NORTH - Det nærmer seg GF


Det nærmer seg GF og vi vil en av de kommende dagene få innkalling, må innrømme at det er litt spennende å se hva de har på dagsordenen.

Fullmakter gitt under GF i 2017 er kun gyldige til kommende GF, regner med at de ønsker å forlenge disse.

Det ble under GF i 2017 vedtatt fullmakter til følgende:

Erverv av egne aksjer - Formålet med slik fullmakt er å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder for å sikre tilstrekkelig dekning av aksjer under Selskapets bonusprogram.

Forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer - I tråd med Selskapets målsetting vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av Selskapets virksomhet. Selskapet kan ha behov for kapital blant annet for å møte mulig forsering av investeringsprogram. Av hensyn til tidsaspektet og behov for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn penger. For å ivareta formålet med fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.

Fullmaktene er tidsbegrenset og vil utløpe ved kommende generalforsamling.

Skatterefusjon er ventet senest i November, har de noen nyheter rundt dette?
Redigert 04.05.2018 kl 11:10 Du må logge inn for å svare
kahlim
31.05.2018 kl 15:00 5007

noen som var på Q1- presentasjonen eller GF i dag. Ble det sagt noe om hvilke type investeringer de ønsket å gå inn i?
Odi.1
31.05.2018 kl 18:21 4887


Det er vel 4-5 stk personer igjen i selskapet?, så det er vel ikke så vanskelig å få opp en oversikt over hva dem har kompetanse på?
betryggende vertfall at de "kun" kan trykke opp 10% nye aksjer utenfor aksjonærene, så faller denne mimse skremselen bort vertfall:)
Nå mener jeg de får handle i noen som gir utbytte pr q, som MHG , en trenger vel ikke så mye "kompetanse" for å se at der renner pengene inn?
Så er SSO en god fornybar de bør lese seg opp på, gir utbytte.
Kutte ut alle slike pengesluk som SBX . Rå tips ,en post i mseis. ?

Om ikke noen er interessert i posten txp for en god slump , så kan det ta noen tid før denne gir avkastning til NORTH via utbytte.
Vi snakker vel egentlig år?

Trodde det kom ett større fall i dag, men den var meget stabil og lite aksjer omsatte. Godt tegen på at dette "kan" bli bra.
Leoløve
31.05.2018 kl 18:27 4876

Har lest dagens Minutes from ordinary general meeting 2018.

Punkt 12 d. om at de har fått åpning for fusjon og punkt 13 om erverv av egne aksjer virker spennende..
Ble det gitt noe tilleggsinformasjon rundt dette..?
https://newsweb.oslobors.no/message/452697
oilbiz
01.06.2018 kl 08:29 4712

Det ble en liten innsidehandel på tampen av gårsdagen, blir spennende å se om det fortsetter, skjønner evt. ikke helt grunnen ellers (kun 685 aksjer). Ellers så er det spennende å se om det er Junior Oil Funds som benyttet muligheten til å laste opp i går, normalt så skulle kursen falt mer i går så noen benyttet muligheten.
oilbiz
01.06.2018 kl 09:18 4663

I verste fall må vi vente til 7.november + 3 uker før skatterefusjon er på konto, noen som vet hva en tidlig refusjon innebærer i forhold til utbetaling?

Skattemelding og skatteoppgjør for petroleumsvirksomheter

Skattemeldingen skal leveres elektronisk via Altinn. Frist for innlevering er 30. april, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3 første ledd, bokstav b.
Det er ikke mulig å søke om utsettelse av innlevering i Altinn. En begrunnet søknad må sendes til Oljeskattekontoret per brev eller e-post før innleveringsfristen.

For inntektsåret 2017 vil melding om skatteoppgjør for særskattepliktige sendes 7. november 2018. Skatteliste for særskattepliktige vil bli offentliggjort samme dag på Skatteetatens hjemmeside, jf. skatteforvaltningsloven § 9-7.

Forfallsdato for betaling/utbetaling av differansen mellom innbetalt terminskatt og fastsatt skatt er tre uker etter skatteoppgjøret ble sendt, jf. skattebetalingsloven § 10-22 andre ledd. Differansen mellom innbetalt terminskatt og fastsatt skatt renteberegnes fra 1. januar 2018 til forfallsdato.

