10 000 nye H2 stasjoner. Stort gjennombrudd for Nel?


Nel og Jon Andre Løkke har gjentatte ganger vært på store møter i Tokyo. Er det i Østen det store gjennombruddet kommer med gigant satsing med tilhørende gigant milliard kontrakter? Nel har etablert eget salgskontor i Shanghai som jobber målrettet mot de store aktører med cash.
----------------
Ministers and delegates from more than 30 nations, regions and organizations pledged in Tokyo to introduce 10 million #FCEV trucks, buses and other hydrogen-powered systems, as well as 10,000 hydrogen refueling stations, globally over the next 10 years - https://t.co/eB5XVK1fdG.
Redigert 04.10.2019 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
Tigeren
04.10.2019 kl 12:02 251

Utdrag fra Japantimes: Ministre og delegater fra mer enn 30 nasjoner, regioner og organisasjoner lovet onsdag i Tokyo å introdusere 10 millioner brenselcellekjøretøyer, lastebiler, busser og andre hydrogendrevne systemer, samt 10.000 brennstoffdrivstoffstasjoner globalt i løpet av de neste 10 årene.
Det betyr rundt en 250 ganger økning i løpet av det neste tiåret, ettersom det nåværende antallet drivstoffcellekjøretøy, gaffeltrucker, tog og skip er anslått til å være rundt 40 000 over hele verden, sa Yoshinori Furukawa, direktør for New Energy and Industrial Technology Development Organization's avanserte batteri og hydrogenteknisk avdeling.