SpareBank 1 SMN (MING) - Vil den klatre på 100-tallet..?


Pengene renner inn og det må forventes et knallfett utbytte for 2019.

Ikke en dum post å holde i disse tider uansett.

Nå skal jeg se om den skal yppe seg enda kraftigere mot 100-grensa framover, og om det blir en klatretur på 100-tallet utover høsten.

DNB Markets har kjøpsanbefaling og target price 110 kroner på denne.


Rockall
30.09.2019 kl 22:45 594

Ok, takk. Motstandsnivå 100 kan bli brutt straks. Grafen har prøvd seg noen ganger og vil nok lykkes med å bryte igjennom. Det var litt sånn grovt teknisk, men sjekk forrige kvartalsrapport og resultat per ek-bevis. Det er noe man virkelig kan like!
Redigert 30.09.2019 kl 22:55 Du må logge inn for å svare
Rockall
01.10.2019 kl 09:58 499

Ut ifra solide resultatforbedringer mot forrige års kvartaler og forventning om høyere utbytte, samt rentehevinger, og et langt tryggere verdipapir enn visse andre, så ser jeg for meg at kursen når 118 som en topp før utbyttet for 2019 utbetales. Utbytteinformasjonen i seg selv vil kunne føre til kjøpspress. Alle tenker ikke helt rasjonelt, og tenker at "jeg vil også ha den" når gullet blir kringkasta for fullt.

Ek-bevis ("aksje med buffer") er kan være et flott verdipapir for langsiktige og investorer.

I banksektoren i Norge er oppmerksomheten rettet mot Finansdepartementets forslag til tilpasninger i kapitalkravsregelverket for bankene.
Når EUs kapitalkravsregelverk senere i år blir en del av EØS-avtalen, så innebærer dette at mange norske banker reelt sett får lavere kapitalkrav.

Endringene i regelverket medfører at SMB-rabatten innføres, noe som vil senke kapitalkravene for utlån til små og mellomstore bedrifter. I tillegg vil Basel 1-gulvet oppheves. Gulvet har sikret at banker som bruker interne risikomodeller for å beregne kapitalkrav (IRB-banker), ikke har fått uforsvarlig lave krav. Et forslag fra Finansdepartementet om tilpasninger i regelverket har vært på høring, og fristen gikk ut mandag. Hensikten med Finansdepartementets forslag til tilpasning i endringene i kapitalkravene er å opprettholde de reelle kravene på et nivå som samsvarer med risikoen i norsk økonomi. Departementet foreslår å løse dette ved en flat økning av systemrisikobufferen for alle banker.

Finans Norge skriver i en pressemelding tirsdag at endringene slår ulikt ut for ulike banker og at det derfor er ulike synspunkter blant bankene i Norge.

"Det alle er enige om, er at det ikke er et behov nå for å øke kapitalkravene totalt sett i Norge", skriver Finans Norge i pressemeldingen.

Finans Norge understreker også at departementet nå bør beslutte helheten i kapitalkravene, skape forutsigbarhet og slå fast at det ikke skal gjennomføres ytterligere motvirkende tiltak mot effektene av EØS-tilpasningen, som skjerpet tilsynspraksis for interne modeller og pilar 2-tillegg.
Rockall
15.10.2019 kl 13:05 248

Snart tallslipp, og MING vil etter hvert bryte 100, tenker jeg. Uansett... Må bli fett med utbytte for 2019!

Norne Securities forventer utbytte på 7,4% neste år.👍

Redigert i går kl 13:17 Du må logge inn for å svare

Veldig bra, Braastad..:)-

Ser ut til at det ligger en haug med ek-bevis til salgs på akkurat 100 nå, så da det vel noen som lenge har tenkt å ta gevinst der. På sett og vis kan de få lov til å droppe noen "frukter" godt ned på 90-tallet. Om de bare skal ta exit, så skal nok ikke kjøperne ha særlig hastverk heller.

Forsvant du frå NRC tråden Rockcall, tok du tapet og gkk videre i ming?