Krav på utbetaling av skatteverdien av undersøkelsesutgifter eller underskudd ved opphør, renteberegnes på samme måte som skatt til gode. Utbetaling skjer tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt.

Sitter mer enn gjerne i 6 mnd til for skatteoppgjøret. Rimelig trygg investering med 100 - 200 % oppside. Kursen vil nok begynne å stige på forventninger om skatteutbetaling en gang i løpet av høsten.
Odi.1
01.06.2018 kl 14:02 4557

meget gode kjøpe muligheter nå for å komme seg inn til meldingen om refusjonen kommer.
Redigert 21.07.2018 kl 11:14 Du må logge inn for å svare
Odi.1
04.06.2018 kl 19:05 4298

Er vel 100 % ute fra dette SBX nå vel ,hva tenkte de på med å lafse inn millioner i den Jekta der?

Revenue er nærmest fraværende i selskapet, er det god nok ledelse til å ta dette videre, eller er det kun å håpe på
skatterefusjon og la det stå til?

" Konsernregnskapet omfatter North Energy ASA, North Energy Capital AS, North E & P AS, North Energy Norge AS og Accello Partners I AS.
North Energy hadde et totalt tap på 25,3 millioner kroner i første kvartal 2018, mot et tap på 11,5 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2017.
Tapet som ble rapportert i kvartalet skyldes hovedsakelig et fall i aksjekursen for Seabird Exploration, som påvirker endringen i virkelig verdi av finansielle investeringer med 13,3 millioner kroner.
Lønn og tilknyttede utgifter i første kvartal var 1,9 millioner kroner sammenlignet med 4,5 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak redusert antall ansatte. Ved utgangen av første kvartal 2018 var det 6 ansatte i konsernet, ned fra en stab på 12 ved utgangen av første kvartal 2017. "
Finsken
04.06.2018 kl 20:03 4254

For å øke leteaktiviteten på norsk sokkel
implementerte de norske myndigheter nye
skatteregler i 2005, hvorpå letekostnader kan bli
refundert med 78%, begrenset til det skattemessige
underskuddet for året. Skatterefusjonen blir
utbetalt i desember påfølgende år basert på
selskapets ligning og Oljeskattekontorets
godkjennelse av denne.


Fra 2007 kan skatterefusjoner pantsettes, men
endringer i skatteloven trenger ytterligere
justeringer for å gi full sikkerhet for
långiverne. Det er forventet at nødvendig
klargjøring vil bli gitt av myndighetene i
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.
Redigert 04.06.2018 kl 20:07 Du må logge inn for å svare
Odi.1
04.06.2018 kl 21:08 4200

hva mener du med det ,finsken
at en risikerer å få kun 78% av refusjonene, og det ikke kommer før i Desember 18?
slik å forstå?...
oilbiz
04.06.2018 kl 21:22 2153

Refusjonen er på over 200 mill. melding om skatteoppgjør sendes ut den 7.november 2018 og pengene skal komme inn på konto 3 uker etter. Hvis de får godkjent tidligrefusjon så kan det komme før den tid, men når vet jeg ikke.

Skjønner ikke at det kan være tvil om beløpet Odi, dette er kommunisert veldig tydelig.
Redigert 04.06.2018 kl 21:27 Du må logge inn for å svare

Det er 78 prosent av leteutgiften som refunderes. Resten har selskapets aksjonærer bidratt med. Dette er det unike med ordningen. Uten dette ville svært få være villig til å sette i gang leteprogram i Norge. De fleste ville brukt pengene sine der skatten er mye lavere når produksjonen er i gang og pengene strømmer inn.
Odi.1
05.06.2018 kl 07:07 2037

supert, er full-lastet, så håp om å få igjen med god rente, vertfall :)

Les denne artikkelen om leterefusjonsordningen, og hva den betyr for mindre selskaper..

https://enerwe.no/nyheter/osterriksk-oljeselskap-betalte-22-milliarder-i-skatt-til-norge/