Photocure. Antall klinikker på www.cysview.com


Alle klinikkene er ikke oppført der, men skal forsøke å følge trenden vha denne tråden så lenge jeg tror det er relevant.

02.05.2018: 71 klinikker
03.05.2018: 72 klinikker.


https://www.cysview.com/find-a-center

Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare

Det er veldig interessant at docmartin rapporterer 83 scope, mens man på Cysview.com fremholder at det nå er mer enn 100 av US top Hospitals kan tilby denne teknologien. Her er det en differanse på 17+ scope! Spørsmålet er hvor stor er denne differansen i realiteten? Og fortsatt er vi bare 2/3 inn i Q3. Joda, enig med Einarsson som hevder at dette ikke bare smaker fugl, men at dette i realiteten er fugl! Tror vi alle kan glede oss noe voldsomt til Q3 presentasjonen. Og jeg tror ikke jeg tar for hardt i mår jeg sier at julen kommer tidlig til PHO aksjonærer i år.
Redigert 20.01.2021 kl 23:04 Du må logge inn for å svare
SørenE
29.08.2018 kl 20:02 4918

Hej Norge

LM: Det er veldig interessant at docmartin rapporterer 83 scope, mens man på Cysview.com fremholder at det nå er mer enn 100 av US top Hospitals kan tilby denne teknologien. Her er det en differanse på 17+ scope!
Dækker det ikke bare over at når der skrives over 100 er det relateret til de 128 + 2 som er oplyst på Q2 ??

Dansken
Fornøjet optimist
Redigert 20.01.2021 kl 23:04 Du må logge inn for å svare

SørenE
Jo, du har helt rett. For jeg var en smule kjapp her. Leser man Skovmand sitt innlegg i samme streng, fra 21 juni, så kan man se at den setningen var på hjemmesiden allerede i juni. Så antall scope i US må ha passert 100 allerede på forsommeren 2018. Men dersom man i dag teller antall scope som er angitt på kartet, så kommer man ikke til mer enn 80+. Så det antall scope som er angitt på Cysview hjemmeside, er tydeligvis alt for lavt. På Q2 ble det angitt et tall på 128+2, følgelig må antall scope i dag trolig ligge på 130+.

Joda, det blir spennende å få fremlagt status på Q3.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare

Har i kveld vært innom Q4 17 rapporten. Da slår det meg at denne tråden er faktisk ute å kjøre helt fra starten tilbake i mai. For i første innlegg så snakkes det om 73 scope. Men Q4 rapporten slår fast at det ved utgangen av 2017 var utplassert 102 scope i USA, noe som var 21 flere scope enn ved utgangen av 2016.
Nå vet vi at fra 1 Jan til 30 juni, ble det plassert ut ytterligere 29 scope, slik at totalen ved inngangen til andre halvår 2018 var 130 scope (Ref Q2 18 rapporten.) Det vil si at det første halvår 2018 ble utplassert 42% flere scope enn gjennom hele 2016! Når vi nå vet at utplasseringen i USA er akselererende er det god grunnn til å forvente at antall scope som blir utplassert gjennom andre halvår 2018 trolig vil passerer 40. Følgelig bør antall scope i USA bli mer enn 170 ved utgangen av året. Jeg tror at veksten blir enda råere, såfremt det ikke oppstår problemer med leveransen av antall scope.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare

Jeg ser at MM har en egen tråd der han kl 21:05 i kveld har lagt et innlegg som tilsier at det er 83 scope i USA pr dags dato.
Men dette må da være feil, min kjære MM. I Q4 17 rapporten skriver de selv at de hadde utplassert 102 scope ved utgangen av 2017 og i Q2 18 rapporten skriver de at det ved utgangen av 2h 18 var utplassert 130 scope. Og det var altså for snart to måneder siden. Antallet pr dags dato burde således nærme seg 140 scope, dersom vi tar utgangspunkt i hva selskapet selv skriver.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
29.08.2018 kl 23:35 4890

