Photocure. Antall klinikker på www.cysview.com


Alle klinikkene er ikke oppført der, men skal forsøke å følge trenden vha denne tråden så lenge jeg tror det er relevant.

02.05.2018: 71 klinikker
03.05.2018: 72 klinikker.


https://www.cysview.com/find-a-center

Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare

Photocure vil bli OK med Hestdal. Kanskje selskapet går med overskudd i 2020 eller 2021. Får man inn rett ledelse så blir det noe helt annet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
bravi
21.06.2018 kl 23:39 6518

Det er akkurat dette som MM skriver som er så skuffende og som gjør at interessen for Photocure er så lav. Markedet vet at denne ledelsen ikke er kapabel til å levere rett og slett. De kan nok oppnå å få til break-even en vakker dag men neppe noe særlig utover det. Dette er blitt bekreftet og vises tydelig på utviklingen i aksjekursen.

Tror at det viktigste for å få opp salget er å øke takten med utplassering av skop. Bruksfrekvensen med den lave bruken kun en (1) gang i uka per skop er vanskelig å gjøre noe med for salgsteamet, urologer lar seg ikke belære av tilfeldige selgere hvordan de skal behandle sine pasienter.

Det vi vet og som gir grunn til bekymring er at salget i Tyskland har stagnert og gått nedover i begge de to siste kvartalene. Er Peak salget over i Tyskland? Dette er merkelig, man skulle tro at de mest erfarne Tyske urologene som har brukt blålys i opptil 10 år snart skulle ha oppdaget hvor godt dette virker, synes dere ikke? Da burde bruken der ha vært i nærheten av 100% allerede. Regner med at de urologene som har brukt blålys noen ganger forholder seg mest til sine egne erfaringer og ikke til andres anbefalinger og artikler fra kreti og pleti.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
liang
22.06.2018 kl 09:18 6268

Hvor langt tilbake i tid er det relevant å gå i diskusjonene om BLC blir en suksess i US ?
Opptil 10 år.......????
Som ny aksjonær i PHO så er der på dette forumet en del forhold jeg strir med å få klarhet i.

-Potensialet er vistnok enormt (bilions of dollar)?
-fjerde største utgiftspost på kreftsykdommer i US?
-BLC er vistnok i ferd med å overta detektering/behandling av blærekreft i US?
-Blått lys teknologien har udiskuterbare fortrinn med stor besparelse for det offentlige og mindre lidelse for pasientene ???

Mulig ikke disse punktene gjenspeiler det helt korrekte bildet men langt på vei så er de vel "så noelunde"

Konklusjonen bassert på overstående skal i følge MM være at selskapet langt på vei vil feile.
Dette har jeg problemer med å se hvorledes henger sammen.
Har stor respekt for MM som jo har en inngående kunnskap om dette selskapet.

Kan det være et punkt å diskutere hvor langt tilbake i historien det er relevant å gå for å hente argumentasjon for den kommende utviklingen i PHO?

Jeg mener at alt er endret da selskapet annonserte fase 3 resultatene og det som fulgte med dette.

https://photocure.com/news/cysview-presented-at-aua-2017/
https://photocure.com/news/blc-reduces-recurrence-rate/
https://photocure.com/news/blc-reduces-recurrence-rate/

Så hvorledes forklare at selskapet ikke skal lykkes med de resultatene det har oppnådd det siste året?

Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
sulzrox
22.06.2018 kl 09:29 6250

"Så hvorledes forklare at selskapet ikke skal lykkes med de resultatene det har oppnådd det siste året?"

Ein kan starte med nedgangen i Europa?
Hvorfor går det nedover med salg sjølv etter fase 3 resultater?
Er det ikkje litt for enkelt å kun skulde på Ibsen?
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

Liang
Velkommen! Er selv relativt fersk aksjonær i PHO, men gikk inn på same grunnlag som du skisserer.

Jeg kan heller ikke helt følge MM sine voldsomme negative utfall mot ledelsen. OK, det kan være at MM sine negative erfaringer har pågått over så lang tid at det har frestet seg et inntrykk, en skepsis til at dagens ledelse ikke kan gjøre noe rett.

