OLJEFONDET SELGER OLJEAKSJER FOR 54 milliarder


Finansdepartementet har bestemt seg for hvilke typer oljeselskaper Oljefondet skal kvitte seg med: Listen som er lagt til grunn har 95 selskaper verdt 54 mrd.
https://min.e24.no/a/RRQRxa