LM,
Vil tro han mener de klinikker som er oppgitt med navn og adresse for de er det 83 av.
Så vet vi at mange klinikker ikke ønsker å stå oppgitt der da det strider mot deres egne retningslinjer/policy.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
30.08.2018 kl 00:08 4833

Man får bare en indikasjon på Cysview.com.
Ingen kan med noen grad av sikkerhet si hvor mange scope som til enhver tid er utplassert.
På meg virker det som færre og færre av de klinikkene som tar i bruk scope ønsker å stå på listen til cc.

Slik det så ut i Q2 2018 var det ca 60% av brukerne som ikke sto på listen, men etterhvert ser det ut som den har utspilt sin rolle i det ingen andre enn selskapet Karl Stortz vet nøyaktig hvor mange scope som blir utplassert.

Når vi vet at antallet scope er sterkt økende, mener jeg det ville være på sin plass med en månedlig oppdatering om hvor mange scope som er utplassert i inneværende måned.
Hvis vi ikke får oppdateringer om dette, så blir det bare gjetninger og spekulasjoner.
Da får en heller slå seg til ro med situasjonen til det kommer oppdatering(er) fra selskapet, eller vente til kvartalspresentasjonene.
Kvartalspresentasjonene vil i tillegg gi en god indikasjon om videre eskaleringstakt.

Hvis det er slik vi kan anta etter det som ble sagt, og kroppsspråket som ble brukt på Q2 pres, er utplasseringen sterkt økende selv i det dårligste kvartalet hvert år, nemlig feriekvartalet Juli-September.

Vi er snart inne i september, og det eneste jeg kan se som kan forsinke en akselererende utsetting av scope er produksjonskapasiteten til Karl Stortz, men vi får håpe de har tatt høyde for en sterk eskalering av etterspørselen og kjører på det de kan klare.

Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare

Det er feil antagelse. Oppføringene på cysview har fulgt den samme trenden som oppføringene på cysview.com. Jeg "beregnet" totalt antall nye skope Q2 på bakgrunn av oppføringene på www.cysview.com

Den sterke trenden fortsetter.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Wannatri
15.09.2018 kl 21:40 4191

15.09.18:
84 klinikker på cysview.com

02.05.: Medisinmannen (som savnes her inne for tiden.. Er du her?) teller opp 71 klinikker på cysview.com.
15.07.: Medisinmannen teller opp 75 klinikker samme sted.
Her har vi altså en økning på 4 klinikker i løpet av ca. 1,5 mnd., eller 1,33 klinikker per halve mnd., tilsvarende 2,67 /mnd.

I dag har vi altså 84 klinikker registrert på siden. Dette gir en økning på 9 klinikker på 2 mnd. Dette gir 2,25 klinikker per halve mnd., tilsvarende 4,5/mnd.

Ganske grei økning i utplasseringstakt dersom den fortsetter å øke med 68,5%/mnd. ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
15.09.2018 kl 21:48 4184

Flott,
Da har den blitt lagt til idag for igår var det kun 83.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Merlin
15.09.2018 kl 21:52 7194

På tide å dra ned optimismen litt?

84 klinikker?

Dvs. bare 4 nye klinikker på 2 mndr.
Korrigert:
Anta at man kan legge til 54 for å få antall scop. Dvs 140 fra 128 kvartalet før. Dette blir det ikke de store tall av. Og høye markedsføringskostnader gir neppe grunn til pluss for 3. kvartal. Kursnedgang. Tålmodighet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
focuss
15.09.2018 kl 21:58 7181

Merlin
Takk for analysen særlig hvis den er bedre enn hva den pleier være.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Wannatri
15.09.2018 kl 22:03 7184

Merlin:
Her tror jeg at du roter litt! Reposter mitt forrige innlegg da det ble editert da du skrev ditt..

