BWLPG og LPG-markedet

Nanoq
BWLPG 30.09.2019 kl 09:27 121637

Q3-rapporten - og Q4 - nærmer seg, Ratene er fortsatt gode, omkring 50.000 USD/dag, og som den administrerende direktøren i BWLPG, M. Ackermann, sa i telekonferansen i august: Vi mener markedet vil være sterkt i de neste 18 månedene!!!

Dessuten sa han den gangen i august at selskapet med ratenivået da ( mellom 45.000 og 50.000 USD/d) genererte ca. 1 mill. USD i cash pr. dag = ca. 90 mill. USD /ca. 800 mill. NOK pr. kvartal. Dette betyr faktisk at selskapet med disse ratene kan tjene inn hele sin markedsverdi på ca. 6,4 milliarder NOK i løpet av ca. 2 år.

Dette gir en P/E på ca. 2,5. Og selv om ratene skulle falle til 30.000 USD/d, så ligner dette fremdeles en god investering med en P/E langt under 10 ( ca. 6-7).
BWLPG ligner altså fremdeles en attraktiv investering selv om ratene skulle falle med 40%.

Jeg tror at markedet snart vil vise at det er enig i denne påstanden.

PS.:
Ved månedskiftet februar/mars da ratene var 25.000-30.000 USD/d oppgraderte DnB BWLPG fra hold til kjøp, kursmålet oppjustert fra 40 kr til 42 kr
Med dagens rater på nesten det dobbelte bør det snart komme et nytt og mye høyere kursmål enn dagens kursmål på 51 kr fra juni hvis DnB skal ha litt troverdighet i behold her.

Jeg tror ikke det skjer fordi jeg tror at banken og dets store kunder i fred og ro ønsker å akkumulere flere aksjer her til en meget attraktiv kurs. Så hvis de skulle komme ut med en ny gratis "analyse" og kursmål i de norske finansmedier, så blir det nok en negativ gratis-utgave vi får servert.

PPS:
Shipping Weekly fra Cleaves Sec. kom nettopp ut med ny uke 40 oppdatering, de har et kursmål på 89 kr for BWLPG. og på 67 kr. for Avance. Og har positive forventninger til spotratene i de neste 3 årene.

https://www.cleaves.no/single-post/2019/09/30/Shipping-Weekly-402019
Redigert 21.01.2021 kl 09:21 Du må logge inn for å svare
urix
01.01.2020 kl 02:10 13670

Freight Route Liquid Petroleum Gas (Baltic) Future Quotes pr 31. 12. 2019.

Januar: 73.000$ m/t
Februar: 74.000$ m/t
Mars: 74.000$ m/t
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Nanoq
01.01.2020 kl 10:46 13509

Noen hovedpunkter fra shipping-artikkelen: "Ser miljøgevinst i shipping" i Finansavisen d. 30/12-2019, hvor bl.a. LPG-shipping og råoljetank-shipping er nevnt:

1) Ordreboken lavere enn den har vært på flere år.

2) Nåværende og fremtidige miljøkrav og det teknologiske skiftet betyr at mange nå er tilbakeholdne med å bestille flere nybygg (min kommentar er: dette skyldes nok også at bankene og finansieringsselskapene er tilbakeholdende og forsiktige med å gi store lån til disse i en tid med nye store og markedspåvirkende (miljø)krav til næringen).

3) Kristin Holth, direktør i DNB Ocean, uttaler at banknæringen og långivere i økende grad er opptatt av miljøsiden (d.v.s. IMO 2020-kravene) og "Isolert sett har vi redusert vår utlånsportefølje i shipping" og " våre kunder må benytte seg av flere kapitalkilder og ha en lav gjeldsgrad".

Mer her:
https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2019/12/30/7483920/ser-miljogevinst-i-shipping

Dette ligner jo derfor et fortsatt sterkt LPG shippingmarked i noen år framover, hvor det ikke er utsikt til en kraftig stigning i nybyggings-tonnasjen i hvert fall de neste 2-3 åra som det skjedde i 2016-2018 med ca. 100 stk. nye VLGC'ere i drift, noe som jo sendte ratene til havets bunn...under 20.000 USD/day i en periode.
Og for både BWLPG og Avance Gas, som begge har en god økonomi i dag og med en sunn gjeldsgrad, så må dette være positive nyheter.


PS.:
BWLPG har luftet planer om å installere en "dual fuel"- løsning på 19 av sine ca. 35 heleide VLGC-skip framover, hvor LPG blir hovedbrennstoffet, denne løsningen vil i alt koste ca. det samme som selskapet har i profitt på 1 - ett - kvartal med dagens rater omkring 60.000 USD/day, men den utgiften vil sannsynligvis bli spredd over mange år som refinansiering av gamle lån. Så dette blir i så fall ingen merkbar økonomisk belastning, og vil bety betraktelig lavere brennstoffutgifter framover enn hvis de fortsatte med IMO2020-godkjent alm. fuel. Og dessuten vil det bety at skipenes verdi og dermed NAV vil stige tilsvarende.


PPS:
Et godt nytt år ønskes alle her i forum - og ikke minst de mange LPG shipping-investorene som bidrar med info og kommentarer her.

2020 ser i hvert fall ut til å bli et godt nytt år for LPG-shipping.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Avanceman
01.01.2020 kl 13:38 13365

Nanoq, Godt Nytt år og takk for interessant oppdatering og kommentarer! Et spennende kvartal og år vi starter på i dag, og absolutt mange positive elementer vi aksjonærer kan legge vekt på. Jeg har store forventninger til utviklingen dette året, dvs. forventning om god avkastning på investeringen i LPG-aksjer. Det jeg lurer litt på om kan være en betydelig risiko for oss er flg.: Det skrives endel om nedgang i antall rigger i USA og likedan nedgang i investeringene for oljeproduksjon. Jeg frykter at denne utviklingen kan føre til lavere produksjon av LPG, med påfølgende prisoppgang på gassen, redusert mengde gass for eksport og derav lavere arbitrasjonsmuligheter, dvs. lavere priser på transport. Har ikke funnet analyser rundt dette, men tar gjerne imot synspunkter fra andre her på forumet. Godt Nytt år til dere alle! :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Nanoq
01.01.2020 kl 14:17 13336

Hei igjen, Avanceman.

Kanskje kan dette fjerne litt av de bekymringene som du nevner? Det er jo ingen tvil om at USA's oljeproduksjon sammen med antallet av VLGC-skip i markedet er viktige faktorer for VLGC-ratene.


EIA, Release Date: December 10, 2019
"EIA expects U.S. crude oil production to average 13.2 million b/d in 2020, an increase of 0.9 million b/d from the 2019 level. Expected 2020 growth is slower than 2018 growth of 1.6 million b/d and 2019 growth of 1.3 million b/d. Slowing crude oil production growth results from a decline in drilling rigs over the past year that EIA expects to continue into 2020.

Despite the decline in rigs, EIA forecasts production will continue to grow as rig efficiency and well-level productivity rises, offsetting the decline in the number of rigs."

https://www.eia.gov/outlooks/steo/

PS.. Jeg vet ikke om man også kan regne med at en stigende oljeproduksjon i Canada - som jo også har muligheten for å sende mye olje til USA via nyetablerte pipelines - i årene framover kan kompensere for et eventuelt fall i USA's oljeproduksjon. Men LPG produseres jo også fra naturgass...i hvert fall har jeg ennå ikke lest noe om at USA's oljeproduksjon står foran et større fall de neste 5 årene. Det siste jeg leste var at oljeproduksjonen i USA ville flate ut omkring år 2030...om ca. 10 år. Og ville stige litt hvert år inntil da.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Avanceman
01.01.2020 kl 17:28 13216

Tusen takk for interessant og opplysende svar! Budskapet er absolutt egnet til å berolige. Får bare håpe at beregningene slår til, sånn noenlunde. Med den lave nybyggingstakten vi ser i dag, er utsiktene i overskuelig fremtid (de neste 2-3 årene) meget gode. Tommel opp! :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare

Avanceman,

Anbefaler å høre på podcasten med spetalen som er å finne på nettsidene til finansavisen, de kommer innom US Shale Oil og hvordan drillingen etter olje bare blir mer og mer effektiv. :)

En annen morsom dimensjon er også alt nå som IMO 2020 er i gang kan det være at flere av de eldste VLGCene blir skrapet (jeg hadde ikke investert 4 mill dollar i en 27 år gammel VLGC), så det er ikke umulig at flere båter blir skrapet nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Nanoq
02.01.2020 kl 15:04 12683

Jeg tror at LPG-markedet og LPG-shipping kan bli "eventyrlig" bra i flere år fremover, bedre og med lenger varighet enn mange tror - ikke minst fordi LPG vil få en betydelig rolle å spille i den grønne overgangsfasen fra sort energi til vedvarende, spesielt i India, Kina, Sydøst Asia.

LPG = mindre utledning av CO2 enn olje, kull og tre, stort sett 0 partikkel-forurensing av lufta som er et kjempestort problem i India, Kina, Asia m.fl. Og så er det en meget fleksibel løsning som kan utrulles til store kundegrupper på kort tid. India er et eksempel på dette. Og jeg mener også at USA/Nord-Amerika vil fortsette med å være en stor LPG-produsent i mange år framover.

Veksten i LPG-forbruket globalt er ca. 5% p.a. så vidt jeg vet. Og har vært stabilt høy de siste åra. Jeg tror på fortsatt stabil høy vekst her i de neste 5-10 årene.
Det eneste som jeg tror kan ødelegge for LPG-shipping framover er hvis et meget stort antall nye VLGC-skip rammer dette markedet, som det skjedde i 2016-2017-2018 med 94 nye skip i drift på 3 år. Ikke noe tyder på at dette vil skje de neste 2-3 årene. Byggestiden for disse skipene er jo ca. 2 år, og foreløpig er det bare et moderat antall nye bestillinger av VLGC-skip til levering i 2020-2021.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Nanoq
02.01.2020 kl 17:48 12515

Her er et intervju med Dorian CEO Hadjipateras omkring LPG-shipping og LPG-markedet, fra 13. desember 2019. Et kortere redigert utdrag av dette postet jeg her i forum d. 16. desember. Men nedenfor er altså et link til hele intervjuet.

Her er først et kort utdrag fra intervjuet som handler om utsikten for antall VLGC-nybygg i nær framtid:

Question: Do you think that this time around, newbuildings will be suppressed — that this time it’s different?

Hadjipateras (laughs): “I think it’s different every time but the results are often the same. The reasons we’re not seeing more orders this time are, first, there isn’t the same abundance of money as there was before and second, there’s a fear over what the fuel of the future and the ship of the future is going to be. But even so, I wouldn’t want to predict that this time it’ll be different because the last time we were surprised. You just never know.”


Mye mer her:

Q&A: Dorian CEO Hadjipateras on LPG surge, trade war, IMO 2020
https://www.freightwaves.com/news/qa-dorian-ceo-hadjipateras-on-lpg-surge-trade-war-imo-2020
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Nanoq
02.01.2020 kl 18:55 12450

En meget interessant artikkel om utsiktene til dårligere muligheter for å få finansiering innenfor shipping, noe som i så fall bl.a. bør bety et lavere antall nybygnings-bestillinger så lenge dette vil vare, og dermed også bety at det kommer et begrenset antall nye VLGC-skip ut å seile i overskuelig framtid = godt for rateutsiktene = godt for aksjonærene i LPG-shipping.

Outlook 2020: Ocean shipping finance to tighten further

in International Shipping News 31/12/2019

Keep a close watch on ship finance in 2020. The amount of capital available to shipowners next year will determine vessel capacity growth in the medium term, and thus, future freight rates.

In addition, near-term service reliability can hinge on funding access. If shipping companies cannot refinance maturing debt, ocean services can plunge into chaos, a la the 2016 Hanjin Shipping insolvency.

If 2019 is any indication, there will be even less capital available to ocean shipping in 2020, it will be more costly to access, and capital providers will be more discerning on who gets it.


Mye mer her:
https://www.hellenicshippingnews.com/outlook-2020-ocean-shipping-finance-to-tighten-further/

https://www.freightwaves.com/news/outlook-2020-ocean-shipping-finance-to-tighten-further
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Vikusen
03.01.2020 kl 10:04 12197

Bw lpg klarer ikke helt holde følge med avance som når ny rekord notering på mange år. Bw lpg har levert utbytte og over forventingene på kvartalsrapportene. Avance låg noe under forventningene og har short.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
urix
04.01.2020 kl 03:57 11939

Dorian LPG opp 0,13% på Nyse i går.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
urix
04.01.2020 kl 04:02 11946

Godt nytt år til alle LPG investorer!!

Minner om at utbytte kommer om ca. 2 måneder fra BWLPG, tiden går fort dit, tipper om 50% utbytteandel at det vil bli utbetalt 0,5$ pr. aksje, tipper mer i juni 0,6$.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
BennyATM
06.01.2020 kl 16:54 11423

Kjedelig med børsdager som i dag der BWLPG faller over 7% og Avance nesten 5%. Høydekrekken var altså størst i BWLPG men når jeg tenker på de gode ratene nå i vintersesongen og det potensiale som dermed ligger til rette når sesongen igjen starter.
Det snakkes også om at fuel er blitt veldig dyrt og break even stiger men besparelsen for å sakke ned ca.1 knop er ganske stor. Husker da jeg jobbet på en tankbåt så gikk vi fra 46m3/dag til ca.33m3/dag ved å slakke 1 - 1.5 knop. Blir det en realitet vil også flåteutnyttelsen bli lavere og ytterligere press på ratene. Det blir spennende å se.
Er det noen andre som også deler disse tankene?
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
urix
07.01.2020 kl 01:32 11216

Dorian LPG opp 0,26% på Nyse i går.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Nanoq
07.01.2020 kl 06:25 11149

Ja, jeg deler tankene dine, tror også at lavere fart blir et resultat av IMO2020-"pakken", noe som jo er positivt for LPG-shipping.
At aksjekursen falt 7% i går mandag etter en stigning på 8-9% fredag viser jo bare at fundamentale faktorer ikke bestemmer kursutviklingen på kort sikt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
reveneven
07.01.2020 kl 08:23 11019

Med dagens pris spread mellom vlsfo og ifo380 utgjør TCE premium for skipene som har scrubber rundt $15k/dag.. dvs $50k/dag i rater.. vs $35k fornde uten..da snakker vi vel payback av investeringen på rundt 1 år med dagens spread
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Klimbull
07.01.2020 kl 13:07 10798

Dorian +7,3% premarket
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
BennyATM
07.01.2020 kl 15:34 10670

Enormt oppgang fra start på Dorian LPG over dammen. Opp 7,09% i skrivende stund og den gikk heller ikke ned i går
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
urix
08.01.2020 kl 02:01 10414

Dorian LPG opp 5,79% på Nyse i går.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare

wow... kommer til å bli en kjempedag for bwlpg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
golf`ern
08.01.2020 kl 10:20 10378

Tja, ned ca 3%....
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare

Ja si det. Noen som vet?
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
royhalvo
08.01.2020 kl 14:16 10073

Handlemønsteret er merkelig, så fort den stiger noe så er det bestandig en selger som legger raskt ut aksjer til salgs gjerne 10-20 øre lavere enn sist omsatt. Jeg ville valgt å få mest mulig isteden for å selge til lavere kurs enn sist omsatt. Dette gjelder spesielt dager da den har negativ utvikling, eller er dagratene synkende?
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Vikusen
08.01.2020 kl 14:28 10110

Meglerhus som gevinstsikrer eller noe. Nedsalg for sure. Kan ikke vere iran som lager dette fallet som har vert. Uansett ny sjanse å bli med opp igjen fra lave 70 da.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Ling
08.01.2020 kl 21:34 9810

Ja, trenden på ratene er nedover, ikke overraskende pga. vi er i en lav sesong. Kan godt hende vi ser ser 60-tallet snart.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Vikusen
09.01.2020 kl 10:26 9532

Ratene halvert seg. Det fikk fort.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
royhalvo
09.01.2020 kl 11:10 9431

Hva er ratene nå?
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Nanoq
09.01.2020 kl 11:23 9393

Hvis du kaller dette en TREND, så har du rett

ratene noe ned de siste dagene.

Her er rateudviklingen for LPG Baltic (USD/tonn):

https://quotes.ino.com/charting/?s=NYMEX_QFL.G20

min mening er at man kan først snakke om en TREND når det handler om en tidsperiode på minst 50 dager - evt. 200 dager - noe som jo bl.a. brukes i TA for aksjemarkedet (ma50 og ma200).
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Serboss
09.01.2020 kl 11:49 9332

Hvor ser du at ratene har halvert seg?
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
AlanS
09.01.2020 kl 12:48 9185

Endringen gjelder kun VLGC, noe som tyder på at det er feil hos Fearney.

