Finansavisen og REC


RECstyrets saklige orientering viser at Jonas Meyeranalysen ikke holder helt mål,men shorterne heier selvfølgelig.
Jonas Meyers analyse er krisehaussing og ingen helhetlig analyse. Underslår potensiale og muligheter og blir dermed useriøs og undergraver kravet om balansert vurdering. Ingen nye hendelser i de siste ukene som tilsier en slik utvikling i kursen.Kun en gavepakke til shorterne. REC er på parti med fremtiden og nødvendig superøkning av solenergi, bare potensialet i batteriproduksjonen kan være gigantisk.Kurs på 20 kr om et halvt år kan fort regnes hjem og være mer realistisk enn det visse analytikere nå får til av negativ ensidighet..Finansavisen er historisk gjennomgående nokså negativ til REC, hausser ofte opp de mest negative analytikerne med store overskrifter og ukritisk gjengivelse,. Positive nyheter blir ofte notiser, Hva med litt kritisk journalistikk til ekstreme analytikeranlyser? Holder premissene? Holder fakta? Hvorfor så ulikt andre analytikere? Fremstår konklusjonen gjennomtenkt og solid forankret i fakta?. Alle hovedpoengene i Meyers analyse er klart diskutable.
Ukritisk gjengivelse av analytikernes aksjeprognoser er slapp journalistikk, etterlyser mer kritisk journalitstikk også overfor analytikeranalyser på linje med Finansavisens gode kritiske oppslag på mange andre områder feks overfor diverse eksperters boligprisprognoser.mm.