Aldri kjedelig å være REC-aksjonær


Denne uka har vært interessant, for å si det mildt. Først en analyse som nærmest avskrev REC som selskap, og så en oppdatering fra selskapet som på den ene siden tilbakeviste det meste av skremselen i Meyers analyse, men samtidig kom med den overraskende nyheten at Butte vurderes solgt. Jeg tror disse to tingene henger sammen, men i motsatt rekkefølge av hva vi egentlig trodde. Jeg mistenker at Meyer har hatt følere inn mot selskapet og snappet opp at noe var i emning og at ledelsen vurderte radikale grep. Dermed konkluderte han med at REC var i deep shit, og plottet inn tall i regnearket som skulle kunne forklare disse radikale grepene.

Der både Meyer og de fleste aksjonærer har bommet, er når det gjelder REC-ledelsens tro på ML som solar-leverandør. De fleste har tatt det for gitt at ML knapt er verdt noenting og at den burde vært stengt for godt for lenge siden. Diskusjonen har derfor vært hvor mye Butte er verdt og RECs eierandel i Yulin. Her er åpenbart styret i REC helt uenig. For dem er det ML som er indrefilleten, og dagens problemer er av midlertidig karakter. Derfor er de villie til å ofre Butte for å satse fullt på solar. Det store spørsmålet er hvor mye batterivirksomhet er inkludert i denne vurderingen. JUM må enten mene at solarprisene vil ta seg såpass mye opp at det er lønnsomt å satse på ML når handelskrigen er over, eller at sannsynligheten for batterivirksomhet er så stor at solar kun blir en bivirksomhet.

Uansett må vi vurdere REC helt annerledes enn vi har gjort i det siste. Nå blir igjen polysiliconprisene ekstremt viktige, og her har det ihvertfall begynt å gå rette vei igjen: http://www.sunsirs.com/uk/prodetail-463.html. Det blir også igjen viktig hva som skjer i handelskrigen med Kina og optimismen i amerikansk økonomi, for å få en så bra pris for Butte som mulig. Vi skal helst ikke selge Butte midt i en resesjon. Sånn sett lover det godt, ihvertfall for mandag, at optimismen kom tilake på de amerikanske børsene i går.
Redigert 21.01.2021 kl 09:16 Du må logge inn for å svare

Ja, dette blir svært spennende fremover. La oss si de får 400 mill USD for Butte. Etter tilbakebetaling av lån sitter de igjen med, inklusive dagens cashbeholdningen, godt over 300 mill usd cash (over 10 kroner per aksje) . Det betyr at oppkjøp til 50 prosent i Yulin er null problem. Etter et eventuelt oppkjøp sitter de fortsatt igjen med drøyt 150 mill USD i cash (5 kroner per aksje). Det gjør REC ekstremt godt rustet til fremtidig global pv-vekst igjen (eventuelt batterier).
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Det er alltid muligheter - Kriser skaper muligheter🤘
Største problemet er at Short og topp 20 rir sammen for å skremme vettet av småaksjonærene.☠️☠️☠️☠️
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
Falco1
06.10.2019 kl 10:33 8611

Tror ikke de får mer enn 300 MUSD for butte men det er jo mere enn bra spør du meg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Vel, gitt dagens aksjekurs og ved et eventuelt salg av Butte klarer i hverfall ikke jeg å se noen nedside. Det er åpenbart at med 150 mill USD på bok etter nedbetaling av lån og oppkjøp i Yulin, eventuelt ca 400 mill USD hvis man velger å selge seg ned i Yulin, så skal shorterne se ekstremt langt frem i tid hvis de skal se noen nedside.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
Celsius
06.10.2019 kl 11:05 8542


I mellomtiden funderer onkel Jens så det knaker.

Skal han også denne gang, gå inn som den reddende engel, etter å ha tapt milliarden i REC....

Vel, nå kan han nok lettere enn noensinne tidligere bedømme situasjonen, tross de gjenværende usikkerhetsfaktorer med skatt og handelsavtale.

Men han innser nok nå at egenkapitalinnskudd fra ham aldri har vært "billigere", og aldri har vært "tryggere". Han ser polypriser og aksjekurs på laveste nivå, at konkurrenter bukker under mens REC overlever, og at han har en enestående mulighet til å snu sitt RECtap til en betydelig RECgevinst.

