Norske Skog IPO.


Norske Skog (NSG) ønsker come back på børsen gjennom en IPO. Greit nok det. De har også levert 6 måneders resultat på hjemmesiden sin. Den bør det karves noe i. De har hatt gode gevinster på derivater som får resultatet til å fremstå ekstremt eksellent. Den erfarne investor får rense det opp selv. Norske Skog opplyser forøvrig at de både kan og er villig til å konvertere noe av trykkpapirkapasiteten til forpakningspapir. Da fremtår dagens melding om salg av Albury fabrikken(avispapir) i Australia til ett konsern som kan bruke anlegget til produksjon av forpakningspapir etter konvertering som noe merkelig. Norske Skog skriver også at salget vil føre til økt EBITDA i øvrige fabrikker i regionen og i neste omgang sikre utbytter.NSG skriver også at de da unngår "lavmarginsmarkedene" i Asia. Det er da den fornuftig investor bør trekke ørene til seg. Hvorfor bruker ikke Norske Skog fabrikken til emballasjepapir selv? Den erfarne invetor vet også at høy marginssegment har en tendens til å bli bygget ihjel og gå over til lavmargin. Akkurat som det mottsatte kan være tilfelle.I dette tilfellet her (Albury) så skurrer både argumentene til NSG noe. Analytiker som ser både god EBITDA og EBITDA - margin vil bruke sine boklige standarder til å prise selskapet. Antageligvis vil den prisingen forsøkt bli svært høy i denne IPO'en takket være salg av anlegg og derivatgevinster. Undertegnede var først positiv til Norske Skogs ønske om come back på børsen. Etter dagens melding om fabrikksalg vil en ikke bare granske regnskapet nøye før en IPO, men også om ambisjonene om videre utvikling av selskapet leves opp. Nå har vi ett innlegg og mulig en tråd adg Norske Skog, så kan vi prøve å følge opp dersom en IPO materialiserer seg.
Redigert 03.10.2019 kl 19:28 Du må logge inn for å svare
pengex
03.10.2019 kl 19:34 4176

Utifra hva nsg klarte å gjøre med de gamle aksjonærene burde en ipo settes til kr 0.

Greier ikke helt å komme over beslutningen om å selge fabrikken i Albury. Uten at jeg er ekspert på det så vil jeg tro den kan konverteres til produksjon av kraftpapir som brukes til bla innpakning av mel, sukker, etc både i store sekker til papirposer som vi ser i butikkhyllene. Det er ett marked som en mener fortsatt vokser pga økt levestandard i forskjellige deler av Verden, samt befolkningsvekst. Nå er det antageligvis en konstant overkapasitet og lave marginer i dette segmentet ettersom fler produsenter tenker slik, men markedet vokser fortsatt idet minste. En burde tro at Norske skog med sin ekspertise har kunnskap til å kjøpe opp nedlagte avispapir/trykkpapir fabrikker for en billig penge og konvertere dem. Noe som kan gi vekst både omsetningsmessig og resultatmessig selv om marginene ikke er så store. Som tidligere skrevet, høy - marginssegmenter kan gå over til lavmargin pga stor utbygging og vice versa. En merker at NSG er kontrollert av ett oppkjøpsfond, de er mer grådige enn visjonære. Er ikke sikkert det går så bra i lengden. NSG bør komme med en mer bærekraftig programerklæring den dagen de starter med aksjesalg.
pengex
07.10.2019 kl 08:51 3871

Virker som denne ipoen kun er ett forsøk på å kvitte seg med selskapet til best mulig prisSeff er det det. Dersom Norske skog virkelig hadde ambisjoner med å vokse samt ta samfunnsansvar så ville de antagelig fortsatt å gå inn i lav marginsegment, noe ala' det jeg skrev om forpakninger til mel og sukker. Disse produktene krever materiale fra jomfrufiber, altså tømmer, ettersom de skal være rene og ikke "forurensede" som returpapir kan være. På sikt kunne da NSG etablert en papirmassefabrikk i Norge som kunne sørge for avsetning av tømmeret som vokser her i landet samt incentiverer til økt skogreisning som også gir klimafordeler.
pengex
08.10.2019 kl 23:42 3590

Mulig jeg husker feil , men var det ikke sven ombudstvedt som solgte seg ut i panikk og dro aksjeverdien rett ned i søla ved siste runde ?
Gjett hvem som styrer nsg skuta denne gangen også.

