Hr.Suhr
04.10.2019 kl 22:27 283

Forkastelig at sånt får utvikle seg, særlig hvis det dreide seg
om å spare penger.
VG er flink på å gjengi sine granskninger, det skal de ha, men her
syntes jeg det gikk litt i langdrag med å gjengi luftforsvarets
selvfølgelige plikt til å involvere besetningen på forhånd i egen reiserute.

Men hvorfor skulle de trene på dette, og det i tåke, uten de selv kunne ha noen visuell kontakt?

Derpå ta råd fra et fly tårn i Sverige, som ikke hadde radar dekning på det område som de fløy over? Hva pokker er dette for noe?
Hr.Suhr
04.10.2019 kl 22:50 269

Ufattelig
...og i tillegg blir de beordret til å redusere høyde og har
IKKE opplysninger på fjellhøydene de styrer imot.
Redigert 04.10.2019 kl 22:51 Du må logge inn for å svare

Dette ble de beordret til fra et tårn, som ikke viste hvor de befant seg. Da tårnet ikke hadde radardekning over selve området. Helt utrolig.
Lurulf
05.10.2019 kl 14:17 211

Hovedårsaken til ulykken var at flybesetningen tok flyet under laveste tillatte høyde for det aktuelle området under værforhold som krevde IFR (Instrument Flight Rules). Besetningen visste ikke hvor de befant seg. Dette er en utilgivelig tabbe som kostet dem livet.
Flyet var utstyrt med terrengvarslingssytemer som kunne avverget ulykken dersom disse hadde vært innstillt korrekt, særlig med tanke på at de fløy IFR og ikke visuelt.

Flyets innflygingstrasè gikk vest for Kebnekaise. For at flykontrollen i Kiruna skulle vært i stand til å se flyet ved kollisjonstidspunktet måtte det befunnet seg i ca 13000 fots høyde. Kollisjonen skjedde i underkant av 7000 fot.
Mangelfull radardekning ved enkelte flyplasser er ikke uvanlig, spesielt hvor det er høye fjell i nærheten av det kontrollerte luftrommet. Dette er noe som flybesetningen skal vite og ta hensyn til når de planlegger ruten og innflygningen. Flykontrollradarer er primært et verktøy for å kontrollere flytrafikken, og er ikke egnet til å avverge kollisjon med terreng.

Ti minutter etter cockpit-samtalen blir flyet klarert til å gå ned til «flygenivå 100». Hvem klarert dette?
Så sier tårnet i Kiruna at mannskapet kan fortsette ned­stigningen til «flygenivå 70»...............? (Det er ikke radar­dekning i området. Tårnet vet ikke nøyaktig hvor flyet befinner seg?) På flygenivå 70 flater flyet ut inne i skyene. Det ligger nå lavere enn toppen av Kebnekaise. Like etter eksploderer flyet i Sveriges høyeste fjell.
Lurulf
05.10.2019 kl 16:32 185

ACC Stockholm klarerte flyet til 10000 fot. Tårnet i Kiruna tok deretter over og klarerte de videre ned til 7000 fot. Tårnet i Kiruna forutsatte at besetningen kjente til egen posisjon slik alle fly skal, noe som er spesielt viktig i områder uten radardekning.

Flyet befant seg i ukontrollert luftrom (dvs manglende radardekning). Da er flykontrollen helt avhengig av at flybesetningen rapporterer korrekt posisjon og høyde siden transponderdata ikke er tilgjengelig. Flykontrollen vil alltid forutsette at flybesetningen kjenner sin posisjon med mindre de tilkjennegir noe annet. Og selv om en besetning skulle be om posisjonsdata kan ikke flykontrollen gi de dette i områder uten radardekning.

"Så sier tårnet i Kiruna at mannskapet kan fortsette ned-stigningen til «flygenivå 70»."

Det virker som flyet følger dette. Og at de følger "ordre" og stoler på at dette er riktig.

Tårnet i Kiruna kjenner selvfølgelig utmerket godt til hva som fins av fjell i området.

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/kebnekaises-sydtopp-smalter-sverige-har-fatt-en-ny-hogsta-punkt/

Fjellets høyde uten snø, er ca 2097 moh. 15 mars er det ca maks snø. I VGs reportasje hevdes det at
toppen er 6893 fot (= 2101 meter). Og det er to jevnhøye topper. Så det fins "en slags vegg" mao. med
vannrett toppkant. Som befinner seg nær 7000 fot skille.

Det har det med å inntre ulykker ved avslutningen til Nato-øvelser. Tilfeldig ?
Og 15. mars er forøvrig begravningsdagen til Sveriges tidligere statsminister Olof Palme.
Redigert 05.10.2019 kl 17:19 Du må logge inn for å svare
Lurulf
05.10.2019 kl 17:38 164

Fra ulykkesrapporten:
Kl 14.49.55: Bodø Control informerte HAZE 01 at radartjenesten hadde opphørt og ba HAZE 01 om å kontakte Sweden Control, hvilket ble kvittert av fartøysjef.
Kl 14.50.25: Sweden: HAZE 01, Roger, negative radar contact.

Flybesetningen skal alltid følge instruksjoner fra flykontrollen. Men igjen så forutsetter det at flybesetningen kjenner egen posisjon, særlig i ukontrollert luftrom. Dersom de er usikre på egen posisjon skal de straks gå opp til minimumshøyden og varsle flykontrollen. I dette tilfelle var de åpenbart sikre på egen posisjon, selv om den viste seg å være feil. Besetningen skulle ha forvisset seg om at de var i ukontrollert luftrom uten radardekning, dette er en del av ruteplanleggingen som viste seg å være mangelfull.

I minuttene før det smalt diskuterte flybesetningen topper på rundt 7000 fot i området de befant seg i.
Redigert 05.10.2019 kl 18:17 Du må logge inn for å svare

Hvor langt rekker radardekningen ?
Lurulf
05.10.2019 kl 20:55 134

Fra rapporten:
"Svensk flytrafikktjenest sin radardekning varierer med vær men også med luftfartøyets type av transponder. Når forholdene over Kiruna flyplass er som best så har man dekning ned til omkring flygenivå 90, og vestover mot norske grensen ned til omtrentlig flygenivå 200-230".

Ved Kebnekaise går radardekningen i ca 13 000 fots høyde.

Svenske myndigheter søkte om å få tilgang til norske radarer i Nord-Norge for å bedre dekningen vest for fjellene i 2007. Dette ble ikke imøtekommet av Avinor. Svenskene har i ettertid igangsatt et prosjekt for å bedre radardekning selv.
Redigert 05.10.2019 kl 20:58 Du må logge inn for å svare