Photocure. Antall klinikker på www.cysview.com


Alle klinikkene er ikke oppført der, men skal forsøke å følge trenden vha denne tråden så lenge jeg tror det er relevant.

02.05.2018: 71 klinikker
03.05.2018: 72 klinikker.


https://www.cysview.com/find-a-center

Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
16.09.2018 kl 21:48 6534

Heldigvis opp til alle og enhver hvor en ønsker å være aksjonær.
Er en skuffet og misfornøyd i PHO bør en selge og finne noe annet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Merlin
16.09.2018 kl 21:51 6520

Kun hvitt lys/NBI brukes hovedsakelig, og er fortsatt AUA-godkjent/anbefalt, selv om anbefalingen er dårligere enn for BLC. Den AUA-opprettholdte hvitt lys anbefalingen er ett av problemene. Det ser ut til at den mye enklere prosessen hvitt lys alene representerer gjør det billigere å bruke hvitt lys, selv om Cysview har fått en (noe komplisert) refusjon. Det kan bli bedre og bety en forenkling om/når Cysview får egen koding slik Hestdal snakket om.
Redigert 21.01.2021 kl 03:37 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
16.09.2018 kl 22:06 6224

Merlin

Man må anta at de fleste klinikker og legesentre som går til anskaffelse av BLC&C går over til flexiscope etter at disse kom i salg og blir mer og mer kjent blant innkjøpere og pasienter.
Mange mener at Flexiscope vil få en brukerfrekvens 3 x det rigide scope har hatt, og derfor kan vi ikke ta brukerfrekvensen alfor høytidelig i det første kvartalet de har vært lansert.

Det som blir mer interessant er hvor mange flexiscope som har blitt utplassert i kvartalet, for da vet vi at disse vil ha en mye høyere brukshyppighet når leger og personale blir oppdatert på disse.
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
focuss
16.09.2018 kl 22:15 6199

Merlin skriver at hovedsakelig hvitt lys/NBI hovedsakelig brukes. Det er helt riktig og er grunnen til at BLC Cysviews vekstpotensiale er så enormt som selskapet sier.
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
Merlin
16.09.2018 kl 23:00 6122

Her kan dere jo se hva Olympus fortsatt skriver om NBI!

NBI was recently added to the AUA/SUO 2016 Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Guidelines.
NBI is recommended as enhanced cystoscopy to increase detection and decrease recurrence.
Narrow Band ImagingThe latest technology to fight bladder cancer.
Narrow Band Imaging (NBI®) is the world’s only patented endoscopic light technology that enables effective targeting of bladder tumor biopsies not seen under white light without the need for dyes or drugs.
NBI technology enables improved visualization of tumor boundaries in Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer (NMIBC) patients. NBI should not be intended to replace histopathological sampling as a means of diagnosis.

Studies* have shown that NBI visualized:
17% additional patients with NMIBC
24% additional tumors
28% additional Carcinoma in Situ (CIS)

http://medical.olympusamerica.com/technology/nbi-urology
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
meeg
16.09.2018 kl 23:34 6085

Slik jeg ser det er det to viktige forskjeller på NBI og Cyswiev;
1. Tilbakfallsraten er vesentlig redusert med Cyswiev. Med NBI er det ingen målbar reduksjon for de fleste krefttypene. Dette er kanskje grunnen til at man mener Cyswiev har en viss helbredende effekt sel om dette foreløpig ikke er dokumentert.
2. CS flex har laser som kan brenne bort mindre svulster under surveilance. Uten behov for totalbedøvelse og liggedøgn. Masse penger og ubehag for pasient er spart. Noen som vet om dette er godkjent i usa?
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
SomSa
16.09.2018 kl 23:42 6074


Innen biotec er 2016 steinalderen, de som begynte å bruke Cysview sier følgende:

Wheeling Hospita:
Wheeling Hospital is among approximately 75 U.S. hospitals to use a technology that significantly improves the ability to detect bladder cancer. The Cysview blue light cystoscopy is available through the hospital's Center for Urology.
Cystoscopy is a test that enables doctors to look at the inside of the bladder and urethra using a thin, lighted instrument called a cystoscope. Typical cystoscopes use a white light, while Cysview utilizes a blue light. The blue light technology allows urologists to detect lesions that may not be visible with the white light.

https://wheelinghospital.org/services/CancerCare/bladdercancer.aspx

The University of Alabama:
The University of Alabama at Birmingham is one of a few medical centers nationwide offering blue light cystoscopy. Urologists are using the optical imaging agent known as Cysview, or hexaminolevulinate hydrochloride, for the detection of papillary cancer of the bladder in patients with known or suspected bladder cancer.

