HIDDN - Slutter på 7kr? Tenk når omsetningen kommer


Om vi ser på siste oppgangen i Thin og ELE kom de første bølgene med oppgang på relativt lav volum, HIDDN ble omsatt for knapt 5 millioner i går. Tenk når omsetningen øker til 30-50 millioner..

Nesten ingen frie aksjer i selskapet og priset til 50 millioner, underskudd og børsskall alene burde priset sett selskapet til 3-4 ganger dagens børskurs.I disse trading tider kommer traderne til å hoppe av Thin og ELE og over til HIDDN, og oppgangen her blir ekstrem i forhold til THIN og ELE da selskapet har nesten ingen frie aksjer og er lavt priset.

Følg med, 10kr før helgen?

Ser ut som vi åpner over 4kr, her er det mange som skal inn. Blir noen vanvittige dager i vente
HP17
01.10.2019 kl 09:05 2949

Hiddn kan gå helt bananas nå.
Tvenge har jo signalisert at de er bli kontaktet av flere men vil velge en stor solid aktør. Og da kan verdiene synligjøres til hvilken kurs?

Legg merke til at stigningen kommer på økende volum, dette kommer til å bli svært bra i dag, vi kommer til å lukte på 6 tallet og ta 10 før helgen

Snart over motstanden på 5kr da er det rett til 7kr
HP17
01.10.2019 kl 09:28 2832

Tror jeg gevinstsikrer på kr 5.
Brehen
01.10.2019 kl 09:40 2758

Det her går jo til vanvittige høyder, tilsynelatende uten grunn. På tide å selge snart nå
Redigert 01.10.2019 kl 09:42 Du må logge inn for å svare

Må være hyggelig for de som var med på emisjonen til kr 1,-. De kommer seg nå ut med
en fin gevinst. Traderne får ha lykke til, pass på at det ikke er akkurat du som sitter igjen
med svartePer.
HP17
01.10.2019 kl 09:49 2686

Nå ville jeg tatt gevinst. Tok selv gevinst når Hiddn passerte kr 5 i dag. Det gjelder å ikke være for sent ut når korreksjonen (se på ELE og THIN i dag).
Pe9s
01.10.2019 kl 09:54 2651

Hvorfor kan ikke denne stige til 20 000kr igjen? 😉

Minner litt om Bitcoin denne!
Redigert 01.10.2019 kl 09:55 Du må logge inn for å svare
HP17
01.10.2019 kl 14:19 2457

Tok en liten post igjen nå på dippen ned. Hiddn har vært oppe på 5.80 i dag intrade og kommer det en ny bølge før slutt i dag og i morgen som drar den over kr 5?

Hump å dump i klassisk stil
aklm
01.10.2019 kl 19:00 2205

Haussetullingene fikk dritten sin i retur. Det skal ikke være mulig å tjene penger på slik virksomhet.
Inord
01.10.2019 kl 20:31 2107

Ser av Q2 rapporten at de har et fremførbart underskudd på 266 mill.

Det er også interessant for nye eiere i en omvendt fusjon.
Det utgjør en skattefordel på rundt 65 mill
Stev
01.10.2019 kl 22:25 2008

Hvor mange aksjer r det?
Inord
02.10.2019 kl 06:35 1843

Litt over 14,3 mill aksjer. Se børsmelding i går.

Og de som evt kjøper Hiddn for rundt 60 mill eller mer, vil ikke bli nektet å utnytte skattefordelen etter å ha betalt en betydelig sum for selskapet.
Det vil ikke skattemyndighetene vinne frem med i retten, hvis de skulle legge ned en påstand om at kjøpet var kun motivert av skattefordelen.

Men så var det det om noen ønsker å betale dyrt for selskapet.

Og når det gjelder prisen pr aksje, så avhenger den av aksjekursen.
Når tilbudsplikten inntrer, eller det kommer et tilbud, så må det være minst like høyt som daværende aksjekurs.
Redigert 02.10.2019 kl 06:48 Du må logge inn for å svare
Wrinkler
02.10.2019 kl 07:07 1803

Absolutt alt du skriver er det reneste bullshit. Du har åpenbart ikke peiling.
Inord
02.10.2019 kl 08:02 1728

Hva da?

At hvis noen skulle finne på å betale 60 mill for Hiddn, så vil
det kunne påstås at de gjorde det kun for å betale 65 mill mindre i skatt, og kunne nekte de skattefradrag?

Eller at et tilbud på kjøp av aksjene enten via tilbudsplikt, eller frivillig tilbud, kan være lavere enn aksjekursen på gjeldende tidspunkt?

Du må gjerne vise til det motsatte, i f.eks lovverk eller vanlig praksis.
HP17
02.10.2019 kl 09:07 1631

Var over 5.80 i går intrade og med høyt volum
Tvenge har bekreftet at flere har vist interesse og at Hiddn er i spill. Aksjonærverdiene skal maksimeres og hva blir kursen verdt da?
(kr 5-7 er nok ikke urimelig?)