Da Norske Skog ymtet frempå at de ville på børs igjen virket det spennende. Spennende kan det fortsatt virke. NSKOG la frem planer at de ville holde på lønnsom trykkpapir og konvertere papirmaskiner til forpakningsgrader i ett marked som en mener fortsatt vokser. Derfor kom salget av Albury fabrikken som ett slag i ansiktet samtidig som de mener det passer godt til konvertering. Da kan en jo lure på om planen er å rigge ned selskapet (selge fabrikker). Selv trodde jeg at børsnoteringen ville bli en kombinasjon av emisjon/kapitalinnhenting for kjøp av eksterne, kanskje nedlagte trykkpapir fabrikker for en billig penge for konvertering, samt noe nedsalg fra Oceanwood. Sånn blir det ikke. Så til regnskap. Prospektet er stort, over 420 sider. Jo større prospekt, jo mer bullshit å dekke over. Så vi bruker halvårsregnskapet til NSKOG. Der inngår en derivatgevinst på over 800 mill NOK. Derivater kan en også tape på så denne gevinsten karver vi ut. Regner vi på bunnlinjen og multipliserer den med to og dividerer de to prisintervallene som en forventer, 2,9 Mrd respektive 3,7 mrd kroner med bunnlinjen så kan noteringen se bra ut. Samtidig så skjønner vel NSKOG selv at høymargin kan gå over til lavmargin og tar vel høyde for det i prisingen. Ta det til etterretning. Skal de rigge ned selskapet, da vil både omsetning og resultat synke i selskapet som ’going concern’. Ta det også til etterretning. Dersom det siste ligger i kortene så trenger en ikke gå etter det øverste prisintervallet på 3,7 mrd. Da holder det med 2,7 mrd. Lykke til med tegning og notering.
OZZY
09.10.2019 kl 18:09 3389

dette er en jobb for økokrim og ikke Oslo Børs.
pengex
09.10.2019 kl 18:14 3368

Overtegnet ble det lell.
Noen ser vel verdier i dette.

Hvor står det at det ble overtegnet?

Fant det ut selv, E24.no. Vel, vel da får en nesten håpe at en tar feil og at NSKOG virkelig har reelle vekstambisjoner.
milk
09.10.2019 kl 18:47 3301

Kanskje blir det en mulighet for oss som tapte på konkursen,til å hente inn litt av det tapte...

Dersom det kommer melding om ytterligere salg av fabrikker som "andre kan konvetere til forpakninger", tror jeg investorene vil føle seg lurt. På den annen side så har jo Oceanwood kommet seg ut av NSKOG ifm med denne IPO'en. Nå kommer det også meldinger om nedstenging av avispapirkapasitet både i Sverige og USA. Nå er ikke NSKOG i USA, men de kan jo komme over anlegg kanskje for en rimelig slant så kan de selv foreta investeringer til kraft papir. Ifølge Euwid - paper så er det en viss prisnedgang på kraft papir i Tyskland akkurat nå pga god tilgang, men etterspørselen er også god.

Nå begynner det vel å demre for "utbyttejegerne" hvordan disse utbyttene skal skapes. Ledelsen i skogen ga inntrykk av at de skulle utvikle selskapet til ett profitabelt og voksende konsern og om nødvendigvis konvertere trykkpapirmaskiner til produksjon av forpakningspapir. Nå viser det seg at dette ikke er tilfelle da de har solgt en fabrikk som "andre" kan konvertere. Som jeg skrev her oppe så vil investorene føle seg lurt dersom en selger assets for å betale utbytte. Uten assets så forsvinner omsetnings - og resultatpotesialet. Hvofor da kjøpe akjer om omsetningen forsvinner? Da kan jo like godt Oceanwood besørget slaktingen selv. Genistreken til Oceanwood er at de har fått mer for aksjene gjennom nedsalget enn om de skulle slaktet selskapet selv. Er ikke sikkert det vil komme 38 kroner i utbytte pr aksje så det er greiere å få selskapet på børs så kan amatørene ta støyten. Håper jeg tar feil og skogen kommer med noen offensive meldinger.
Karybdis
23.10.2019 kl 19:17 2543

Brent barn skyr ilden er det noe som heter.
Hva er genuint nytt her etter at «torpedo»obligasjonsrett erklærte insolvens
etter noen kyniske grep med skyhøye renter på noen obligasjonslån? Noen merkelige krumspring av adm. dir. (Ombudstvedt) og selv den unge finansdirektøren (Sperre) kom visst ganske godt ut av det; bortsett fra de tidligere aksjonærene da.
Grunn til å tenke seg om?? Imageproblem?
trek
23.10.2019 kl 20:00 2488

Har ikke fulgt med på NSG etter konkursen. Hva skjedde egentlig med gjelda? Hvem ble sittende igjen med fabrikkene?
omans
23.10.2019 kl 21:52 2420

Gjelds berget gikk konkurs og gjelda sanert, aksjonærene mistet alt bortsett fra skattefradrag.

Norske Skog har gjenoppstått i ny form, og driften gikk bra før også, men med for mye gjeld pga uforsiktighet av tidligere folk.
Nå er det den bra delen som har kommet på børs, slik at det er et sunt selskap slik det fremstår med lønnsom drift.
trek
23.10.2019 kl 22:27 2360

Klar over at at de konket, men selskapet og fabrikkene ble tydeligvis ikke borte, og gjelda er heller ikke helt borte ser jeg. Hvem var det som tok over konkursboet og er det de samme kreditorene som sitter igjen, eller er det nye?

Skogen får komme med noen offensive meldinger. Kjøp av fabrikker som produsere thermal paper for eksempel, som går til etiketter, kassalapper etc. Marked som vokser fortsatt også med tanke på økte nettleveranser (pakkene skal jo merkes). Er vel noe overkapasitet der, men til gjengjeld så kan en plukke opp fabrikker og maskiner for en billig penge. Er det ikke det Oceanwood har spesialiert seg på? Kjøpe fabrikker og utstyr når det ser mørkest ut eller helt føkka på godt norsk og ridd ut stormen til en ny oppgangssyklus er igang? Tar en ikke noen offensive grep som kan øke omsetning og resultat så kan en bare drite i å se på aksjekursen. Den vil da stort sett gå nedover.
Redigert 24.10.2019 kl 13:42 Du må logge inn for å svare

Leste akkurat på Euwid - paper at UPM konverterer en trykkpapirmaskin i Tyskland fra 180000 tonn ubestrøket finpapir til 110000 tonn med etikettpapir. Fortsatt muligheter for Skogen. Skogen kan jo ta initiativ til en ny massefabrikk i Norge etter at de solgte den på Tofte til Sødra Cell. Behovet for paprimasse vil jo også øke når maskiner blir konvertert til videre bruk istedenfor lagt ned. Skal komme tilbake til det

Euro-graph melder om lavere volum av trykkpapir i Europa for August måned. Det kan variere. Eksporten ut av Europa kan også øke periodevis. Vil også ta med igjen betraktningen av konverteringen til UPM Nordland fra trykkpapir til etikketter. Det er en viss overkapasitet på etikket produksjon og lav lønnsomhet etter det undertegnede erfarer. Allikevel så velger UPM å konverte en maskin fordi de er overbevist om at markedet vil stramme seg til og gi økt lønnsomhet lenger fremme. Derfor er treforedling syklisk. Da skal en være litt forsiktig med dagens ledelse i Skogen. De velger å selge en papirmaskin (Albury) med lav lønnsomhet til en oppkjøper (Visy) for en billig penge som igjen er villig til å bygge den om til forpakningspapir. En skulle tro at Skogen var inne på det samme sporet, nettopp å kjøpe opp nedlagte papirmaskiner som de kan konvertere til forpakningsgrader. Den gang ei. Istedenfor skryter de av at det som er igjen er utrolig lønnsomt. Det er her feilen vil bygge seg opp. Er det noe som er svært lønnsomt så vil Kanadiske, Svenske, Amerikanske, Koreanske og andre produsenter snart være på banen og tilby så mye varer at det ikke er så lønnsomt lengre. Som sagt, er ikke sikker dagens ledelse er noe særlig visjonær. De kunne jo også tatt grep tidligere da Skogen hadde kapasitet på over 6 mill tonn, men gjorde det ikke. De gjør heller ikke noe nå heller som virker rettet mot ett marked som vokser. Snarere tvertimot. Take care.
Redigert 26.10.2019 kl 19:23 Du må logge inn for å svare

Styret og ledelsen i Norske Skog produserer bare rør. I IPO prospektet skriver de om at de vil konvertere papirmaskiner til forpakninger. Så selger de en papirmaskin som de også mener vil egne seg til forpakningproduksjon (Albury). Deretter selger de ett skogsområde på Tasmania. Skog har idet minste en sjanse til å holde seg i verdi og attpåtil øke i verdi. Det var i grunn en merkelig investeringsbeslutning. Deretter så har de planer om å konvertere en papirmaskin i Europa til forpakninger. Beslutningen tas ikke før neste år så en vil tro at Skogen håper på vendepunkt innen avispapir. Da kunne de jo like godt beholdt fabrikken i Australia. Ifm med salget i Australia opplyste de at de ville ha de lønnsomme dele igjen. Som nevt lenger opp så sørger Covid -19 og markedsdynamikken at det ikke varer lenge. Nå skal skogen stenge ned avispapir "Down Under". Ett halvt år etter at de solgte skog i Tasmania så planlegger de nå å bygge Cellulosefabrikk i Europa. Forstå den tankegangen den som kan. Bygge papirmassefabrikker er dyrt. Så ikke bli overrasket om det blir en emisjon i den forbindelse. Så personlig så virker strategien noe rotete. Ser ut som om en må ha penger i bakhånd dersom en velger å være ihuga Norske Skog aksjonær.
Hunte
16.10.2020 kl 11:46 606

Lukter positiv melding nå!
nordnes
16.10.2020 kl 17:52 500

Noen som vet hvorfor den gikk så mye ?

Inside kjøp til 33nok?

Ytterligere en mistanke om at det blir emisjon(er) ifm med konvertering til forpakninger og cellulosefabrikk er at NSKOG nettopp har gitt utbytte. Det er vel heller ikke noe en gjør om en har store investeringsplaner. Bekrefter også følelsen om at ledelsen i Skogen kommer med bare rør og rot.
Redigert 17.10.2020 kl 17:27 Du må logge inn for å svare