Workovers gamle brønner


Zenith har 34 gamle brønner som for tiden til sammen produserer ca . 250 fat om dagen . Disse er nå gjenstand for " workovers " .Hva resultatet blir for disse får vi kanskje ikke vite før neste kvartalsrapport i slutten av November. Når det gjelder C-37 kan det ved Open Flow være mye større fare for tiltetting av sand ( som er et stort problem generelt onshore i Azerbaidsjan ) enn om brønnen hadde blitt gjennomført som planlagt .

https://www.azernews.az/oil_and_gas/143577.html