02.05.: Medisinmannen (som savnes her inne for tiden.. Er du her?) teller opp 71 klinikker på cysview.com.
15.07.: Medisinmannen teller opp 75 klinikker samme sted.
Her har vi altså en økning på 4 klinikker i løpet av ca. 1,5 mnd., eller 1,33 klinikker per halve mnd., tilsvarende 2,67 /mnd.

I dag har vi altså 84 klinikker registrert på siden. Dette gir en økning på 9 klinikker på 2 mnd. Dette gir 2,25 klinikker per halve mnd., tilsvarende 4,5/mnd.

Ganske grei økning i utplasseringstakt dersom den fortsetter å øke med 68,5%/mnd. ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
15.09.2018 kl 22:05 7182

Viktig å merke seg at det finnes et utall klinikker i tillegg som ikke ønsker å stå på Cysview.com ref svar på mail fra CEO Dahl.

Fra 26.juni.

Hei,

 

Takk for interessen.

 

Oppføring av klinikker på Cyview.com vil for det første ha et etterslep da sykehusene må godkjenne skriftlig at de blir oppført. Dessuten har vi sett at noen sykehus har som policy at de ikke vil opp på lister av denne typen. Vi ønsker selvfølgelig at alle skal med, men må forholde oss til sykehusenes egne policies.

 

Med vennlig hilsen,

Erik Dahl

Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Merlin
15.09.2018 kl 22:09 7179

Jeg roter ikke. 80 klinikker pr 27/7. Skal optimisme regnes dobbelt?
Medisinmannen
12.06.2018 kl 21:019421
________________________________________
Nå er det 11 dager igjen så har det gått en måned uten nye klinikker på www.cysview.com

Vi burde opp i ca. 4 klinikker i måneden.

Tempoet må opp hvis man skal ta hele markedet focuss....
Redigert 12.06.2018 kl 21:45

Medisinmannen
27.07.2018 kl 18:334118
________________________________________
80 klinikker oppført.

Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
15.09.2018 kl 22:12 7224

Fra MM sin egen tråd.

Det tidligste og beste signalet om utviklingen i USA er antallet skope som utplasseres. Status er som følger:

2015: 14 nye skope
2016: 18 nye skope
2017: 21 nye skope

Det blir stadig nye skope, men tempoet har ikke vært imponerende og det har heller ikke salgsveksten vært. 


2018: 

Ved starten av 2018 så var det 104 utplasserte skope i USA og der ca. 60 av disse var oppført på www.cysview.com. I løpet av Q1 så ble det utplassert 9 nye skope. Dvs. at ca. 60% av klinikkene har blitt ført opp på www.cysview.com


Q2-2018

Neste uverifiserte antallet skope etter Q1 er fra 27.04.2018 der det står oppført 71 skope (Godtfred opplysning, 10.05.2018). 
03.05.2018: 72 klinikker
23.05.2018: 74 klinikker

Dvs. at man i løpet av Q2 førte opp 4 nye skope.

Q3-2018

15.07.2018: 75 klinikker
21.07.2018: 78 klinikker
27.07.2018: 80 klinikker

I løpet av første måneden av Q3-18 så er det registrert 5 nye klinikker og dette lover svært godt. 

Hvis man antar at 60% av klinikkene føres opp og 40% ikke føres opp og det er registrert 9 nye klinikker hittil etter Q1 da vil totalt antall nye klinikker etter Q1 være 15. Dvs. at hittil i år er det kommet til 24 nye klinikker .

Dette ser unektelig svært lovende ut hvis antallet klinikker vokser så sterkt. 


Redigert 31.07.2018 kl 10:47

Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Wannatri
15.09.2018 kl 22:18 7219

Merlin:
Neivel, men om du ikke roter bor du i en helt spesiell tidssone i alle fall!
Her er datoen 15.09. i dag, og dersom du ser tilbake i tråden ser du at for 2 mnd. siden var antallet klinikker registrert til 75. Både MM og du har kommentert på det, og her er ditt innlegg fra da:

------------------------------------------------------------------------------
Merlin
15.07.2018 kl 23:03
3490
Det øker svært beskjedent.

+ 7 klinikker på 4 mndr., dvs, under 2 i måneden, og med fallende antall. Kun 0,5 i måneden siste 2 mndr. sier sitt. Ikke akkurat å ta bølgen dette her.

Om brukshyppigheten øker blir det mer avgjørende.

14.03.2018: 68 klinikker
24.3.2018: 69 klinikker
27.4.2018 : 71 klinikker
02.05.2018: 71 klinikker
03.05.2018: 72 klinikker.
10.05.2018: 73 klinikker
23.05.2018: 74 klinikker
15.07.2018: 75 klinikker
---------------------------------------------------------------

Altså en økning fra 15.07. til nå med 9 klinikker på 2 mnd. Så får vi heller sjekke igjen litt senere når vi når 27.09. også i min tidssone.. ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Merlin
15.09.2018 kl 22:24 7205

Fra 2Q18 rapporten: In total, 15 rigid
scopes were installed in the second quarter,
bringing the overall total to 128 at the end of the
quarter. Legg til 128 scop -74 klinikker så er tillegget 54 scop. 84+54+si 2 og man er nå oppe i 140 scop som jeg korrigerer til. Klart det gir prosentuell økning på salget, men langt fra det som trengs. Fortsatt gjelder tålmodighet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Merlin
15.09.2018 kl 22:32 7187

Ja vi har regnet ut fra forskjellige datoer. 4 klinikker fra 27/7 til nå.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Merlin
15.09.2018 kl 22:41 7179

Det er selvfølgelig antal scop, i større grad enn antall klinikker som teller. Men fortsatt er det slik at det er 2019 som vil vise om Photocure virkelig lykkes, ikke 2018. Det er først fra og med 2019 det gis gjentatt bruk/refusjon samt at surveillance først starter da. Og da bør Photocure ikke pusle med tilveksten. Så fortsatt er det for tidlig å kunne slå i bordet med turnaround.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Wannatri
15.09.2018 kl 22:50 7180

Merlin:
Det er godt mulig at grunnen til at det har gått litt tregt med innregistrering på cysview.com en periode er at det har vært sommer og ferie med generelt lavere aktivitetsnivå. Det er jo opplyst flere ganger tidligere, (og sist tatt med i mailen som Elvoquest viser til fra Dahl) at det er et etterslep fra klinikker kjøper til de eventuelt kommer med på listen (de klinikkene som ikke reserverer seg). Men selv med litt tregere innregistrering en periode ser det altså veldig mye bedre ut enn for bare noen måneder siden.
Jeg har stor tro på at vi ser fortsatt økende stigningstakt fremover. Økningen må jo begynne et sted, og det synes som at det er akkurat det som nå er i ferd med å skje.

Ellers har du helt rett i at bl.a. tålmodighet gjelder, men det er ikke noe jeg finner spesielt for PHO.

Uansett er det godt å se at vi de siste to mnd. altså har en stigningstakt på 4,5 klinikker/mnd. på cysview.com. Mot 1,17/mnd. i snitt for 2015, 1,5 i 2016 og 1,75 i 2017.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare

solte seg ut pga hestdal måtte gå. nå prøver du å påvirke her . du har tapt all kredibilitet. så som i nano
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
SomSa
15.09.2018 kl 23:00 7183Til og med bruker militære sykehus i USA cysview (Walter Reed National Military Medical Center)

Walter Reed National Military Medical Center (WRNMMC) is the Nation's largest and most renowned joint military medical center. Dubbed "The Nation's Medical Center," WRNMMC represents the "Best of the Best" in military medicine. WRNMMC is comprised of roughly 7,000 dedicated staff members providing care in a multidisciplinary environment who make it their daily mission to achieve the vision and mission of our medical center.

We are committed to operational readiness; outstanding customer service; maintaining excellent graduate medical and dental education and research; and always delivering premier quality health care within an integrated health system. Those who come through our doors come to heal, stay healthy, help others, teach the next generation, practice quality medicine and take part in cutting-edge clinical research.

WRNMMC is the combined legacy of National Naval Medical Center and Walter Reed Army Medical Center, having brought the two iconic medical facilities together in September of 2011, as decreed by the Base Realignment and Closure law of 2005.

Antall registrerte Scope i USA, fra 2Q har vi fått vite at flere og flere vil ikke være med denne listen:

1. Baltimore Washington Medical Center
2. Banner Health
3. Berkshire Medical Center
4. Beverly Hills Doctor Surgery Center
5. Bridgeport Hospital
6. Cabell Huntington Hospital
7. CarolinaEast Health System
8. Charleston Area Medical Center
9. Christus Santa Rosa Hospital
10. City of Hope
11. Cleveland CL Foundation
12. Columbia University Urology
13. Community Hospital
14. Duke University Hospital
15. East Jefferson General Hospital
16. Emory University Hospital
17. Florida Hospital Altamonte
18. Fox Chase Cancer Center
19. Greenwich Hospital
20. Harbor UCLA Medical Center
21. Intermountain Medical Center
22. Johns Hopkins Hospital
23. Jupiter Medical Center
24. Lakeview Hospital
25. Lawrence Hospital NewYork-Presbyterian
26. Lexington Medical Center
27. Mayo Foundation
28. MedStar Washington Hospital Center
29. Mercy Hospital
30. Michael E. Debakey VA Medical Center
31. Mississippi Baptist Health Systems
32. Mobile Infirmary
33. Montefiore Medical Center - Hutchinson Campus
34. Mount Sinai Medical Center
35. National Cancer Institute
36. NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center
37. Northside Hospital Forsyth
38. Northwestern Memorial Hospital
39. NYU Langone Medical Center
40. Oklahoma University Medical Center
41. Saint Francis Hospital, Memphis
42. Scripps Encinitas Hospital
43. Sharp Grossmont Hospital
44. Sibley Memorial Hospital
45. Spencer Regional Hospital
46. St Luke's
47. St. Jude Medical Center
48. St. Mary's Health System
49. Stony Brook Medicine
50. Summerlin Hospital Medical Center
51. Sunrise Hospital & Medical Center
52. Tanner Medical Center - Carrollton
53. The George Washington University Hospital
54. The Medical University of South Carolina
55. The Miriam Hospital
56. The Ohio State University
57. The University of Kansas Hospital
58. Thomas Jefferson University Hospital
59. UC Davis Medical Center
60. UC Irvine Medical Center
61. UCSF Medical Center
62. University of Alabama (UAB)
63. University of Chicago Hospital
64. University of Illinois at Chicago
65. University of Iowa
66. University of Maryland
67. University of Miami Hospital
68. University of Michigan Hospital & Health Centers
69. University of Minnesota Cancer Care
70. University of North Carolina
71. University Of Rochester Medical Center
72. University of Southern California
73. University of Wisconsin Hospital & Clinic
74. Urological Associates of Bridgeport
75. UT M.D. Anderson Cancer Center
76. UT Southwestern Medical Center
77. Utah Valley Urology Clinic - Intermountain Healthcare
78. VA Facility Palo Alto
79. VA Medical Center Omaha
80. VA Southern Nevada Healthcare System
81. Vanderbilt University Medical Center
82. Walter Reed Army Medical Center
83. Wheeling Hospital
84. Yale University Prostate & Urologic Cancers Program
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
gunlove
15.09.2018 kl 23:00 7185

Med hvitt lys og med blålys: "My doctor told me that he found spots that he would not have seen otherwise, as they were so small. I'm glad he used it!"