Men for meg så virker det som at ledelsen har gjort de rette grepene for nettopp å få ressurser til å satse fullt og helt på BLC Cysview, spesielt etter Fase 3 resultatene og de godkjenneleser som følger i kjølvannet av dette. Og det var 16 feb 2018 (vel fire måneder siden) at selskapet kom med følgende:

" Oslo, Norway, February 16, 2018 Photocure ASA (OSE: PHO), announced today that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved its supplemental new drug application (sNDA) to extend the indication for Blue Light Cystoscopy (BLC(TM)) with Cysview® to include Flexible Cystoscopes, which are used in the ongoing surveillance of patients with bladder cancer. This is the only combination of drug and device approved for the detection of bladder cancer."

Jeg er av den overbevisning om at vi går noen spennende, og forhåpentligvis positive Q2 og Q3 rapporteringer i møte.

Men som alltid innen denne typen selskaper;TTT.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
22.06.2018 kl 10:51 6155

MM sammenlikner hva Ipsen har solgt i Tyskland med utviklet salgsorganisasjon med Photocures salg i USA uten salgsorganisasjon. Uten slik organisasjon har Ambaw Belete innarbeidet BLC Cysview i de viktige signalsykehusene og salget har hatt 2 sifret vekst fra dag 1 til nå. At salgsorganisasjonen starter nå etter å ha fremlagt kanon dokumentasjon er helt optimalt. også med tanke på at signalsykehusene allerede bruker det og reklamerer med at de har det. Denne målrettede reklameringen fra sykehusene kom som en følge av fase 3 studiet. Situasjonen i USA har vært vært slik at ingen har vært til stede for å gi påfyll når Cysview lageret var tomt. Alt dette endres nå med bunnsolid dokumentasjon i ryggen
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

Med hensyn til salget mener jeg det bliver oplyst på diverse Q-presentasjoner at salget kan svinge afhengig av hvornår hospitalerne kjøper inn. Et land ka derfor gott ha nedgang i salget i en måned uten at der er nedgang i forbruket av Cysview.

Korrekt meg gjerne dersom jeg har opfattet dette fel.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
liang
22.06.2018 kl 11:05 6149

Kan kanskje også være et moment at kostnadene holdes nede ved oppbyggingen i US til inntektene begynner å komme inn.
Da unngår en vel store negative utslag i driften/regnskapet.
Dette må jo føre til lengre tid for oppbyggingen men også mere kontroll på prosessen?

Altså , et kalkulert og guidet forløp?

Bare synsing fra min side :)

Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
SørenE
22.06.2018 kl 11:19 6138

Hej Norge

MM skriver:å hylle selskapet som den største bioteksuksessen siden penicillin ble oppfunnet.

MM: du sigter for lavt -- det er større end da de gik fra firkantet hjul til at gøre hjulet rundt !!!

Du har din egen negative dagsorden, jeg har skrevet tidligere at de har verdens bedste produkt på verden største marked -- PT er der ingen over, ved siden eller for den sags skyld under Cysview, dette produkt som slå alt.
Har aldrig skrevet at det var større end penicillinen -- du digter din egen lille dagsorden, og prøver at ligge noget i munden som folk aldrig har sagt.

Er lige glad med om du skriver at du ikke forstår hvad jeg skriver, jeg tror ikke du forstår potentialet i denne aktie, hvis de formår at få gang i salget i US skal du se løjer-- det ved vi udgangen 3. kvt - sælg hvis du er utilfreds -- behold hvis du vil med på opturen.
Hvis du beholder spiller du dobbelt spil :-) -- i forhold til din udsædvanlige negativitet til ledelsen.

