Boligpriser index


Er det en index på en eller annen børs som følger utviklingen av norske boligpriser slik at jeg kan gjore litt teknisk analyse på den? Jeg finner noen grafer men klarer ikke overføre de til TA programmer. Spesielt er jeg interessert i forskjellige MA i forskjellige perioder og tidsintervaller.