Norske Skog IPO.


Norske Skog (NSG) ønsker come back på børsen gjennom en IPO. Greit nok det. De har også levert 6 måneders resultat på hjemmesiden sin. Den bør det karves noe i. De har hatt gode gevinster på derivater som får resultatet til å fremstå ekstremt eksellent. Den erfarne investor får rense det opp selv. Norske Skog opplyser forøvrig at de både kan og er villig til å konvertere noe av trykkpapirkapasiteten til forpakningspapir. Da fremtår dagens melding om salg av Albury fabrikken(avispapir) i Australia til ett konsern som kan bruke anlegget til produksjon av forpakningspapir etter konvertering som noe merkelig. Norske Skog skriver også at salget vil føre til økt EBITDA i øvrige fabrikker i regionen og i neste omgang sikre utbytter.NSG skriver også at de da unngår "lavmarginsmarkedene" i Asia. Det er da den fornuftig investor bør trekke ørene til seg. Hvorfor bruker ikke Norske Skog fabrikken til emballasjepapir selv? Den erfarne invetor vet også at høy marginssegment har en tendens til å bli bygget ihjel og gå over til lavmargin. Akkurat som det mottsatte kan være tilfelle.I dette tilfellet her (Albury) så skurrer både argumentene til NSG noe. Analytiker som ser både god EBITDA og EBITDA - margin vil bruke sine boklige standarder til å prise selskapet. Antageligvis vil den prisingen forsøkt bli svært høy i denne IPO'en takket være salg av anlegg og derivatgevinster. Undertegnede var først positiv til Norske Skogs ønske om come back på børsen. Etter dagens melding om fabrikksalg vil en ikke bare granske regnskapet nøye før en IPO, men også om ambisjonene om videre utvikling av selskapet leves opp. Nå har vi ett innlegg og mulig en tråd adg Norske Skog, så kan vi prøve å følge opp dersom en IPO materialiserer seg.
Redigert 03.10.2019 kl 19:28 Du må logge inn for å svare
pengex
03.10.2019 kl 19:34 1448

Utifra hva nsg klarte å gjøre med de gamle aksjonærene burde en ipo settes til kr 0.

Greier ikke helt å komme over beslutningen om å selge fabrikken i Albury. Uten at jeg er ekspert på det så vil jeg tro den kan konverteres til produksjon av kraftpapir som brukes til bla innpakning av mel, sukker, etc både i store sekker til papirposer som vi ser i butikkhyllene. Det er ett marked som en mener fortsatt vokser pga økt levestandard i forskjellige deler av Verden, samt befolkningsvekst. Nå er det antageligvis en konstant overkapasitet og lave marginer i dette segmentet ettersom fler produsenter tenker slik, men markedet vokser fortsatt idet minste. En burde tro at Norske skog med sin ekspertise har kunnskap til å kjøpe opp nedlagte avispapir/trykkpapir fabrikker for en billig penge og konvertere dem. Noe som kan gi vekst både omsetningsmessig og resultatmessig selv om marginene ikke er så store. Som tidligere skrevet, høy - marginssegmenter kan gå over til lavmargin pga stor utbygging og vice versa. En merker at NSG er kontrollert av ett oppkjøpsfond, de er mer grådige enn visjonære. Er ikke sikkert det går så bra i lengden. NSG bør komme med en mer bærekraftig programerklæring den dagen de starter med aksjesalg.
pengex
07.10.2019 kl 08:51 1147

Virker som denne ipoen kun er ett forsøk på å kvitte seg med selskapet til best mulig prisSeff er det det. Dersom Norske skog virkelig hadde ambisjoner med å vokse samt ta samfunnsansvar så ville de antagelig fortsatt å gå inn i lav marginsegment, noe ala' det jeg skrev om forpakninger til mel og sukker. Disse produktene krever materiale fra jomfrufiber, altså tømmer, ettersom de skal være rene og ikke "forurensede" som returpapir kan være. På sikt kunne da NSG etablert en papirmassefabrikk i Norge som kunne sørge for avsetning av tømmeret som vokser her i landet samt incentiverer til økt skogreisning som også gir klimafordeler.
pengex
08.10.2019 kl 23:42 877

Mulig jeg husker feil , men var det ikke sven ombudstvedt som solgte seg ut i panikk og dro aksjeverdien rett ned i søla ved siste runde ?
Gjett hvem som styrer nsg skuta denne gangen også.

Da Norske Skog ymtet frempå at de ville på børs igjen virket det spennende. Spennende kan det fortsatt virke. NSKOG la frem planer at de ville holde på lønnsom trykkpapir og konvertere papirmaskiner til forpakningsgrader i ett marked som en mener fortsatt vokser. Derfor kom salget av Albury fabrikken som ett slag i ansiktet samtidig som de mener det passer godt til konvertering. Da kan en jo lure på om planen er å rigge ned selskapet (selge fabrikker). Selv trodde jeg at børsnoteringen ville bli en kombinasjon av emisjon/kapitalinnhenting for kjøp av eksterne, kanskje nedlagte trykkpapir fabrikker for en billig penge for konvertering, samt noe nedsalg fra Oceanwood. Sånn blir det ikke. Så til regnskap. Prospektet er stort, over 420 sider. Jo større prospekt, jo mer bullshit å dekke over. Så vi bruker halvårsregnskapet til NSKOG. Der inngår en derivatgevinst på over 800 mill NOK. Derivater kan en også tape på så denne gevinsten karver vi ut. Regner vi på bunnlinjen og multipliserer den med to og dividerer de to prisintervallene som en forventer, 2,9 Mrd respektive 3,7 mrd kroner med bunnlinjen så kan noteringen se bra ut. Samtidig så skjønner vel NSKOG selv at høymargin kan gå over til lavmargin og tar vel høyde for det i prisingen. Ta det til etterretning. Skal de rigge ned selskapet, da vil både omsetning og resultat synke i selskapet som ’going concern’. Ta det også til etterretning. Dersom det siste ligger i kortene så trenger en ikke gå etter det øverste prisintervallet på 3,7 mrd. Da holder det med 2,7 mrd. Lykke til med tegning og notering.
OZZY
09.10.2019 kl 18:09 681

dette er en jobb for økokrim og ikke Oslo Børs.
pengex
09.10.2019 kl 18:14 664

Overtegnet ble det lell.
Noen ser vel verdier i dette.

Hvor står det at det ble overtegnet?

Fant det ut selv, E24.no. Vel, vel da får en nesten håpe at en tar feil og at NSKOG virkelig har reelle vekstambisjoner.
milk
09.10.2019 kl 18:47 608

Kanskje blir det en mulighet for oss som tapte på konkursen,til å hente inn litt av det tapte...

Dersom det kommer melding om ytterligere salg av fabrikker som "andre kan konvetere til forpakninger", tror jeg investorene vil føle seg lurt. På den annen side så har jo Oceanwood kommet seg ut av NSKOG ifm med denne IPO'en. Nå kommer det også meldinger om nedstenging av avispapirkapasitet både i Sverige og USA. Nå er ikke NSKOG i USA, men de kan jo komme over anlegg kanskje for en rimelig slant så kan de selv foreta investeringer til kraft papir. Ifølge Euwid - paper så er det en viss prisnedgang på kraft papir i Tyskland akkurat nå pga god tilgang, men etterspørselen er også god.