Rec Silicon analyse skandale

Js67
REC 02.10.2019 kl 13:07 6096

Utroligt at vi i 2019 skal være vidne til sådan en analyse skandale.... Rec Silicon står til at levere det bedste kvartals regnskab i flere år ...er analysen betalt?
Den 30 bliver vi alle klogere.... Tror stadig på en lys fremtid for REC Silicon
Redigert 02.10.2019 kl 16:35 Du må logge inn for å svare

Sa2ri,

Jeg er uenig med deg i forhold til at ledelsen i REC ikke har levert. Man kan gjerne si at ledelsen var for optimistiske i forhold til handelskrigen, men siden april har de levert det de har lovet. Og bedre enn det også. De har nå 10 mill usd mer i cash enn hva de guidet i april. REC har nå 46 mill på bok, eller ca 1,5 kroner per aksje. Bare cashen utgjør altså ca. 50 % mer enn Meyer sitt kursmål.

Hvis markedet oppfatter REC sin korrigering av Meyer sin analyse som et negativt resultatvarsel mener jeg dette er svært overraskende og desto større grunn til å gå inn på denne meldingen. Silisiumgass-salget, som er svakt stigende i q3 sammenlignet med q2, blir fremhevet fordi det er dette Meyer tar opp i sin analyse. Husk at Yulin har allerede, som planlagt siden 2014, begynt å selge Silisiumgasser, og slik sett mente vel Meyer at dette allerede nå påvirket REC svært negativt. Det gjør det altså ikke. Og i hvert fall ikke utover de 500 MT som allerede er avtalt at Yulin skal selge årlig.

Riktignok er semi-salget redusert med ca 20-30 %, men usikkerheter rundt dette ble allerede presentert under q2. Videre, at kontantstrømmen, inkludert utgiftposten på 3,7 mill usd som ble forskjøvet fra q2 til q3, er ca 5 mill usd bedre enn guidet, tyder dessuten på at dette har hatt begrenset effekt på resultatet, heller motsatt. Økningen av cash kan tyde på at REChar valgt å øke kvaliteten på de produktene man selger (dette ble også nevnt under q2). Dette har da ført til redusert produksjon, men totalt sett et bedre resultat enn guidet. Slik jeg ser det er det et faktum at resultatet er bedre enn forventet. Hvordan ellers kan cashen øke med 5 mill usd mer enn guidet? Jeg har ingen tro på at de har gjennomført et tomtesalg, solgt jetfly eller lignende for 5 mill usd. At man har «dumpet» mer polysil enn planlagt stemmer heller ikke. Det har siden april vært klart at man ønsket å tømme lageret i løpet av q3. Vedvarende lave strømpriser kan selvfølgelig være en faktor, men dette kan vedvare hvis vinteren blir mild. Uansett, hvis dette er et resultatvarsel, så er det i så fall et positivt resultatvarsel. Bare smak på ordet. Resultatvarsel. Det eneste som har blitt presentert av resultat tidligere er Ebitda-resultat. Og gitt økningen av cash, tilsier alt at også ebitda blir bedre enn guidet.

Når det gjelder Butte så er jeg uenig med at dette er feil tidspunkt eller feil strategi. Du refererer jo hele tiden til ypperstepresten din, Jonas Meyer, og han mener jo at Butte har null verdi i løpet av relativt kort tid. Med andre ord, ifølge Meyer er altså Butte ingen livbåt i det hele tatt (at du da samtidig klager på salget av Butte er kort fortalt selvmotsigende). Og på en måte har Meyer rett, dvs i følge dagens aksjekurs tror markedet rett og slett ikke noe på at Butte er noen livbåt. Det er da åpenbart, gitt riktig pris, at riktig strategi er å selge Butte. Og heller kjøpe seg en ny livbåt, nemlig i form av cash. Cash is king. Always! Markedet kan neppe velge å se bort ifra cash. Selv ikke den mest innbitte shorter. Videre, jeg er heller ikke nødvendigvis enig i at REC burde solgt Butte tidligere. Det kommer an på en rekke faktorer som vi ikke har oversikt over. For eksempel sa REC under q2 at økte kvaliteten på både silisiumgassene og semi-materialene for å tilpasse seg utviklingen i markedet bedre. Hvis dette er faktorer som øker verdien av Butte så er det da åpenbart at beste strategi er å vente med salget til tiltakene er gjennomført. Videre, alt handler om timing. Hvis en batteriprodusent er mest aktuell kjøper så har det kanskje ikke vært aktuelt tidligere. Dette gjelder også i forhold til om det er er en kinesisk bedrift som ønsker å komme inn på det amerikanske markedet, men som først nå nylig kan ha gitt opp en snarlig løsning på handelskrigen (og dermed må kjøpe seg/bygge en fabrikk i USA istedenfor å satse på eksport).

