Thon i 2 hundre

Olav2
OLT 01.05.2018 kl 13:59 94253

09.04.18: 143,60
16.04.18: 145,00 ....... 21.01.19
23.04.18: 145,40 ....... 24.06.19
30.04.18: 145,60 ....... 25.11.19
07.05.18: 149,00 ....... 28.01.19
14.05.18: 153,20 ....... 05.11.18
21.05.18: 150,80 ....... 04.03.19 (børsen stengt, kursen satt til veid snitt av kursen 3 dager før og 1 dag etter)
28.05.18: 150,00 ....... 11.03.19 (justert for 2,2 kroner i utbytte)
04.06.18: 155,20 ....... 03.12.18
11.06.18: 151,80 ....... 01.04.19
18.06.18: 150,00 ....... 05.08.19
25.06.18: 149,00 ....... 18.11.19
02.07.18: 150,60 ....... 30.09.19
09.07.18: 150,40 ....... 25.11.19
16.07.18: 153,00 ....... 19.08.19
23.07.18: 153,00 ....... 16.09.19
30.07.18: 154,40 ....... 02.09.19
06.08.18: 153,00 ....... 02.12.19
13.08.18: 150,40 ....... 13.07.20
20.08.18: 149,60 ....... 14.09.20
27.08.18: 150,80 ....... 31.08.20
03.09.18: 147,80 ....... 27.12.21
10.09.18: 148,80 ....... 23.08.21
17.09.18: 147,60 ....... 20.06.22
24.09.18: 148,60 ....... 10.01.22
01.10.18: 148,40 ....... 18.04.22
08.10.18: 145,40 ....... 21.07.25
15.10.18: 141,00 ....... ---
22.10.18: 146,40 ....... 15.07.24
29.10.18: 142,40 ....... 24.10.50
05.11.18: 145,80 ....... 22.12.25
12.11.18: 146,80 ....... 30.09.24
19.11.18: 147,20 ....... 01.07.24
26.11.18: 144,00 ....... 26.07.32
03.12.18: 144,20 ....... 15.12.31
10.03.18: 144,60 ....... 05.08.30
17.12.18: 142,80 ....... 09.12.47
24.12.18: 140,50 ....... ---
31.12.18: 139,30 ....... ---
07.01.19: 142,00 ....... 30.04.91
14.01.19: 142,00 ....... 25.05.93
21.01.19: 141,60 ....... ---
28.01.19: 141,00 ....... ---
04.02.19: 144,00 ....... 04.08.2138 (opphevet justeringen for 2,2 kroner i utbytte)
11.02.19: 140,80 ....... ---
18.02.19: 149,60 ....... 25.05.26
25.02.19: 147,00 ....... 12.12.33
04.03.19: 144,60 ....... 31.03.70
11.03.19: 146,60 ....... 22.09.36
18.03.19: 146,60 ....... 29.12.36
25.03.19: 149,80 ....... 11.01.27
01.04.19: 151,60 ....... 10.03.25
08.04.19: 158,60 ....... 17.01.22 (børskursen manipulert av selskapets tilbakekjøp)

..... unnlatt registrering inntil effekten av selskapets tilbakekjøp ikke lenger påvirker børskursen....

(dato) : (kurs) ....... (dato når børskurs 200 kroner forventes nås ut fra forutsetningen om at kursøkningen fra 9. april 18 fortsetter med samme stigningstakt)

OLT ble gruset i påsken da børskursen havnet på 141,20. Med en bokført egenkapital på 228 kroner og en substansverdi på 277 kroner per aksje per årsskiftet satte OLT rabattrekord i påsken. Aldri tidligere har OLT vært så billig i forhold til selskapets underliggende verdier. Fra påskens bunnpunkt forventes OLT-kursen å ta igjen det tapte. Fremtidig verdiskapning kombinert med reduksjon i dagens rekordstore rabatt vil medføre at 200 kroner nås om ikke alt for lenge. Spørsmålet er når 200 kronersmerket nås i langt større grad enn om 200 kronersmerket nås. Når skal denne tråden forsøke å gi svar på. Svar via den trendinspirerte mandagsregistreringen som dette innlegget starter med og svar via de mer fundamentale faktorene som tas frem.

Tråden forventes å leve frem til OLT er i 2 hundre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
16.10.2018 kl 08:31 8039

Børskursen går 50% umiddelbart når OLT melder en slik endring i utbyttepolitikken, men det skjer ikke. Nåværende situasjon er sementert for all fremtid.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
16.10.2018 kl 08:52 8019

Jeg noterer forøvrig at du har satt tre streker i datofeltet for kursmålet på 200 kroner. Det skulle stått «ALDRI».
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Olav2
16.10.2018 kl 22:54 7951

Når du først nevner streker joni så bør du kanskje ta en titt på kursstreken til OLT siste 2 år.

OLT-kursen toppet 22. februar i fjor på 173,50 kroner etter å ha steget i 1 år fra en bunn på 129,00 kroner den 3. februar 2016. Etter en nedtur på knapt 2 måneder bunnet kursen på 159,50 kroner den 19. april i fjor for så å stige opp til en ny topp 6. juni i fjor på 173,50 kroner. Etter 2 identiske topper på 173,50 kroner med knapt 3,5 måneders mellomrom falt kursen de neste 10 månedene til en bunn på 141,20 kroner den 3. april i år. Etter en ny topp på 155,80 kroner den 5. juni i år har det gått bølgete nedover til en ny bunn for 5 dager siden på 140,60 kroner.

Man hadde to identiske topper i fjor på 173,50 kroner som innledning til fallet ned til 141,20 kroner. For 5 dager siden hadde man en nesten identisk bunn med bunnen i påsken. 60 øre forskjell er knapt en forskjell.

Strektegnerne snakker om dobbel-topp-formasjon som et salgssignal og dobbel-bunn-formasjon som et kjøpssignal.

https://www.investtech.com/no/market.php?CountryID=1&p=staticPage&fn=helpItem&tbReport=h_PatGeneral
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Olav2
16.10.2018 kl 23:21 7912

Forut for kurstoppene på 173,50 kroner i fjor leverte OLT regnskapene for 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017 med følgende hovedstørrelser:

Q4-16:
Substansverdi per aksje: 239 kroner
Resultat før skatter og verdiendringer: 391 millioner kroner

Q1-17:
Substansverdi per aksje: 249 kroner
Resultat før skatter og verdiendringer: 412 millioner kroner

Forut for kursbunnene på 141,20 kroner og 140,60 kroner i år leverte OLT regnskapene for 4. kvartal i fjor og 1. og 2. kvartal i år med følgende hovedstørrelser:

Q4-17:
Substansverdi per aksje: 274 kroner
Resultat før skatter og verdiendringer: 469 millioner kroner

Q1-18:
Substansverdi per aksje: 284 kroner
Resultat før skatter og verdiendringer: 467 millioner kroner

Q2-18:
Substansverdi per aksje: 285 millioner kroner
Resultat før skatter og verdiendringer: 474 millioner kroner

Forut for kurstoppene i fjor var hovedstørrelsene langt dårligere enn hva de var forut for kursbunnene i år. OLT-kursen har så absolutt ikke oppført seg i takt med OLTs økonomiske utvikling de siste 2 årene. Tvert imot har OLT-kursen oppført seg omvendt av selskapets økonomiske utvikling.

OLT-kursen kan de siste 2 årene best forklares med strektegnerlogikk. En strektegnerlogikk som nå sier kraftig opp etter en dobbel-bunn i forlengelsen av en dobbel-topp. I dag går de økonomiske realitetene og streketegningen samme vei så lenge det skal voldsomt opp kursmessig fundamentalt når kursen har havnet under 50 % av underliggende verdier.

Er man strekorientert fundamentalist bør man skrive KJØP OLT på ytterveggen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
17.10.2018 kl 08:38 7837

Olt toucher bunnen fra i vår etter at resten av børsen har gått 10-20% i samme tidsrom. Teknisk ser det likevel bra at ut? Siste halmstrå da. Ellers har du jo fokusert steinhardt på det fundamentale. Eneste håp som jeg ser er at OLT blir tatt av børs for en premium. Forsåvidt også det eneste ryddige.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
clanz
18.10.2018 kl 18:26 7704

Interessant Ingeniøren7,

ja det kan være lurt å finne en nisje... før netthandelen tar over for alvor. Og nei, netthandel blir ikke svaret på alt... men andelen netthandel øker... det er vel det eneste som er sikkert. Og retail er knalltøft om dagen:
https://www.dn.no/handel/varehandel/detaljhandel/rolf-kristian-presthus/konkurser-og-marginskvis-dette-er-de-mest-utsatte-bransjene/2-1-440038
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

CBRE har iforbindelse med Finske Citycon sine kvartalstall sluppet en markedsvurdering på kjøpesentermarkedet i norge og spesifikt på Citycon sine norske kjøpesenterportefølje. Dette skal være en så nøytral markedsvurdering som det er mulig å få fra en betalene oppdragsgiver. Utviklingen i det norske markedet ifølge CBRE er relativt flatt. Flat YIELD og flat leieutvikling.
https://www.citycon.com/sites/default/files/citycon_valuation_advisory_report_q3_2018.pdf
Morsomt å lese om de små kjøpesentrene som har en volumvekst som er på høyde med netthandel, disse ble for kort tid siden dømt nord og ned av næringsmeglere...
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin

Ifølge SSB så vokste netthandelen med 13,5% fra 2016 til 2017. Første halvår 2018 vokste den med 5,6% og 3.termin vokste netthandel med 2,8%. Siste termin vokste detaljhandelen generelt og netthandelen likt med 2,8%.

Vi har med andre ord sett en utflatning som handelsorgansisasjonen Virke spådde allerede i sommer, og som referert til tidligere på tråden her.

Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Olav2
22.10.2018 kl 17:10 7382

47.91 Postordrehandel og handel via internett (millioner kroner og endring fra året før):

2018T3: 3.554 .. + 2,81 %
2018T2: 3.289 .. + 5,48 %
2018T1: 3.366 .. + 8,76 %

2017T6: 4.708 .. + 14,77 %
2017T5: 3.655 .. + 13,65 %
2017T4: 3.439 .. + 11,55 %
2017T3: 3.457 .. + 14,66 %
2017T2: 3.118 .. + 12,40 %
2017T1: 3.095 .. + 13,45 %

(T er termin som hos SSB er 2 måneder. De siste tallene 2018T3 er for mai og juni i år.)

https://www.ssb.no/statbank/table/07312/tableViewLayout1/
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

årlig vekst i netthandel fra foregående år, tall hentet fra SSB sin database.

2011:4,74%
2012:7,88%
2013:10,09%
2014:15,67%
2015:17,23%
2016:15,97%
2017:13,50%
2018:5,6% (første halvår)


Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Posten Norge la frem 3.kvartalstall idag.
https://www.postennorge.no/en/report-archive/_/attachment/inline/93e40b1d-fc7a-4f5a-816e-f5831201b0c1:89739cb495946a34ed9728ca005333e6fee9e96a/Q3%202018%20presentation_English.pdf

Segment Logistikk som også omhandler netthandel med pakkelevering kan vise til følgende tall:
driftinntekter YTD: 12.604m NOK (+ 3,71% fra året før)
driftresultat YTD: 45m NOK (- 30,77% fra året før)
resultat margin YTD: 0,36%
Man skal ikke være noe rakkettforsker for å forstå at posten må gjøre noe med marginene sine, og hvem tar regningen?? De som tror at prisen på netthandel skal ned lever i en boble allà 1999!!

Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Det er nesten så jeg ikke tror det selv og er meget ydmyk for at dette kun er en forbigående effekt, men;
AMZN kom med 3.kvartalstall igår, veksten innenfor netthandel kom inn svakere enn ventet. Dette i seg selv var ikke spesielt overraskende, men det som kanskje er mer urovekkende var AMZN sin guiding på 4.kvartalstallene. Der guider de ytterligere ned salget og på confrence call med CFO igår kveld sa de at grunnen til dette er pga av nå er vekstpotensialet i Whole Foods tatt ut.
Mye mulig dette er forbigående effekter og at amazon toget tuter videre, men hvis ikke, så må de på forumet som mener at netthandel skal vokse i all fremtid fra bransje til bransje forklare meg hva som skjer??

I skrivende stund er AMZN aksjen ned 8%
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Utflatningen i norsk netthandel antok jeg var en naturlig grunn av av utenlandske nettsider tok større markedsandeler. Det passer dårlig med posten sine tall som sier at nedgangen i år er på 9%. «Gjennom fjoråret mottok Posten 15 millioner sendinger fra Kina – nesten alle med oppgitt verdi på under hundre kroner. Eckhoff sier volumet hittil i år er rundt ni prosent lavere.»

https://e24.no/naeringsliv/virke/nordmenns-kina-handel-har-eksplodert-undergraver-konkurransen/24433703
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Olav2
30.10.2018 kl 21:31 6939

Kursutvikling siste måned innen handel:

Amazon (største nettaktør): - 24 %
Walmart (største butikkaktør): + 10 %
Simon Property group (største kjøpesentereier): + 6 %

https://www.bloomberg.com/quote/AMZN:US
https://www.bloomberg.com/quote/WMT:US
https://www.bloomberg.com/quote/SPG:US

Både Walmart og Simon Property har steget i mer enn den siste månedens kraftige Amazonfall. De siste 5 månedene er Walmart opp 25 % og Simon Property opp 20 %. Det skjer noe over dammen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Putt1
31.10.2018 kl 10:55 6863

Interessann traad, men feil vinkling.

OLT er ikke den eneste "verdi" aksjen som har gaatt paa trynet de siste 24 maanedene. Se paa WWL, PHLY, TRE, og andre. De eneste "verdi" aksjene som nogenlunde har klart aa holde tritt med OBX er sparebankene.

En del av dette er drevet av sektor-rotasjon inn i olje og oil-service. Dvs. det er en nogenlunde konstant mengde kapital tilgjengelig til aksjer paa Oslo Boers og naar en stor sektor som olje og oljeservice gjoer det bra gaar alt annet ned. Jeg tror dette har bidratt mest til aa senke OLT siden nyttaar.

Den neste sektor-rotasjonen kommer til aa bli drevet av oekte langstids-renter og inflasjonsforventninger. Den har allerede begynt med vekst-selskaper gruset paa boersen siden august. Foreloebig sitter de fleste investorene med cash til boers-uroen gir seg. Naar det skjer vil de sysselsette cash'en, og da faar vi sektor-rotasjon inn i verdi-aksjer igjen. Jeg tror heller dette forklarer utviklingen Amazon vs. WalMart.

Det samme skjedde ved slutten av tusenaarskiftet da dot com boblen sprakk. Warren Buffet ble foerst avskrevet som gammeldags etter aa ha oppleved 4 aar med elendig avkastning, foer han fikk grundig revansj 2001-2003.

Jeg har ventet lenge paa et syklisk skift, og tror vi er paa overtid. Men om man ser effekten av dette paa OLT innen aarsslutt vet bare Gud (og tydeligvis ogsaa Olav2...).
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Putt1, meget godt poeng du har der!
Det er lett å grave seg ned i netthandelsfrykt og tro det alene er grunnen mens forklaringen er nok mer sammensatt!
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Olav2
05.11.2018 kl 01:42 6554

Pareto Securities dukket fredag morgen opp med en ny analyse av europas største klesaktør på nett Zalando. I analysens overskrift ble man rådet til å kjøpe aksjen før regnskapet for 3. kvartal dukker opp kommende tirsdag. Kursmålet hadde Pareto satt til 55 euro som er drøyt 20 euro over børskursen da analysen ble presentert. Kursmål knapt 60 % over børskursen må karakteriseres som et meget kraftig LØP OG KJØP. Noe nok en del gjorde så lenge kursen la på seg knapt 3 % på fredag. Jeg ble inspirert til å studere analysen fra Pareto og det var sjokkerende interessant.

Paretos svenske analytiker Stefan Wård har på dressanalytisk vis satt opp noen tall og skrevet noen linjer. Både tall og linjer er for selskapet totalt noe verken børskursen på 35 euro eller kursmålet på 55 euro er. Linken fra Wårds tall og linjer for selskapet totalt til børskurser finnes ikke i Wårds analyse. Og det er kanskje ikke så rart så lenge tallene for selskapet totalt i meget liten grad forsvarer både dagens børskurs og Wårds meget optimistiske kursmål.

Zalandos aksjekapital består av drøyt 250 millioner aksjer som gir:

Kurs 35 euro: Børsverdi 8,8 milliarder euro
Kurs 55 euro: Børsverdi 13,8 milliarder euro

Wård roper løp og kjøp Zalando som er verdsatt i dag til 8,8 milliarder euro og anslått verdsatt om et år til 13,8 milliarder euro.

Wård mener at Zalando på tirsdag vil presentere et regnskap for 3. kvartal med et driftsunderskudd på 32 millioner euro mot resten av analytikerdressenes driftsunderskudd på 48 millioner. Wård tror på 16 millioner euro mindre driftsunderskudd enn røkla og da er vel 5.000 millioner euro passe økning av verdien ut over dagens 8,8 milliarder i Wårds måte å analysere på.

Wård har også presentert sin tro på Zalandos fremtidige økonomisk utvikling. Helt frem til og med år 2021 har han vært så hyggelig å legge ved. Tall som viser et driftsoverskudd i 2018 på 149 millioner euro som øker til 229 millioner euro i 2019, 319 millioner euro i 2020 og 406,7 millioner euro i 2021. En nesten tredobling av driftsoverskuddet på 3 år som følge av mer enn dobling av inntektene samtidig med at kostnadene ikke øker like mye som inntektene slik at driftsresultatet i prosent av salget øker fra 2,8 % i 2018 til 4,2 % i 2021.

Klarer Zalando å oppfylle Wårds meget optimistiske fremtidsvisjon så havner årsresultatet i 2021 på 287 millioner euro i Wårds oppsett. Dvs 3,3 % av 8,8 milliarder euro og 2,1 % av 13,8 milliarder euro. Etter mer enn dobling av omsetningen og knapt tredobling av driftsresultatet er fortsatt ikke årsoverskuddet mer enn skarve 3,3 % av dagens børsverdi. En børsverdi Wård mener allerede om 1 år skal stige med ytterligere 5 milliarder euro slik at det optimistiske årsoverskuddet om drøyt 3 år havner på enda dårligere 2,1 %.

Wård lever i en bobleverden og det er sjokkerende interessant. Også sjokkerende interessant fordi Wård absolutt ikke lever i boblen alene.

Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Olav2
05.11.2018 kl 15:06 6464

Både Pareto, de andre dressene (consensus) og selskapet selv predikterer en jevn prosentvis omsetningsvekst for Zalando de neste årene. En omsetningsvekst år til år på drøyt 20 %. En feilaktig vekstprognose som man må være lettere matematisk tilbakestående for å analysere seg frem til. Slik jevn prosentvis vekst oppstår kun som prognose hos de som ikke forstår hvordan vekst utvikler seg i en begrenset mengde. Jevn prosentvis vekstprognose er intet nytt fenomen. Så lenge det har vært prognosemakere har slike feilaktige prognoser blitt servert både investorer, pressen og menigmann gang på gang. Nesten alltid uten at de som kan matematikk har blitt hørt når de fånyttes har forsøkt å forklare det som bør være åpenbart at en jevn prosentvis vekst går mot uendelig og det er ikke mulig i en begrenset mengde.

Jeg husker tilbake til den gang hiv-virusspredningen var 1. sidestoff. Da var det også noen som predikterte jevn prosentvis vekst til skrekk og gru for de som trodde på prognosene. Alle ville jo bli hivpositive i en slik prognose før vi ble dobbelt- og trippelsmittet på veien mot den uendelige spredningen av det dødelige viruset. Døde man ikke ved første smitte så ble man prognosemessig smittet om og om igjen inntil man måtte anta at man ikke lenger klarte å lure seg unna den garanterte ubehagelige utgangen på livet.

Etterhvert som spredningen av hiv-viruset utviklet seg annerledes enn jevn prosentvis vekstprognose mistet hiv-virusspredningen plassen på 1. sidene. Og da lærte tydeligvis ikke dagens dressanalytikere eller Zalandos ledelse noe av de feilaktige prognosene.

Hiv-viruset spredde seg som ild i tørt gress hos de homofile og de sprøytenarkomane som ga en tilnærmet eksponensiell vekst, dvs en jevn prosentvis vekst, til å begynne med. Slik Zalando, Amazon og andre nettaktører også opplevde da netthandel tok av som ild i tørt gress særlig i den yngre del av befolkningen. Etterhvert som antall smittede homofile og sprøytenarkomane steg mot det naturlige taket bestående av samtlige mennesker i de to gruppene avtok selvfølgelig den prosentvise veksten seg. Først for å bli tilnærmet lineær dvs likt antall nye smittede per tidsenhet, for også å bli fallende i antall nye smittede. Det samme som vi fremover vil oppleve med veksten til Zalando, Amazon og de andre nettaktørene.

Zalandos 3. kvartalstall kommende tirsdag vil vise en langt lavere omsetningsvekst enn 20 % og dermed langt lavere vekst enn hva selskapet selv og dressene forventet for inntil noen måneder siden. Både selskapet selv og dressene skylder på det fine sommerværet til tross for at fallet i vekstprosenten dukket opp for flere kvartaler siden. Både årets 1. og 2. kvartalstall viste lavere prosentvis vekst enn forventet. Med 2. kvartal som større vekstskuffelse enn 1. kvartal. Slik 3. kvartal vil skuffe enda mer. Den prosentvise veksten avtar slik den uansett konkurrenters ageringer skal gjøre. Og slik man har sett har skjedd både hos Amazon og Alibaba. Eller for den saks skyld hos vår hjemlige aktør Komplett.

For Zalando som klesaktør har konkurrentene også kommet på banen og gjort noe med Zalandos videre vekstmuligheter. Selv ikke Hennes og Mauritz har sittet stille i stolen og er nå på plass med nye nettløsninger i alle Zalandos markeder. Som selvfølgelig har medført at Zalando har mistet kunder til Hennes og Mauritz. Hennes og Mauritz netthandel vokser nå langt mer i prosent enn Zalando samtidig som Hennes og Mauritz opplevde nærmest eventyrlig vekst i Zalandos hovedmarked Tyskland i juni til august. 6 % vekst totalt for butikk og nett er en helt annen historie enn for Zalando som har måttet komme med børsmelding om den dårlige utviklingen langt under forventningene.

Det som særlig interesserer meg er når Zalando tar inn over seg at de ikke kan fortsette å vokse prosentvis like mye. I dag gir selskapet alt bl.a. i form av å kutte prisene for å holde veksten oppe. En interessant utgang for selskapet hvis de fortsetter med det så lenge underskuddene i en slik omsetningsvekstkamp går mot uendelig og dermed sender selskapet raskt i skifteretten. Selskapet må nok finne selv ut av vekstproblemet hvis de skal overleve. Dressene er neppe så klare i toppen at de forstår poenget før det er for sent for selskapet å snu.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Zalando leverte skuffende Q3 tall idag, langt lavere vekst enn antatt og taper også på bunnlinjen langt mer enn først antatt. (selv om de kom med profitwarning i kvartalet).
Fremover ser det heller ikke så bra, selv om selskapet idag gjentok guidingen på vekst i intervallet 20-25% for 2018. Dette er noe de selvfølgelig IKKE klarer og regnestykket er enkelt:
De fire siste årene har ZAL sin omsetning økt noe voldsomt og 4.kvartal vært det beste med omsetning som en andel på året mellom 42-43%. Legger man til grunn en lik endel i 2018 (ingen grunn til at sessongmønsteret skal endre seg nevneverdig) havner de på en omsetningsøkning for 2018 på 18,3%
Aksjemarkedet ser dette nå og sender aksjen ned over 5% idag.
En vekst på året på 18,3% er da ved at man har lagt godviljen til og ikke tatt hensyn til at det faktisk er noe som skjer innenfor netthandel, alle de store netthandelsaktørene har den siste tiden vist til en knekk i omsetningsveksten. En knekk som viser tydelige spor på at markedet er i ferd med å nå sitt metningspunkt. Om det er riktig vil tiden vise. Aksjemarkedet har hvertfall liten tiltro til ZAL sin vekstambisjoner.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Når man kjøper klær på nett, med fri frakt og retur av de klærne man ikke skal ha, blir det selvsagt ulønnsomt for selger. Man kjøper jo selvfølgelig flere størrelser av samme plagg for å finne det som passer best, og da er det gitt at det blir en retur, og dermed tap på den transaksjonen. Slik tenker nå i alle fall jeg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Zalando hadde en presentasjon idag med påfølgende spørsmål fra diverse analytikere som følger selskapet.

Til de som tror netthandel skal fortsette å øke fra kvartal til kvartal så foreslår jeg at dere hører på denne: https://webcasts.eqs.com/zalando20181106

aksjen er ned 8% nå, selskapet som fokuserer på vekst kommer ALDRI til å oppfylle vekstguidingen som de gjentok på presentasjonen idag.

GUTE NACHT
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Olav2
07.11.2018 kl 00:46 6307

Dagens q3-rapport fra Zalando hadde overskriften "Zalando Expects to Grow Revenues 20-25% in Fourth Quarter".

https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/en/press-releases/zalando-expects-grow-revenues-20-25-fourth-quarter

Å presentere regnskapet for 3. kvartal med overskrift om hvor mye de skal vokse i 4. kvartal sier hva som prioriteres. Vekst prioriteres før resultat som de må gjøre hvis ikke børskursen skal kollapse. En børskurs skutt opp i skyene av vekstforventning faller som en stein når veksten uteblir.

Zalando har ikke et sterkt profitabelt annet bein å stå på slik som f.eks. Amazon har og da blir kampen for å holde veksten oppe en dødskamp hvis de ikke gir seg i tide. Dagens signal fra selskapet er at de øker innsatsen for å holde veksten oppe og da rykker tidspunktet for når det er for sent å snu flere hakk nærmere. Zalando bør settes høyt på listen over de beste selskapene å shorte for de som driver med slikt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Zalando skal være kjøpesenterdødaren, hvorfor gå i kjøpesenter når man får kjøpesenteret rett i lomma og varene rett hjem?
Punkter fra presentasjonen som gjør meg skeptisk til hvem som dør først:
-50% av alle varene som kjøpes blir sendt i retur, dette sier seg selv at ikke er levbart over tid.
-siden den gjennomsnittlige handlekurven har falt så mye i verdi (tilbake til 2012 nivå) så øker kostnaden så mye at Zalando er nødt til å ta grep å innføre minimums ordreverdi i Italia nå, dette vil selvfølgelig gjøre noe med veksten fremover.
-Zalando klagde på at transportørene har skrudd opp prisene, dette er blitt påpekt på denne tråden før, f.eks posten Norge må skru opp prisene da de ikke tjener penger på dagens priser.
-ironisk nok er det eneste profitable i Zalando deres fysiske varehus. Med også voldsom vekst.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Olav2
08.11.2018 kl 04:46 6184

Zalando deler netthandelen inn i DACH og resten av Europa hvor DACH er Tyskland, Sveits og Østerike. DACH har inntil 3. kvartal 2018 stått for over 50 % av salgsinntektene fra netthandel. I 3. kvartal 2018 gikk resten av Europa forbi DACH i salg i form av 558,9 millioner euro mot DACHs 542,4 millioner euro. DACH er resultatkilden til Zalando fra netthandel så lenge resten av Europa knapt gir driftsoverskudd. Resten av Europa har gitt 7,7 millioner i driftsoverskudd tilsammen i de siste 2 årene (siste 8 kvartalsregnskaper).

Nettsalget i DACH, salgsøkning i euro (og i %) fra samme kvartal i året før:

q3-18: + 44,0 millioner (+ 8,1 %)
q2-18: + 83,6 millioner (+ 13,4 %)
q1-18: + 77,0 millioner (+ 13,9 %)

q4-17: + 100,5 millioner (+ 16,0 %)
q3-17: + 91,3 millioner (+ 18,3 %)
q2-17: + 70,8 millioner (+ 13,1 %)
q1-17: + 69,2 millioner (+ 14,6 %)

q4-16: + 78,7 millioner (+ 14,9 %)
q3-16: + 35,9 millioner (+ 8,8 %)

EBIT (salgsinntekter minus løpende kostnader unntatt renter) i euro i angitt kvartal og de 3 foregående kvartalene tilsammen:

q3-18: + 124,2 millioner
q2-18: + 153,9 millioner
q1-18: + 151,9 millioner

q4-17: + 175,6 millioner
q3-17: + 185,6 millioner
q2-17: + 209,0 millioner
q1-17: + 217,8 millioner

q4-16: + 221,4 millioner
q3-16: + 194,5 millioner

Salgsveksten toppet i % for 1 år siden i q3-17 i form av 18,3 % vekst fra året før og toppet i euro for 3 kvartaler siden i q4-17 i form av 100,5 millioner i vekst fra året før. EBIT per år toppet i q4-16 med 221,4 millioner (summen av q1-16, q2-16, q3-16 og q4-16).

Salgsveksten har vært på kraftig nedadgående det siste året med et fall fra 18,3 % for et år siden til 8,1 % i siste kvartal. EBIT har vært på kraftig nedadgående de siste 2 årene med et fall fra 221,4 millioner euro i q4-16 til 124,2 i siste kvartal. Salgsveksten i % er mer enn halvert og EBIT i euro er nesten halvert.

Å skylde på været i sommer holder ikke for den langvarige negative utviklingen europas største nettaktør i klær har opplevd i det markedet de henter overskuddet fra.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Olav2
12.11.2018 kl 00:10 5943

Kl 07:30 sist torsdag dukket 3. kvartalstallene til OLT opp. Et raskt blikk på øverste linje i nøkkeltallene fikk nok noen til å spyle tastaturet med munninnholdet. Netto leieinntekter 599 millioner kroner. NED 5 millioner kroner fra 3. kvartal i fjor og NED 29 millioner kroner fra 2. kvartal i år. Resultat før skatter og verdiendringer 433 millioner kroner som dog er opp 3 millioner kroner fra i fjor, men NED hele 41 millioner kroner fra forrige kvartal. KATASTOFE!!!! Kl 07:32 dukket den første meldingen opp i min innboks med ovennevnte innhold i tillegg til "amfi kragerø ble solgt!?!". Heldigvis er vedkommende så ung og i så god fysisk form at han ikke tok kvelden av det voldsomme sjokket.

Jeg var 6 klokketimer mot vest i tropevarme da katastrofen inntraff og slapp derfor å kjøpe nytt tastatur. Da jeg noen timer etter fremleggelsen sjekket tallene var jeg fortsatt i så tropisk tilstand at hjertefrekvensen forble lav inntil jeg hadde fått med meg mer enn de katastrofalt dårlige nøkkeltallene. Da hjertefrekvensen etterhvert steg var det ikke av katastrofalt sjokk, men av yr glede.

Brutto leieinntekter er opp 14 millioner kroner fra 3. kvartal i fjor og opp 7 millioner kroner fra 2. kvartal i år. Årlig leienivå viser enda bedre utvikling i form av opp 90 millioner fra i fjor og opp hele 50 millioner kroner fra forrige kvartal. Katastrofetallene skyldes at Arne Sperre & co har kostnadsført langt større kostnader knyttet til etablering av nye leietakere enn normalt. I tillegg øker årlig leienivå mer enn leieinntektene som følge ferdigstillelsen av hotellet på Storo i slutten av kvartalet. Hotelleien øker årlig leienivå for et helt år, men bare leien i de dagene hotellet var åpent i kvartalet. Ledigheten er uforandret fra i fjor og opp 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal. Økningen fra forrige kvartal skyldes at første leilighetstrinn på Storo var ferdig i juli og var per 30. september ikke fullt utleid. Resten av porteføljen har da uforandret ledighet fra forrige kvartal og en nedgang fra i fjor på 0,1 prosentpoeng. Alt er fortsatt på stell i olt og økonomien fortsetter like bra som vi har blitt vant til i de 35 årene selskapet har vært børsnotert. Den yre gleden skyldes ikke det vi er vant til, men noe annet.

Under "Fremtidsutsikter" på side 10 i 3. kvartalsrapporten kan man i 4. avsnitt lese:

"Netthandelen utgjør en lav andel av den totale detaljhandelen, men veksten i netthandelen forventes å være noe høyere enn den fysiske detaljhandelen".

I 2. kvartalsrapporten kunne man på tilsvarende sted lese:

"Netthandelen har en lav andel av den totale detaljhandelen, men veksten i netthandelen forventes å være høyere enn den fysiske detaljhandelen de nærmeste årene".

OLT er vel det selskapet på børsen som både skryter minst av seg selv og er minst negativ om andre. Når OLT endrer fremtidsvisjonen om seg selv i positiv retning og/eller om andre i negativ retning så er det selskapets oppriktige og forsiktige mening. OLT både skryter mindre av seg og er mindre negative om andre enn de tror på selv.

OLT forventer "noe høyere netthandel" fremover mot "høyere netthandel" for 3 måneder siden. Endringen ved innføringen av "noe" er stor. OLT tror langt mindre i dag på netthandelens fremtidige betydning enn selskapet gjorde for 3 måneder siden. OLT har selvfølgelig som mange andre fått med seg at både hjemlige og internasjonale nettaktører sliter med betydelig vekstfall og til dels dramatisk fall i resultatene. I tillegg har selvfølgelig også OLT fått med seg at deres butikkjeder med Hennes & Mauritz i spissen har fått fart på både omsetningen og resultatene. "Nu går butikk så meget bedre" ville vel Kåre sagt hvis han hadde vært like engasjert i dagens handel som han var i norsk økonomi den gang han var statsminister.

I presentasjonsmaterialet for 3. kvartal innførte Arne Sperre til yr glede en ny oversikt med overskriften "Nøkkeltall større prosjekter 2018 - 2019". Endelig får vi litt mer greie på hvordan økonomien i prosjektene er. Leieprognosen for Vitaminveien 11 er 95 millioner kroner som bør gi en verdi på 2 milliarder kroner når prosjektet er ferdig. Veidekke får 1 milliarder for hovedentreprisen. Utviklingsgevinsten er i 100 millionersklassen uten at man helt forstår hvor mange 100 det blir. Amfi Moa er litt lettere så lenge man er mer sikker på hvor mye prosjektet koster i form av de 600 millioner kronene som både Wikipedia og pressen mener at prosjektet skal koste. Leieprognose på 45 millioner kroner gir en yield on cost på 7,5 %. 5 % yield gir en verdi på 900 millioner kroner som gir 300 millioner kroner i utviklingsgevinst. OLT tjener selvfølgelig uforskammet godt også på de gigantiske prosjektene som snart er sluttførte.

Siste yr glede punkt er erkjennelsen av hvor OLT har satt retningen finansieringsmessig. Belåningsgraden har i 3. kvartal havnet på 40 % etter et fall siste år på 2 prosentpoeng. 40 % er en magisk grense for å få bedre kreditrating enn den Entra for kort tid siden fikk. Man må ha under 40 % belåningsgrad for å slå Entra og der er OLT trolig allerede når neste kvartalsrapport presenteres. OLT er ikke kreditrated og vil når de høyst sannsynlig gjør det oppnå både lavere rentepåslag og kunne redusere mengden av dyre banklån da kreditratingen åpner et langt større lånemarked enn selskapet har hatt frem til nå. Samtidig vil nok kreditrating med langt større lånemessig nedslagsfelt gjøre OLT godt aksjemessig. Det nye kreditmarkedet sitter som ellers i verden i nærheten av de som plasser aksjemidler i verdiskapningsmaskiner som OLT.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Putt1
12.11.2018 kl 06:01 5908

Takk for fin analyse. Da slipper jeg aa lese rapporten selv :-)

6 timer mot vest...Er du i Las Tunas igjen? Faar du god nok internett forbindelse der du er? Og er det ikke doergende kjedelig i Las Tunas??
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Simon Property Group som har vært omtalt her på tråden tidligere slapp Q3 tall 25.oktober. Det sies at trender starter i USA så da tenkte jeg det var greit å se litt hva som rører seg blant verdens største kjøpesenter aktør på børs. Alle økonomiske tall peker riktig retning så det var ganske kjedelig men dog ganske opplagt gitt hvordan USA går om dagen utfra ett makroperspektiv.
Da var det mer interessant å høre på confrense callen som de holdt hvor kritiske analytikere spør om fremtiden til en kjøpesenteraktør.
Jeg har kun tatt copy paste fra transcripten:

"Derek Johnston -- Deutsche Bank -- Analyst

Excellent, thank you. And just a last one, if you could share any updates on digitally native or e-tailers initiatives. I know you have some experience there now and been doing it for a while. Any early customer or maybe brand retailer feedback that you think is worth sharing?

David Simon -- Chairman and Chief Executive Officer

I would simply say that the store experience, the best way I can -- and along a little bit, so let me be really concise, the best way I can say that is the store experience and the store requirement is back and that is -- shouldn't be under-appreciated. They all want stores period, end of story.

Richard S. Sokolov -- President and Chief Operating Officer

And they are opening stores. We have a very active program right now where we've got probably 25 retailers that started on the Internet that have opened stores with us and our opening more because as David said, they work and they make money."

I usa som er tidlig ute med trender så har 25 forskjellige online selskaper kommet til verdens største kjøpesenteraktør og åpnet fysiske butikker. Dette er selvfølgelig en trend som vil komme til Europa og norge også. Komplett og Zalando må tilslutt bite i det sure fysiske eplet og leie seg inn hos OLT skal de ha livets rett.

Med OLT sin rapporterte ledighet på 2,7% så skal man ikke være noe rakkettforsker for å forstå hvor leieprisen skal når nye aktører som Zalando, komplett og andre nettaktører også vil inn på allerede fylte kjøpesenter. Det blir trangt i døra hvor de som betaler dårligst blir henvist online eller på utsiden av senteret.

hele transcripten kan leses her: https://finance.yahoo.com/news/simon-property-group-inc-spg-195052694.html
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Putt1
14.11.2018 kl 06:49 5690

Det er en interessann debatt om e-handel, men jeg mener fremdeles at dette er feil debatt. Det er ikke overdreven e-handelsfrykt som er grunnen til at det er en total disconnect mellom selskapets markedskapitalisering, inntjening og underliggende verdier. Det snodige med OLT er at rabatten til substansverdi later til aa oeke for hvert eneste kvartal og har naa naadd abnorme nivaaer.

I et velfungerende marked med rasjonelle aktoerer skal dette ikke vaere mulig. Spesielt burde dette vaere tilfelle for OLT, fordi substansverdien er godt synlig for alle.

Jeg tror ikke at det er mangel paa rasjonelle aktoerer paa Oslo Boers. Ergo er det strukturelle forhold relatert til aksjen som gjoer at den ikke reprises. Den aapenbare forklaringen er aksjonaerstrukturen. Hoved-aksjonaer er en gammel gnier som har som motiv aa holde markedskapitaliseringen lav, fordi han da betaler minst mulig formueskatt. Og utbyttepolitikken har kun som formaal aa gi nok midler til aa betale denne formueskatten.

Med mindre minoritetsaksjonaerene blir mer opproerske og hoeylytte og krever og faar gjennomslag hos gnieren (eller Stiftelsen, dersom det skjer etter gnieren's bortgang) for at utbyttepolitikken endres til at en fast prosent av netto resultat betales ut hvert aar (som jo er vanlig), kan man lett forstille seg et scenario der utbytte og market cap minker hvert eneste aar. Aksjonaerene's eneste mulighet til aa realisere underliggene verdier er jo gjennom utbytte. Derfor; lavere market cap gir til lavere formue skatt, som leder til mindre utbytte som da igjen leder til lavere market cap, etc.

En absurd konklusjon blir at med mindre vi faar et systematisk minoritets-aksjonaeropproer, et det beste man kan haape paa at formueskatten oeker (!), slik at OLT vil betale ut mer utbytte.

Olav2 - du som er den smarteste av oss - kan ikke du ta paa deg aa organisere et slikt aksjonaer-opprop? Hvis du har tid mellom salsa-danseoektene da!
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Olav2
14.11.2018 kl 15:57 5618

Et smart svar til deg Putt1 er at dagens rekordlave OLT-kurs i forhold til underliggende verdier skyldes den rabatten OLT-aksjen alltid har hatt (rabatten som du vel kaller gnierrabatten) OG rabatten provosert av frykten for at netthandelen skal ta rotta på kjøpesentrene.

OLT har blitt et mer aksjonærvennlig selskap de siste årene via aksjesplitt, investorpresentasjoner ol som man bl.a. ser resultat av i form av en kraftig økt omsetning av aksjen. Gnierrabatten er derfor etter min mening heller på nedadgående enn oppadgående. Slik også kursfallet tyder på så lenge OLT-kursen har falt mindre enn aksjekursene til andre kjøpesenterselskaper som f.eks. Klepierre og Citycon.

Jeg er ikke engasjert i å organisere et minoritetsaksjonæropprør. Dog vet jeg at det er andre som har engasjert seg og det tror jeg er både fornuftig og kan lykkes. Jeg oppfatter Olav Thon som langt mer lydhør og endringsvillig enn nok mange oppfatter han å være.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Putt1
14.11.2018 kl 16:24 5608

Meget mulig det.

Jeg sammenlignet akkurat naa OLT med Klepierre paa bloomberg terminalen min og ser at de har veldig korrelert utvikling, hvor OLT faktisk har gjort det noe bedre (70 basispunkter eller deromkring paa ett aars sikt paa TSR). OLT er billigere, men ogsaa mindre, saa kan vaere small-cap discount og ikke gnier-discount, ihverfall er det vanskelig aa si hva som er hva.

Denne observasjonen gir stoette til ditt syn.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Olav2
15.11.2018 kl 00:16 5519

E24.no hadde i går en artikkel om 3. kvartalsregnskapet til den største amerikanske matkasseaktøren Blue Apron Holdings. E24s artikkel nevnte at selskapet leverte skuffende tall med etterfølgende kursfall på børsen. Salget falt enda mer enn forventet. Underskuddet var mindre enn i fjor uten at det påvirket børsen i blidgjørende retning. Om underskuddsfallet var forventet eller ei nevnte ikke e24.

https://aksjelive.e24.no/article/l1R3L3

Blue Apron gikk på børs 29. juni i fjor i form av en emisjon på 10 dollar per aksje som verdsatte selskapet til ca 1,85 milliarder dollar. Dvs en børsverdi tilnærmet lik norges største kjøpesenteraktør OLT. Hvordan det har gått med denne gigantiske rollemodellen til vår hjemlige matkasseaktør sier mye om hva som skjer og kommer til å skje både over dammen og i Norge med mange av de nye nettaktørene som har satset på volum og gitt f... i resultatene.

Blue Apron: Driftsinntekter - driftskostnader = driftsresultat (børskurs siste børsdag i kvartalet)

q1-16: 172 - 169 = 3
q2-16: 202 - 196 = 6
q3-16: 206 - 243 = - 37
q4-16: 216 - 242 = - 26

q1-17: 245 - 297 = - 52
q2-17: 238 - 269 = - 31 (9,34 dollar)
q3-17: 211 - 279 = - 68 (5,45 dollar)
q4-17: 188 - 225 = - 37 (4,03 dollar)

q1-18: 197 - 227 = - 30 (2,00 dollar)
q2-18: 180 - 211 = - 31 (3,35 dollar)
q3-18: 151 - 183 = - 32 (1,72 dollar)

https://investors.blueapron.com/events-and-presentations

Blue Apron startet 2016 med et lite driftsoverskudd i de 2 første kvartalene. Etterpå har det utelukkende vært negative driftsresultater med drøyt 30 millioner dollar i minus som normalen. Omsetningen vokste frem til 1. kvartal 2017, dvs kvartalet før børsnoteringen, og har falt siden. Børskursen startet på 10 dollar 29. juni 2017 og var per kvartalsslutt q3-18 kommet ned til 1,72 dollar etter et fall fra notering på 82,8 %. Børskursen har fortsatt fallet etterpå og er i skrivende stund 1,17 dollar. Dvs ned 88,3 % fra børsnotering.

Blue Apron highlighter at driftsunderskuddet i årets 3. kvartal er 61 % bedre enn i fjor, at effektiviteten har økt med 1,010 basispunkter og at de har forlenget kreditfasilitetene. Omsetning nevnes ikke i highlighten. For 1 år siden var første highlight at omsetningen økte med 3 % fra året før.

Man skal ikke være rakettforsker for å forstå hvor det bærer hen med USAs største matkasseaktør. Dette er et døende selskap som ikke lenger har livets rett etter en typisk tur alt for fort opp etterfulgt av et voldsomt fall ned igjen. Typisk for nettaktører å være uavhengig av hva de selger på nettet for levering på døren eller henting et eller annet sted.

Man skal vel heller ikke være rakettforsker for å forstå at det per 29. juni i fjor var noen usedvanlig tilbakestående investorer som var med på en emisjon som priset dette underskuddsforetaket til utrolige 1,85 milliarder dollar. En galskapsprising vi her hjemme må til Kolonial.no for å finne maken til. Men da heldigvis bare fra enkeltstående investorer. Aktørene på Oslo Børs er vel ikke så kollektivt dumme?
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Putt1
15.11.2018 kl 15:20 5456

Jeg tittet litt paa gnier-rabbaten igjen. Her er noen indikatorer fra Bloomberg

P/B 5Yr Avg. LF:
Olav Thon Eiendomsselskap 0.70
Hammerson 0.74
Wereldhave 0.83
Eurocommercial 0.89
Lar Espana 0.89
Carmila 0.98
Klepierre 1.19
Wereldhave 1.20
Retail Estates 1.36
Mercialys 2.29

Konklusjon - OLT er og har vaert billigst.

Gnier-rabatten er ekte, selv om den later til aa vaere konstant.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Putt1, ta ut en lik oversikt uten 5yr avg. kun slik nå situasjonen er. Da kan man muligens se potensialet i de forskjellige aksjene, tilbake til 5 års snitt.

DNB Markets opererer med en "gnier rabatt" på ca 30%, denne rabatten tror jeg er sammensatt av dårlig likviditet i aksjen, dårlig kommunikasjon (men på bedringens vei), lavt utbytte og en eier situasjon der andre aksjonærer er prisgitt hva en 95 år gammel person tenker om livsverket sitt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

27.Juli: -Zalando hvor Kinnevik eier 32% av aksjene er i all time high på 50,34EUR per aksje
01.August: -Avtalen mellom Kolonial-grunder og Kinnevik forhandles ferdig, men offentligjøres ikke enda.*
08.August: -Leverer Kolonial.no tall for 2017
15.August: -Annonserer Kinnevik at de kjøper kolonial.no aksjer for 300mill
17.September: -Profit warning i Zalando
06.November: -Zalando leverer skuffende 3.kvartalstall med svakere vekst og større tap enn fryktet
16.November: -Zalando er ned nesten 43% siden all time high 27.juli

Kinnevik bestemte seg for å kjøpe kolonial.no aksjer for 300m i perioden når deres mest vellykkede investering stod i nærsagt all time high på børsen. Man er ganske naiv hvis man tror det ikke har påvirket Kinnevik i sin apetitt etter å få tak i kolonial.no aksjer.
Idag er zalando-aksjen ned ca 40% siden beslutningen ble tatt, et "papirtap" som absolutt er av betydning for Kinnevik sin investeringskomitè.
Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen, det er en total holdningsendring til onlineselskaper den siste tiden. Sakte men sikkert sklir det inn for enhver idiot at det er desverre ikke så enkelt at man bare kan flytte ting online også blir alt bra.

*https://podtail.com/en/podcast/stormkast-med-valebrokk-stordalen/grunderidiot-og-helt-haestkukavdeling-og-hele-norg/
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Putt1
19.11.2018 kl 17:44 5224

PX_TO_BOOK_RATIO
HMSO LN EQUITY 0.5598
OLT NO Equity 0.6105
WHA NA EQUITY 0.6292
VASTN NA EQUITY 0.7058
CARM FP EQUITY 0.7185
ECMPA NA EQUITY 0.7547
LRE SM EQUITY 0.8084
LI FP EQUITY 0.8872
WEHB BB EQUITY 0.9658
RET BB EQUITY 1.2242
MERY FP EQUITY 1.6947

Hammerson er billigere paa P/B iflg Bloomberg.

Merk at Bloomberg vanligvis gjoer en daarlig jobb med aa korrigere for minoritetsinteresser. Har ikke gaatt inn og sett paa om dette er tilfellet her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

Hammerson var vel i «spill» tidligere hvor klepierre la inn bud på de for så senere trekke budet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Putt1
20.11.2018 kl 11:46 5175

Jeg kom over en artikkel fra mai fra CNBC.

https://www.cnbc.com/2018/05/30/rising-rates-it-may-be-time-to-buy-not-sell-those-reits.html

"The truth is, REITs have better returns when rates are rising".
Redigert 21.01.2021 kl 08:36 Du må logge inn for å svare