Photocure. Antall klinikker på www.cysview.com


Alle klinikkene er ikke oppført der, men skal forsøke å følge trenden vha denne tråden så lenge jeg tror det er relevant.

02.05.2018: 71 klinikker
03.05.2018: 72 klinikker.


https://www.cysview.com/find-a-center

Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
24.01.2019 kl 17:21 5421

102. California Pacific Medical Center Davies Campus
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
24.01.2019 kl 17:27 5395

Nå kommer de nok enda hurtigere framover.
Er spent på hvor mange sykehus med rigide scope som har fått utplassert Flexiscope i Q4.
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
onuk
24.01.2019 kl 17:36 5446

30 nye klinikker i løpet av 7 måneder. OK, det er noe, men er det virkelig noe å hoppe i taket for?
Ingen som vet om Dan Schneider eller Bellete har overtalt noen klinikker som ikke stå på Cysview.com før om å la seg registrere der nå.......
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
24.01.2019 kl 17:39 5438

Onuk,
Ingen som vet, men helt ærlig tror jeg de gir balla i de som ikke vil være oppført der, hvertfall foreløpig.
Tror de jobber som fanden mot nye kunder og at det er det som begynner å vise igjen
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

Sannsynligvis er antallet langt høyere da eksisterende klinikker med TURBT sannsynligvis er de som er først i køen mtp surveillancesskope. Disse klinikkene vil ikke bli oppført da de allerede tilbyr Cysview i markedet.

Det hadde du ikke tenkt på...... :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
24.01.2019 kl 18:04 5408

MM

Mange av oss andre har tenkt tanken og vel så det, men her er mange som ikke forstår det opplagte i det du nevner-
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
onuk
24.01.2019 kl 18:25 5359

Håper du har rett i det Elvoquest. Vi som aksjonærer trenger ja egentlig ikke en flokk med selgere bare for å dra opp kostnadssiden. Det gjør absolutt ikke noe om de selger seg inn hos noen sykehus i ny og ne.......
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
onuk
24.01.2019 kl 18:28 5357

Det du skriver er helt korrekt Medisinmannen. Det er også grunnen til at jeg for min del blir skuffet hvis vi ikke har minimum 50 til 70 nye (fleksible) scope ute i markedet ifm presentasjon for fjerde kvartal.
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
kreinh
24.01.2019 kl 18:28 5357

Her er i alle fall en av "oss" som ikke skjønner hvorfor alt skal være så tåkelagt og uoversiktlig hele tiden.
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
24.01.2019 kl 18:31 5348

Ja, tror heller de pusher på dem fleksiskop kontra det å få dem oppført på Cysview. Det tror jeg de selv vil innse nytten av etterhvert og la seg oppføre på eget ønske.
Tror Schneider bruker ressursene pp de riktige elementer, flexiskop til eksisterende og nye kunder samt frekvens.
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
onuk
24.01.2019 kl 18:33 5344

kreinh, du er ikke alene. Men kanskje Ok som vet alt, har gjort alt og forstår seg på alt kan oppklare oss?
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
onuk
24.01.2019 kl 18:36 5339

Elvoquest, helt ærlig nå. Er det noe du innerst inne tror, eller håper du på det? Håper gjør jeg også, men med min bakgrunn som PHO aksjonær gjennom mange år har jeg sluttet å tro for mye. Da blir skuffelsen ikke så stor, i tilfelle rottefelle. Med andre ord: Q3!
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

Det betyr i alle fall at den eksisterende salgsstaben ikke strekker til og at det gjennom flere stillinger kommer økte kostnader. Vi så det samme i Biotec Pharmacon ved lansering av Woulgan Biogel - de ansatte flere selgere men salget økte ikke - det som økte var underskuddet...
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
24.01.2019 kl 18:44 5313

Onuk,
Dette med utplasseringer er meget vanskelig å vite da vi helt ærlig famler i blinde.
Men det er grunn til å være optimist på bakgrunn av de siste ukers utvikling på Cysview samt at vi har fått på plass en ny CEO i amerikanske Schneider.
Jeg har laget et oppsett med flere variabler som tilsier at vi basert på historiske data burde lande i intervallet 22-25 for q4.
Anser sjansen for å komme inn under det som mindre enn 20%. Oppsiden derimot er vidåpen da vi vet at det pr. q3 var utplassert totalt 137 skop. Hvor mange av disse som kun er registrert med rigid skop og som også har anskaffet fleksibelt er særdeles vanskelig å si. Men med ny refusjonsordning fra i år må det være innenfor å håpe på minimum en dobling av antallet fra q3 som var 6stk og da havner vi fort på en mulighet for totalt 25+12= 37 utplasseringer i Q4.
Skjer det, mener jeg det vil være fantastisk.
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

Risch, mener du at med flere salg må de øke salgsstaben, noe som koster mer og er negativt ?
M.a.o mener du det ville vært bedre om de ikke solgte noenting for da trengte de ikke selgere ?

