E 18 vest planer bør nedskaleres og Fornebubanen droppes.

Thinky
02.10.2019 kl 16:33 298

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/6jdzjL/Samferdselsministeren-Hele-E18-og-Oslopakke-3-er-i-fare

Oslo og Akershus har hatt for mye av befolkningsveksten i Norge i senere kvartaler og år. Dette er ikke
konstruktivt for Norge som helhet. Oslo bare bygges i stykker, priser seg ut og mister konkurranseevne.
Befolkningsveksten må nå legges til resten av landet isteden.

Landet må prioritere det viktigste først. Det er for eksempel viktigere med linjer inne i T-baneringen, enn
en kostbar bane til Fornebu, med egentlig få nye relevante stasjoner. Den banen vil bare bidra til å øde-
legge Fornebu-området ytterligere med enda mer superbanal og grusom nedbygging. Oslo-området
trenger et mest mulig grønt Fornebu.

Få Drøbaksforbindelsen ordentlig. Med 110 fra E 18 Holstad i Ås i Akershus til E 18 Jensvoll i Lier i Buskerud.
Og slakere bakke i det ene Drøbakstunnelløpet.
Videre lag en forbindelse E 6 Moss - E 18 i Vestfold under fjorden. Norges viktigste samferdselsprosjekt.
Disse vil bidra til å skape vekst i næringslivet. Og avlaste Oslo.
Disse to tverrforbindelser vil være viktige basisårer for nesten all øvrig nye samferdselsutbygging i Norge.

Og få Intercity på Østlandet ferdig. Slik at togsystemet kan fungere ordentlig. Og med dette avlaste veier,
og dempe utslippene. Flytoget forlenges til Hamar og Ski, evt. Moss. (Da trengs høyresving i nordenden
av Follotunnelen).

Prioriter å få E 18 Langangen - Kristiansand ferdig. Og E 39 Kristiansand - Stavanger.
De nevnte prosjekter vil bidra til vekst og bedre konkurransekraft i hele landet.
Redigert 02.10.2019 kl 16:34 Du må logge inn for å svare

Flytt nrk og regjeringskvartalet ut av byen, så slipper man så voldsomt press på oslo.
Claude
02.10.2019 kl 19:49 240

NRK er i hvertfall realistisk å flytte ut av Oslo. Burde vel egentlig deles opp og spres ut over landet. Mistenker dog at det ikke er nok prestisje å f.eks etablere seg i Jessheim.

Jeg er lite inne på en nord-syd t-bane som omvexling. Kan gjerne ende på fornebu. Kanske begynne langt in i sorkedalen. via röa stasjon og sen mot fornebu. Så kan sorkedalen bebygges med 300 000 inbygger

Dette ordner seg med mdg i regjering.
Når oljenærin, fiskeoppdrett og kyllingproduksjon er nedlagt og vi etterhvert kommer opp i en 20-30% arbeidsledighet blir det ikke penger til velferdsgoder heller, og transportbehovet innen alle områder vil gå såpass dramatisk ned at ingen nye veier, baner eller flystriper trengs
Thinky
03.10.2019 kl 04:17 163

Det er i Østfold, Vestfold, Grenland, Follo og nedre Buskerud vi har plass til å drive med
industri og næringsliv, og hvor havner, motorveier, snart Intercity og luftfartstilknytning fins.
Det er her vi kan få til verdiskapning.

Kan få til verdiskapning ja, men det vil vi jo ikke ha?
Det forurenser jo nesten uansett hva det er, på ett eller annet vis. Nei nå skal vi legge oss ned for miljø og satse på at alt annet ordner seg av seg selv.

MDG fører, og nå legger alle andre seg langflate for ekstremistene. Så litt på tvnyheter i går kveld, og nå vil selv FRP's yngre garde jobbe for galskapen.