Photocure og de store norske meglerhusene


Interessen er laber hos de norske meglerhusene. Begeistringen for selskapet er heller ikke så stor hos de to som "følger" selskapet, Norne og Edison.
Topp 20 gjør heller ikke noe særlig anstrengelse for å øke beholdningen.
Det er stort sett "vi" som kjøper og selger av hverandre.

Men nå fremover tenkte jeg at vi kunne bruke denne tråden til å melde ifra om vi ser noen forandring til det bedre, at denne situasjonen er i ferd med å snu. Om noen plukker opp signaler om interesse fra noen andre enn bare denne gjengen på HO.

Så kan vel "kveruleringen" mellom focuss/London mot pafo/bravi foregå som det nå gjør på andre tråder. De uendelige spekulasjonene om antall scope, bruksfrekvens, antall selgere, hovedaksjonær osv...
focuss
06.10.2019 kl 21:05 1810

Bravi
Enig. Å gjøre PHO attraktiv for aksjemarkedet burde være verdens enkleste jobb. Det til tross for at de ikke trenger smøre meglerhus med emisjoner. PHO har en strategi for hvordan Cysview skal promoteres, men ikke for hvordan selskapets verdier skal promoteres. Men det kommer av seg selv.

Aksjen er etter min mening greit priset etter de tallene som foreligger og det aksjonærer og markedet har å forholde seg til så langt.
Det vil snart vise seg om selskapet selv klarer å overbevise markedet.
Menigheten kan ikke gjøre stort fra eller til i denne sammenhengen.
Redigert 06.10.2019 kl 21:38 Du må logge inn for å svare

Der er vi nok uenige, jeg mener som minimum den burde vært priset som Edison mener som NÅVERDI. Og det er vel ca. 30% over dagens kurs.
Uansett er ikke prisen høyere enn hva markedet vil betale, men hender dem tar feil for å si det forsiktig.
kreinh
06.10.2019 kl 21:48 1755

Etter min mening er ikke fremtidig vekst og inntjening priset inn i aksjen. Noe man skal ta hensyn til når det gjelder børsnoterte selskaper. Et skoleeksempel på det er NEL. Store underskudd, stadig emisjonsbehov men stadig omtalt og hauset både på aksje samfunn og av media. En aksje som meglerhusene tjener grådig med penger på... Det er i deres interesse og det gjør hele forskjellen mot ett Pharma selskap som de færreste har satt seg inn i.

Helt enig og tror ikke OK mener at dette er riktig pris.

Jeg tenker at markedet og aksjonærer hadde ventet seg noe helt annet etter Egberts erklæring om akselererende vekst og marsordre til Hestdal og 5 av hans medarbeidere tidlig i fjor sommer.
Det viser både kursutvikling og innlegg på forumet i ettertid.
Derfor mener jeg at en pris på lavt 50-tall er em grei pris så langt.
focuss
06.10.2019 kl 23:13 1638

Å mene at PHO er riktig priset betyr at man mener at markedet har en riktig vurdering av selskapets fremtid. Finnes det noen som har satt seg inn i PHO som tror på at deres markedsandel ikke skal overstige 1%?? I så tilfelle må de jo bare selge umiddelbart og vi snakker vel da om folk som ikke kan regne..

Hadde jeg ikke trodd at PHO er riktig priset i f t hva de har levert hittil, så hadde jeg ikke tradet aksjen.
Fasit for fremtiden er det ingen gitt å si noe om.
PHO kan bli et en middels til brukbar investering for de som har kommet inn de siste par årene, men personlig har jeg liten tro på noen stor suksess med BLCC.
Når det gjelder å selge seg ut eller ned, så er det nok mange som har gjort det.
Hva angår regning så kan jeg ikke uttale meg på andres vegne, men personlig kan jeg operere med større tall i hodet uten kalkulator enn de aller fleste andre.

Redigert 07.10.2019 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
EmmieSi
07.10.2019 kl 00:38 1560

Hva har skjedd med optimismen din de siste ukene?