:-)
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

Ja, det vil være fantastisk, men jeg tør ikke tro det før jeg ser det. Men mye må ha gått galt om ikke antallet scope i Q4 blir betydelig høyere enn i Q2. I det kvartalet ble 17 scope utplassert, hvorav 15 var regide scope. Men det tallet du presenterer er dobbelt så stort. Hårete, men det kan jeg leve med.
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
24.01.2019 kl 18:53 5280

LM,
Det som jeg tidligere har lagt opp til er i intervallet 22-25 og har mest tro på det, men vi kan ikke utelukke at det kan bli betydelig høyere utfra aktivitet på Cysview og ny refusjonsordning.
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
onuk
24.01.2019 kl 18:53 5267

Ok Elvoquest, jeg er med på den. Hvordan blir din reaksjon hvis du i verste tilfelle få høre noe om 10 til 20 nye scope? Ville det da ikke være på sin plass å spørre hva faen driver dere egentlig med? Med refusjon på plass, selgere på plass, allerede eksisterende kunder på plass og hele pakka. Hvor blir det av resultatet er mitt spørsmål. Når skal denne selskap levere noe til aksjonærene spør jeg etter og tror meg pasient er jeg selv..........
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

"Når skal denne selskap levere noe til aksjonærene spør jeg"

Synes du 75% i 2018 med generell børsnedgang var så forferdelig ?
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
onuk
24.01.2019 kl 19:15 5252

2018? Isolert sett nei. Dessverre har jeg vært med ei god stund lengre enn som så. Så hvorfor skal jeg se på 2018? Jeg kan da også se på den Hestdalen blokkbuster det aldri ble noe av for eksampel. Photocure har ikke levert en damn shit til sine aksjonærer per i dag, det er fakta. At det er mange nye aksjonærer som har "snust" opp et sensasjonell case er så sin sak. Men PHO er i en sånn situasjon igjen at de burde (må) levere. NÅ!!! Alt annet blir som? Tja, hva? Vanlig?
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
SørenE
24.01.2019 kl 19:19 5259

Hej Norge

Riskoger: Min pointe dengang var at de var offensiv på US -- annoncen er fra 4. juni 2018.

Ydermere er denne stilling med i 3. kvt hvor vi får at vide at der er knyttet 40 medarbejdere til US delen og 30 i Norge og øvrige verden. Antallet ansatte i US blev vel bekræftet af The Mann den 7. januar JP Morgan -- syntes du tegner et forvrænget billede med mange af dine indlæg og klip !!!!
Det eneste der belaster ekstra i 4.kvt er Dan The Mann ny CEO (pr. nov 2018) så 40 mand i US holder også gennem 4. kvt så Operating Expence ender samlet på 45 mill NOK -- 1,4 mio til Dan nov og dec :-)

Tror derfor der venter en gedin overraskelse Q4 hvis total antal uttplaceret Scope er ca 155-160 -- da kan dere selv lave regnestykket med en latterlig lav brugsfrekvens på 18 og 8500 kroner pr solgte HAL = da bliver det rundt samlet salg US 23. mio (Q3 = 16.5 mio) (Q4 17 = 10,2 mio) altså vækst YOY over 100% --- det er sku da accelerere vækst !!!
For pessimisten Super Riskogere bruger vi 150 Scope og frekvens 17 X 8500 = 21,5 mio i US ------ Fasten seat belts vi (ris)Koger over !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Overraskelsen venter :-) mindre overskud eller rundt nul :-) 27.2.2018

Dansken
Super duper optimist
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

De leverer nå.
Hvis du ikke har tålmodighet til å vente på ny guiding om 4 uker kan du jo f.eks selge :-)
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

Det jeg mener er at det er bedre med færre Scope og høy brukerfrekvens enn mange Scope og lav brukerfrekvens da kostnaden for å selge flere ikke gir tilsvarende tilbake om ikke brukerfrekvensen pr scope øker - en liten men viktig forskjell...:)

Jeg forstår at du ser det som en selvfølge at hvor flere Scope som utplasseres jo mer øker inntektene, men det har visst seg at det ikke er tilfelle når brukerfrekvensen ikke øker.

Kjøper forventer selvfølgelig en bruk og derfor kjøper, men de har jo heller ingen garanti for hvor hyppig det blir brukt. Og når vi ser på antall Scope som til nå er satt ut mot brukerfrekvensen og samtidig kjenner til volumet av potensielle pasienter så forteller jo det at det er de færreste som blir styrt dit og det er jo en tankevekker.

