Vedtektsendring


https://newsweb.oslobors.no/obsvc/attachment.obsvc?messageId=486391&attachmentId=188616&obsvc.item=1

6. Vedtektsendring

Som følge av saktere enn forventet markedsadopsjon av nærfeltskommunikasjonsteknologi (NFC), har Selskapet aktivt evaluert strategiske alternativer for å finne nye og interessante
muligheter for «rull-til-rull»-fabrikken i San Jose og hvordan verdien av eiendeler og teknologi kan maksimeres. Ettersom disse alternativene kan skille seg fra NFC-teknologi, er det Selskapets
intensjon å utvide omfanget av beskrivelsen av Selskapets vedtektsfestede formål.

Styret foreslår at Selskapets vedtekter § 2 endres fra følgende:

Ǥ 2 Selskapets virksomhet
Selskapets virksomhet skal være å legge til rette for at Intelligence Everywhere® kan benyttes ved løsninger basert på nærfeltskommunikasjon (NFC), inkludert maskinvare, programvare og tjenester for systemintegrasjon. Slik virksomhet kan utføres internt, og helt eller delvis gjennom samarbeid med en eller flere av Selskapets tilknyttede og kommersielle partnere.»

Til følgende:

«§ 2 Selskapets formål
Selskapets formål skal omfatte flere komplementære teknologier, inkludert, men ikke begrenset til, å legge til rette for at Intelligence Everywhere® kan benyttes ved løsninger basert på nærfeltskommunikasjon (NFC), inkludert maskinvare, programvare og tjenester for systemintegrasjon. Selskapets formål skal også omfatte maksimering av verdien av selskapets rull-til-rull-fabrikk i San Jose og fabrikkens unike kombinasjon av leveringsevne, inkludert rulle-basert produksjon, prosessrelatert knowhow og printekspertise, som er relevante for markedets behov for et bredt spekter av muligheter innenfor «flexible large-area electronics». Selskapets virksomhet kan utføres internt, eller helt eller delvis gjennom samarbeid med en eller flere av Selskapets tilknyttede og kommersielle partnere. Selskapets virksomhet kan utføres direkte av Selskapet og/ eller gjennom dets datterselskaper. Selskapet kan ha eierinteresser i selskaper med tilsvarende virksomhet.»
Redigert 04.10.2019 kl 00:35 Du må logge inn for å svare

Jeg er helt overbevist at THIN ledelse "kjører"riktig veien for en stor suksess, vi går over 25 i morgen
_info_
04.10.2019 kl 00:59 524

HAHahahah du hadde vært overbevist uansett... Du er på forhånd overbevist, det er jo det som er problemet.
scorn
04.10.2019 kl 01:04 516

Veldig betryggende. Aksjonærene (minus de som sitter short) kan sove godt i natt.
Gi_Fan
04.10.2019 kl 04:15 451

Som nevnt i en annen tråd; Flexible large area electronics makes sense for PE. For meg betyr det solceller eller displayer og det er ikke utenkelig at utstyret til thin kan brukes til produksjon av slike. Som for NFC er det mange om beinet, men disse to produktområdene har i alle fall et marked som det kan være verd å sloss for.