Jeg er selvfølgelig enig med deg at det alltid er en risiko, men jeg mener at med den siste nedgangen i aksjekurs i kombinasjon med faktiske nyheter fra selskapet så er den mindre enn noensinne. Dette til tross for usikkerheten ved handelskrigen. Og den potensielle oppsiden er udiskuterbart større enn noensinne.
Redigert 05.10.2019 kl 13:49 Du må logge inn for å svare

Det er ganske åpenbart at markedet tolket det som et resultatvarsel, selv om de samtidig tolket det som litt mindre dramatisk enn Meyer hadde gitt inntrykk av. Men jeg er ganske sikker på at det ikke var ment som et resultatvarsel men kun var et svar på Meyers analyse. Hvis det stemmer, vil vi få en kraftig oppgang når q3 legges fram og ledelsen kan avdramatisere markedets tolkning.

Grunnen til at jeg ikke tror dette var ment som et resultatvarsel, er at det åpenbart er et svar til Meyer. De begynner med å si at det har blitt en forventning til at selskapet straffes kraftig pga handelskrigen. Men så fortsetter de med "however" som egentlig er en avkreftnig av det meste Meyer påstår.

De kommer riktignok med en liten nedjustering av produksjonen for 2019, men nedjusteringen er ikke større enn at de legger fram et resultat som er bedre enn forventet. Det er ingen grunn til å komme med et resultatvarsel når resultatet blir minst like fra som guidet, selv om fordelingen av inntektene har endret seg litt.

Jeg er ikke like positivt som deg til ledelsen, og mener du kunne gjort mye mer for å kommunisere dette på en måte som ikke skapte tvil i markedet. Nå er det skapt tvil, og dermed er det mulig å kjøpe 30% lavere enn for kort tid siden. Vi som mener det ikke er grunnlag for den tolkningen har dermed fått en gedigen kjøpsmulighet, som kan gi 50% økning i løpet av få uker om de klarer å overbevise på Q3-presentasjonen. De som tolker det annerledes får ta konklusjonen av det.

Jeg tror også innsiderne ikke hadde hatt lov til å kjøpe før q3, til tross for at de delte en del informasjon i denne meldingen. Hvis vi skulle ligge på dagens nivå etter at q3 er ute, er jeg ganske overbevist om at JUM vil kjøpe.
Redigert 05.10.2019 kl 14:16 Du må logge inn for å svare
nemi's
05.10.2019 kl 15:49 1376

MK og Fattig. Dere skriver for deres syke mor. Desperate, forvirrede jalla-innlegg farget av de håpløse investeringene dere har gjort i tragedien REC. Uten selv å ha peiling på selskap eller industri.

For de fleste andre som ser dette utenfra er dette fryktelig enkelt: BUTTE SKAL SELGES FORDI REC IKKE HAR NOE VALG

CFO sa til amerikansk presse før helga at REC ikke lenger kan drive cash nøytralt. Slik bl.a. JUM hevdet i vår. JUM hevdet REC hadde nå fått penger til å klare seg i flere år, sa han da. Det skapte vill jubel her inne, og den har dere levd på hver eneste dag. Men det var en illusjon.

For nå renner penga ut. Det er det nye. Derfor meldingen til REC. Meldingen er slettes ikke en replikk til SB1/Meyer. Og så klart gjør REC nå alt som er mulig i Butte for å få til en ebitda til grunn for multiplene.

Nytt avdrag på 7MUSD til REC04 nå i oktober, og -5MUSD/Q fra ML. CFO sier de må gjøre noe nå mens de fortsatt har styringsfart i et fallende semi-marked. Meyer har altså rett når han sier at REC kan komme i konflikt med lånebetingelsene innen 12 måneder.

REC04 til 11.5% og senior prioritet. Og nylig emisjon. JUM vet at lånemarkedet er håpløst, og nye emisjoner her nede er så klart utelukket. Derfor selges asset, og sikkert jet-flyet til Tafatt også.

Det er REC's uttalelser som driver REC-kursen. Ikke Meyers.

SVART PÅ HVITT:

------------------------

“The Butte facility is a very strong asset. Under normal conditions, we’d rather hang on to it,” the company’s CFO James A. May told Greentech Media. “The problem is that we don’t have the necessary liquidity to meet all of our obligations. So, we’ve got to react now, before [we] get into a liquidity crunch.”

In recent months, REC has run the Montana facility at about 85 to 90 percent capacity. On Thursday, REC said it expects “a sharp decline” in Q3 shipments, primarily due to lower sales into China and less demand from other semiconductor markets.

Though REC was idling at neutral cash in the spring, May said the “recent occurrences with the semiconductor market have pushed [REC] under that.”

https://www.greentechmedia.com/articles/read/rec-silicon-may-sell-montana-facility#gs.843pc7
Redigert 05.10.2019 kl 15:56 Du må logge inn for å svare

Fattig,

Husk også at et resultatvarsel skal komme i god tid før kvartalet er ferdig. Ikke 4 dager etterpå. Dette støtter vår tolkning av meldingen.

Forøvrig er jeg enig med deg at det blir en opptur fremover. Nøyaktig når oppturen starter er vanskelig å si, men disse nivåene er åpenbart en god kjøpsmulighet. Husk at helt siden q2, som også var betydelig bedre en forventet, har kursen seget nedover. Jeg antar pga usikkerhet rundt hvordan handelskrigen også påvirker semi segmentet. Derfor, selv om dette hadde vært et resultatvarsel, for eksempel hvis fakta hadde vært at cash gikk ned med 3 mill USD (isteden for at den økte med 8 mill usd), burde dette uansett vært innbakt i kursen. Hvis q3 blir i nærheten av hva vi tror bør altså kursen gå kraftig opp. Ikke bare pga q3, men også den manglende oppgangen etter q2.
Redigert 05.10.2019 kl 15:59 Du må logge inn for å svare

Nemis,

Pengene renner ikke ut av selskapet. Foreløpig renner det inn. I q3 rant det inn 8 mill USD. Når det er sagt så sier ikke den artikkelen du henviser til noe nytt. I forhold til de regler ethvert selskap må forholde seg til så overstiger de (potensielle) forpliktelsene cashbeholdningen og den forventede cashøkningen de neste par år (gitt at ML forblir nedstengt). Alle vet dette. Dette har jo vært fremme på hver eneste kvartalspresentasjon siden gudene vet når (jeg tenker da ikke på avdragene på bond 2023 og Yulin, det fikser vi lett, men tilbakebetaling av selve lånet, samt potensielt skattekravog og intimity loan) . Hvis man legger til 169 mill usd for videre oppkjøp i Yulin så er det spesielt åpenbart at de trenger penger. Så lenge JUM ikke vil skyte inn mer penger og forutsatt at Butte blir solgt til riktig pris, så er salg av Butte den beste måten å skaffe disse på.

Spesielt siden markedet tydeligvis ikke tror at butte har noen verdi (Meyer mente jo egentlig at butte burde blitt verdsatt til max 2 x EBITDA)...
Redigert 05.10.2019 kl 16:25 Du må logge inn for å svare
nemi's
05.10.2019 kl 16:33 1323

Kjære vakre vene, MK.

Det CFO sier her er det vi trenger å vite. CFO sier at REC ikke har pengene de trenger for å oppfylle sine forpliktelser. Det er sånn som kan skje alle med 11.5% rente. Ikke verre enn det. Og nå vet du også at det er sånn det egentlig står til.

Så kan dere gjerne bruke resten av helga til å undre på om det er nye eller reviderete skattekrav, eller gud vet hva annet som også kan være grunnen til at REC ikke lenger har penga de trenger for å oppfylle sine forpliktelser.

Trøst deg med at det er håp så lenge det er liv.

Redigert 05.10.2019 kl 16:34 Du må logge inn for å svare

Nemis,

Børsmeldingen står det: 'If an acceptable bid is received, the proceeds will be used to retire the company’s debts, to provide a buffer for contingent liabilities (tax examination and indemnity loan), and to prepare to restart FBR production in Moses Lake...'. James sier ingenting annet i artikkelen. Selv med 48 mill på konto og kanskje 2-3 mill ekstra inn (etter at renter og avdrag på lån og Yulin avtalen er betalt) i igjennomsnitt per kvartal fremover, så unngår man ikke 'liquidity crunch' hvis ikke mer penger skaffes og alt dette må betales. Det betyr ikke at pengene renner ut av selskapet. Åpenbart ikke hittill (cash øker i q3 med 8 mill), ei heller i q4 (rec forventer stabilt silisiumgass salg i q4). Jeg tviler på at det skjer videre fremover heller.

Det som er nytt er at han opplyser om at butte går for 85-90 prosent av full kapasitet. Dette er mer enn hva salgsvolumene tilsier. Ergo, de bygger lager i tillegg til at de øker cashen med 8 mill USD. Det er imponerende.
Redigert 05.10.2019 kl 18:32 Du må logge inn for å svare
nemi's
05.10.2019 kl 19:29 1176

Jo, jo, greit at du er på i denne saken. Men jeg skjønner ikke hva du prøver å forklare. Du snakker om 2-3MUSD/Q ekstra inn etter renter og avdrag, men at det likevel ikke er nok til å bufre opp kontantbeholdningen til contingent liabilities.

