This Angola advertisement entire page 16, Wall Str. Journal


Bruker ticker, NODL, noen mener kanskje SDRL eller SDLP, men
jeg er overbevist, som gtidligere grunngitt, hvorfor......

This Angola advertisement took up the entire back page, page 16, of
the main section of today's (Wednesday) WSJ.

Angola government

must be pretty serious about its Sonadrill business because it did
this highly unusual advertisement in the USA's largest paid circulation
newspaper, the Wall Street Journal.

Wednesday, October 2, 2019

Copyright 2017 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved.BRUK LINKEN NEDERST FOR Å SE ANNONSEN, for den lar seg ikke å gjøre å lime inn, siden er kopiert som
Et bilde, og det kan ikke Forum lime inn.


PRESSEMELDING: kunngjøring av offentlig anbud for tildeling av oljekonsesjoner

Ha teknisk og operativ kompetanse;

c) Ha en effektiv organisasjonsstruktur;
d) Presentere informasjon som den anser som relevant om sin erfaring med utførelse av petroleumsvirksomhet, for å verdsette anvendelsen, nemlig innen sikkerhet, miljøvern, forurensningsforebygging og sysselsetting, integrering og opplæring av angolansk personell. .
IV. Krav til kvalitet, helse, sikkerhet og miljø (QSSA)
Enheter skal i tillegg oppfylle følgende krav:
a) demonstrere respektive kvalitets-, helse-, sikkerhets- og miljøpolitikk, som viser forpliktelsen til forebygging av helseskader, forebygging av miljøforurensning, vern av kulturarv og kontinuerlig forbedring;
b) Overholde gjeldende lover og forskrifter;
c) demonstrere at de ansatte har de nødvendige ferdighetene for å sikre samsvar med kvalitets-, helse-, sikkerhets- og miljøaspektene;
d) Demonstrere mekanismene som er benyttet for QSSA risikovurdering og styring;
e) å fremheve bruken av metodologier som eliminerer årsakene til avvik for å unngå gjentagelse, og eliminere årsakene til potensielle avvik;
f) demonstrere kompetanse til å implementere og opprettholde kvalitets-, helse-, sikkerhets- og miljøstyringssystemer i leting og produksjonsoperasjoner av olje og gass;
g) presentere metodene som skal brukes for nødkontroll og respons og sølkontroll;
h) Presentere ledelsesindikatorene for de siste 6 (seks) månedene og mekanismene som skal brukes for å evaluere kvalitet, helse, sikkerhet og miljø.
V. REFERANSEVILKÅR
I utgaven av 2. oktober 2019 ble for eksempel verdiene> 10% og <25% nevnt for den første og siste transje, i referansetabellen, i delen som er beskrevet som faste elementer, spesielt kolonnen til Lønnsomhet (IRR). I dette tilfellet er verdiene <10% og> 25%.

https://anpg.co.ao/comunicado-de-imprensa-anuncio-do-concurso-publico-para-atribuicao-de-concessoes-petroliferas/#