Folket må si nei til veiprising og klimaavgifter.


Det blir ingen klimakutt av å kreve penger av folk.
Slike politiske ideer har bare med tilgrabbing av penger å gjøre. Det skal folket
gå sterkt imot. Penger til vei- og toglinjeutbygging har staten i sin beholdning.
VÅRE FELLES MIDLER.