Dette er altså pasienter med blærekreft som forteller og leger som undersøker. Du får ikke mer troverdig info enn det. Pasienter som vet dette velger cysview, de som ikke vet vil vurdere å saksøke i ettertid hvis legen viste om bedre teknologi. Pasienter som vet reiser til sykehus som har blålys, dette kommer til å øke i fremtiden. Hvem vil ikke bli undersøkt av den beste teknologien Merlin? Det er faktisk det det er snakk om her, amerikanske pasienter vil ha det beste og søker til sykehus som tilbyr dette. Det samme vil skje i Europa, forskjellen er å leve videre eller å dø.

Antall klinikker? Det øker jevnt og trutt etter som sykehus med hvitt lys mister stadig flere pasienter. Dette er så opplagt, aksjene ligger til salgs folkens, jeg har plukket en god del selv.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
15.09.2018 kl 23:04 7193

gunlove,
Du har naturligvis helt rett.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Merlin
15.09.2018 kl 23:54 7108

Jeg har ikke solgt meg ut i noen av selskapene. Men det er lov å være realist, og ikke en drømmer som ikke orker å høre realvurderinger. Det som må til i Photocure når det gjelder Cysview er at brukshyppigheten må opp. I tillegg er prisen i forhold til virkning for pasienten alt for lav. Og i Europa må noe snart gjøres. Photocure kan ikke sitte og se på at Ipsen ikke vil introdusere surveillance med ett firedoblet marked! Der diodelaser tydeligvis kan benyttes uten ny runde med helsemyndighetene. Så dårlig kan vel ikke kontrakten med Ipsen være? Refusjonen i Europa er alt for dårlig i tillegg. Fatter ikke hvor Photocure er hen i forhandlinger. Men det er noe den nye sjefen (som man tydeligvis ikke får tak i), må ta fatt i.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Merlin
15.09.2018 kl 23:58 7099

Det er fortsatt et stort spørsmål om hvorfor skop brukes så vidt over én gang pr. uke. Noen som kan forklare det? Hvorfor benyttes det ikke daglig? Har hatt min egen forklaring, men bare blitt latterliggjort. Sjekk med urologer, så får dere høre hvorfor.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
gunlove
16.09.2018 kl 00:28 7055

Er noe av det du skriver faktisk tilfellet? Ikke utifra det pasienter og kirurger som anbefaler cysview sier ivertfall. Har aldri hørt at det kun kan brukes ukentlig, hvor i all verden har du det ifra?
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
SomSa
16.09.2018 kl 00:31 7091Noen har solgt/redusert, trolig de trenger penger til PCIB emisjonen. Hvis en eier 30000 aksjer må betale 432.000 kroner for å beholde sin posisjon. Mange PHO aksjonærer er også PCIB aksjonær.

Mest spennende er at militære sykehuset bruker Cysview nå. Hvor mange kan de behandle inkludert pensjonerte ansatte? Det blir fryktelig
mange pasienter fra hele USA....... Når flere leger i et sykehus lærer å bruke Cysview blir fantastiske inntekter......
En annet artig ting er at mange Universitets sykehus bruker Cysview og flere sykehus må følge etter dem.......................................Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
gunlove
16.09.2018 kl 01:01 7072

Intet svar, ingen begrunnelse, ingen link. Bevisbyrden ligger hos deg Merlin, uten noe som helst begrunnelse for dette er det ingen troverdighet over det du skriver. Ingen har bekreftet dette, men en som er negativ sier det er slik. Jada, jeg tror ikke på et ord av det du skriver heretter.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Odin13
16.09.2018 kl 01:56 6991

16.1mill i inntekt i usa.8000 kr pr unit cysview.fordelt på 128 skop.fordelt over 12 uker.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare

Merlin er en merkelig skrue. Han ser ikke en eneste sky i horisonten for Nano, men for Pho er det svarte natta.
En bra strategi ville vært å gjøre det motsatte av Merlin ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
bravi
16.09.2018 kl 10:22 6722

Synes Merlin har noen gode poenger, hva er det han må bevise? Er det den lave brukshyppigheten på skopene og at Ipsen avtalen gir lite inntekter i forhold til potensial? Begge disse temaene er bevist inntil vi får ny og oppdatert info, ikke mere å bevise med det.

