Photocure: Hexvix partnersalget kraftig nedgang


Ipsen fortsetter å neglisjere Hexvix. Q1-2018 salget, other oncology, ned nesten 10%.

Hvor lenge skal vi akseptere at selskapet ledes av en naiv og godtroende mann med nisselua tredd ned til haka? Ipsen har gjort en elendig jobb og det er Hestdal sitt ansvar.


Hestdal har i ettertid sagt at Ipsen fokuserer på TURBT markedet.

Du kan be om mye rart Merlin, men du er lite etterrettelig.
focuss
01.05.2018 kl 18:33 4168

Jeg ser jeg har brakt videre feilinformasjon med tanke på Ipsen. Min forståelse har vært at Ipsen er et Tysk selskap og at deres salg i hovedsak har blitt gjort i Tyskland. Jeg ser nå at Ipsen er et Fransk/Globalt selskap. Beklager dersom dette har forkludret noen sine tanker. Saken er da at jeg forstår at Ipsen har stått for et salg på 170 millioner i 2017, men aner ikke hvordan dette salget er fordelt på land i Europa. Kan ikke se jeg noen gang har sett slik info. MM har informert at Hexvix markedsandel i Tyskland har vært ca 40% og ca 70% i Danmark?. Dersom det er rett at de har 40% andel i Tyskland kan det ikke være rare salget ellers i Europa. Det jeg har sett konkrete tall fra PHO er at de har 43% i Norden.
Redigert 01.05.2018 kl 18:44 Du må logge inn for å svare

Pafo, du er ikke i nærheten av å ha innsikt. Hva har Ipsen fått til? De har ikke oppnådd gjennombrudd i et eneste land. Ikke engang NICE anbefalingen i UK førte til økt salg. Selv de enkleste sjeler forstår hva Ipsen holder på med. De har hatt inntekter på 180 mill + i året siden 2011. Dvs. 7 år og det med svært lave kostnader. De har hatt over 1 mrd. i inntekt!

Ipsen har tjent penger, men de har kun fokusert på å holde markedet i Tyskland vedlike. De har ikke engang klart å beholde refusjon i Frankrike og det er et fransk selskap.

Ipsen har vært 100% fiasko for Photocure og Hexvix!

Når du forsvarer Ipsen så minner du meg om en tidligere dansk klovn som raljerte på forumet.

focuss, da GE hadde ansvar for Europa så var markedsandelen i Tyskland noe over 30%. Hva den er i dag vet jeg ikke, men det er stort sett i Tyskland Ipsen har hatt vekst. Den flotte markedsandelen i Tyskland er det GE som ordnet, ikke Ipsen.
Merlin
01.05.2018 kl 18:47 4145

Når sa Ipsen at de kun ville satse på TURBT? De må da samtidig ha sagt at de ikke vil satse likevel på flexiskop. Hvor har du dette fra? Iflg. Hestdal sa Ipsen at de ville satse på fleksiskop så sent som i slutten av 2016. Som kjent har Carl Storz utviklet et bedre flexiskop i senere tid som kan benyttes poliklinisk. Det var grunnlaget for at Ipsen ville satse på fleksikop. Er det noe Hestdal bare tok ut av luften? Ombestemte Ipsen seg? Når uttalte Hestdal at Ipsen kun ville satse på TURBT?

Et poeng som dukker opp om du har rett er:
Hvis det er slik at Ipsen ikke vil inn i flexiskopmarkedet, kan vel Photocure selv markedsføre det i Tyskland? Flexiskopmarkedet er jo 3-4 ganger større enn TURBT, og vil over tid ta over mye av TURBT-markedet.

Redigert 01.05.2018 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
focuss
01.05.2018 kl 18:51 4133

MM
Den gode nyheten da må være at det er en stor oppside for Hexvix i Europa. Tror Pho burde investere noen kroner i en god kontrakts jurist og konkludere på hva som må gjøres for å få fart på Europa. Har Ipsen noe salg i Europa av betydning sett bort fra Tyskland? Det er vel innenfor Jeremy Bahrs ansvarsområde dette.focuss
01.05.2018 kl 18:54 4126

Er det nødvendig med eget registreringsstudie for flexscope i Europa?
focuss
01.05.2018 kl 19:01 4115

Pafo
Det er riktig at alle avtaler kan reforhandles----Hvis begge parter er enige om det. Alternativet er å bryte en avtale og dermed pådra seg risiko for søksmål og erstatning.

Dette er et tilbakelagt stadie og noe om ble diskutert flittig på forumet. Hestdal har gitt informasjon om at Ipsen satser kun på de seks største landene med Hexvix.

Her er mange muligheter, men rettighetene til Hexvix sitter Ipsen på. Photocure kan ikke kjøre i gang i Tyskland UTEN Ipsen bryter avtalen. Det er ikke slik som du har påstått tidligere at avtalen går ut.

focuss, nei det var ikke nødvendig med eget studie i Europa. Fleksiskope markedet er godkjent på samme måte som TURBT markedet. Man jobber aktivt i markedet med surveillance i Norden. Ipsen jobber ikke med dette i Europa. Det er sannsynligvis fordi det krever innsats og det er ikke arrogante franskmenn interessert i.
focuss
01.05.2018 kl 19:30 2570

Tror Photocure må ta Ipsens manglende innsats på alvor og virkelig forstå hva som er deres agenda. De trenger juridisk kompetanse til å støtte Bahr i dette. Min erfaring er at ofte når ting gjøres feil så kan det være på det mest banale. Man må i det minste se etter det mest elementære i avtalen. Hadde GE anledning etter kontrakten til videresalg? Hvis så måtte det godkjennes av PHO? Hvordan defineres breach of contract etc etc etc.
Merlin
01.05.2018 kl 19:55 2550

Dersom Ipsen har alle rettigheter, men hindrer satsing på flexiskop er det etter vanlig forståelse kontraktsbrudd. Dette skurrer kraftig. Her tror jeg rett og slett vi ikke kjenner situasjonen godt nok. Det vil være helt idiotisk om Photocure skal godta at flexiskop overhodet ikke skal markedsføres i Europa.

Noe er nok på gang.

Vi er vel alle enige om at Ipsen har gjort en slett salgsjobb utenom Tyskland, uten å anstrenge seg for mye.
For meg er det satsingen i USA, som gjør at jeg først og fremst satser på Photocure nå.
Vil Photocure få en markedsandel på 1%, 5%, 20%, 40% eller mere?
Det jeg ser av flere resultater fra flere Cysview undersøkelser det siste årene, refusjonsordning, tilgang til surveilancemarked i andre halvår 2018, økende interesse for Cysview blant USA urologer og hjemmesider til amerianske sykehus, gjør at jeg ser optimistisk på framtiden for Photocure. Tenker da spesielt på annet halvår og fremover, da satsingenpå det store surveilance markedet starter. Jeg tror 20% av markedet innen to år bør være realistisk? Da vil vi få en fantastisk kursutvikling de nærmeste årene.
Syntes Bente Bazooka, Merlin, Tåka med flere kommer med flere har gode innlegg. Syntes focuss kan er for ensidig positiv og Medisinmannen minner meg om en "grinebiter".
Cevira kan være en liten joker?


Det var i 2016 Hestdal informerte om dette. Diskusjonen gikk på fase III studiet og om det var nødvendig med et tilsvarende studie for å få markedsgodkjenning i Europa. Det var ikke nødvendig og man kunne markedsføre og levere Hexvix til klinikkene fra dag 1. Så kan man spørre seg hvorfor surveillancesalget går så tregt i Norden?

Man burde krevd en mer detaljrik presentasjon av salgstallene. De burde vært delt på TURBT og Surveillance og man burde også skilt partnerne så vi får belyst den elendige innsatsen til Ipsen enda klarere.

Når Hestdal ble spurt om Europa så svarte han at Ipsen valgte å fokusere på TURBT i de seks største markedene/landene i Europa.

Hvis dette hadde vært et kontraktsbrudd så burde Photocure reagert for 2 år siden.

Merlin
01.05.2018 kl 21:08 2498

Mens Hestdal altså helt på slutten av 2016 sa at Ipsen ville satse på flexiskop med begrunnelse at de så stort nok "momentum" i Hexvix.

Det er viktig at Hestdal gir aksjonærene mer informasjon om hva som rører seg i forhold til Ipsen. På generalforsamlingen og 1Q18 bør det stilles for eksempel flg. spørmål om dette:

1) Kontrakten med Ipsen.
- Vil den gå ut når patentet for Hexvix går ut?
- Hvilke muligheter har Photocure til selv å overta salget i Europa?
- Er det en realistisk mulighet.
- Satser ikke Ipsen på flexiskop
2) Hvordan ser patentsituasjonen ut fremover. Hva ser Photocure for seg av mulige generika?
3) Hvordan er refusjonssituasjonen i de forskjellige europeiske landene fremover - spesielt etter de nye resultatene som viser hvor bra HAL virker.

Andre som kommer på spørsmål å stille Hestdal på generalforsamlingen?

Spesielt bør det stilles spørsmål om kostnadsituasjonen i selskapet og om hvorfor kostnadene ikke er mye lavere.


Redigert 01.05.2018 kl 21:12 Du må logge inn for å svare
pafo
02.05.2018 kl 04:10 2427

MM skriver.
Pafo, du er ikke i nærheten av å ha innsikt. Hva har Ipsen fått til? De har ikke oppnådd gjennombrudd i et eneste land.

Jeg forsvarer ikke Ibsen, jeg skriver att de kjøper salgsrettigheterne for att tjene mest mulig penger. Vilket bruker vare
den vanligaste orsaken. Mens du påstår att de gjør en slett jobb og ikke gidder selge Hexvix. Men eg trur ikke du har den blekaste
aning om vad jobb de lagt ned Ikke eg heller men eg påstår det ikke heller. Men eg vet att de fleste selskap gjør vad de kan for
att tjene penger.
Det gjeller Hestdal og co` med,de gjør nok vad de kan og for att selge cysview. Men du som er HO,s besserwisser
vet jo att de er udugelig, og baserer det på salgstall og kursutvikling ,Men det er samme her eg trur ikke du vet vad de har gjort for jobb.
Det er nu en gang så att har du en meget bra produkt som du vil selge, men de som skall kjøpe ikke tror på det. Og det hjelper ikke vilke
argument du kommer med, da de vet att alle selgere framhever sin produkt. Da sliter til og med du med att selge. Men nu har de klare bevis att deres
produktet er best, det bør hjelpe på salget både til Ipsen og PHO. Men eg antar att du vet bedre og vi andre har som vanligt ikke pejling
Og avtalen til Ipsen er nok til salgs for rett pris, om någen( pho) ser sig tjent med att kjøpe den.

Eg tar gjerne rollen som klovn, men er ikke imponert av sakligheten din MM. Det er mange løse påstander du kommer med.

Nå dukker du opp igjen og det eneste du er interessert i er å forsvare Ipsen. Se på resultatene
GE klarte over 30% markedsandel i Tyskland. Photocure har klart ovet 70% i Danmark og stor markedsandel i Sverige og Norge.

Hvis vi ser på resultat, hva har Ipsen lykkes med siden 2011?

Nytteløst å diskutere med slike som deg.
focuss
02.05.2018 kl 08:18 2363

Spørsmålet er jo : Hvorfor satser ikke Ipsen mer? Her tror jeg ikke vi skal slå oss til ro med MM sin påstand at det er fordi de er Franske arrogante og giddesløse. Vi ser vel tegn til bedring med deltagelse på konferanse for å promotere Hexvix , stillings annonser og arbeid for refusjon i Frankrike. Jeg tror resultatet av PHO sitt fase 3 studie for surveillance vil påvirke alle. Også Ipsen.
Redigert 02.05.2018 kl 08:19 Du må logge inn for å svare
pafo
02.05.2018 kl 08:39 2346

Hello MM
Eg er fullt klar over vad Ibsen klarer att selge. Men att påstå att Ipsen fortsetter å neglisjere Hexvix, og ikke gidder forsøke øke salget ..
Virker vare en helt menigsløst påstand. Kanskje någen annen kunde gjort det bedre, men det vet verken du eller eg.. Vi kanskje skall hoppes de
ser nye muligheter nu med de nye fakta som foreligger. Men eg har aldri hørt om ett selskap som ikke forsøker selge.
focuss
02.05.2018 kl 08:50 2328

Det kan jo være at Ipsen ønsker å kjøpe Photocure.
trigger1
02.05.2018 kl 10:00 2272

Dersom de hadde hatt en skikkelig opt-out klausul i avtalen hadde de vel benyttet den for lenge siden. Det burde de i alle fall ha gjort. Ut fra det bildet som har tegnet seg over tid med katastrofal salgsutvikling under Ipsen (sml. med hva som burde vært potensialet) er det nærliggende å anta at avtalen er svak på dette punktet, slik at Pho i realiteten er svinebundet til Ipsen. Når det er sagt har de ikke finansielle eller andre ressurser til å ta dette selv. I lys av tiden som er gått under Ipsen er det vel heller ingen andre som vil overta som partner. I alle fall ikke på gode vilkår for Pho. Verdiskapningspotensialet ser derfor ut til å ha rent ut i sanden i Europa. Men bonuser og fet lønn skal de ha. Og sånn går no dagan...
bravi
02.05.2018 kl 10:22 2250

Hva har styret gjort med den lave inntjeningen fra Ipsen salget? Det må vel være et aktuelt spørsmål på GF.
Med markedsandel på 40% i Tyskland burde Photocure gå i pluss bare på det.

I den virkelige verden så er det noe som heter fokus og ressurser. Har du hørt om dette?

Hvis Ipsen ikke fokuserer på Hexvix og bruker tilstrekkelig med ressurser på Hexvix så blir resultatet dårlig. Det er så banalt åpenbart, men noen vil ikke forstå....
focuss
02.05.2018 kl 10:48 2217

Hva var kriteriet/kontraktsforhold som gjorde at PHO fikk tilbake Canada og Australia? Kan samme benyttes flere steder? Juristmat? Uansett, Pho har mer enn nok med USA fokus en tid fremover.
Redigert 02.05.2018 kl 10:50 Du må logge inn for å svare
pafo
02.05.2018 kl 11:04 2205

Nu har jo PHO holdt på i 8 år i USA med samme salgsargument som i Norden. Det har jo ikke gått så bra, og eg tror det beror på Kjøparen
ikke selgaren. Derfor har de gjenomført Fase 3 studien,den tar bort deres motargument. Men eg vet ikke bare tror det er så, det forklarer salget i
Tyskland og Norden. Der de har det lite lettare att prøve nåt nytt. Og det var en stor studie i Europa som viste att de som blev behandlet med BLC
hade i gjenomsnitt 7 mån lengre tid til tilbakefall en de som blev behandlet med WLC. Det seier mer om kjøperens motstand en selgarens
udugelighet som visse påstår.
focuss
02.05.2018 kl 11:14 2198

I USA har PHO trodd at Cysview vil selge seg selv og har ikke hatt salgsorg av betydning. Den kommer nå parallelt med at Fase 3 studiet synker inn, refusjon er vedtatt samt FDA godkjent for større marked og anbefalt av fagkompetansen USA før kan ikke sammenliknes med USA fremover.
Merlin
02.05.2018 kl 12:03 2159

Jeg påstår ingen ting. Jeg setter spørsmålstegn ved at Ipsen iflg. deg dermed hindrer flexiscopet. Jeg kan fortå Ipsen. Med 800 TURBT skop (faste skop) installert ønsker de altså kun å melke eksisterende markeded til patentet for Hexvix går ut, uten hensyn til pasientgruppen dette gjelder, og uten hensyn til det som nå skjer i USA.

Med de danske resultatene for poliklinisk bruk av bluelight flexiskop med laser, som synes å gi svært gode resultater, bør det ligge store muligheter i et meget høyt salg i Europa.