Ja... nettopp... sånn vil det være. Og det er jo opplagt.

Men det er jo ikke tilfelle at det er sånn! May sier at REC var cash nøytrale i vår. Men ikke nå lenger (og viser til fall i semi-markedet).

REC taper/vil tape penger fremover. Det er altså ledelsens vurdering av semi-markedet nå, og fremover. Den tillitt har du vel til dem? Og May sier at de (derfor) ikke kan /vil kunne oppfylle alle sine betalingsforpliktelser, og at de derfor må gjøre noe NÅ ("got to").

Nei, så klart selges ikke Butte til en dårlig pris. Ikke noe nytt i det. Slik var det i 2017 også.

Som jeg har sagt før - dette med de 8MUSD ekstra i cash er fin-fint. Og om penger renner raskt eller saktere, er som du sier slettes ikke avgjørende for noe som helst på kort sikt, og kanskje til godt ut i 2020. Men det er jo uinteressant! Fordi før eller siden kommer REC i 'liquidy crunch' med cash drain og Butte operativ. REC sier (derfor) de må gjøre noe NÅ, av grunner som her er diskutert. En annen ting er at vi strengt ikke kan tilegne de 8MUSD til operativ drift fra Butte (enda).
Redigert 05.10.2019 kl 19:30 Du må logge inn for å svare

Nemis,

Beklager, leste ikke hele artikkelen før nå. Ja, enig i at dette var noe overraskende uttalese av James. Spesielt med tanke på at de øker cashen med 8 mill usd. Jeg er imidlertid helt uenig med deg i hvor mye de ikke er nøytrale er uviktig. Nedgangen i Semi-marked er midlertidig. I hvert fall tilsier alle analyser dette. Jeg trodde den allerede var oppadgående igjen. Tydeligvis ikke. Men igjen, her er det usikkerhet, spesielt pga handelskrigen, og derfor antar jeg man sannsynligvis velger det sikre for det usikre. Butte er cash rett i hånda.

Med en kurs på under 5-6 kroner er risikoen likevel mindre enn noensinne. Blir spennende å høre hva de sier 30 oktober.
Redigert 05.10.2019 kl 20:43 Du må logge inn for å svare
nemi's
05.10.2019 kl 20:38 1123

Nettopp, MK. Min erfaring når tallene og dessuten meldingen om Butte er som nå, så kan det hele handle om et avviklet og viktig semi kunde- eller kontraktsforhold, og med ditto kompensasjon. Neppe mindre sannsynlig enn at ML-gjengen har dratt inn ekstra på konsulenttjenester i JV eller til service for batterileverandører, men som vel også kunne vært mulig (til tross for den nå kjente overall cash drain for company group, altså).
milk
05.10.2019 kl 20:46 1104

Det er ikke bare utrolig,men det er helt sinnssykt utrolig hvor mye Dere vet om REC.... Man skulle ikke tro at voksne folk greier å kverulere så mye om et,tross alt,enkelt tema... Vel Vel. Lykke til,alle som en.. Short eller Bull...
Js67
08.10.2019 kl 20:29 789

Utroligt hvad sådan en skandale analyse kan føre til ...det må få et retsligt efterspil...
micke78
09.10.2019 kl 08:30 569

Rättsligt efterspel blir det inte, dock undrar man mer än en gång varför detta fenomen återkommer konstant, ”analytikern” absolut största felaktiga observation är då han menar att rec saknar representation i yulin.. redan där borde massan reagera- att blackrock radikalt sänkte sin blankningsposition omgående i samband med ”analysen” övertygar mig om ett samband, vem som helst som är läskunnig läskunnig förstår att ”analysen” är käpprätt åt hlvete fel i alla hänseenden.Varför behöver jag inte redogöra för då ni alla är vuxna och läskunniga

Før o tiden hadde Meyer fått en løkke rundt halsen..
Kvike11
09.10.2019 kl 11:27 371

Helt klart en skandale, ser ud til Oslo Bors tillader alle at skrive negativt om alle, uden fagligt indhold.
Hvad laver regeringen, siden de ikke ændrer "skjul køber og sælger" det er en skandale og dumhed fra visse politiker, viser bare hvor meget viden de har.
REC har en svær fremtid, men har til gengæld, verdens mest avanceret fabrik, alle andre konkurrenter må kører med bragende underskud, eller statstilskud.

0 % toll Polysilicon