Kurspotensialet med halleluja innlegg på forumet er allerede tatt ut, det var litt over 60 kr.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
SomSa
16.09.2018 kl 10:29 6728

Odin13

Når flere scope kjøpes i 2Q betyr det ikke at disse tas i bruk med en gang og det betyr heller ikke at alle scope blir brukt fra fra 1 april selv om disse er kjøpt i mai og juni :-). Fra kjøp til bruk vil ta en del tid pga registrering, installering, kontroll, test, opplæring,....... Du kan regne med 1-5 måneder fra kjøp til bruk. De som jobber som IT ansvarlig vet hvor lang tid tar å bruke nye utstyr, det samme gjelder i mange andre bransjer.

Og det betyr heller ikke at scope som er kjøpt i 1Q ble brukt fra 1 april, ting tar tid. Fra 3Q blir enda flere scope brukt, pga sommeren vil inntektene øke kraftig fra 4Q. Noen kaller seg biotek ekspert men oppfører seg som amatør når det passer for dem! Jeg mener ikke deg "Odin13"
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
16.09.2018 kl 11:55 6619

Nu har har jo verken Merlin eller Bravi haft så mye rett i sine bekymringer og antagelser om
kursutveklingen i år. Og eg tvivler sterkt på att man skall feste tillit om vad de mener. Trots alt
så koker det ned til om BLC/cysview er så god behandling som studier og myndigheter mener.
Så får man gjøre seg en mening om det kommer att bli brukt eller ikke. For pasienters del så
får vi hoppes det blir brukt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Frantzen
16.09.2018 kl 12:14 6579

Enig med Merlin at brukerhyppigheten på scop må opp, for at det skal bli penger i kassa av dette. Undres hvorfor 1 scop brukes kun ca 1 gang i uka når det er 80 tusen som får kreftdiagnosen hvert år i usa
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
16.09.2018 kl 12:57 6511

Nu er det jo så att der det er brukt blålys i Turbt så er det med rigide skope hittils. Og bruker de
rigide skope med hvitt lys i steden, så undrer nok myndigheter og Medicare og. Da rekommendasjoner
og resultat sier att blåhvite scope er mye bedre. Men vi vet att flexiscope kommer att bli brukt minst
4 ganger mer i fremtiden. Og det er vel ikke noen som investerer i PHO som trur nåt annet en att bruken
kommer att gå opp.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
rockpus
16.09.2018 kl 21:22 6290

Merlin

" Det er først fra og med 2019 det gis gjentatt bruk/refusjon samt at surveillance først starter da. Og da bør Photocure ikke pusle med tilveksten. Så fortsatt er det for tidlig å kunne slå i bordet med turnaround.
Redigert i går kl 22:45"

Du innser vekstpotensialet til PHO. Likevel mener du at dagens prising er høy fordi det er for langt frem til de store inntekter? Mens Nano, som er langt høyere priset enn PHO, anbefales på det sterkeste som nærmest et kupp på dagens kurser? Er det da mye nærmere inntekter for Nano enn for PHO? Er det mer logikk i at Nano kommer i mål, enn at sykehusene velger PHO sitt unike produkt som allerede er i markedet?
Jeg føler mer og mer at du argumenterer i forhold til egne posisjoner.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Merlin
16.09.2018 kl 21:43 6241

Kanskje jeg har vært aksjonær i Photocure for lenge?

Potensialet er der, men vi får se på gjennomføringsevnen. Bruksfrekvensen blir viktig å analysere ved Q3.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare