjonen

Dvs vi er fortsatt 88,8mNOK -71mNOK = -18 mNOK, dvs fortsatt ligger posisjonen 18 mill i minus

Men Q3 vil trolig levere rundt +/-70 mill i finans + EBITDA fra Metformin delen...

Takk for oppklaringen
Redigert 29.09.2019 kl 22:41 Du må logge inn for å svare