“Making the blue-light cystoscopy an option for our patients keeps with our commitment to advancing patient care,” Nix said. “At UAB, patients with known or suspected bladder cancer can now undergo diagnostic procedures administered by physicians who have been specially trained in the use of this innovative technology.”

https://www.uab.edu/news/health/item/8704-uab-adopts-innovative-imaging-agent-to-improve-detection-of-certain-bladder-cancers

University of Miami Health System
Sylvester Only Site in South Florida to Offer New Bladder Cancer Detection SystemBlue Light Cystoscopy with Cysview® significantly decreases cancer recurrence
Sylvester Comprehensive Cancer Center, part of the University of Miami Health System, is the only institution in South Florida offering fluorescence enhanced Blue Light Cystoscopy with Cysview®, an optical imaging agent for the detection of bladder cancer. Cysview is the only FDA-approved imaging agent for use with photodynamic diagnosis/fluorescence enhanced cystoscopy.

“Being the only South Florida institution to offer patients Blue Light Cystoscopy with Cysview is in keeping with the Department of Urology’s commitment to advancing patient care in our field,” said Dipen Parekh, M.D., the Victor Politano Endowed Chairman of Urology at the Miller School of Medicine, and urologic oncologist at Sylvester. “This expertise is why we are the largest referral center for bladder cancer in South Florida.”
http://med.miami.edu/news/sylvester-only-site-in-south-florida-to-offer-new-bladder-cancer-detection-

Department of Urology
The UNC Department of Urology is one of only a few bladder cancer centers of excellence to offer blue light cystoscopy.

Blue Light Cystoscopy is a unique technology to detect and diagnose tumors in the bladder. Also known as Cysview®, this enhanced imaging procedure helps oncologists find bladder tumors more easily than standard cystoscopy (examination of the bladder through a small scope), which can miss some tumors that are too small to find with standard cystoscopy.
https://www.med.unc.edu/urology/patientcare/procedures/blue-light-cystoscopy/

Jefferson urologists in Philadelphia
Jefferson urologists in Philadelphia use both conventional white light cystoscopy and the newer blue light cystoscopy to diagnose problems with the urinary tract, bladder and the urethra.
Under conventional white light cystoscopy, tumors can be almost invisible and may be missed. Blue light cystoscopy involves delivering a specific solution into your bladder. This solution accumulates in the tumor cells and glows pink under blue light, making them easier to see. The tumor cells are highlighted and stand out against the normal bladder tissue, which keeps its blue appearance.
https://hospitals.jefferson.edu/tests-and-treatments/cystoscopy.html
.
.
.
Bare legg merke til hvordan de ordlegger seg for å skaffe mest mulig pasienter når de begynner å bruke Cysview. Alle sykehus må gjøre det samme for å ikke miste pasienter og inntekter. Noen teller kun antall scope men leser ikke hva disse sykehusene skriver. Det er ikke lenge siden refusjonsordningen kom på plass og bruken av Cysview kommer til å eksplodere når konkurransen mellom sykehus for å tilby den beste behandlingen øker. Hvor mange sykehus tør ikke tilby Cysview om 1 år?


Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
meeg
17.09.2018 kl 00:02 6021

Gjentar: Noen som vet om CS flex/cysview MED laser er godkjent i USA?
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
17.09.2018 kl 00:15 5995

Hvis bare 5% av alle klinikkene og urologi-sentrene kan tilby BLC med Cysview innen et år så går det rimelig raskt opp fra bare en flik av markedet nå.
Går dette som det bør og skal vil kurven for bruk bli brattere og brattere hele tiden, og BLC med Cysview kan godt ha rukket å ha tatt 50% av USA-markedet på blærekreft inne 5 år.

Jeg håper de klarer 20-25% innen 3 år.
Da vil vi ha gjort den kule i PHO, 30 - 50 X innsats på inngang 30, og det er sikkert mer enn nok for de fleste.

Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
Merlin
17.09.2018 kl 01:04 5962

Iflg. Hestdal trengs det egen godkjennelse i USA, mens det er greit å bruke i Europa.
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
Merlin
17.09.2018 kl 01:06 5962

Annonsen til Olympus står faktisk fortsatt og blomstrer på deres hjemmeside. Hvorfor har ikke Photocure saktsøkt dem?
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
meeg
17.09.2018 kl 01:41 5935

Takk Merlin.
Laser-mulighet er jo en av de viktige fordelene, så vi må vel anta at PHO jobber med å få dette i havn for USA også ....
Bare å vente på positiv børsmelding! :-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

06.10.2018 - 85 klinikker på cysview.com
Dvs 1 ny i Q4.

Oppsummert Q3 er det altså 10 nye klinikker registrert på nettsiden. Med ca 40% som ikke registreres der så skulle det bli 17 da omtrent
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
Sydney
06.10.2018 kl 08:23 5327

Hva tenker man om det tallet da? 17 nye scopes... Husker ikke hvordan det var i q2.. men utviklingen fortsetter...
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

Nei si det.. Middels+? Omtrent samme antall som Q2. Men så spørs det hvor mye forsinkelse det er her da. Vi vet jo ikke om dette er scopes som er bestilt i juni eller forrige uke. Det er en god økning, men kanskje under forventningene til en del. Det som er minst like viktig er brukerhyppigheten. Det er det som er jokeren
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

Hva jeg tenker om tallet 17? For det første er det et anslått tall og slett ikke et offisielt, nøyaktig tall. Det får vi ikke før på presentasjonen av Q3 18.

Der vi med sikkerhet vet er at det var 104 scope utplassert ved årsslutt 2017. I løpet av Q1 18 ble det utplassert 9 nye regide scope, med et totalantall på 113 regide scope. I februar informerte PHO at de også hadde fått adgang til surveillance markedet, et marked med 1,2 mill årlige undersøkelser og med mulighet til å benytte flexiscope, som er langt mindre ressurskrevende og kan benyttes poliklinisk med pasienten i lokalbedøvelse.

I løpet av Q2 18 ble 17 nye såkalte «permanent BLC Cystoscopy» og brakte totalantallet opp i 130 scope ved utgangen av Q2 18. Så spørs det om begrepet «permanent BLC cystoscopy» betyr regide. For vi vet at det i løpet SC Q2 også ble utplassert de første to flexiscope. Så da vil eventuelt totale antall scope være 132.

Hva så med Q3. I denne tråden anslår man antall utplasseringen til 17. I så tilfelle er det samme antall som i Q2. Vi vet at det hsr vært avviklet sommerferie i USA i løpet av Q3, så det kan resultere i et noe lavere antall utplasseringen enn i et ordinært kvartal. Men ut fra Bellete sine fremoverlente uttalelser på Q2 så antar jeg at det reelle tallet vil bli høyere enn 17, uten at jeg vil utstede noen garanti for et slikt tall.

Uansett så vil antall scope ligge i området 150, altså 50% flere enn ved årsskiftet. Og fortsatt er det et kvartal igjen av året. Med akselererende vekst og ingen sommerferieavvikling bør derfor antall scope ved årsslutt kunne forventes å ligge i området 175, altså 75% flere enn ved årsskiftet. Jeg ser dog ikke bort fra at mine anslag er for defensive ettersom utplassering av flexiscope ikke kom i gang før slutten av Q2 18 og det ble i juni varslet om akselererende vekst. Så spørs det hvor akselererende veksten har vært.

Tallene gir ihvertfall et betydelig forbedret grunnlag for salg av Cysview doser.
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
liang
06.10.2018 kl 12:15 5082

er det flexiscope som vil overta?
er vi oppi en periode hvor det i tillegg til innføring av blålys som ny metode også kommer ny anvendelse av ny maskinpark?
Ikke rart om en bryter litt med begrepet jevn akselererende utvikling oppi en slik prosess?

uansett , dømt til suksess ser det ut for :)
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

Og så må vi ikke glemme at mange av disse som allerede er på listen muligens supplerer/skifter ut sine rigide scope med flexiscope
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

Det er kprrelt. Derfor finner vi sykehus/klinikker som allerede har regise skip listet som mr 2 på gruppen over hvem Bellete og hans folk vil ha som målgruppe i salgsstrategien for flexiscope. Det skyldes at denne gruppen har erfaring med effekten av BL undersøkelse.
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
Legoland
06.10.2018 kl 14:44 4870

De rigide scopene har sin plass paa operasjonstua. De fleksible kan trilles rundt fra rom til rom, eller fra pasient til pasient som er klargjort for undersökelse. Det er derfor naturlig at de klinikkene som har rigide scop ogsaa vil ha fleksible. Urologer som bare driver med diagnistikk har bare behov for fleksible etter at de ble tillatt solgt i US. (Pho meldte om salg av to fleksible scop i Q2.)
Om de rigide scopene ogsaa hadde HD-opplösning er meg ukjent, men hadde de ikke det, staar de for tur til utskifting selv om de bare er et par aar gamle.
Med det som bakgrunn har jeg tippet minimum 45 nye scop i Q3. Uavhengig av tidligere omtalt ferietid (og slapseföre).
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
liang
06.10.2018 kl 15:36 7176

Trenger en de rigide scopene i fremtiden?
Hva er det disse har som ikke kan erstattes av arbeidsområdet til de fleksible?
Det må da være store kostnader å kvitte seg med dersom de fleksible overtar for de rigide.

a) Lavere annskaffelskostnader.
b) Frigjordt areal
c) Fleksibel layout
d) Mindre vedlikehold annet
e) Mulighet for å ha flere scope med den fleksibiliteten det innebærer

I tillegg så kan en bruke systemet til både detektere at en har blære kreft omfang samt behandle pasienten med lokalbedøvelse samtidig.
Store kostnader spart i reise/overnatning etc.
Og så blir det jo mye mere pasient-vennelig

Blir spennende å følge Photocure fremover

Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

Legoland
Med eventuelt 45 nye i Q3 så vil tallet være på 175 scope allerede ved utløpet av Q3. Optimistisk, men slett ikke urealistisk. TIme will show.
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
Newsman
06.10.2018 kl 17:21 6965

Hei

Har lest mye på dette forumet menhar ikke opprettet en konto før i dag. Takk til alle som har bidratt til informasjon og diskusjon ang PHO. Hadde nok nok ikke kommet over dette selskapet hadde det ikke vært for dere! En spesiell takk til Focuss for hans engasjement. Nå har jeg gått heavy inn i aksjen og har et langsiktig perspektiv. Vi som PHO aksjonærer har mye å glede seg til fremover!

Under finner dere informasjon fra Canada.

http://www.cysview.ca/patient-information.php

Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

Velkommen ombord Newsman!

Joda, jeg tror også at vi PHO aksjonærer har mye positivt å se frem til i månedene og årene som kommer.
Interessen rund selskapet vil ta seg kraftig opp når allmuen finner ut at PHO er en potensiell pengemaskin, både hva angår verdistigning og utbytte.
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

14 mars 68
24 mars 69
27 april 71
3 mai 72
10 mai 73
23 mai 74
5 juli 75
21 juli 78
27 juli 80
17 aug 81
18 aug 82
29 aug 83
15 sept 84
6 okt 85
7 nov 86
14 nov 87
30 nov 86
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
30.11.2018 kl 16:51 5988

Vi får anta at de rekker å få signert alle kontraktene på flexiene som var nesten ferdigbehandlet den 08.11.
Da kommer ketchup-effekten.
Jeg forsto det slik at det var forhandlingar om mange scope på gang.
Det kan være snakk om flere klinikker som har gått sammen for
billigere innkjøp, eller et stort sykehus med mange filialer.

Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

Ja, vi får se. Men hva skjedde mellom 14. Nov og 30. Nov?
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
kvekk14
30.11.2018 kl 18:54 5824

Oppgang Kommer skrev Innlegget er slettet
Ser at ny CEO opererer med 137 scope i presentasjonen han holdt denne uken.

Denne ligger på selskapet sine hjemmesider
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
30.11.2018 kl 21:48 5648

137 er samme som meldt i Q3 pres, så ikke noe nytt der
At antall klinikker er gått NED til 85 på cysview.com lover ikke godt for det påståtte "akselererende" salget.
Lukter katastrofe lang vei. Er selv ute og avventer inngang til det faktisk kommer gode nyheter.
10 års ørkenvandring nå, med haussing hele veien, men ingenting skjer... Lar pengene gro annetsteds enn så lenge
Hilsen Realist
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

Der er stadig 86. Ned 1 fra 87 dersom jeg har talt riktig tidligere. Kan være mange årsaker til det. Legger ikke så mye vekt på akkuratt det nå, men dersom det skulle skje igjen så kan man begynne å fundere hva årsaken kan være.
Du synes ikke det har kommet gode nyheter? Det har vel vært et skred av gode nyheter, som med stor sannsynlighet gir lønnsom drift fra 2019.
At det skulle lukte katastrofe har jeg liten tro på. Da skal alt gå til helvette, og det er det ingenting som tyder på at det gjør
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

87 igjen
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
03.12.2018 kl 20:17 5192

88 nå ikveld
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

får opp kun 87.Yale University Prostate & Urologic Cancers Program
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
03.12.2018 kl 20:49 5103

88 teller jeg nå for sjette gang
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
03.12.2018 kl 21:35 5052

88 ja

St. Mary Medical Center
Baltimore Washington Medical Center
Banner Health
Berkshire Medical Center
Beverly Hills Doctor Surgery Center
Bridgeport Hospital
Cabell Huntington Hospital
CarolinaEast Health System
Charleston Area Medical Center
Christus Santa Rosa Hospital
City of Hope
Cleveland CL Foundation
Columbia University Urology
Community Hospital
Duke University Hospital
East Jefferson General Hospital
Emory University Hospital
Florida Hospital Altamonte
Fox Chase Cancer Center
Greenwich Hospital
Harbor UCLA Medical Center
Intermountain Medical Center
IU Medicine
Johns Hopkins Hospital
Jupiter Medical Center
Lakeview Hospital
Lawrence Hospital NewYork-Presbyterian
Lexington Medical Center
Mayo Foundation
MedStar Franklin Square Medical Center
MedStar Washington Hospital Center
Mercy Hospital
Michael E. Debakey VA Medical Center
Mississippi Baptist Health Systems
Mobile Infirmary
Montefiore Medical Center - Hutchinson Campus
Morristown Medical Center
Mount Sinai Medical Center
National Cancer Institute
NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center
Northside Hospital Forsyth
Northwestern Memorial Hospital
NYU Langone Medical Center
Oklahoma University Medical Center
Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center
Saint Francis Hospital, Memphis
Scripps Encinitas Hospital
Sharp Grossmont Hospital
Sibley Memorial Hospital
Spencer Regional Hospital
St. Jude Medical Center
St. Mary's Health System
Stony Brook Medicine
Summerlin Hospital Medical Center
Sunrise Hospital & Medical Center
Tanner Medical Center - Carrollton
The George Washington University Hospital
The Medical University of South Carolina
The Miriam Hospital
The Ohio State University
The University of Kansas Hospital
Thomas Jefferson University Hospital
UC Davis Medical Center
UC Irvine Medical Center
UCSF Medical Center
University of Alabama (UAB)
University of Chicago Hospital
University of Illinois at Chicago
University of Iowa
University of Maryland
University of Miami Hospital
University of Michigan Hospital & Health Centers
University of Minnesota Cancer Care
University of North Carolina
University Of Rochester Medical Center
University of Southern California
University of Wisconsin Hospital & Clinic
Urological Associates of Bridgeport
UT M.D. Anderson Cancer Center
UT Southwestern Medical Center
Utah Valley Urology Clinic - Intermountain Healthcare
VA Facility Palo Alto
VA Medical Center Omaha
VA Southern Nevada Healthcare System
Vanderbilt University Medical Center
Walter Reed Army Medical Center
Wheeling Hospital
Yale University Prostate & Urologic Cancers Program
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
03.12.2018 kl 21:37 5041

TT,
Takk
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
12.12.2018 kl 17:46 4674

89 idag (+1)
Ny på lista: Hillcrest Hosptial
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare
Dyma
13.12.2018 kl 15:54 4508

13.12.2018: 90 klinikker
Redigert 21.01.2021 kl 07:59 Du må logge inn for å svare