THIN - Hver warrant gir innehaveren rett til å kreve én aksje i


AKSJESPLEIS PÅ 150:1 Ja, men jeg forstår ingenting av dette, Setter pris på om noen kan opplyse meg litt her.
....Som følge av aksjespleisen skal antallet utestående warrants og tegningsretter i
Selskapet, og vederlaget som skal betales for aksjer i Selskapet ved utøvelse av slike
warrants og tegningsretter, justeres tilsvarende.

4. Utstedelse av warrants
Styret foreslår utstedelse av warrants i form av frittstående tegningsretter i samsvar med
allmennaksjeloven § 11-12 til bestemte eiere av strategiske immaterielle rettigheter og relaterte
eiendeler til bruk i Thin Film-gruppens R2R fabrikk som vederlag for kjøp av slike rettigheter og
eiendeler.

I forbindelse med Selskapets strategiske oppdatering til markedet den 12. september 2019, har
Selskapet skiftet sitt strategiske fokus til «rull-til-rull» fabrikken i San Jose. Selskapet har siden
sin restrukturering i mars 2019 aktivt vurdert strategiske alternativer til ny og kommersiell
levedyktig utnyttelse av den San Jose-baserte «rull-til-rull»-linjen, og hvordan verdien av
eiendeler og teknologi kan maksimeres. Fabrikkens kombinasjon av leveringsevne, inkludert
rulle-basert produksjon, robust underlagshåndtering med metallfolie, materiale- og
prosessrelatert knowhow og printekspertise, har gjennom denne prosessen blitt funnet relevant
for markedets behov for et bredt spekter av muligheter innenfor «flexible large-area
electronics».

På dette tidspunktet står imidlertid ett bruksområde frem som en unik og
differensiert måte til fullt ut å utnytte skalaen og teknologien i Selskapets eiendeler. Selskapets
nye strategiske fokus adresserer mangelen på stordriftsfordeler med NFC i forhold til kapasiteten
til den installerte «rull-til-rull»-linjen, som ledet til fabrikkens stans tidligere i år. For å nå
økonomisk produksjon, måtte volumet av NFC nå flere milliarder av enheter hvert år i et marked
som fremdeles var i en oppstartsfase.

Selskapets strategiske fokus vil nå rette seg mot et nytt
marked og en ny produktapplikasjon som bedre sammenfaller med Selskapets produksjonsevne
og dets ønske om å fullt ut utnytte kapasiteten til Selskapets fabrikk. Selskapets strategiske
intensjon er å forfølge en aggressiv vekststrategi for å maksimere verdien av Selskapets «rulltil-rull»-produksjonsteknologi og fabrikk, og oppnå operasjonell «cash flow break even»
gjennom verdiøkende oppkjøp av strategiske immaterielle rettigheter og relaterte eiendeler som
adresserer denne nye produktapplikasjonen for Selskapet..................

....... Styret foreslår følgende vedtak av den ekstraordinære generalforsamlingen:
Selskapet skal utstede warrants i samsvar med allmennaksjeloven § 11-12 til bestemte
eiere av strategiske immaterielle rettigheter og relaterte eiendeler til bruk i Thin Filmgruppens R2R fabrikk som vederlag for kjøp av slike rettigheter og eiendeler.

Hver warrant gir innehaveren rett til å kreve én aksje i Selskapet, likevel slik at dersom
Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon,
aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall warrants (jf. neste avsnitt) som
kan utstedes i henhold til dette punkt 4, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i
Selskapet ved utøvelse av warrants, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til
nærmeste hele antall aksjer.Antallet warrants som kan utstedes skal være minimum én (1) warrant og maksimalt
1 015 181 warrants (tatt i betraktning aksjespleisen foreslått i punkt 3), likevel slik at
antallet utstedte og utestående warrants utstedt i henhold til dette punkt 4 skal ikke
overstige 11,5 prosent av antallet aksjer i Selskapet på tidspunktet for dette vedtaket
inkludert antallet aksjer som utstedes ved utøvelse av warrants i henhold til dette punkt
4.......

.......Warrants må tegnes senest dagen før den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i
2020 og ikke senere enn 30. juni 2020.


.......Som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av warrants i
henhold til dette, skal innehavere av warrants betale til Selskapet et beløp per aksje
tilsvarende aksjens pålydende på utøvelsestidspunktet. Betaling av aksjekapital i
forbindelse med utøvelse av warrants, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter
som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.
Ingen warrants kan utøves etter femårsdagen for dette vedtak. I forbindelse med
utstedelsen av warrants kan Selskapet fastsette vilkår for utøvelse og innføre
restriksjoner på salg og overdragelse av aksjer utstedt i forbindelse med utøvelse av
warrants.......


PDF file format

https://newsweb.oslobors.no/obsvc/attachment.obsvc?messageId=486391&attachmentId=188616&obsvc.item=1
Redigert 02.10.2019 kl 17:44 Du må logge inn for å svare
ragnara
02.10.2019 kl 17:48 3020

Eier du 150.000 aksjer vil du etter spleis eie 1000 aksjer
Utestående opsjoner tilsvarende samt at strike pris multipliseres med 150
asap3
02.10.2019 kl 17:51 2990

Antallet warrants som kan utstedes skal være minimum én (1) warrant og maksimalt
1 015 181 warrants (tatt i betraktning aksjespleisen foreslått i punkt 3), likevel slik at
antallet utstedte og utestående warrants utstedt i henhold til dette punkt 4 skal ikke
overstige 11,5 prosent av antallet aksjer i Selskapet på tidspunktet for dette vedtaket
inkludert antallet aksjer som utstedes ved utøvelse av warrants i henhold til dette punkt
4.......

.......Warrants må tegnes senest dagen før den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i
2020 og ikke senere enn 30. juni 2020.
Bomerang
02.10.2019 kl 18:54 2852

Med denne spleis så eier man like mange aksjer??det er noen som påstår di blir mindre vert?
uptrade
02.10.2019 kl 19:05 2815

I teorien, ja.

Men problemet med spleis, er at i 95% av tilfellene, vil kursen falle til ny ATL, som nå vil være ca 7,5,- .
Redigert 02.10.2019 kl 19:06 Du må logge inn for å svare
ragnara
02.10.2019 kl 19:12 2779

I teorien påvirker ikke spleisen verdien av selskapet.

150 gamle aksjer blir til 1 ny aksje og prisen pr aksje skal i teorien bli 150 ganger dagens kurs.

Det er imidlertid mange eksempler på at aksjekursen reagerer negativt på en aksjespleis. Om spleisen ble gjennomført nå skulle kursen ved åpning i morgen teoretisk sett vært 27,60. Det vil for mange få nedsiden til å se større ut enn om kursen er 0,184 (selv om nedsiden er 100% uansett). En aksjespleis er også et resultat at selskapet over lengre tid har gått dårlig.

Så - i teorien er aksjene dine like mye verd etter en spleis, men sannsynligheten for at spleisen fører til ytterligere nedgang er stor.
uptrade
02.10.2019 kl 19:17 2745

Vi så allerede konturene rett etter meldingen.

Nesten rart kursen ikke falt mer, men mistenker vel halvparten av de nye siste ukers aksjonærer, ikke helt forstår hva som skjer når det blir tatt en spleis.. 😉

Enkle sjeler, som det er mye av her, synes 20 øre er en billig aksje men at 27 kroner er en dyr aksje.

Aksjen vil med stor sannsynlighet falle tilbake til 20 øre etter spleisen.
Bomerang
02.10.2019 kl 19:41 2635

Men vad er vitsen og gjøre en spleis? Når aksjen fortsetter og falle?Jeg har sett aksjer stabilisere seg etter spleis!
uptrade
02.10.2019 kl 19:49 2599

Oslo børs har regler på dette.
Kursen kan ikke ligge stabilt under 1,0 kr over lengere tid.

Mente det var 6 mnd, men en annen her skrev 1 år?

"rosgun" kan sikkert forklare alt dette.
ragnara
02.10.2019 kl 19:58 2547

Haha!

Dette tolkes nok som en veldig positiv nyhet der i gården. Nå blir det rally med stor R!!! 150-ganger'n over natta!!

Jeg hadde tenkt å gå inn nå, men det er kanskje dumt?
ragnara
02.10.2019 kl 20:36 2405

"Thinfilm Inc intends to borrow the second tranche of $7.6 million prior to September 30, 2019"

Om del to av lånet er utbetalt som forventet før 30.09.19, burde det ikke kommet en melding på dette, eller er det ikke naturlig/krav til at slik meldes?

Kan det ha vært noen forutsetninger for del 2 som ikke ble nevnt i den opprinnelige meldingen? Feks at långiver ikke var ferdig med verdivurderingen av pantet?
Redigert 02.10.2019 kl 20:37 Du må logge inn for å svare
Seriøs
02.10.2019 kl 20:37 2395

Ingen vet det men regn med stor risiko
02.10.2019 kl 20:46 2360

Ja, og jeg er en av dem. Spørsmålet jeg stiller meg er selvfølgelig om jeg skal sette min beskjedne post til salg eller avvente og få spenningen med hva som vil skje etter spleisen. Jeg forstår saken dit hen at verdien av mine nåværende aksjer vil falle med flere 10-talls prosent er det ikke? Dersom noen kan besvare dette bekreftende vil valget bli meget enkelt.

Dette kan kanskje Rosgun svare på. Rosgun kjenner Thin veldig godt, og har alltid svært gode analyser av selskapet.
asap3
02.10.2019 kl 21:08 2264

Ser ingen har peiling.

En warrant er kun det samme som en opsjon på en aksje, uansett hva verdien på aksjen er. Alle som har aksjer vil få like mange warrants som aksjer uansett hva som er den opprinnelige aksjens verdi. Du får ikke penger, kun nye aksjer for dine warrants. Derimot så er det jo slik at 1 warrant har like stor verdi som 1 aksje. Øker aksjene i verdi på børs så øker også verdien på warranten. Tilsvarende hvis verdien synker.


Jeg finner ikke noe som viser hvem som/kan eier disse warrantene.
Redigert 02.10.2019 kl 21:32 Du må logge inn for å svare

Forstår ikke noe med disse warrantsane
mynten1
02.10.2019 kl 21:38 2143

Hvor står det at alle får Warrants? !!!! Styret foreslår utstedelse av warrants i form av frittstående tegningsretter i samsvar med
allmennaksjeloven § 11-12 til bestemte eiere av strategiske immaterielle rettigheter og relaterte
eiendeler til bruk i Thin Film-gruppens R2R fabrikk som vederlag for kjøp av slike rettigheter og
eiendeler.
Redigert 02.10.2019 kl 21:39 Du må logge inn for å svare
Sa2ri
02.10.2019 kl 21:43 2116

Reglene er seks mnd, men det kan ta litt lengre tid før man blir tvunget til å iverksette en såleis av ulike grunner.
oto1
02.10.2019 kl 21:57 2042

Det re jo ikke så rart.

Noe mer ullent har jeg knapt sett :)

De ber om fullmakt til å utstede warrants på inntil 11,5% til noen for å få fart på produsjonen i San Jose anlegget.
av samme grunn så ber de om fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil 50%.

I praksis så betyr dette at Tynn har innsett at San Jose anlegget er en fiasko, og nå skal de finne på noe å bruke det til.

Rykk tilbake til start kalles vel dette på Monopol språket, og jeg kan jo legge til at dersom du passerer fengsel så vit at det er der du burde ha vært.

Tynn har vel opp gjennom årene hentet inn 1-1,5 mrd NOK, brukt alt på null og niks, men nå skal alt bli så mye bedre.
Og i beste pyramideånd så kaster nordmenn penger etter de.
scorn
02.10.2019 kl 22:52 1900

Reserven, hvis du fortsatt bare har en (1) Thin-aksje så vil du bli utradert når aksjespleisen er utført :)
1013
02.10.2019 kl 23:06 1834

Latterlig reaktion værdien af vores aktier er jo intakt. vi kommer til at se stor stigning imorgen.
DavidM
02.10.2019 kl 23:17 1790

Alle børser hadde en reaksjon i dag så dette hadde ingenting med THIN å gjøre.

Men en overreaksjon gir alltid gode kjøpsmuligheter.
oto1
02.10.2019 kl 23:57 1706

1013 / DavidM

Dere skjønte ikke denne heller?

"Tynn har vel opp gjennom årene hentet inn 1-1,5 mrd NOK, brukt alt på null og niks, men nå skal alt bli så mye bedre.
Og i beste pyramideånd så kaster nordmenn penger etter de."

Jeg skjønner ikke hvilke verdier dere snakker om.
Tynn har nå en pantsatt fabrikk i USA der de ikke er i nærheten av å produsere noe som helst som kan gi overskudd, og som banken vil overta når de ikke lengre klarer låneforfallet.

Det eneste kreative som skjer i Tynn er hvordan de skal hente inn penger til å holde seg selv med lønn så lenge som mulig.
Det skjer altså nå med lån der man betaler renter og avdrag med lånet.
Og fabrikken man tidligere kunne solgt så aksjonærene kanskje fikk noe igjen, den går til banken.
OZZY
03.10.2019 kl 00:05 1677

tror ikke jeg kjøper den ene aksjen jeg har planer om alikevel. for guds skyld. ikke kjøp Thin aksjen. de har ikke fått til noe på 15 år. dette er et eksempel økokrim må gå grundig inn i.
uptrade
03.10.2019 kl 00:15 1657

Forsiktig nå..
THIN har selv sagt at de snart går breakeven, Ref. Q2 😉
ofs
03.10.2019 kl 00:26 1637

Amazon, apple all have split records in past, so today thin became hot topic.
2209
03.10.2019 kl 00:48 1606

Krakk alle skal ut nå før 5øre.
Reserven
03.10.2019 kl 01:16 1550

scorn og uptrade kan dere lese norsk?

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/9737bddb-e8c3-45c5-b568-68f31053c5d4
"Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 150, vil bli rundet opp
vederlagsfritt, slik at de vil ha et antall som er delelig med 150
, ved overføring av aksjer
fra andre aksjonærer (inkludert de nye aksjer utstedt til Marc Polo Norge AS herunder)
og / eller fra Selskapet."

¨
Slik jeg forstår det, som kan være feil, vil jeg FØR 150:1 spleisen få 149 aksjer gratis (av styreformann Mortan Opstad), slik at jeg etter spleisen fortsatt har 1 aksje  :)
Kanskje Opstad fortjener et julekort i år?

EXCEL::AVRUND.OPP(1/150;0) = 1
Redigert 03.10.2019 kl 02:21 Du må logge inn for å svare
Gi_Fan
03.10.2019 kl 02:52 1497

Oto1 har ikke fulgt thin så tett de senere årene... men har likevel ingen problemer med å trekke de rette konklusjonene
Thin har ikke brent 1-1,5 mrd, de nærmer seg 3mrd!
Iflg Q2 så har aksjonærene betalt inn i overkant av 3mrd, men det er fortsatt noen få kroner igjen i kassa.

Men det er også skapt store verdier :)
Nærmere bestemt et fremførbart underskudd på ca 3 mrd NOK. Vi vil nok høre mye haussing av det når kursen om ikke lenge nærmer seg krona igjen (etter spleisen)
Redigert 03.10.2019 kl 02:53 Du må logge inn for å svare

Se hvordan det gikk med REC etter spleisen
Wrinkler
03.10.2019 kl 07:47 1255

Har ikke alle selskaper som har gått konkurs på OSlo Børs hatt store fremførbare underskudd? Hvorfor skulle THINs underskudd være interessant når vi vet at skattemyndighetene er meget strenge når det kommer til slike transaksjoner.

Ser også at noen mener at skattefordelen prises til hele beløpet. Dersom det stemmer at underskuddet er nærmere 3 milliarder betyr det 660 mill mindre skatt, men ingen tror vel i fullt alvor at noen vil betale det for å få redusert skatten tilsvarende? Det er jo meningsløst. Selv 1/10 av dette vil være for mye og alt for stor risiko for gjennomskjæring og total fiasko.
Gi_Fan
03.10.2019 kl 08:10 1179

Helt enig,
Men realitetene hindrer ikke de "positive" å hausse underskuddet i de siste ukene/månedene. Som vi har sett for de selskapene som har gått konkurs, haussingen fortsetter til kroken er på døra og vel så det.
Redigert 03.10.2019 kl 08:10 Du må logge inn for å svare
1013
03.10.2019 kl 08:40 1063

Man kan da ikke sammenligne 2 selskaber, fordi det går galt i den ene behøver det jo ikke at ske det samme i Thin.

Felles for alle er at de har en Greatlife i seg og vil ikke høre.

Hele punkt 4 om warrants, er for at alle Thinfilm ansatte og kontraktører som i dag har opsjoner/warrants, etter spleisen kan bytte sine eksisterende warrants til pålydende NOK 0,11 inn i nye warrants pålydende NOK 16,5.