Syntes PHO har en fantastisk ledelse som har spillet kortene rigtigt -- det er korrekt at satse på US og Cysview -- de lover heller ikke mere end de holder :-)

Dansken
En super super super duper super optimistisk aktionær
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
22.06.2018 kl 11:19 6138

liang
Det er en viktig problemstilling du tar opp da PHO må sette tæring etter næring. Kan ikke huske å ha sett tall på hvor kostbar USA organisasjonen vil være når den er ferdig utviklet. Først for de første 400 sykehusene og så for hele USA
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
22.06.2018 kl 11:20 6122

Londonmannen

Jeg er helt enig med deg, og har gått inn av samme grunner som deg med den lille forskjellen at jeg var inne med nesten alt jeg skulle ha rett før innsidekjøpet (en ren tilfeldighet og flaks).
Timing er ordet i aksjemarkedet, og nå er tiden inne for posisjonering i PHO, og har vel vært det en liten stund.
Personlig er jeg helt overbevist om at en slik overlegen undersøkelse/avdekking/oppdagelsesmetode av BC som BLC Cysview med FDA-godkjenning, refusjonsordninger og suverene resultater fra FASE III er nødt til å bli lukrativt.
Hvis ikke dette blir lønnsomt for aksjonærene, hva skulle da kunne bli det i aksjemarkedet?
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
22.06.2018 kl 12:00 6048

Det er klart man kan spørre seg hvorfor de ikke har lykkes før, men vi vet jo att det er konkuranssen med hvitt lys.
Så sent som 2016 presenterades undersøkelser som viste att blålys ikke hade bedre resultater en hvitt lys. Og hvem
kjøper nytt utstyr om de mener att det de har er like bra. Det er først 2017 med fase 3 studien og den store studien i
Norden som viste att det tok i gjenomsnitt 7 mån lengre tid til tilbakefall med blålys. Som det blev bevist utom all tvivel
att blålys var beste behandling.

Vi vet att fase 3 studien blev gjenomført med flexible scope og kombinert blått og hvitt lys. Da er spørsmålet nær
kom scopen med kombi lys, det gjeller både rigide og flexible. For var de gamle med bare blålys, så var de nødt
att ta ett valg. Og nær de nu vet att de nye Flexiscopen gir begge behandlingerne på samme gang. Og tar bare
10 min ekstra, så er vel det ikke ett argument att ikke bruke blålys. Og har det vart kjent bland leger og sykehus
att det kommer en forbedred versjon av scopen på våren. Så er det naturligt att de har ventet på de.

Att salget har minket i Europa er vel først og fremst Frankrike der de miste refusjonen. Den var jo tidsbestemt
og hade ikke med behandlings resultatet att .gjøre. BLC er sterkt rekommendert efter fase 3 studien i Frankrike
og kommer nok nær de får de nye Flexiscopen. Og att hexvix har gått godt i Tyskland beror nok på Karl Storz og
att de ikke har så konservative leger som andre lender. Og det kommer nok mer der og nær de kan gjøre
kombinert blå/hvitt lys behandling med de førdeler det gir. Det er faktisk saker som kommer best frem i hvitt lys og.

Og det var vel først efter Q1 resultatet vi fikk rede på hvor mange skope som var utplassert i Q1.
Så nær de får de Nye Flexiscopen og kan gjøre alle mindre TURBT oprasjoner i poliklinsk behandling. Og de kan
gi diagnose i både hvitt og blåttlys samtidigt og Medicare betaler med glede da de spar penger på det.
Så er det ikke mye som kan gå feil, det er bare en vei og det er oppåt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

Pafo
Takk for godt innlegg.
Jeg tror også mye kommer til å endre seg rundt PHO etter det siste årets hendelser. Nå kan de tilby et suverent produkt som gir behandlere bedre muligheter til å påvise kreften, og pasientene en mer komfortabel undersøkelse. At myndighetene i tillegg kan spare store penger på dette, er heller ikke å forakte.
Men at det kan ta noe tid til å få opp steamen, må vi akseptere. Cluet er at alt nå ligger tilrette for at PHO kan bli en megasuksess.

