"Umulig" fysikk


"Umulig" fysikk?

https://www.youtube.com/watch?v=3q0EwWYALD0
Titanium Disintegrates When Heated with Ohmasa Gas - Bob Greenyer of MFMP (6-13-2019)

"Bob Greenyer attempts to burn a hole in teflon with Ohmasa gas, which proves very difficult.
After not being satisfied that the hole produced was due to high heat,
he attempts to heat a piece of titanium with Ohmasa gas until glowing to cut a slit in the teflon with the glowing titanium.
He not only finds that he cannot make a significant cut into the teflon but the titanium actually develops hole on the heated edge which touched it.
Bob thinks that this reaction was due to the introduction of carbon from the teflon to the titanium after exposure to Ohmasa gas."


Kilde:

https://www.youtube.com/watch?v=OOcWAcecPxE
OHMA - The end of the beginning, the 'New Fire' has arrived

Flammen brenner med temp på ca 120 grader celsius.
Han beveger fingrene gjennom flammen uten å brenne seg.
Flammen rettes mot titanium. Hva skjer?

https://youtu.be/OOcWAcecPxE?t=5351
"Im looking at this right now and all, everything in physics is telling me that this is impossible"
Redigert 07.10.2019 kl 15:13 Du må logge inn for å svare
Larries
07.10.2019 kl 15:28 224

Uten å ville være blærete, men:
"Temperature is directly proportional to the average kinetic energy of the molecules in a substance.
If the degree of motion of the molecules inside an object doubles, the temperature will also double"

Når flammen på 120 C brenner hull i Titanium, så må den kinetiske energien til molekylene i gassen også øke.
Sammenheng mellom temperatur og kinetisk energi på atom-nivå skjer ved at elektron får et dytte i sin bane. Når elektronet går tilbake til normaltilstanden frigør den energi som elektromagnetisk stråling, som oppleves som strålingsvarme. Dennestrålingen spres videre i selve materialet som flammen rettes mot osv. Så varme er konvertering av kinetisk energi til elektromagnetisk strålingsenergi, og bølgelengden på denne stålingsenergien er avgjørende for temperaturøkningen.
Jo tyngre atom i brenngassen jo lavere temperatur på flammen er nødvendig.
Redigert 07.10.2019 kl 19:06 Du må logge inn for å svare

En meget interessant samtale!

Universitetsprofessoren benekter temperaturmålinger fra 3 uavhengige instrumenter. Han mener temperaturen på gassen er mye høyere enn det instumentene viser.

Det er en utfordring for professorer å ta imot ny kunnskap og samtidig erkjenne at den kunnskapen man har ikke kan brukes for å forklare de observerte fenomener.

https://youtu.be/OOcWAcecPxE?t=3565

"Either the university textbooks are WRONG
or this gas is something with incredible properties.
Tungsten was turning into dust.
Impossible by standard technophysics and we all saw it at the same time that tungsten with the help of this gas simply dustified. It can not be done by our textbooks so this gas must have some very novel, very new properties.
This is the conclusion."

>Jo tyngre atom i brenngassen jo lavere temperatur på flammen er nødvendig.
Denne gassen består av hydrogen og oksygen.


Er dette "umulig" fysikk? Er dette en bedrager, en sjarlatan?
Eller klarer han å gjøre noe som kunnskaps-Norge ikke klarer?

Fra intervju med John Hutchison.
https://youtu.be/WWMzPLWceGk?t=433

Her viser han frem to stykker med aluminium. Det ser ut som om de er slitt fra hverandre med voldsom kraft.

"To do this conventionally with RF energy or laser would take terawatts of power (1 terawatt er en trillion watt). It was all done at a distance on plastic milk containers - which is all videorecorded by the way. You can see the stuff all wiggling apart, falling apart and spreading out.
These things would turn into a rubbery messy stuff and fall apart, all on clear video, and once the machinery was stopped these things was hard enough and we'd go over there and pick them up and they were cold!"

Dette burde vekke opp nyskjerrigheten til norske forskere og ingeniører. Kan dere få til dette?

Hvilke metoder og hvilke apparater vil dere bruke for å reprodusere slike fenomener som vist her på disse metallstykkene?

Denne karen vet også hvordan radioaktivt materiale kan uskadeliggjøres! Vet dere det?

Er det ikke på tide å la prestisjen fare fra universitetene og høyskolene i dette landet?
Redigert 10.10.2019 kl 01:18 Du må logge inn for å svare