Boligboble - pyramidespill.


https://resett.no/2019/10/03/boligmarkedet-er-et-pyramidespill-i-siste-fase-for-det-kollapser-og-bankene-vet-det/

Politikere og byråkrater arbeider ikke for folkets beste. Valgloven er heller ikke folkeinitiert og folkegodkjent. Her
ligger hovedproblemet. Med folkeinitiert og folkegodkjent valglov, hadde ikke dette skjedd.

Hirsh..


Eksempler:
Hedda-anebyhus.no
Olahus.no
Dhh.no
Mvh.
Onkel_S
05.10.2019 kl 15:03 2322

Endringen med omgjøring av studielån til stipend kom i juli. Da nedgangen i august er ikke påvirket og tendens har vært nedad siden mai 17. November kommer å vi et hoppe på et par ti-deler men om trenden bare sånn ca. fortsetter vil man ramme under 5,4% med god margin.

SSB viser endring i husholdningerne bruttogjeld. Det er naturligvis væsentlig at det også er vekst i antall husholdninger (1,25%) da det dermed er flere om å dele gjeldsbyrden.
Om man skal sammenligne med vekst i inntekt må det naturligvis være veksten i husholdninges samlede inntekt (Her dog kun veksten l arbeidsinntekt). Den fås ved å gange veksten i middellønn med veksten i antal arbejdsforhold.
På samme vis måtte man få med om sysselsettingen gikk ned.
Vi er nå der hvor hele gjeldsveksten går opp med inntektsveksten. Det er lenge siden sist. Og da er ikke kender gjeldsVEKSTEN faretruende høy.
Redigert 05.10.2019 kl 15:04 Du må logge inn for å svare

Det er skummelt at gjeldsveksten i prosent er så høy som den er, all den tid vi allerede er på meget høye nivåer sammenlignet med andre tider i og andre land.

Kortsiktige forskjeller i desimalene på gjeldsveksten er ikke det viktige.
Redigert 05.10.2019 kl 18:42 Du må logge inn for å svare

Dette er egen forskning. Ta det deretter.....

Mange i Oslo i aldersgruppen 40-50 år sitter selv med store lån til både hjem, hytte og bil. Denne generasjonen er ikke i stand til å hjelpe barna sine inn på boligmarkedet. De fleste har barn som om noen år ønsker å etablere seg, men gruppen 40-50 år har ikke de finansielle musklene til å hjelpe de unge og håpefulle med like store midler som forrige generasjon. Basert på egen forskning vil prisene på leiligheter/bolig falle over 5-7 år.

Hvem kan etter hvert betale 7-9 mill for et rekkehus når man ikke har den store fortjenesten på sin første leilighet til egenkapital? Noen kan men ikke de fleste. Foreldrebanken er på vei ut.

Med lånebegrensninger, mangler på likvider i foreldrebanken og usikre økonomiske tider at en gjennomsnittlig oslo-leilighet er billigere om 5-7 år. Eskalerer hvis det blir slik at vi skal slutte å pumpe opp olje.
Redigert 05.10.2019 kl 19:15 Du må logge inn for å svare
kator
05.10.2019 kl 19:35 2231

Interessante forskningsresultater !

Jeg befinner meg i den aldersgruppen du nevner og min forskning her ute i Akershus er at 10 av 10 foreldrepar i mitt nærmiljø hjelper sine unge håpefulle med den 1. boligen. Og har god evne til det. For min egen del synes jeg det er veldig mye hyggeligere å oppleve å gi forskudd på arv mens man er i live.....Tror det er flere og flere som tenker slik.

Men det er begrenset til "1. runde" - dersom avkommet skal flytte fra leilighet til rekkehus i neste runde feks blir det uten ytterligere oppbacking..Men foreløpig ser det ut som verdistigning på leilighet og god lønnsøkning skal gjøre det realistisk å ta neste trinn om noen få år helt på egen kjøl.

Tror du bommer på dine forskningsresultater - men trenger et større utvalg for å være bombastisk........