Onkel Jens har nok ikke trukket siste åndedrag i sitt hjertebarn REC.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Jeg er uenig med deg der. Vel, vi får se på presentasjonen. Husk at nedturen nå er midlertidig. Den ble til og med kommunisert i q2. Semi-salget vil komme opp igjen. Gass salget var svakt økende i q3 og vil være stabilt i q4. Gitt en normalsitusjon vil salget øke i 2020 og videre fremover.

EBITDA som mål på verdi er vanskelig. Det er mange faktorer som påvirker dette. Men, gitt en normalsituasjon (som faktisk er det som er vanlig at man tar utgangspunkt i) , la oss si at Butte vil ha en ebidta på rundt 60 mill USD i 2020. En verdi på 5x ebitda vil da gi 300 mill. Jeg mener imidlertid at for Butte, som er en nedbetalt (gitt at kjøper ikke tar med seg lånet), små vedlikeholdskostnader, relativt stor bedrift med svært sterk kontantstrøm og ebit mer eller mindre helt lik ebitda vil verdsettingen være betydelig høyere (det er mange flere faktorer, se link nedenfor i forhold til dette, jeg mener nesten alle disse slår ut positivt for Butte). For Butte, ville jeg sagt 10x ebitda, dvs 600. Men gitt usikkerheten på kort sikt må man regne med at det blir gitt en rabatt. I mine øyne bør imidlertid kke denne være stor da det er flere potensielle triggere for sterkere vekst enn hva normalen skulle tilsi.

https://www.cronkhitecapital.com/articles/2019/4/1/business-valuation
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Umoe holder på å restrukturerer porteføljen sin og selger seg ut av ting de ikke ønsker å sitte i lenger. Man kunne mistenke at de vurderte å selge seg ut av REC også og restrukturerer selskapet så det ble enkelt å selge for en OK pris. Men børsmeldingen tyder på det motsatte. JUM har større tro på de delene av selskapet som markedet i dag knapt priser inn i det hele tatt, dvs ML og Yulin, enn Butte, som det er lettere å regne seg fram til en verdi på, basert på EBITDA de siste kvartalene. Jeg tolker dette langt på vei på samme måte som et innsidekjøp. JUM demonstrerer at han virkelig har tro på at ML har framtiden foran seg, enten til batteriproduksjon eller solar eller begge deler, og at opsjonen i Yulin er så verdifull at de vil gjøre alt for å benytte den. Og han er villig til å satse mye av sin egen kapital på at han har rett. Det hjelper ikke JUM mye om REC får solgt Butte for 300musd hvis Meyer skulle hatt rett når det gjelder muligheten til å få lønnsomhet i ML og at Yulin er så lite verdt at 15% utgjør kun 15musd. Da ville inntektene fra salget av Butte sakte men sikkert blitt brukt opp på å holde liv i et tapsprosjekt. JUM har heller ikke mulig til å selge seg ut over børs om han mister troen, slik vi småaksjonærer kan gjøre. Han er avhengig av at selskapet viser resultater for at han ikke skal tape alt. Det er selvfølgelig en mulighet for at JUM er komplett idiot når det gjelder økonomi og at Meyer er et geni, men han er ihvertfall så sikker på at han har rett så han er villig til å satse hele investeringen sin i REC på at ML og Yulin vil bli framtidens vinnere. Den siste uken har gjort det langt mer spennende å være REC-aksjonær. Oppsiden er langt større enn det jeg trodde når største aksjonær har så stor tro på ML. Samtidig er nedsiden større når han er villig til å selge ut den sikre delen og satse alt på den delen som markedet i dag ikke tror på. I tillegg sørger JUM for at Umoe får økt økonomisk handlingsrom ved å selge seg ut av andre virksomheter, samtidig som han styrer REC i en retning som han har tro på, mens markedet så langt har hatt minimal tro på. Mulig han er så kynisk at han tenker at han vinner også hvis markedet mister all tro på framtiden for REC når Butte er solgt, slik at han kan kjøpe opp hele selskapet for knapper og glansbilder. Jeg velger å tro at JUM ikke spiller russisk rullett med familieformuen og kommer i hvert falll til å bli med videre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
nemi's
06.10.2019 kl 11:26 8467

60MUSD ebitda fra Butte er for høyt. Du vet godt at tallet ikke kan brukes i noe oppsett etter RECs egne uttalelser denne uka.

REC sier dessuten i Q2-presentasjonen "Annual EBITDA contribution of ~ 50MUSD".

Q1-Q2 har gitt 24.4MUSD.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

MK, her er jeg enig med deg. 5xebitda er veldig lavt. En slik prising sier i realiteten at man ikke tror at bedriftens virksomhet har noen framtid. Det er ikke urimelig å forvente det dobbelte.

"The enterprise-value-to-EBITDA ratio varies by industry. However, the EV/EBITDA for the S&P 500 has typically averaged from 11 to 14 over the last few years. As of June 2018, the average EV/EBITDA for the S&P was 12.98. As a general guideline, an EV/EBITDA value below 10 is commonly interpreted as healthy and above average by analysts and investors. "
https://www.investopedia.com/ask/answers/072715/what-considered-healthy-evebitda.asp

I tillegg går vi inn i et lavrenteregime som mange mener vil vare i minst en generasjon. Det er knapt mulig å få rente på risikofri avkastning. Det gjør at selskap med et utbytte på 3-4% årlig er svært ettertraktet. Både P/E og EV/Ebitda skal gå opp når renta går ned.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
stidalen
06.10.2019 kl 11:34 8429

Hvis jeg ikke husker feil ble Rec solar solgt for 4,3 millarder. Rec Singapore kostet vel 10 milliarder å bygge. Jeg mener de ble solgt for en multippel 9 * ebitda iforhold til siste regnskap. Jfr hva det ville kostet å bygge Butte og en ebitda på 55 mill dollar ville det tilsvarende for Butte gi en verdi på 495 mill dollar. Eller er Butte en svakere bedrift enn Rec Singapore slik at multiplen på ebitda blir mindre ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Enig i at 50musd er rimelig å ta utgangspunkt i. Med en EV/ebitda på 10 gir det en verdi på 500musd. Så vet vi at man må regne med en rabatt når man selger høns i regnvær, så både 400 og 300 er mulig å argumentere for, men under 300 tror jeg ikke REC vil akseptere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
Falco1
06.10.2019 kl 11:36 8404

Mulig man kan få mere enn 300 MUSD selvfølgelig, men i mitt regnskap har jeg foreløpig lagdt 300 MUSD og dette forsvarer en langt høyere kurs pr i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Det er et godt poeng. Siden rentenivået var et helt annet da REC Solar ble solgt enn i dag, er det rimelig å forvente en høyere multippel enn da. I tillegg var og er solarmarkedet under kraftig press når det gjelder marginer. Det samme har ikke vært tilfelle for semiconductor. Derfor bør det være en høyere multippel her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Nemis,

Her er det rom for ulike tolkninger av 'normalsituasjonen'. Jeg vil hevde at uten handelskrigen hadde ebitda vært 60 mill USD i 2020 og voksende. Så får vi se når normalsitusjonen oppstår. Likevel, la oss si at vi benytter 50 mill USD i ebitda. Greit nok, men da bør rabatten bli langt mindre. Dette tar jo bort mye av usikkerheten. Summasummrum, gitt kvaliteten på Butte, ville jeg uansett ikke solgt for mindre enn 400 USD.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
nemi's
06.10.2019 kl 11:46 8366

Men utfallsrommet her er mye større. Etter ev. Butte-salg blir spørsmålet om REC er blitt respirator-REC. Og om JUM satser alt på en politisk handelsløsning med Kina, innen måneder fremfor år. Det er ikke så sikkert! Det kan være at REC kan, vil, og må investere i den omtalte PV-verdikjeden i US, end-to-end. Ref. uttalelsene til Tore Tafatt - at US allerede i lang tid har hatt et gigantisk sluttmarked for celle, paneler og prosjektering. Og at det var årsaken til at REC (JUM) nettopp derfor hadde etablert seg i US for polysil-produksjon. Tafatt poengerte US som verdens nest største PV-marked. Tafatt sa at det i US var full forståelse for US-polysil-produsentene måtte får markedsvilkår (også) i US for å kunne overleve. Tafatt sa at han muligens kunne komme tilbake til mer rundt disse planene allerede... på Q3. På den annen side: Tafatt har messet rundt silangass og batteriproduksjon, og behov for nasjonal sikkerhet rundt oppbygging av amerikansk batteriproduksjon. Da harmonerer det dårlig at eierskap til 70% av verdens operative silangass produksjon kan forsvinne på utenlandske hender med Butte-salg. Men igjen, kanskje har REC innsett eller fått konkrete tilbakemeldinger på at batteriprodusentene ikke vil investere i produksjon av Si-batterier på mellomlang sikt.

-----

På s. 30 i Q2-presentasjonen står REC's langsiktige strategi uttalt. I rekkefølge, for ML:

-selge FBR i Kina
-PV-verdikjede i US/ROW
-batterier

En greenfield fabrikk for ingot/wafer produksjon tar 2-3 år å bygge, investering 1.5BUSD. Deromkring.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Her er en fersk oversikt over EV/Ebitda fordelt på sektor over de siste fem år. For vår diskusjon er "industrials" mest relevant. Her har multippelen steget kraftig det siste året i takt med rentenedgangen. per 30/6 2019 var den på historisk høye 14,1.
http://siblisresearch.com/data/ev-ebitda-multiple/
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Ja, det blir spennende å høre hva de har å komme med på q3 når det gjelder dette. Hvis man skal tolke kun den knappe børsmeldingen, er det å selge FBR i Kina som de har klart mest tro på på kort sikt. Nå er det ikke sikkert at kjøper av Butte nødvendigvis blir et utenlandsk selskap, men det er uansett ikke RECs ansvar å sørge for at amerikansk nasjonal sikkerhet i en presset økonomisk situasjon som følge av håpløse politiske rammebetingelser. Sånn sett er dette også en klar beskjed om at det er i USAs interesse å få til en løsning som forhindrer dette.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Stidalen og fattig,

Takk takk. Svært relevant informasjon. Mitt minimumsanslag på 400 USD er sannsynligvis for lavt. Blir også svært spennende fremover i forhold til handelskrigen. Dow har reagert sterkt opp de siste par dagene. Greit at arbeidsledigheten er rekordlav, men jeg tror at markedet nå også ser en mulig løsning på handelskrigen. På meget kort sikt. Hvis Trump skal få til noe før valgkampen, må det skje rimelig raskt. Lu kommer til DC i neste uke. Mange mener han har en skisse til endelig løsning klar. Gitt presset som Donald er under om dagen er det mye som tyder på at så lenge det er noe fremdrift i denne skissen, så er veien frem til en nedskalering av handelskrigen og endelig avtale svært kort.


https://www.google.com/amp/s/thehill.com/policy/finance/464471-window-narrows-for-trump-trade-deals%3famp
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Nemis,

Ved et salg av Butte til riktig pris, kan rec ha ML i dvale i flere år. Uten tvil. Selv etter tilbakebetaling av lån og ved kjøp av de siste 35% av Yulin.

Men du har rett. Et fremtidig scenario er at det bygges en fullstendig verdikjede i usa, fra a til å. Det vil, som du sier, ta tid. Men jeg har mye mer tro på en ekstremt mye enklere løsning. Som nevnt er det et politisk sikkerhetsmessig ønske å beholde amerikansk polysil industri. I all kommunikasjon med Trump admininstrasjonen så er det helt klart at polysil er prioritert. Hvis det ikke blir noen avtale (som enten kommer i løpet av få måneder eller gudene vet når), så tro jeg derfor man rett og slett havner opp med noe så enkelt å kreve at solar som blir importert til USA skal inneholde amerikansk polysil. Dette har blitt nevnt før. Og er etter mitt syn det helt klart mest sannsynlige scenarioet hvis handelskrigen eskalerer ytterligere. Da snakker vi om måneder, ikke år, før markedet åpnes opp igjen for REC. Og ikke minst vil prisen hoppe i taket. Amerikansk polysil er ikke subsidiert og prisen blir derfor deretter.

Men ærlig talt tror jeg det blir en raskere løsning enn dette. Usa og Kina må få noe på plass. Begge parter vet dette. Selv Donald. Blir spennede til uka, og uka etter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
micke78
07.10.2019 kl 07:39 7723

Man ska ta hänsyn till alla bolagsdelar i samband med att man köper in sig, i detta fall har jag ingen som helst förståelse till rådande värdering, att rec går upp från nuvarande nivåer är solklart, hur mycket får tiden utvisa. Att enbartButte motiverar dubbla bv är ett tydligt tecken på att i princip inget är inprisat, att man dessutom aviserat en realisering av Butte borde ge blankare kalla fötter, egentligen enda sättet att synliggöra och slå blackarna på fingrarna
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
micke78
07.10.2019 kl 07:46 7703

Klipper in ”menas” räkneex, oavsett visar detta hur horribelt lågt bolaget värderas för tillfället, 350-650 musd. ”år 19:45 IP: +zpEZ8DFC
Jag nämde tidigare en värdering på Butte runt 400 miljoner dollar lite hastighet räknat och jag är inget proffs.
För att jämföra har Butte en ebitda marginal på 24 miljoner dollar för första halvår 2019.

För helår 2018 hade Butte ebitda på 52,2 miljoner dollar och 2017 låg ebitda på 55,3 miljoner.

Ska Butte komma upp i 50 miljoner 2019 trots ett olyckosamt Q1 där höga elkostnader fick dem att stänga ned produktionen?

Första halvår har Butte kommit upp till 9,1 miljoner och 15,2 miljoner dollar. Det gör att Butte måste generera 12,65 miljoner dollar i Q3 och Q4 för att nå 50 miljoner ebitda för 2019.

När REC i samband med emissionen tidigare i år visade sin plan framöver visade de att kassan skulle öka till 36 miljoner dollar i slutet av Q3. Nu med senaste pressmeddelandet ligger vi på 46 miljoner dollar dvs 10 miljoner mer än väntat.
Vad det beror på får vi se i Q3 men bra prestation av Butte kan vara en orsak.
Det jag vill komma till är att Butte bör överstiga Q2 ebitda trots lägre sälj av polysilicon och lägre sälj av Silanegas.
Det må låta konstigt men troligtvis har REC sålt både mycket av sitt lager av solargrade polysilicon samt att av de ~140MT Butte sålt är majoriteten floatzone vilket ger högst mariginaler.
Iallfall bör vi nå högre än 15,1 miljoner i ebitda i Q3 och då är vi på god väg att nå över 50miljoner i ebtida för Butte detta år.

Då kan vi leka med tanken att ebtida för senaste 3 åren för Butte ser ut så här. 55,3miljoner 2017, 52,2 miljoner 2018 och minst 50miljoner 2019.

Då bör vi kunna värdera Butte till EV/EBITDA på minst 50 milljoner per år.
S&P värderades med EV/EBITDA på 12,98 första halvår 2018. Men det är ett snitt för hela Standard & Poor"s.
Katorigorin Semiconductors ligger 7,64.
Vilken bransch vi ska förhålla Butte vet jag tyvärr inte men bör ligga mellan dessa någonstans.

Tar man snittet för S&P bör Butte värderas till 649 milijoner dollar vilket låter högt och 382 miljoner enligt snittet för Semicondcutors låter mer troligt.

Butte har bra historik och säljer produkter som tex Floatzone som de är bara 2 av i världen som kan producerar idag. Butte har också världens största flotta av Silane Gas Containrar samt en marknadsandel på 70%.

Dock kan Silane gas att bli en konflikt då Moses Lake besitter enorm kapacitet av Silane gas och i JV finns det 500MT loading även om det främst ska säljas i Kina. Men då batteritekniken eventuellt söker Silane finns det intresse för Moses Lake at sadla om sin verksamhet och konkurrera med Butte.
Detta bör ge rabatt på Butte eftersom det anses som en riskfaktor vid eventuellt uppköp av Butte.

Många hävdar en värdering på runt 300 miljoner dollar för Butte är rimligt. Det ger ett EntrepriseValue/Ebitda på 6 vilket kan anses som lågt.
Det skulle kunna stämma om REC var i knipa. Men av det vi vet idag ser inte REC ut att vara i knipa med tanke på att de ökade kassan till 46,2 miljoner dollar från 38,4 miljoner mellan två kvartal.

Riskerna är inte obligationslånet på 110 miljoner dollar utan snarare osäkerheten på Indemnification lån på 23,5 miljoner dollar och incometax på 30 miljoner som kan infalla närsomhelst eller aldrig.
Skulle båda dessa bli aktuella klarar inte REC att betala dessa på långa vägar. Dock har dessa två faktorer funnits sedan länge och ser inte ut att vara aktuella på kort sikt.


Skulle intresse finnas för Butte på 300 miljoner dollar ser vi inte dagens kurs på långa vägar då vi idag har värderat hela REC Silicon till runt 100 miljoner dollar för ett nedstängt Moses Lake, Butte och 15% ägarandel i Yulin med option på 34% men inte glömma alla lån då förstås som landar mellan 110-163 miljoner dollar.

Det blir intressanta tider och med ett eventuellt bud kan det fort bli intressant. 30 Oktober får vi mer information samt i slutet av veckan fortsätter samtalen på hög nivå mellan USA och Kina.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
Celsius
07.10.2019 kl 08:11 7648

Solid og overbevisende betraktning Micke, selv ved et krisescenario tatt i betraktning (på lav Butte-pris og tenkte høye passivaposter).

Vi får "fasit" any time.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Bør gå 10 x denne aksjen, tenke seg til at det er 100% til emi pris.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Greit nok, la oss si ebitda på 52 mill USD per år. Men husk at ebitda er helt lik ebit. Ingen lån, svært små vedlikeholsutgifter etc. Cash flowen er høy. Den også nesten helt lik ebitda. Det tilsier en høyere verdisetting av ebitda. Dessuten, i en normalsituasjon, vil ebitda raskt fly opp i 60 mill USD pluss, og videre vekst derifra. Selv uten en nornalsituasjon vil ebitda øke. Alle presentasjoner fra rec, pluss ulike analyser av semiconductor markedet, viser at man har en midlertidig nedgang i 2019.

Alt tilsier at verdien er høyere enn 6 ebitda. Betydelig høyere. Spesielt når alt tilsier at rentebanene i USA nå blir nedjustert. Dvs utgiftene til kjøper i praksis blir redusert. Ved et salg for 300 mill usd, vil avkastningen for kjøper, per år, være over 15%, økende til 20 i løpet av maks et par år. Det er bedre enn ca 0% i banken.

I tillegg kommer selvfølgelig alle fordelene til kjøper hvis det er strategiske valg også inkludert i oppkjøpet. Som det alltid vil være. Jeg mener derfor fortsatt at laveste salgspris er 400 mill USD. Og den burde bli høyere. Betydelig høyere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

RE - Jeg mener derfor fortsatt at laveste salgspris er 400 mill USD. Og den burde bli høyere. Betydelig høyere.

* Tenk på et tall er greit nok det, MEN verken selskapet selv eller markedet er enige med deg:

LES - Hvis selskapet ikke oppnår gode nok betingelser i en refinansiering, vil de vurdere å selge hele eller deler av gassfabrikken i Butte i USA. Torvund sier at siden et salg må representere noen håndfaste verdier i fabrikken vil ikke nødvendigvis et salg treffe nøyaktig de 110 millioner dollarene de trenger, men kanskje bli noe høyere

https://finansavisen.no/nyheter/boers-finans/2018/02/rec-silicon-vurderer-fabrikksalg

* MEN KANSKJE BLI NOE HØYERE - Mao, det er en viss forskjell på det selskapet forventer å få og den prisen du ønsker - ikke bare litt heller. Så får den enkelte selv avgjøre hvor man ønsker å legge listen gjennom å høre på selskapet som har inngående kjennskap til bransjen eller på andre som tar tall i fra lufta fordi de har et ønske om det... ;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Skulle de avhende pengemaskinen som gerererer 50-60 MUSD årlig for "noe over" 110 MUSD?? Haha.
PS: I den påfølgende perioden sa REC at de hadde fått indikativt bud på 300MUSD+
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Så det du sier er at Tore juger, ikke har peil og feilinformerer markedet for bare kort tid siden?
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Det var vel på påfølgende kvartralspresentasjon at TT slapp nyheten om at de hadde fått indikativt bud på 300MUSD+ på Butte, men de valgte Bondfinansiering 110MUSD.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Riskokern,

Nå må du slappe av. I artikkelen snakker tøffe tore om å selge deler av Butte. Deler. Det blir selvfølgelig helt umulig å selge deler slik at summen havner nøyaktig på 110 mill USD. Så enkelt. Selvfølgelig har de høyere forventningen for hele sjappa.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Ser ut som at selgerne har tatt frem kalkulatoren og kanskje også har lest seg opp på Hegnar Online i helga. De glimrer i alle fall med sitt fravær idag - så litt logikk er det visst igjen i verden... Kjøperne er tydeligvis i villrede og er tilbakeholdne de også. Kursen er med andre ord lettantennelig. Kjøperne må snart velge å skyte kursen opp en del prosent for å i det hele tatt lokke ut enkelte selgere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
Trier
07.10.2019 kl 11:53 7117

Helt riktig det du skriver Sofafilosof.
sentrale hovedstørrelser i verdi per aksje i NOK ved "på baksiden av serviett" beregning menst som illustrasjon. Hva tilgang til Kina og batterier evt. kan bety er ikke inkludert.
Butte (300 MUSD) 10.9
Mulig Ind.loan og mulig skattekrav -1.9
BOND -4.0
Cash 1.8
JV bidrag 2,7
Totalt eksl. ML 9,5

Dersom ind.loan og skattekrav frafaller: 11.5
I tillegg prising av ML 300MUSD: 22,40

Selv om dette er kun et enkelt eksempel illustrerer det etter min mening at verdien av REC på ingen måte gjenspeiles med dagens kursnivå. Får de ML drift med 100% kap. utnyttelse over flere år er oppsiden sannsynligvis langt høyere. Hvorfor noen selger seg ut på 3 kroner er en gåte.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

De klarer jo å selge seg nedover da, 2% i en uke er 10%, og slik går det frem til torsdag hvertfall. Så får vi samme tralten frem til kvartalsrapport 30 hvis utfallet er nye forhandlinger . Da er vi 20% ned... betyr ingenting at det prises til 800.m.nok eller 200.mnok. det er avklart på trend, og aksje går etter denne nå..ikke på verdi av selskap. Og ja, ML er 0 i den form det ikke er mulig å starte opp med leveranse.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
Falco1
07.10.2019 kl 12:04 7072

Ikke så vanskelig og skjønne MARSHALL WACE LLP slipper ut små aksjer på salg og kjøper støtter kvanta inn .På den måten har de fått lov og styre markedet lenge med all verdens roboter det ser man lett på handlingen. Topp 20 har økt litt ellers så sitter de passive og ser på. For meg så ser det ut som de ikke bryr seg nevneverdig om dette da de kan gjøre kjøp når som helst på en utrolig lav kurs og MArshall er snart ferdige med og dekke inn.
Spørsmålet er hvorfor har ingen av de store solgt og når begynner stor kjøpene i denne. Tipper om ikke lenge. Rett før eller etter Q3.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Hvorfor kjøpe hvis de vet at de kan kjøpe til lavere pris.noen vet noe alltid... ned og ned, hva skjer når ose skal nedover i da, eller morgen..jeg har solgt, og venter på inngang etter noe håndfast. Black rock klarer fint å styre denne slik at jeg kommer inn på et lavt nivå
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Slapp av, det er bare Sa2ri som selger seg ut. Når han ikke baiser er det et krystallklart tegn på at han er på vei ut. Når han har solgt ferdig kommer baisinga. Like sikkert som at det kommer dag etter natt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
Falco1
07.10.2019 kl 12:21 7011

Nettopp sånne som deg de håper på å dra ut av aksjen på vei ned selv om du også skjønner at aksjen pr i dag er priset helt feil.
Nå er de snart ferdig så får vi se etter det . Shorten er snart dekket og hva gjør dem da?
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
micke78
07.10.2019 kl 12:21 7006

Trorman på caset ökar man helt enkelt, finns ingen anledning att hojta över en nedgång med så pass låg omsättning som det är idag...
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare

Solgte på sl 4kr, så jeg har jo litt tid på å komme inn ser det ut som
Redigert 21.01.2021 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
Falco1
07.10.2019 kl 12:43 6955

Små tradere er alltid lett og bli kvitt dette vet de store shorterne. Men nå er det stort sett topp 20 og longere igjen hva gjør de da?
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare

En delavtale mellom USA og Kina kan allerede komme midt i november. Begge økonomier begynner å kjenne det. Har ingen tro på AB (på Shareville) som ikke tror på noen avtale da dette er en av favorittsakene til Trump. Jeg er enig i at Trump først og fremst tenker på seg selv, men for å kunne utnytte dette under valgkampen om et år må det skje noe snart.

https://www.google.com/amp/s/www.washingtonpost.com/business/economy/trump-faces-crucial-decision-on-china-as-both-economies-strain/2019/10/06/f6ee524c-e6db-11e9-b403-f738899982d2_story.html%3foutputType=amp
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare