EMGS med melding! Inntekter!


https://newsweb.oslobors.no/message/450170

News!! 1 mai, inntekter på 2,2 musd! Bra det
Etter noen mnd tørke kommer som kjent regnet :)

Dette er et godt signal! Siem og Mohn har tegnet seg i emisjonen, lite igjen til resten!