PLCS


Hva skal til for en skikkelig trigger av kursen.