Grønn energipolitikk drømmer,idioti eller selvmordspakt.

Volf
05.10.2019 kl 18:27 270

Grønn energipolitikk drømmer,idioti eller selvmordspakt.
I 2014 ble det politisk enighet i EU om nye klima og energimål for år 2030. Klimagassutslippene skal være redusert med 40% i forhold til 1990 nivå,fornybar energi skal utgjøre 27% av energibruken,og den totale energibruken skal reduseres med 27%. Et nytt forslag som innebærer reduksjon i den totale energibruken p 30% er like runt hjørnet.
Ikke nok med at den totale energibruken skal reduseres,en økende andel skal dessuten komme fra fornybare energibærere som sol og vindkraft.Problemet med disse er perioditeten,det vil si at vinden nødvendigvis ikke blåser eller solen skinner når vi trenger energien. Erfaringer fra Hawaii,California,Texas,China og Europa tyder på at 10-15 prosentandel av energimiksen for periodiske energibærere med mindre strømnettet oppgraderes betydelig eller et kostnadseffektivt lagringsmedium utvikles. I henhold til e-Higgway 2050 rapporten må det europeiske strømnettet oppgraderes til en kostnad på mellom 100 0g 400 milliarder euro for å håntere mer sol og vindkraft.Totale 2015 grossist inntekter for vind og solkraft i Europa var ca 13 milliarder euro,så det må med andre ord investeres mellom 8 og 31 ganger så mye som 2015 omsettningen for å øke andelen alternativ energi. Erfaringene fra Tyskland og Spania bekrefter at den lave kvaliteten på periodisk energi betyr at regnestykket for sol og vindkraft ikke henger sammen.
For hvert prosentpoeng periodisk energi som ble innfaset i energimiksen,gikk strømprisen opp med 7%. Den lave kvaliteten på periodisk energi innebærer at selv om vindmøllene og solcellepanelene skulle være gratis, kreves så store investeringer i strømnettet at det er tvilsomt om ytterligere innfasing lønner seg uten kostnadseffektiv lagring .Teknologien for effektiv lagring finnes ikke i dag.
Konklusjonen er at dersom Europa gjennomfører de utalte energimålene,så vil levestandaren i Europa mest sansynlig bli betydelig redusert. Målsettningen fremstår som en selvmordspakt som vil drepe økonomisk vekst og føre til en betydelig tilbakegang for Europa. Er snart på tide å fase inn politikere som klarer å gripe fatt i problemene og løse teknologien for effektiv lagring og at de slutter å bare tenke på å lagre sine egne posisjoner..
Ellers så lover denne raporten bra for olje og tankskipsnæringen i mange 10 år fremover.
Ha en fin og hyggelig kveld og tenk ikke formye på jeg har skrevet her,det går ut over humøret.

Hellboy
07.10.2019 kl 01:34 158

Lagringsteknologien finnes da... Vi har hatt den i over 100 år. Det kalles hydrogen....
OldNick
07.10.2019 kl 03:21 130

Vi vil komme til å se mye gule vester protester og streiker fremover, fulgt av fremveksten av nye nasjonalistiske partier, noe son er nødvendig for å drive grønnskollingene ut av politisk lederskap.

Denne saken har potensiale i seg til å sprenge unionen.
OZZY
07.10.2019 kl 03:24 125

Vokn opp TS. Du sover i timen.