I min verden er Foreldrebanken en særdeles sterk kraft...Redigert 05.10.2019 kl 19:36 Du må logge inn for å svare

Kanskje jeg er for tidlig ute..... Aldersgruppen de som har barn på vgs og lavere trinn..... Denne gruppen voksne har ikke kommet så billig inn på boligmarkedet, men har gått for å bo godt, ferier, spise ute og hytte. Rammelånet er brukt opp. Denne gruppen kan ikke, selv om de ønsker det, hjelpe barna sine. I tillegg er rundt halvparten av de rundt oss skilt (men det iht statistikken).

Tror hjelpen fra heimen reduseres - det er ikke mulig å belåne mer.
kator
05.10.2019 kl 21:10 2173

Ja - tror du rett og slett tar feil...det er veldig mange godt utvokste 40-50-60-70 åringer med mye "ekstra-kapital" i Norge idag. En del av de har mye bundet opp i eiendom / en del med mye fri likviditet. Uten at de er så tungt belånte som noen av våre yngre venner ønsker å tro. Men jeg har heller ikke fasit - men har dog jobbet innenfor segmentet "formuende" med hovedvekt på Oslo i perioden 1986-2016....det jeg er 100% sikker på er at det aldri har vært flere "halvrike" (10 - 100 millioner) i Oslo/Norge enn idag.
Redigert 05.10.2019 kl 21:16 Du må logge inn for å svare

Vel, beskrivelsene til både Kator og Drugger har sanne elementer.

Mine erfaringer er:
40-55 generasjonen har noe boligformue, men har lånt opp til biler, ulønnsomme oppussingsprosjekter osv. Med et boligprisfall på 10-15% har de lite å hjelpe barna sine med.

55+ generasjonen har solid boligformue/hytteformue. Disse er samtidig forsiktige med å yte kausjon og låne opp. En av årsakene er den store forekomst av særkullsbarn. Særkullsbarn gjør det nødvendig med likviditet for å kunne skifte med særkullsbarn uten å selge felles hjem om man blir enke/enkemann.
Redigert 05.10.2019 kl 21:35 Du må logge inn for å svare

Catch 22 med andre ord
Onkel_S
05.10.2019 kl 21:50 2131

A pro pos "egne tall":

SSB beregner dette meget godt, se tabell 4a her:

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/tabeller/knri-tabeller

For K1 2019 er 12-månedsveksten i husholdningenes "Primære inntekter" på 4,95%. For K1 var veksten i gjennomsnittlig månedslønn 3,2% hvor den for k2 var 3,4% (lenke gitt i innlegget hvor jeg opererer med "egne tall"). Et ganske bra bud for K2 2019 er da en inntektsvekst på 5,1 til 5,2%. Ikke veldig langt i fra mine "egne tall", og ikke veldig langt i fra samme vekstrate i inntekter som i gjeld (jeg tipper gjeldsveksten i november når - endret periodisering av studielånsomgjøring til stipend ikke lengere har effekt på tallene - kommer inn på mellom 5,1 og 5,3%).
kator
05.10.2019 kl 21:54 2126

Grieg-1000 skrev Catch 22 med andre ord
Mine "10" er nok i alderen 48-58 - der er det mye evne til å hjelpe til. Dokumentert.

Vet faktisk ikke om de som er noen få år yngre er i en helt annen posisjon fordi de har pusset opp vilt. Tviler panel......
Hirsh
05.10.2019 kl 23:06 2092

Grunnarbeid og fundament ikke inkludert. Jeg tok det med og det var faktisk betydelig. Det er mye enklere å bygge nytt men det er knapt med tomter i populate steder. Jeg betalte også rundt 23.000 for saksbehandling i kommune.

Ingen med vedfyrt pizzaovn, utendørs grillhytte med stamp, bar i kjellern og kjøkkenventilator 34000?
baltuz
06.10.2019 kl 06:16 2012

målt i Dollar og Euro er verdien av norske boliger ned 10-15% på et par år nå , med den flate utvikling som har vært i boligpris målt i NOK. Kan være greit å ha bak "øret".... Bolig har fått/får lavere verdi sett i forhold til importvarer , nybiler osv. hvordan virker dette inn på boligpis og kjøpekraft over tid?

Hirsh..

Du må pusse brillene...
Det står nøkkelferdig levert på såle/mur...med unntak av Dhh..der du kan se kostnad på intrevallene...
Mvh.

Det at bolig blir billigere relativt til andre ting, som importvarer, arbeidstimer mm kalles redusert realpris. Det er så enkelt.
baltuz
06.10.2019 kl 10:18 1912

spørsmmålet var ikke så enkelt... det fleste har nok en aning hva realpris er og det er greit, men spørsmålet er hvordan det virker på de nominelle boligprisene over tid.

For de fleste vanlig folk er det i bolig både formue er plassert , og de største andeler av løpende inntekter havner.

Andelen av midlene som brukes til andre ting enn bolig øker med såpass betydelig valutasvekkelse. Boligens realpris er redusert. Det blir mindre disponibelt til å betjene boliglån og det vil påvirke mer over tid vil jeg tro , selv om jeg personlig tror på oppgang i prisen i Oslo grunnet andre faktorer, men er usikker på hvordan valutasvekkelsen vil slå ut over tid, og hører gjerne andres synspunkter på det.


Lavere kronekurs->redusert realinntekt-> redusert etterspøresel etter boligkonsum(ønsker færre eller billigere kvm) -> redusert nominell boligpris.

Andre mekanismer:
Lavere kronekurs-> lavere realinntekt->
https://e24.no/naeringsliv/i/K3kMdy/restaurantene-presses-av-sterkere-konkurranse-flere-opplever-situasjonen-som-krevende

Folk i restaurantbransjen underbyr hverandre samtidig som folk spiser mindre ute og billigere ute når de først går ut.

Oslo og omegn tråd dette, men tillater meg å dele noen observasjoner fra Stavanger hvor vi har hatt et svakt bolig marked siden toppen her i 2012. Pyramiden kollapset om du vil. Kan berolige med at verden går fint videre selv om vi fremdeles er 10-12% under toppen.

De som kjøpte på topp må regne med å tape litt, (https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/jd0120/denne-familien-taper-flere-hundre-tusen-paa-aa-selge-boligen-og-prisene-skal-ytterligere-ned )men ellers er det positivt for unge kjøpere som kommer inn med lavere inngang. I tillegg er folk langt mindre opptatt av bolig og priser kontra for noen år siden, da dette var stort samtale emne i topp årene.

En korreksjon kan være sundt og ikke særlig å frykte. Heller litt oftere så man slipper de største smellene. Ønsker dere til lykke med neste boligsmell i Oslo, det trengs så flere unge kan komme inn. I tillegg går leieprisene ned for de som ønsker å leie, hvis bildet blir samme som i Stavanger.

.777.
06.10.2019 kl 17:54 1708

I etterpåklokskapens lys skulle vi solgt alt i Norge og gått all inn med maks gearing i Florida i 2011.

Så kunne vi cashet inn den formidable gevinsten nå.
aibo
12.10.2019 kl 18:32 1373

Innom Finn.no, er 3604 boliger til salgs mye i Oslo ?

Litt mindre enn høsten 2017.

Gamle Gratismegler er fortsatt til glede:

https://ibb.co/Hx57SRf
Redigert 12.10.2019 kl 18:47 Du må logge inn for å svare
livecnn
12.10.2019 kl 19:17 1341

Sjekk denne siden, måtte dobbeltsjekke om dato var riktig....

http://oslokrakk.blogspot.com/

Skjønte jeg ikke CNN.
Oslokrakk= blogg stengt i 2007
Boligkrakk= kun for inviterte.

Og omtrent det sammme som 2014 og 2016.

Politisk regulert boligmarked+ gjeldsregister + fjerning av takstmann for prisfastsettelse = korreksjon
livecnn
14.10.2019 kl 15:57 950

Norges Bank går ut mot Finanstilsynets boligforslag

Sentralbanksjef Øystein Olsen vil ikke gi tommel opp til endringene i boliglånsforskriften som Finanstilsynet har foreslått. Det fremkommer av et brev Norges Bank sendte Finansdepartementet mandag.

Finanstilsynet har foreslått to større endringer i forskriften: At bankenes muligheter til å fravike forskriftskravene blir halvvert, og at ingen kan låne mer enn 4,5 ganger bruttoinntekten sin, mot en høyere maksgrense på fem ganger i dag.

Men i brevet, som er sentralbankens høringssvar til forskriftsforslagene, skriver Olsen at disse endringene samlet sett «vil utgjøre en vesentlig innstramming i kravene i forskriften».

– Norges Bank mener at kravet til maksimal gjeldsgrad ikke bør endres, fastslår Olsen i brevet til departementet.

Kan bety at Oslomarkedet holder koken i månedene som kommer.

Krakket kommer......NÅ!
livecnn
15.10.2019 kl 12:30 718

Forsvarer boligforslag etter motstand fra Norges Bank
– Lån på 4,5 ganger inntekten er fortsatt høyt, sier Finanstilsynet, som nå går i rette med kritikere som mener boliglån-innstrammingene blir for kraftig kost.

Dagen etter at Norges Bank førte seg på en voksende liste med aktører som ikke vil støtte Finanstilsynets forslag til en strengere boliglånsforskrift, tar tilsynet til motmæle.

Avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud hadde pakket med seg bratte gjeldsgrafer i kofferten, da han tirsdag entret scenen på en boligkonferanse på Hotel Bristol i Oslo for å forsvare forslagene, som finansminister Siv Jensen nå har til vurdering.

– Folk vil fortsatt få lån, men de vil få litt lavere lån. Det er en begrenset innstramming, etter vår vurdering. Over tid vil dette redusere faren for finansiell ustabilitet i norsk økonomi, sier Kongsrud.

Tilsynsdirektøren avfeier at de forsøker å «finstyre boligmarkedet»: Han sier de snarere er oppriktig bekymret for konsekvensene dersom nordmenns lånefest fortsetter.

– Gjelden i norske husholdninger er svært høy, også i internasjonal sammenheng. Når aktører som IMF advarer Norge, bør vi også merke oss det, sier Kongsrud.

– Vi ser at andelen lån med gjeldsgrad på mellom 450 og 500 prosent har økt noe. Norske husholdninger har fortsatt mye gjeld, og etter vårt syn er lån på 4,5 ganger bruttoinntekten fortsatt høyt, sier han.

Finanstilsynet foreslår to omstridte endringer i boliglånsforskriften fra 1. januar neste år.

mer her. https://e24.no/norsk-oekonomi/i/wP5kGd/forsvarer-boligforslag-etter-motstand-fra-norges-bank

Det er bare det at Oslos innbyggertall øker hvert år, så i 2014 var det 634000 innbyggere og i dag er det rundt 685000, det er 50000 nye innbyggere, og dette vil selvsagt gjøre at 3600 boliger totalt for salg i 2019 er et mye mindre tilbud enn det var i 2014. Rundt 3900 boliger totalt på FINN i 2019 ville gjenspeilet folketallet i 2014.

aibo
22.10.2019 kl 18:28 411

Blir spennende å se hvem som til slutt slukker lyset i Oslo
Skattebetalende barnefamilier rømmer, igjen sitter pensjonister, NAVére og unge med studie og boliglån som de må betale på de neste 30 årene.

Pyramidespillet Oslo er og blir utrolig spennende.
I 2021 viser vel alle prognoser at SP,MDG,Rødt og AP skal styre landet. Utfasing av statlige arbeidsplasser kan gi boligpriser en utfordring. Senterpartiet kan/vil være landets størst og arbeidsplasser vil og skal sendes ut av Oslo.
Igjen sitter en netto innflytting av ufaglærte med store barnefamilier som skal leve og bo av statlige og kommunale støttemidler.

tror d r mange bygder / byer kommer til å slukke lyset før Oslo....