En av de største fordelene er at vi her snakker om et selskap med et produkt allerede godkjent av FDA, som intillegg har fått på plass refusjonsordninger, og at flere av samme slaget vil komme. Det gjør risikoen i å være investert i PHO langt mindre, enn i selskaper som driver med utvikling av medisiner. Den største risikoen er vel at vi som har oppdaget selskapet kan bli uforskammet rike i løpet av de kommende årene. Det siste er en risiko jeg kan leve med..........
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
22.06.2018 kl 12:25 6060

Og til slutt spilles spar esset. Terapeutisk effekt. Vips, så satt Hestdal med alle fire essene på sin hånd.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Computum
22.06.2018 kl 13:37 6004

"Evig eies kun et dårlig rykte". Halve 2018 er gått og PHO sliter for å holde seg over kr. 30,-
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
22.06.2018 kl 14:05 5954

Hvor langt tidsperspektiv har du for dine 1900 focuss?
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
22.06.2018 kl 14:07 5949

Lukten av penger trumfer dårlig rykte. Lukta av penger må bli sterkere eller så må markedets luktesans bli bedre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
22.06.2018 kl 14:17 5933

Oppgang kommer.
Det er tiden det tar for PHO å oppnå en markedsandel i hele USA på 20%. Med andre ord tiden det tar før mindre en 80% behandles på en måte hvor det er 20-40% risk for at kreft overses og mindre enn 80% ikke ønsker at kreften skal raskt komme tilbake. Hvor lang tid det tar gjetter sikkert du like godt som meg, Jeg gjetter at dette bør gå raskt. Max 2-3 år.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Merlin
22.06.2018 kl 14:19 5931

Brukshyppigheten for Cysview økte 4% i 1.kv. i år. Vi må regne med ytterlige bruksøkning i 2. kv. i år, som kan vise seg overraskende mye bedre enn mange gir uttrykk for.

Medisinmannen mener at regnestykket som viser en økning i brukshyppigheten i hans terminologi bare er tull. Uten selv å ha lagt frem egen beregning. Dette er et meget viktig spørsmål og må behandles litt mindre synsete og lettvint. Så hva er feil i tallene MM, og hva mener du er det riktige? Dette bør du ha en klar mening om, ikke bare komme med tøv- og tull-prat.

Jeg viser til tidligere tråd, der jeg bl.a. skrev:

Q1-2017: 83 skop
Q1-2018: 104 skop

Antall skop økte med 21/83=25%
Enhetssalget øket 29% "The sales development in the U.S. was strong with a unit sales increase of 29%
in the quarter."

Her er det altså en reell fysisk bruksøkning pr scop på 4 prosentpoeng dvs 4/25=16% relativ* bruksøkning pr. skop. Andre har kommet med feil tall vedr. dette. Brukshyppighet pr. skop er stigende.

https://nytt.forum.hegnar.no/thread/5727/view/80671

*29% er 16% mer enn 25%.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

Merlin, våkne nå. Jeg har tidligere begrunnet at innlegget ditt er regnspikka vrøvl da blandt du inn påskeferien og viste til at noen hadde skolefri i 14 dager i løpet av første kvartal.

Merlin, når du skriver noe så er det som regel bare tull og oppspinn, i beste fall....
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Merlin
22.06.2018 kl 15:20 8387

På seg selv kjenner man andre MM. Som du ser har stk.salget i 1. kvartal ØKT MER ENN SKOPSALGET. Derfor er brukshyppigheten økt. Tror du skal ta deg sommerferie MM!
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare

Luringen, der er flere faktorer som spiller inn bl.a. prisregulering. Trenger en lang ferie fra alt tøvpratet og løgnene dine Merlin.

Ha en helg fri for metanol og andre skumle medikamenter. :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Merlin
22.06.2018 kl 15:46 8325

Det kommer ikke inn prisregulering. Det dreier seg her kun om stykktall: Antall skop i arbeid er øket 25%, mens antall solgte Cysview-doser er øket 29% - oppgitt av Photocure selv. Antall Cysviewdoser er høyere nå pr. scop enn for ett år siden. Altså brukshyppighetsøkning.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
22.06.2018 kl 16:05 8272

Merlin
Fint du dokumenterer økt brukerhyppighet og det må vi jo tro kommer til å fortsette. Det hadde vært spennende å se hvordan kurven for økt brukerhyppighet utviklet seg fra Januar til Mars men det finnes det ikke informasjon til å vurdere det. Jeg vil anta at mest av økningen kom i mars og minst i Januar slik at veksten blir mer enn en rett linje utover i Q2. Vil ha en akselererende vekst
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Jadaok
22.06.2018 kl 18:33 8109

Det er alltid litt feilmarginer. Uansett er 4 % elendig lite i frekvensøkning på ett år. I et år med flere publikasjoner og nye positive data. Jeg skjønner ikke hvorfor tallet ikke er langt større dersom blålys er sååå mye bedre enn hvitt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
22.06.2018 kl 19:38 8162

Jadok
Enig, men du kan bytte ut "dersom" med "når". Det er dokumentert med p<0,0001. Det betyr at det finnes ikke spørsmål ved om BLC Cysview er klart best.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
22.06.2018 kl 20:52 8090

God timing av denne aksjen er mer krevende enn normalt. Dette fordi potensialet er så skyhøyt målt mot dagens verdsetting på børs. Det medfører at et enkelt kvartalsresultat kan sende aksjen opp 100% og beyond. Ved hvert kvartalsresultat fremover kan det komme dobling grunnlag. Q2 kan doble fra dagens kurs , Q3 kan doble videre derfra og videre Q4, Q5...Qn. Selvfølgelig må tallene som kommer rettferdiggjøre det. I aksjemarkedet deles ikke ut garantier, men slik jeg ser det så er det slik. Analysen er enkel. Folk synes ikke det er all right med ubehandlet kreft. Og myndighetene synes ikke det er ok med høyere helsebudsjetter enn nødvendig. Så kommer terapeutisk effekt i tillegg som kan sende aksjen til nivåer vi ikke har diskutert så langt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
22.06.2018 kl 21:37 7984

Sorry, ser det er en logisk brist i innlegget ovenfor. Timingen er ikke krevende eller vanskelig. Det er bare å kjøpe så fort som mulig å bare la tiden gå noen kvartaler fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
22.06.2018 kl 22:23 7880

Hehe focuss, går kursmålet ditt inn i pho, gepardens sitt i pcib og dr.s i nano så lurer eg på hvor mye det blir i gevinst, siste beregningen min på portisen ligger på 3-400 millioner ??
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
22.06.2018 kl 22:35 7854

Tåka
Nano blir nok bra etterhvert. Når det gjelder PCIB så er jeg redd noen mangler forståelse for hvordan forretningsideen som virker skal se ut. Kanskje litt vel blå øyne. PHO er penger på gata.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Computum
23.06.2018 kl 00:37 7755

At Hestdal skal levere en kvartalspresentasjon som dobbler kursen vil jeg gjerne se. 5 kartonger god rødvin på deg focuss, hvis det skjer mens jeg enda er aksjonær.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
23.06.2018 kl 09:07 7657

Computum
Takk for det. Hvis jeg kan velge så tar jeg helst ikke alle fem kartongene på en gang. Forresten , hvor mye er egentlig en kartong vin?
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
bravi
23.06.2018 kl 10:25 7661

Tror det er bortkastet tid å spekulere på papp kartonger med vin etter presentasjoner med Hestdal som dobler kursen. Det er helt usannsynlig, hittil har kursen gått nedover etter Hestdal sine presentasjoner.

Problemet i dette caset vises ved salgsutviklingen i Tyskland og EU. Nedgang de 2 siste kvartalene til tross for fase 3, all verdens anbefalinger og bla bla bla. Etter å ha holdt på i over 10 år i det markedet kan man anta at toppen allerede er passert der. I USA er det den lave bruksfrekvensen som synliggjør problemet, å snakke om økning på 4% er next to nothing. Så har vi selskapets egen guiding, den kan vise seg å være rimelig optimistisk.

