Det sløses enormt i statsbudsjettet.


* Helse og omsorg kan kuttes med 75 mrd. kr. om man gikk inn for det. Ingen behøvde å merke noenting.
* Innsparingspotensiale på pensjoner til eldrebølgen, stå lenger i jobb, og belaste institusjon kortere ved å bo hjemme lengre etc.. 75 mrd. kr.
Ingen behøvde å merke noenting.
* Forsvaret kan droppe bortkastede investeringsplaner med 25 mrd. kr. Ingen behøvde å merke noenting.
* U-hjelpen kan kuttes med 25 mrd. kr. Ingen behøvde å merke noenting.

Potensialet innen produktivitetsgevinster er stort både i offentlig og privat sektor. Fort 100 mrd. kr.
EU koster oss mye. Ved en tøffere linje, eller utmeldelse fra EØS er det mye å hente.

Media ynder å diskutere en 6 sekunders dansevideo på et utested, eller en idiotisk TV-serie EXIT med knivstikking og kokain, o.lign.,
mens det er forbedringspotensiale på fort 300 mrd. kr. + i året å diskutere i steden. Litt av dette kunne vært brukt på jernbane Oslo - Sthlm 2.20
og Oslo - Gtbrg 1.30. Innebærer også utslippskutt. Videre tverrforbindelsene E 134 110 km/t fra E 18 Holstad i Ås i Akershus til E 18 Jensvoll i
Lier i Buskerud. Og 90 km/t fra E 6 Moss til E 18 Skoppum i Vestfold. Prosjekter som virkelig ville lagt grunnlaget for industrietableringer på Østlandet.
Veitrafikken blir stadig mer elektrisk og miljøvennlig. Andre steder i landet med nærhet til smul og dyp havn, egner seg for kraftkrevende industri.
Mulighetene surres bort i en globalistisk og subsidiert norsk mediebransje. Det er en skam.
Men dette blir bygd allikevel. Det tar bare lenger tid enn det ellers ville gjort.

Statsbudsjettet burde lagt seg nærmere det svenske, danske og finske enn tilfelle er. Gapet er for stort.

Helseministeren vil bruke 280 millioner kr. på gratis heroin. Og x antall millioner på svindyre gratismedisiner
for homofile.
Mens en lang rekke reseptmedisiner i Norge MANGLER ! Knefall for profittjaget til legemiddelfirmaene til NWO.
Styringen av Helse- og omsorgsdepartementet er hull i hodet. Verstingdepartementet i Norge. Arbeids- og sosialdepartementet
er nest verst. (Hva er budsjettet til disse to til sammen ? Og hvor stor andel av statsbudsjettet er det ? ) HOD vil rasere villastrøk
i Oslo med 16 etasjes monster sykehusbygg klint oppi masse annet, som allerede er tilkorket nok som det er fra før. Og man
har andre flotte sykehuseiendommer som egner seg mye bedre på mange måter. (Dette lukter korrupsjon for å si det rett ut).

Opposisjonen på Stortinget burde fremme mistillitsforslag mot Helse- og omsorgsministeren. Og få ham kastet. Han er udetonert
dynamitt under beina på regjeringspartiet Høyre.Redigert 08.10.2019 kl 02:26 Du må logge inn for å svare