Dette skrev du for 3 ukersiden:

«Nå kan det se ut til at PHO kan klare guidingen i USA for 2020, og det kan bety konsern-omsetning på 300 mill eller mer i 2020.
Dette kan igjen gi et overskudd opp mot 200 mill i 2020, og med en slik veksttakt er det ikke umulig at markedet vil prise PHO med en P/E på godt over 20.
Dette kan igjen bety en kurs basert på resultat på 200 ++.»
bravi
07.10.2019 kl 00:46 1550

Det er mange som er gode til å regne, det er summen av alle disse som representerer markedet. Pr. nå har de kommet frem til at kursen er omkring 50 kr. Det er basert på all tilgjengelig informasjon (drøvtygget og vektet). Hvis kursen på 50 er feil så må det skyldes at de ikke har fått nok informasjon, feil innformasjon, eller at informasjonen ikke har blitt presentert på en måte slik at den har blitt oppfattet. Hvem er det sitt ansvar?

Optimismen har vært tynnslitt en god stund, og det innlegget du refererer til var nok et utslag av et øyeblikk's ubetenksomhet.
Ellers takk for at du følger mine innlegg og gjentar disse i dine egne innlegg.
Jeg forsøker på ingen måte å opptre som mentor for noen her inne..
Redigert 07.10.2019 kl 08:43 Du må logge inn for å svare

Det er jo interessant å lese OK og andre skeptikere til PHO sine innlegg. Det er en ærlig sak å ikke ha tiltro til et selskap og derfor holde seg unna. Men når man samtidig forsøker å gi inntrykk av at BLCC ikke kommer til å få suksess i USA, da kan man ikke ha fulgt med i hva som har skjedd rundt denne teknologien de siste to til tre årene. For faktum er at BLC har gått fra å vandre i skyggenes dal, der PHO slet med å få på plass skikkelige og brukbare refusjonsordninger. Fra 1 jam 2014 måtte sykehus som benyttet BLC betale mer enn det de hadde måttet gjøre før 2014 og PHO har selv uttalt følgende om refusjonsordningen med virkning fra 1 Jan 2014:
«The rule, which will be effective starting January 2014, will result in reduced payments to hospitals when using Cysview and may compromise patient access to this revolutionary drug.»
Det sier seg selv at et medisinsk preparat som får en refusjonsordning som «may comprimose patients access» ikke hadde mulighet til å bli noen stor suksess med en slik refusjonsordning. Og når jeg leser dette så ringer stadig DS sine ord i bakhodet;»refusjonsordning er the godlyden key til det amerikanske helsemarkedet!» Den «nøkkelen» fikk ikke PHO før 1 Jan 2018, altså for mindre enn to år siden. Ja, nøkkelen til det enda støtrre og viktigere surveillance markedet ble ikke effektiv før 1 Jan 2019, altså for vel ni måneder siden!

Og så står altså PK og andre frem som dommere over BLCC og lar øksen falle og fremholder fritt og freidig at BLCC ikke vil bli noen suksess i USA.

Man må jo spørre om disse profetene har fått med seg at det siden «nøklene» kom på plass så har er det blitt utplassert i gjennomsnitt like mange scope PR kvartal som det ble gjort PR år i 2016 og 2017. Og utplasseringen fortsetter med samme styrke. Nå er det kun ett kvartal det er rapportert fra, Q2 19, der flexiscopene har kunnet bli utplassert gjennom hele kvartalet uten at det var problemer heftet ved dem. Vel, det gjelder kun i den grad man velger å tro det DS uttaler. Man lan selvfølgelig, som pafo og andre skribenter, fremholde at DS er en lystløgner og ikke sier et eneste sant ord om PHO. Jeg, velger å tro på at DS som ny CEO fra høsten 2018 faktisk forteller oss sannheten. Men det er mitt problem, andre må få lov til å tro det de vil.

PHO er nå i en situasjon der de har de aller beste rammebetingelser på plass for å lykkes i det amerikanske markedet. Og selskapet har en ledelse som er fremoverlent og som tør sette hårete mål. Hva eller skal man kalle det når målet er å gjøre BLC til SoC i USA innen blærekreftbehandling? Og i den grad ledelsen i PHO lykkes med å utnytte de gode rammebetingelsene til å nå dette målet, så mener jeg det bør være grunn til å forvente en markedsandel på 40-60%. Joda, dit er det langt frem og mye vann skal renne i havet før vi er der.

Så er det da altså en del skribenter, OK,pafo,bravi og andre, som av forskjellige grunner stiller seg svært skeptiske til dette. Det de neste få lov til. Men de kan ikke underslå det faktum at utplasseringen av scope i USA nærmest har eksplodert det siste halvannet året, at totalt antall scope nå trolig har passert 200 og at trolig nye 100 scope blir utplassert de kommende 12 månedene.

Så kan man jo mene at disse kun kjøpes inn for å utgjøre en ekstra stumtjener i garderoben til sykepleierne. Jeg tror det ikke. Jeg tror sykehus og klinikker anskaffer BLC scope fordi dette er det beste tilbudet de kan gi sine blærekreftpasienter og at hensikten med anskaffelsen er å bruke utstyret på pasientene.

Og derfor tror jeg at brukerfrekvensen på hvert enkelt scope øker over tid etter utplassering. Derfor tror jeg ikke at selv om gjennomsnittlig bruk er 1-1,5 pasient PR uke, at dette er representativt for alle scope. Jeg velger å tro at brukerfrekvensen på eldre scope er betydelig høyere og at brukerfrekvensen på scope utplassert i forrige uke er lavere. Men at vi i tiden som kommer vil få oppleve at brukerfrekvensen tar seg betydelig opp.

Logikken er såre enkel. Dersom man har 100 scope utplassert og man plusser på med 19-20 scope det neste kvartalet, så øker man antall scope med 20%. Altså en relativt stor økning i antall scope. Men dersom disse scopene ikke produserer noe særlig de første ukene/månedene, så vil effekten det har på gjennomsnittlig brukerfrekvens bli negativ.

Dersom man derimot har 200 scope utplassert og utplasserer 20 nye, så vil økningen i antall scope synke til 10% og selv om også denne utplasseringen vil dra ned brukerfrekvensen når scopene tas med i hele poolen som bruken deles på, så vil effekten bli mindre. I den grad bruken av de allerede 200 scopene øker mer PR scope enn det sommhar tilfellet da antall utplasserte scope lå på 100, så vil effekten bli enda mindre.

Så ja, jeg har tro på at brukerfrekvensen vil ta seg betydelig opp i kvartalene som kommer. Og jeg tror faktisk at den utviklingen vi har sett de siste to årene faktisk gir grunn til å tro at PHO vil oppnå suksess i det amerikanske markedet.

Men jeg respekterer dem som måtte mene noe annet, så fremt de kan underbygge sitt standpunkt og ikke bare laste ut løse påstander og fremholde at ledelsen i PHO er fylt opp av lystløgnere. For det tror jeg ikke er tilfellet.

Det er godt å se at vår største aksjonær tjener penger som aldri før, tankratene $100 000 per dag. Kjøper han mer PHO aksjer?

Jeg tror nok at intensjonen til alle som skriver her inne er å tjene penger. Men ethvert innlegg preges nok av den posisjon man til enhver tid sitter i. Er man aksjonær som er man hovedsakelig positiv til det selskapet man er aksjonær i. Noe annet ville da være merkelig. For hvorfor være aksjonær i et selskap man stiller seg kritisk til? At enkelte påstår at de er aksjonærer og samtidig skriver kritiske innlegg, er egentlig veldig avslørende. Disse skribentene er nok interessert i selskapet de skriver om, men håper nok på at de med sine kritiske innlegg skal kunne påvirke kursen negativt og således fåseg en billigere inngang. Personlig har jeg aldri hatt tro på at våre innlegg påvirker kursutviklingen og derfor har jeg aldri brydd meg med å kommentere selskaper jeg ikke er aksjonær i.

Men uansett så må man som leser skjønne dette spillet, samt være klar over at det er den enkelte som står fullt og helt ansvarlig for sine egen valg i aksjemarkedet. For her vil alltid være dem som er positive til et selskap og dem som er negative til samme selskap. Det er jo nettopp det faktum at vi tolker forskjellige faktorer ulikt som gjør at vi har kjøpere og selgere til et og samme selskap. Det er det som skaper et marked.

Lykke til! Men les dere opp på andre kilder enn HO. Og når man leser her så vær kritisk til hva du leser.
pafo
07.10.2019 kl 09:53 1247

Ja nu er jo vår venn Coy tilbake på hjemmesiden, og kombinasjonen Golden Key og Coy er nok oslagbar.,
Og som LM skriver. det faktum at utplasseringen av scope i USA nærmest har eksplodert det siste halvannet året,(84 stk)
Om det var årsaken til att Schneider sparke Bellete eller Golden Key bare fungerer med Coy vites ikke.
Men dyrt blir det garantert.

Men vi får vel tru att amerikanske urologer finner ut att BLC/BLFC er noe de kan kurere blære kreft med.
Uten en 18 månaders lang salgsprosess, som bare tyder på en utroligt dårligt interesse fra urologer.
Redigert 07.10.2019 kl 09:55 Du må logge inn for å svare

Kan legge til at både Topp 20 og Topp50 økte brukbart gjennom forrige uke.(+ ca. 70k)
Kun Danske Bank blant topp50 som solgte aksjer og det var hele 393 stk
Redigert 07.10.2019 kl 09:59 Du må logge inn for å svare
focuss
07.10.2019 kl 10:16 1196

Får vel tro at Schneider mener Coy tilfører organisasjonen noe den trenger.

Geoff has a proven track record and ability to build and develop high-performing commercial teams that deliver results.
pafo
07.10.2019 kl 10:26 1173

Ja så vidt eg kan se så er den ende egenskapen de behøver. er att vite hvordan man overtaler en urolog att skaffe BLC.
Uten att det skall ta en evighet og kosta skjorta, nær de løst det problemet så ordner seg nok resten.

Ja, flere av oss mener det. Men det er tydeligvis skribenter som i fullt alvor mener DS har som mål å underminere og ødelegge PHO. Hvordan de har fått inntrykk av at DS er en lystløgner og sabotør, ja det må de neste få svare på selv.

Personlig mener jeg vi allerede ser spor etter DS sine grep og at disse vil bli sterkere og sterkere i kvartalene som kommer.
pafo
07.10.2019 kl 10:40 1151

Ja vi kan gjerne ha en mening om Schneider og min er vel ikke vanskelig att se. Men har ikke noen som helst betydelse.
Men styret som sitter på faktagrunnlag som de kan evaluere han med, viser vel med tiden om de er fornøyd med han.
Vilket eg betvivler de er. Kostnader hadde de vel nok av fra før.
Og det gjeller spesielt de to nye i styret.

Godt å se at Coy er tilbake på hjemmesiden til PHO. Var en stun redd for at det var krøll med organiseringen i US. Likte Coy med første blikk, blir veldig bra dette.

Det har jo vært en hyggelig utvikling på kursen til Boston Scientific der Coy tidligere var Vice President in sales, tror vi går en meget lukrativ fremtid i møte 🧐

Kjøper mer i dag, regner med at Hansson tar følge og at vi nå får en fin økning opp mot Q3.

Fun fact om Jeffrey Coy, tidligere skuespiller i serien Hey Dude fra 80-90 tallet.

https://youtu.be/GKfvXC2qw04
Redigert 07.10.2019 kl 11:12 Du må logge inn for å svare

Regner med du kjøper til asking price og hjelper kursen oppover? 😉
kreinh
10.10.2019 kl 17:03 697

Det er " Company Policy" å være i tåkeheimen mellom hver kvartals presentasjon. Som medfører uendelige spekulasjoner og synsing om salg av Cysview og antall scope. Brukerfrekvens er vanskelig å beregne. Om fleksi/rigide scope salg: noen vil offentliggjøre kjøp av scope andre ikke av en eller annen merkelig grunn. Og hvis flexiscope er solgt til et sykehus/klinikk som allerede har et rigid scope så kan vi ikke se dette før ved kvartalstallene. Så velkommen til tåkeheimen. Usikkerhet i aksje verdenen vil alltid belønnes med en saftig rabatt på aksjeprisen.
kreinh
10.10.2019 kl 17:09 690

Når vi først er i tåkeheimen benytter tåkefyrstene pafo og bravi anledningen mellom kvartalstallene å kverulere om alt som er i tåka. Lønna til DS, antall scope, brukerfrekvens, opptrapping av selgere, utgifter ved økt salgssatning osv. Veldig flinke til å spamme ned en hver nyttig og informativ tråd.
Redigert 10.10.2019 kl 17:17 Du må logge inn for å svare

meglerhusene får interresse fra q3, må jo bli minst 50 mill i pluss pga kina avtale
focuss
12.10.2019 kl 10:58 492

PHO har siden mars etablert en ganske bred stigende trend kanal. Teknisk så det litt skummelt ut når kursen falt under bunnlinjen på trendkanalen noe som teoretisk ga et salgs signal. Markedet ville imidlertid ikke være med på dette og kjørte igjen kursen godt inn i den etablerte stigende kanalen. Topplinjen i denne kanalen ligger nå godt over 70 kr.
Redigert 12.10.2019 kl 11:10 Du må logge inn for å svare
focuss
12.10.2019 kl 11:04 483

PHOinvestor
Tror ikke du skal forvente 50 mill i pluss. Inngangsbetalingen fra Asieris skulle betales i flere bolker hvor mye kommer i Q4

Denne fra q2 er rimelig interessant:

Can you say anything about what you see in the market today?

--------------------------------------------------------------------------------

Daniel Schneider, Photocure ASA - President & CEO [11]

--------------------------------------------------------------------------------

Yes. Well, we -- what I see in the market today is a very, very strong pipeline and increased activity, particularly in the surveillance market, the flexible cystoscopes. As I've mentioned, the launch of the Flex cystoscope didn't take place until late summer/early fall, in reality, about the September time frame. The process, as I mentioned or talked about in today's presentation, is fairly long and complex. That doesn't change for a hospital. It doesn't change for the individual large group urology practice. In fact, in many ways, the financial decision by a large group urology practice is a little more significant because they're buying it versus the hospital buying it and a few urologists using it. So that process takes a little bit of time. And we've come about 7, 8, 9 months into this process, and we're starting to see this acceleration of Flex scopes being placed. And so we expect this to continue to increase, similar to probably what you saw in the early stages of rigid, albeit there's really no challenges that face flex like they did for rigid. This is more of a selling process, and we're now coming into the part where we're starting to harvest all that hard work that everyone's gone through over the last 12 months.

Når en leser dette flere ganger og tror på hva som blir sagt er det liten tvil om at det vil skje endringer i utplasseringer nå framover og spesielt hva flexi angår.

Dersom en legger til dette i tillegg skjønner en at potensialet definitivt er stort:
There is a question about the 14 scopes that we have installed, the Flex scopes, whether they are operating now or...

--------------------------------------------------------------------------------

Daniel Schneider, Photocure ASA - President & CEO [15]

--------------------------------------------------------------------------------

Yes. Yes, those are operative. Those are all in operation now, and they are starting to see patients. So I think Dr. Lotan was one of the first. And I think you've seen his name pop up in some of the press releases. He's down in Texas. He's up to over 100 Flex scope cases. I know -- see that Dr. Daneshmand out in California, also over 100 Flex cases. What they've seen, I think I might have said this at the last presentation but it's probably worth reiterating because it goes back to the expert guidelines, is while the guidelines will say, do a Flex scope at the first surveillance and then you may or may not want to do a future one for perhaps like low risk or moderate risk, what we actually are seeing is patients coming back and demanding Blue Light Cystoscopy. And Dr. Lotan has been very clear that, that is driving a lot of the usage, that the patients are seeing the value and are much more confident.

And why not, right? You got bladder cancer. You know the name of the game is surveillance and full complete treatment. Would you want to go back in on your surveillance to see if you have cancer with white light? Or would you like to take blue light? To me, it's a very simple answer and it's, "I want blue light." And that's what the patients are demanding. So that -- his scopes were placed mid-last fall, about November time frame -- October, November, and he started to really see -- and I said it's over 100. I don't know what the exact number is now. That was as of EAU, which was back in March. So I suspect it's significantly more than that today. So hopefully, that answers it.

https://finance.yahoo.com/news/edited-transcript-pho-ol-earnings-210954201.html
petrol
12.10.2019 kl 11:25 445

Focuss,
Her er det nok ikke kontantprinsippet som gjelder. De må etter IFRS regnskapsføre minimumsbeløpet i sin helhet på det tidspunkt avtalen ble inngått.Og det var vel i Q3 (?)
focuss
12.10.2019 kl 11:27 435

petrol
Ok. Takk for hjelp. Jeg har vært usikker på hvordan dette gjøres, men stoler på at du vet. IFRS er ikke en del av min verden.
focuss
12.10.2019 kl 11:39 416

Andy
Ble ikke mange "fridagene" dette:-) Bra det for det er spennende tider for PHO aksjonærer.

Pleier å hjelpe med en dag eller to avkobling
focuss
12.10.2019 kl 11:56 392

Gjennom historien har mange trodd de skal bli rike på aksjer og blitt grundig skuffet grunnet egen naivitet eller opphausede forventninger. De beste eksemplene er vel Opticom eller PCIB i dagens situasjon. Når det gjelder PHO så har de realitetene og bygge på og realitetene er solide.
pafo
12.10.2019 kl 13:10 35

Innlegget er slettet av pafo