Sjekk her https://www.cmegroup.com/trading/energy/freight/freight-route-lpg-baltic-futures_quotes_globex.html?optionProductId=8286
Ratene for Q2 og videre går opp.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare

Har tenkt tanken selv, men veldig rart at det ikke har blitt korrigert for lengst i så fall.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare

Superoptimist skrev Ja si det. Noen som vet?
Jeg spør igjen. Her går nå Dorian igjen opp, det samme med Avance. Men denne da? Sykdom?
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare

Futures quotes i usd per tonn .. dette er ikke usd/dag på TC basis. Skal du investere i shipping er det greit å kunne lese rapporter og rater riktig. Det er ikke feil hos fearnleys. Etter 1. Jan 2020 quotes TCE ratene basert på compliant fuel (vlsfo) pga. Imo 2020 reglene. Denne bunkersen er over dobbelt så dyr. Dette forklarer den store nedgangen (på TCE basis!) Baltic vlgc raten som quotes i usd per tonn er bortimot uendret..Skip med scrubbers tjener rundt 15k$/d premium til skip uten scrubbers (og tjener fortsatt rundt 50$/dag tce) pga dagens spread mellom vlsfo og ifo380 ..
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
CFell
09.01.2020 kl 19:29 8815

Frågan är hur länge spreaden är dubbelt så dyr... snart finns bara vlsfo som bunkers I hamnarna och enl vissa så blir shipowners med scrubbers utan bukersavtal för highvsulfer fuel väldigt olyckliga.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare

Det kan hende.. tiden vil vise når supply av compliant fuel bedre klarer å matche etterspørselen. Samtidig er dette drivstoffet dyrere å produsere, så jeg kan ikke se at spreaden forsvinner helt, mer at den reduseres over tid. Uansett, jeg sa ikke at spreaden vil være på dagens nivå for alltid eller hadde en sterk mening om hvor den skal, men prøvde å forklare årsaken til nedgangen i rapportert rate til alle uvitende som skriker her inne at fearnleys har feil og/eller at markedet har kollapset over natten.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Nanoq
09.01.2020 kl 20:14 8787

Etter at IMO2020-overgangsfasen er forbi - de første månedene? - er det vel sannsynlig at prisen på vlsfo 0,5 vil falle etter hvert som lagrene av vlsfo 0,5 vil stige...

at prisspreadet på vlsfo 0,5 og ifo380 (max. 3,5% svovel) er så stort som i dag ( opp mot 100% i noen havner) kan vel skyldes at det fremdeles er for lite vlsfo 0,5 på markedet?

I havnene Long Beach i California ($490 vs. $640) og New York ($370 v.s. $635) er prisforskjellen på disse to fuel-kvalitetene nå ca. $150 og $250 USD, i mange andre havner i andre land er prisforskjellen dobbelt så stor når det gjelder prosent, men bare marginalt høyere prismessig (ca. $300).
Long Beach er jo særlig interessant med en prisforskjell her på "bare" 150 USD = ca. 30% dyrere for vlsfo 0,5.

https://www.petrolbunkering.com/price-information/


PS.: Hvis skipene senker farten med ca. 10%, så sparer de vel 20-30% på fuel-forbruket?
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
BennyATM
09.01.2020 kl 22:02 8687

BWLPG skiller seg litt ut i forhold til Avance og Dorian i det siste.
Tror du på videre oppgang superoptimist?
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
CFell
10.01.2020 kl 07:36 8462

Det är toppen att du förklarar hur det ligger till. VLSFO har lite mer energi i sig också, jag undrar vilken lösning som blir bäst sen om 1 år Scrubber, dual fuel eller VLSFO eller LSMGO. Har inte BW sagt att de HEDGAT sig mot bunkerkostnader?
https://shipandbunker.com/news/world/662089-integr8-vlsfo-calorific-value-pour-point-and-competitiveness-with-lsmgo
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare

Ja jeg tror det Benny. Klimautviklingen tilsier nok det, men jeg liker dårlig det "rottespillet" som foregår på børsene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:32 Du må logge inn for å svare