København har "kopiert" T-baneringen i Oslo

Thinky
29.09.2019 kl 15:10 137

https://www.aftenposten.no/verden/i/wPX74G/Den-har-kostet-30-milliarder-og-tatt-10-ar-a-bygge-Kobenhavns-nye-Metro-ring-er-apnet

Viser at Oslo må tenke seg om, og ha en MASTERPLAN FOR HELE INNMATEN i T-baneringen,
før man setter i gang med noen ny enkeltforbindelse inne i T-baneringen. (Se annen tråd).

Legg merke detaljen om at banen i København går i bakke opp mot stasjonene, og bakke ned
ut fra stasjonene. Kan være en løsning Oslo kanskje kan kopiere noen steder ? Det er nok mer
fjell inne i T-baneringen i Oslo, enn i København.

Oslo må søke å unngå å f.eks. rive deler av Bislet stadion for å få til stasjon. Grunnforholdene
får sjekkes nøye.

Københavnerne har planer om T-banelinje til Malmø. Dette T-baneopplegget i København kan
nok bidra til å hjelpe Kastrup litt.

Men snart får Gardermoen forhåpentligvis Flytog til Hamar og Ski/Moss. Det kan hjelpe. Og
kommende intercity generelt.