Trur verdien ligger mellom 7-10 kroner
Inord
02.10.2019 kl 10:14 1529

For å tilbakevise påstanden om bullshit, så er lovverket slik:

Enten det kommer et frivillig tilbud først, eller at tilbudsplikt utløses ved kjøp av tilstrekkelig med aksjer, så gjelder følgende ved prisen som må tilbys for resterende aksjeer:

Fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)
Del 2. Generelle bestemmelser
Kapittel 6. Tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp

§ 6-10.Tilbudet
(1) Tilbud skal fremsettes uten ugrunnet opphold og senest innen fire uker etter at tilbudsplikten inntrådte.
(2) Tilbudet skal omfatte alle selskapets aksjer, herunder aksjer med begrenset stemmevekt eller uten stemmerett.
(3) Et tilbud kan ikke gjøres betinget.
(4) Tilbudsprisen skal være minst like høy som det høyeste vederlag tilbyderen har betalt eller avtalt i perioden 6 måneder før tilbudsplikten inntrådte.
!!! Dersom det er klart at markedskursen når tilbudsplikten inntrer er høyere enn den pris som følger av første punktum, skal tilbudsprisen være minst like høy som markedskursen.

Så ikke selg aksjene på billigsalg.

Kom gjerne med motsigelser på praksis og regelverk i slike saker.
Inord
02.10.2019 kl 10:28 1501

Hvis du ved oppkjøp blir tvangsinnløst, dvs ikke aksepterer en tilbudspris under markedspris, ref forrige innlegg, så har du krav på markedspris på gjeldende dato.

§ 6-22.Tvungen overføring av aksjer i forbindelse med tilbudsplikt og frivillig tilbud
(1)
(3) Har tilbyderen etter å ha satt frem frivillig tilbud ervervet eierandel som angitt i første ledd, kan tvungen overføring av aksjer finne sted uten at det først er fremsatt pliktig tilbud dersom følgende vilkår er oppfylt:

2. løsningssummen tilsvarer minst det laveste beløp tilbudsprisen ville ha vært ved pliktig tilbud, og


Dvs markedspris ved dato for tilbudsplikt


https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-75/KAPITTEL_2-4#KAPITTEL_2-4


Så venter jeg på dine faktaopplysninger, Wrinkler
Redigert 02.10.2019 kl 10:29 Du må logge inn for å svare

Kort fortalt: HOLD PÅ AKSJENE DINE! :)


Ja, den kan gå MYE høyere.
Veldig ok å sitte i aksjen når budet kommer

Lest denne?
Torstein Tvenge flagger i Hiddn Solutions og selger seg ned
Investor Torstein Tvenge solgte onsdag en halv million aksjer i børsskallet Hiddn,

https://finansavisen.no/nyheter/bors/2019/10/02/7352813/torstein-tvenge-flagger-i-hiddn-solutions-og-selger-seg-ned
Wrinkler
02.10.2019 kl 13:24 1249

Det du skriver om tilbudsplikt og henvisningene til lovverket er riktig, men premissen om at noen skal kjøpe nok aksjer til å utløse tilbudsplikt er den reneste nonsens og ren ønsketenkning.

Dersom noen var villig til å betale 60 mill i håp om å få 65 mill mindre skatt, så ville vært ren idioti. Gitt risikoen for at fradraget ble nektet og ikke minst at det ikke er verdt det.

Det samme kan sies om tomme børsskall. Betaling for noe slikt må nødvendigvis være en brøkdel av hva det faktisk koster å gjennomføre en IPO, tidsfaktoren også tatt i betraktning.

Fremførbare underskudd og tomme børsskall har blitt en slager på forumet og hausseren Tvenge mater godtroende tullinger med aksjer på sinnsyke kurser.

Fjolsorama de luxe.
Wrinkler
02.10.2019 kl 13:35 1225

Caps lock søpleoppfordring der altså.
Inord
02.10.2019 kl 13:41 1196

Litt av poenget er at kjøper noen det for la oss si 15 mill, så blir de sannsynligvis nektet skattefradrag.

Ved en høyere sum derimot, så vil det ikke ses på som et forsøk på å kun få hånd om et fradrag på skatten.
Og regnestykket blir mer i kjøpers favør.

Om det derimot er noen interesse er en annen sak.
De kan jo alltids vente til det blir veldig billig.
Redigert 02.10.2019 kl 13:45 Du må logge inn for å svare

Dette er veldig enkelt.
De som kjenner selskapet aller best - Tvenge (Torstein T) - sørger for at Tvenge (bror) før hauset opp kursen - og deretter lemper ut aksjer på skyhøy kurs til "naive private aksjonærer". Så kynisk er spille på OSE og det er en grunn til at de rike blir enda rikere.

Nå får en se da hva Tvenge er god for.
Han har jo flere beilere til Hiddn og ville ikke si ja til hva som helst. Nå et hele ukens oppgang forsvunnet (var intrade på 5.80 denne uken)

Hva nå Tvenge?
oljen
04.10.2019 kl 14:18 826

HIDDN kan fort slutte i pluss når man innser kjøpsmuligheten nå.

Høy siste uken var 5,80. Dit kan aksjen gå igjen om ikke lenge, når alle skal inn igjen.
Inord
04.10.2019 kl 14:55 751

Men kom det ikke nå 8,5 mill nye aksjer på markedet, kjøpt for 1 kr i emisjonen?