Jeg også ser jo det som positivt at det settes ut flere Scope, men det gjenstår og se at bruken pr scope øker og at det totalt sett er nok til å balansere ut økte utgifter og litt til slik at selskapet kan levere overskudd - og akkurat det gjenstår og se.
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

Refusjonen startet 1 januar. Det er 24 dager siden.
Det blir 81000 nye pasienter hvert år. Come on.....
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

Det er emisjon i Nano i kveld.
Er det ikke fantastisk å sitte i et selskap som aldri vil trenge emisjon ?
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
24.01.2019 kl 19:26 5252

Onuk,
Dersom det kun var utplassering av antall skop som skulle meldes den 27.2 og det ble meldt om mindre enn 20 ville jeg blitt skuffet.
Nå er det heldigvis også tall samt oppdatert guiding som skal presenteres slik at om et av de punktene kommer inn under mine forventninger mens de to andre på linje eller over vil jeg totalt sett være fornøyd.
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

Det er en delvis og uklar refusjon og ikke 100% hvor hele refusjonssystemet er så komplext at selv selskapet selv har utfordringer med å forklare på en forståelig måte hva de har fått så er det heller ikke å forvente at den enkelte pasient skal finne ut av det - i alle fall ikke over natten...:)
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

Selskapet kaller refusjonen en "game-changer", så da får vi vente og se om det gir utslag i utplassering og brukerfrekvens :-)
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
onuk
24.01.2019 kl 19:30 5235

Wow, riskokeren.Det er ja faktisk det første innlegget ditt som ikke er ren og skjær piss, men som nevner selve poenget! Gratulerer. Du er da vel ikke på bedringens vei?

Takk for rådet med å selge scoopfinder, uten deg hadde jeg nok aldri kommet på en så smart ide som det......
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

Bare hyggelig Onuk.
Helse er viktigere enn penger. Når man er så nervøs som deg er det ikke tilrådelig med børs
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
EmmieSi
24.01.2019 kl 19:39 5256

haha enig tenkte akkurat det samme når jeg leste det! Tror også problematikken med bruksfrekvens vil gradvis bli bedre og bedre for hvert kvartal grunnet den nye refusjonen:)
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

Da har du tydeligvis ikke lest alt jeg har skrevet og/eller ikke skjønt innholdet...;)
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

RE - Helse er viktigere enn penger.

* Det er bare synd at det amerikanske helsesystemet ikke ser det på samme måte og prioriterer profit over kvalitet og dermed tviholder på standarden WLC som genererer flere prosesser noe som igjen gir økt inntekt for leger og sykehus ....
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

My bad - jeg tok det som en selvfølge at du når du først delte noe at det gjaldt nåtiden og ikke snøen som falt fjor...:)
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
Durable
24.01.2019 kl 23:05 5026

Det er vel ikke noe kostnader forbundet med å selge scop?
Altså, selvsagt koster det å ha en salgsorganisasjon, men av endel innlegg her får man jo inntrykk av at det er medfører økte kostnader med å plassere ut scop.
Altså at å selge 10 scop vil koste PHO mer enn å selge 5 scop.
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

Dette henger sammen hvor store deler av USA man velger å skulle dekke innenfor en gitt periode. Det vil koste mer å skulle dekke flere delstater enn 1 uavhengig av hvor mange salg det faktisk blir fordi salgsorganisasjonen må tilpasses størrelsen på området. Sammen med salg kommer også markedsføring som også er en betydelig kostnad så ja, det koster å klargjøre organisasjonen for salg og det koster å drifte en salgsorganisasjon liten eller stor hvor det ikke finnes noen garantier for hvor mange Scope som vil bli utplassert hvor salgsorganisasjonen vil være permanent og etter hvert økende sammen med økte kostnader.

Kostnadene vil være det første som kommer og inntekter vil vente på seg noe som også vil føre til svake resultater over tid noe som kjent vil legge press på kursen inntil selskapet leverer overskudd.
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
SørenE
25.01.2019 kl 15:16 4682

Hej Norge

Riskoger: læs hvad jeg skriver -- gammel malm du graver op (21.6.2018)

Forøvrigt var det delt med forum den 21. juni 2018 -- du har din egen dagsorden -- du vrøvler stadig om 20 medarbejdere ansatte i US men de er 40 0g det har de været hele 3. og 4. KVT

Riskoger: Det bliver det sidste fra mig til dig -- det bliver for dumt, når du fylder forum med forkerte oplysninger og løgn.

Dansken
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare

en klinikk/scoope trukket tilbake på cysview?
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
25.01.2019 kl 21:17 4534

Ja, ser slik ut. Det skjedde også med klinikk 87.
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
25.01.2019 kl 22:10 4473

-1 Utah Valley Urology Clinic - Intermountain Healthcare
Redigert 21.01.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare