ThinFilm foreslår aksjespleis


Styret i ThinFilm har kalt inn til ekstraordinær generalforsamling 23. oktober.

I innkallelsen kommer det frem at styret foreslår å vedta en aksjespleis.

«Løpende forpliktelser til Oslo Børs oppstiller som opptaksvilkår at minste kursverdi på aksjene skal være 1 NOK per noterte aksje. På handelsdagen umiddelbart forut for denne innkalling var sluttkursen på selskapets aksje NOK 0,23 per aksje, som rapportert av Oslo Børs. Derfor foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar en 150:1 aksjespleis, slik at 150 aksjer, hver pålydende NOK 0,11, slås sammen til 1 aksje pålydende NOK 16,5», skriver selskapet.

«For at aksjespleisen skal kunne gjennomføres, må det samlede antall aksjer i Selskapet kunne deles med 150. Dersom antallet aksjer i Selskapet på tidspunktet for dette vedtaket om aksjespleis ikke er delelig på 150, foreslår styret en styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved aksjeemisjon mot Marc O’Polo Norge AS i den utstrekning det er nødvendig for at antallet aksjer blir delelig med 150», heter det.

Hva vil dette bety? De fleste taper på sin investering i Thin?
mynten1
02.10.2019 kl 16:03 1054

Ser ut som alle skal ut før close?
FAR100
02.10.2019 kl 16:05 1039

ser ikke bra ut. alle vet at dette betyr 50% nedgang

bør dumpes
Redigert 02.10.2019 kl 16:10 Du må logge inn for å svare

Dette må være den flotte meldingen rosgun har snakket om.
ragnara
02.10.2019 kl 16:26 867

Det ble fablet om at den skulle gå til kr 1,- på neste melding. Ser jammen ut ril at den kan gå til 20,-!!!
Celsius
02.10.2019 kl 17:09 639

Kjendissinvestorene har gått inn og target er nok 1 krone før årskifte.
ragnara
02.10.2019 kl 17:15 598

Tviler.... dvs etter spleis er den kanskje på 1,- ved årsskiftet :)

Skulle ikke andre del av lånet utbetales i slutten av sept? Vil det bli meldt?