Ingen må gå rundt å tro at det kan komme kjempeoverraskelse med høye salgstall på Q presentasjoner, Hvis salget begynner å øke skikkelig ville vi ha fått høre om det på forhånd uansett. Hvis det er helt stille fra selskapet er det alltid fordi det ikke er noen særlig gode nyheter å melde.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
23.06.2018 kl 13:20 7566

Nu har bravi gnålt ett halvt år om att kursen aldri kommer over 30 kr. Nu er den der, så nu gnåler han om att de
ikke har økt salget på 10 år men det har de Topp 50 øker behållningen, men Bravi mener han vet mer
og bedre en dem.
Du kan bare gnåle på, det er en viss underhåldning i det.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
23.06.2018 kl 14:02 7538

Uansett hva folk mener og skriver på dette forumet, så tenker jeg at mange, om ikke de fleste vil forstå at deadline for å komme inn i denne aksjen på billigsalg (opp til 40) er et sted mellom pres av Q2 og Q3.
Refusjonsordning i USA og suveren fase III for Cysview er noe helt nytt i PHO, det kan ikke underslås, og det er ingen tvil om at dette sammen med de nye flexiscopene vil ha en svært stor effekt på bruken, gjenbruken og salget av Cysview framover.
Markedet utnytter alltid den situasjonen PHO er i akkurat nå: Midt mellom presentasjon av 2 kvartalsresultater, foran sommerferien, at den gamle aksjonærmassen har gått trøtt og lei og gir uttrykk for oppgitthet og frustrasjon.
Personlig fant jeg dette tidspunktet optimalt i tilfelle noen plutselig skulle få lyst på en større bunke aksjer i nettopp denne perioden. I aller verste fall vil vi måtte vente til pres av Q3 for å få det store løftet, men jeg tenker det begynner å røre på seg for alvor lenge før den tiden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
bravi
23.06.2018 kl 14:54 7509

pafo, gnåling og gnåling fru Blom. Jeg forholder meg først og fremst til aksjekursen, det er fasiten i dette caset uansett oppfatninger.
Jeg synes ikke det er videre underholdende at kursen i flere omganger bare siden Q3 2017 har vært over 30 men blitt banket ned igjen til tross for alle verdens triggere. Nå virker det som mange er skråsikre på at til flex skopene skal utgjøre forskjellen, merk at de samme var akkurat like skråsikre mens det bare var snakk om rigide skop, det viste seg å være feil.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
23.06.2018 kl 15:56 7468

Bravi
Synes logikken din halter litt. Flexscope var en del av fase 3 og kombinasjonen med Cysview er det som nå er godkjent for Sueveillance . Lanseringen skjedde midt i mai så det er tidlig å dømme basert på Q-1 tallene. Man kan alltids skylde på dårlig ledelse, men dårligere investor en de som investerer i ting de ikke tror på må jo være virkelig ille. Tenk deg en fondsforvalter som konsekvent gikk for det han ikke trodde på. Høres ut som en koplingsfeil.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
23.06.2018 kl 16:10 7462

Bravi
Du sier du forholder deg til aksjekursen. Vi er en del investorer som i stedet fokuserer på hva vi tror aksjekursen kan bli. Vanskeligere, men mer meningsfullt for investorer. Du skriver at nå virker det som om det er flexscopene som skal gjøre forskjellen. Det er ikke noe nytt. Det som skal gjøre forskjellen er fase 3 studiet som var basert på flexiscope og cysview. For meg har det vært dette som har ligget til grunn hele veien. Foreløpig har dette ført til refusjon, Priority Review og FDA godkjennelse i et 3-4 ganger så stort marked som tidligere. Så for meg har mine forventninger til hva fase 3 studiet skulle føre til blitt oppfylt 100% så langt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
23.06.2018 kl 16:11 7469

Ja med de nye scopen får du både hvitt og blålys behandling samtidigt. Men om du mener enbart hvitt lys
behandling er like god levner eg til deg att avgjøre. Men eg har tru på de nye scopen. Men eg er fødd
positiv, og det trur eg ikke jeg misstenker deg for att vare.
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
focuss
23.06.2018 kl 16:25 7456

Forøvrig har kursen nå steget 34% fra den bunnet ut 13 desember 17
Redigert 21.01.2021 kl 08:27 Du må logge inn for å svare