Photocure. Antall klinikker på www.cysview.com


Alle klinikkene er ikke oppført der, men skal forsøke å følge trenden vha denne tråden så lenge jeg tror det er relevant.

02.05.2018: 71 klinikker
03.05.2018: 72 klinikker.


https://www.cysview.com/find-a-center

25.01.2019 kl 23:33 2796

Jepp, det er nok bare en glipp at de var oppført eller lignende
Dyma
27.01.2019 kl 17:39 2463

Publisert 22.01.2019

Blue light cystoscopy offers bladder cancer patients comprehensive treatment

https://www.youtube.com/watch?v=pHgqHc_m0sI&feature=youtu.be
jb10000
27.01.2019 kl 22:15 2316

hvis nogen her seriøst tror på mellem 50 og 70 flexiscopes i q4. Så skriv venligst i tråden hvor meget de vil vædde.

Alle bets er meget velkomne- for det er penge i lommen
Helme5
27.01.2019 kl 22:26 2329

Enig...!!!!

(Hvis vi ik taler om Q4 2019 - for så er jeg noget mere usikker)
29.01.2019 kl 18:24 2110

Cysview.ca
Oppgradert fra Evaluating til Using: Brockville General Hospital (Brockville, ON)
Ny på liste Evaluating: London Health Sciences Centre (London, ON)

Det har vært stille et par uker og nå er alle lokasjoner borte fra nettsiden (i nettleseren på telefonen min iallefall).

Antar de tar bort den oversikten da den sikkert har liten effekt ift vedlikeholdsjobben. Det ble vel for mange lokasjoner å legge inn for webansvarlig ?

Vel, man kan ikke se bort fra at antall nye klinikker har eksplodert og at de ikke lenger finner det hensiktsmessig å legge ut en oversikt som aldri har vært fullstendig da mange har vegret seg fra å ligge på den listen.

Vi får nok en oversikt på Q4.
CanonBoy
07.02.2019 kl 11:25 1742

Billionæren:
Oversikten er der fortsatt, men du må nå fysisk sette inn "United States" i søkefeltet før de dukker opp.
Fortsatt 101 klinikker når jeg teller over.
Spørsmålet er helle hvor relevant denne siden er dersom det stemmer at det tar rundt 4 mnd fra salg til operativ drift av scopene.

I dagens situasjon er ikke denne siden noen god referanse for antall nye utplasseringer.
Vi har blitt opplyst om at sykehusene som allerede er oppført grunnet bruk av rigide skop også ser nytten av å tilegne seg flexiscop.
Fokusen for selgerstaben i Pho ligger nå i å få utplassert disse hos den allerede eksisterende kundemassen. Dette har vi også blitt fortalt.
Det at det plutselig dukket opp en del nye klinikker på listen kan skyldes to ting
Under Q2 presentasjonen ble det opplyst at det lå mange nye interessenter i pipelinen. Kan være disse som etterhvert fikk installert skop. Også er det vel sannsynlig at noen klinikker som på eget initiativ har kontaktet PHO for å få skop levert.
Cysview.com blir nok mer verdifullt som målestokk litt frem i tid.


Regner med at alle de 130 + (ca 20) som har tatt i bruk rigide skop også har tatt i bruk flexiskopene innen årets utgang.
Med en langt høyere bruksfrekvens på flexiskopene viser kalkulatoren min meg noen tall som blir for drøye til å legge ut her uten å virke useriøs. Dette uten å ta hensyn til nye klinikker som tilegner seg både rigide og flexiskop.
Som Londonmannen har sagt så mange ganger før:
Dette kommer til å gå fortere enn noen kunne forestille seg.

Odin
Ja, tallet du lister opp viser med all tydelighet at cysview.com har liten relevans når det gjelder antall scope utplassert. Allerede ved utgangen av Q2 18 var det utplassert totalt 130 scope, hvorav de siste 17 ble utplassert i løpet av Q2. Det interessante er dog at disse 17 sannsynligvis ikke kom i operativ bruk før i løpet av Q4 18. De 7 som ble utplassert i løpet av Q3 18 kom sannsynligvis ikke i operativ drift før inn i 2019. Og de som ble utplassert i løpet av Q4 18 er trolig ennå ikke satt i operativ drift.

Men dersom man antar at det ble utplassert minst like mange scope i Q4 som det ble i Q2, altså 17, så var totalt antall scope kommet opp i 154 scope ved årsslutt. Når vi da vet at det var utplassert totalt 104 scope pr 1 jan 2018, så har antall scope blitt 50% høyere gjennom Q18.

Så vet vi ledelsen har uttalt at de sykehusene/klinikkene som var utstyrt med regide scope er å anse som "lavthengende frukt" mhp utplassering av flexiscope. Med det mener de at dette er klinikker/sykehus som har erfaring med BLCC teknologien og som er overbevist om dens fortreffelighet. Noe som innebærer at de vil være raske med å få installert flexiscope. Og siden de har erfaring med regide scope vil disse sykehusene/klinikken behøve minimalt med opplæring før scopene er i operativ drift.

Samtidig vet vi at det er beregnet at et flexiscope med maksimal utnyttelsesgrad kan ta to pasienter pr time. Bare for å indikere hvor raskt ting kan gå når vi nå er komet inn i 2019. Antall scope ved utgangen av 2019 vil trolig ha kommet opp i 300+. Dvs dobbelt så mange scope som der utplassert ved utløpet av 2018, og tre ganger så mange som ved inngangen til 2018. I tillegg vil trolig minst 150 av disse være av typen flexiscope. Og jeg føler meg sikker på at man ikke gjør mye galt om man regner med at for hver pasient behandlet med et regid scope så vil 3 pasienter være behandlet med flexiscope. Dvs at mens man behandlet 104 pasienter pr tidsenhet pr 1 jan 2018, så vil man pr 31 des 2019 kunne behandle ca 600 pasienter, eller sagt på en annen måte; man vil ha seks ganger høyere cysview forbruk ved slutten av 2019 enn det man hadde ved inngangen til 2018. Slikt blir det penger av.

Ja, jeg tror dette kan komme til å gå langt raskere enn noen av oss kan forestille oss. Gleder meg til årene som kommer!

Ser ut til at de har lagt til 2 i kveld, kommer det en bolk igjen som det gjorde sist det ble lagt til flere scope på en kveld?
NilsAB
25.02.2019 kl 18:53 5268

105
Telte 2 ganger!
Redigert 25.02.2019 kl 18:53 Du må logge inn for å svare

Der er godt. Vært stillstand i snart 1 mnd på hjemmesiden

Er vel lagt til totalt 7 stk hittil i kvartalet hvis det ikke kommer enda flere i kveld, og da kan vi regne inn 11-12 scope hittil i Q1 i tillegg til de som blir utplassert hos eksisterende kunder med Rigide scope.
Dette går veien..
SørenE
25.02.2019 kl 19:21 5188

Hej Norge

Lyder godt !! -- håber der er nye scope på nye sygehuse, og ikke bare Scope der ikke har været registeret før som har valgt at reklamerer for at kapre kunder i biksen :-)
Tak som deler -- spændende på onsdag :-)
Lidt pudsigt at de kommer 1½ dag før regnskabet!! -- er det for at boooste !!!! ha ha

Dansken
Super Duper optimist :-)
Redigert 25.02.2019 kl 19:23 Du må logge inn for å svare

107 nå, ser ut til at dette blir den store kvelden for cysview.com.

Med 107 lagt til på cc nå, så har det kommet til 5 scope hittil i kveld, og forrige gang kom hoveddelen ved 21-tiden norsk tid.

Endres hele tiden, først tilbake til 105, men nå oppdatert til 107 stk igjen.
Dette er ikke slutt enda, kan ende opp ned en hel bunch i kveld.

Selgerne har nok fått beskjed om å gå gjennom porteføljen før Q4 på onsdag.

Antar at det er stor telefontrafikk mellom selgere, klinikker og ledelsen i kveld.

106 igjen nå.

Dette kommer forhåpentlig til å kuliminere med mange nye scope lagt til på cc i morgen kveld.

Var helt oppe i 109, men hopper litt frem og tilbake.

Det herjes med cc i kveld, og vi har nok på ingen måte sett slutten på dette enda, kan også fortsette i morgen kveld dette her..

Det er tydelig at det rør på seg og på en måte som viser at antall scope stiger, stiger og stiger. Det forteller meg at inntektsgrunnlaget for PHO bli bedre og bedre. Men enda viktigere at penetreringen av det amerikanske markedet er i full sving!!
Hallvar
25.02.2019 kl 20:43 4964

Det virker som bedriften har bestemt seg for å gjøre en opprydning. En kan jo spekulere i hvorfor? Er det fordi resultatene/guidingen ser ut til å bli dårlig eller er det for at de vil henvise til den positive utviklingen på nye kunder som ligger på hjemmesiden.

For meg er det opplagt (sikkert påvirket av mine forventninger), men denne oppryddingen er gjort for å vise at det er mye positivt som skjer.

Dette er nye kunder. Ledelsen har ikke lagt skjul på at de «satser» på å selge flexi scop til de som allerede har rigide scope.

Dette blir spennende og jeg tror guiding av scope og inntekter blir mer positivt enn til og med jeg håper på.

JT
08.03.2019 kl 09:22 4410

110 Klinikker (97 klinikker registrert ved Q418 )

St. Mary Comprehensive Urologic Specialists,2019-03-07 20:19:19
St. Mary Medical Center,2019-03-07 20:20:39
Redigert 08.03.2019 kl 09:42 Du må logge inn for å svare

I Q4 gikk tallet på utplasserte scope opp fra 84 til 98, altså 14 scope. Men det reelle tallet som ble meldt på Q4 presentasjonen var 20, altså 42,8% flere scope enn det som ble fanget opp/registrert på Cysview.com.

Nå har cysview.com registrert 110 scope, altså 12 scope flere enn ved utløpet av Q4. Bruker man samme prosentsats så skal det reelle tallet da være 17,1 scope. Vi skriver 8 mars og det er enda tre uker før kvartalet er omme. Det er derfor god grunn til å anta at Q1 19 kommer til å vise oss at utplassering av scope går i et akselererende tempo. Jeg antar at vi i realiteten vil ha passert 180 scope utplassert pr 1 april 2019 og da er det god grunn til å anta at totalantallet passerer 200 scope med god margin når vi er ferdig med 2H 2019.

Jeg gleder meg til onsdag og det som vil komme frem på den Q&A seansen.

Nå som problemene med flexiskopene skal være løst, kan en gå utifra at antallet av disse også vil være økende uten at dette vil bli synlig på denne siden. Mest sannsynlig er det allerede oppførte klinikker som tar inn disse, samt at nye klinikker på listen godt mulig sier ja takk til både rigide og flexi.
08.03.2019 kl 12:11 4348

Ja, definitivt en pågående og fortsatt positiv utvikling.
Dette er dette som skal gi oss store inntekter i tiden framover.

aktuelt å spørre om de vil oppføre fleksiscopene på cysview.com? er vel til pasientens beste...og oss;)
Aqualia
09.03.2019 kl 16:35 4000

Disse 700 klinikkene som omtales som potensielle kunder jmf ny satsing; hvor stor prosentandel av markedet tilsvarer disse?
focuss
09.03.2019 kl 18:06 3943

Aqualia
Jeg forstår det slik at de fortsatt holder seg innenfor Top 25 MSA så da representerer det ca 40 % av USA markedet.
Aqualia
09.03.2019 kl 18:26 3909

Takk for info. God helg ?
focuss
09.03.2019 kl 18:45 3890

Aquila
Tidligere hadde de 400 sykehus som target. De nye 300 som har kommet til regner jeg med er polikliniske behandlere som resultat av at BLCC nå også er godkjent i outpatient setting. Synes PHO kunne kostet på seg en bedre belysning av dette.
12.03.2019 kl 16:03 3606

3 nye på Cysview.ca
Using:
+ Princess Margaret Cancer Centre (Toronto, ON)
Evaluating:
+ Victoria General Hospital (Victoria, BC)
+ Health Sciences North (Sudbury, ON)