Tyske Energiewende har blitt fiasko pga. for små møller.


https://www.klimatupplysningen.se/2019/09/15/motstandet-mot-vindkraften/
(Dette var ikke den optimale linken. Det var en fin en her om dagen, men fant den ikke igjen i farten).

General Electric er i ferd med å komme med et kvantesprang innen vindkraft. Med en 12 MW mølle
kan de produsere 67 GWh. Normalt tidligere ville en teoretisk 12 MW mølle(er ikke produsert enda),
stå for 43 GWh, gitt et normalt godt vindsted.

Mye av de møller som fins, er jo småmøller som produserer + - 7 - 14 GWh. Når der så begynner
å komme 67 GWh møller, så endres dette betydelig.

Økonimien i gammeldags småmøller blir helt annerledes enn moderne stormøller. Og tenk bare på
vedlikeholdssiden for de gamle små møllene.

Nå må derfor ikke Norge bli noen som helst salderingspost i dette. Vi skal ikke anvende norsk uberørt
natur til å bistå Tyskland med å komme ut av sin fiasko. Og særlig ikke innunder ACER paraplyen.

Norge må ikke bøye seg. Nå er det faktisk om å gjøre å være tøff og si nei. Og gjøre oss kostbare.

Norge bør komme seg ut av ACER.
Det norske folk vil ikke ofre uberørt natur. Ethvert parti i Norge som tukler med norsk uberørt natur
taper valget. Ikke for mye penger engang, vil vi ofre norsk uberørt natur. Og norske grunneiere
tillates ikke å lefle med dette her.

Konsesjoner må IKKE kunne omgjøres til større møller, enn konsesjoner er gitt for. Ikke 5 øre i
erstatning.

Norge bør bringe møllene til havs. Og alt bør være norskeiet. Fri eksportpris betinger befrielse
fra ACER.
Redigert 06.10.2019 kl 22:55 Du må logge inn for å svare

Det kan legges til at det er ikke nok vind inne på tysk fastland til å drive store møller.
Og miljømessig er det ikke aktuelt å ha store møller der. Videre har tyskerne temmelig
lite offshorearealet, med heller ikke allverdens vindressurser der.

Vi kan kanskje hjelpe de, man da skal vi ha klekkelig betalt. Med havsbasert vindkraft.
Redigert 06.10.2019 kl 23:09 Du må logge inn for å svare

https://www.dn.no/energi/jens-ulltveit-moe/vindkraft/rec-silicon/jens-ulltveit-moe-tar-oppgjor-med-naturvernere-skit-i-verden-leve-norge-det-er-det-de-star-for/2-1-683776

Ulltveit-Moe sier vanligvis vettuge ting. Men her er jeg ikke enig med ham. Norsk uberørt natur er veldig ofte "hellig".
Vi bør nå bygge pilot for flytende fundament til GS's 12 MW mølle. Og Tyskland bør betale hele piloten. Gjøre som
Trump, fakturere de der vi kommer til.