Hadia Tajik med ny parti-floskel:


Et mer «rettferdig og klimavennlig Norge»Nå jobbes det trolig under høytrykk på Youngstorget og hos innleide PR-partnere med å klekke ut nye «strategier» frem mot neste korsvei, valget i 2021.

«Kampen mot privatisering og profitt» både her og der ble ingen suksess for partiet under kommunevalget. I den grad dette var viktig for velgerne, var det SV og Rødt som høstet stemmer på det. Støres litt klossete forsøk på å rappe sentraliserings-temaet fra Senterpartiet og Vedum kan heller ikke sies å ha vært annet enn en flopp.

Man får lett inntrykk av at APs politikk de siste årene i hovedsak har gått ut på å dilte etter andre partier for å adoptere deres saker, og ellers kritisere regjeringen for absolutt alt den kommer med. Behovet for en ny, og fremfor alt egen politikk virker åpenbart.

Så hva blir det til fremover? Kommer det noen ny strategi, noe nytt slagord?

I øyeblikket kan det se ut til at «klima og rettferdighet» ligger bra an. Jonas Gahr Støre har allerede luftet dette ved noen anledninger. Derfor ble denne nye ordkonstruksjonen også Tajiks hovedbudskap i budsjettdebatten i Dagsnytt 18.

Men hva betyr det, egentlig?

Tajik utdypet:

«Flere må få muligheten til å være i jobb».

Finansminister Siv Jensen er også i studio, og er rask til å skyte inn at ledigheten i Norge fortsatt er svært lav. Norsk økonomi går godt. Umiddelbart virker det ikke som om Tajik, Støre og Arbeiderpartiet helt har truffet noen innertier her.

Men Tajik gir seg ikke så lett, hun vil nemlig intet mindre enn å

«løse de store oppgavene for de neste generasjonene».

Det høres flott ut! Hvordan skal dette skje?

«Vi vil sette i gang med karbonfangst, lagring og transport. Her kan man skape tusenvis av arbeidsplasser», sier Tajik.

ok. Så det var altså dette som var å løse de store oppgavene for de neste generasjonene.

Man merker seg at den nye finanspolitiske talspersonen i Arbeiderpartiet tydeligvis ikke har forstått hva det vil si å «skape arbeidsplasser», noe som kanskje burde vært et minimum av kunnskap i en slik posisjon.

Det å sette folk til å gjøre et eller annet, som å «fange, lagre og transportere karbon» og betale deres lønn fra offentlige budsjetter, er ikke å «skape jobber» et samfunn kan leve av.

https://www.document.no/2019/10/07/hadia-tajik-med-ny-parti-floskel-et-mer-rettferdig-og-klimavennlig-norge/
Pedal
08.10.2019 kl 01:57 361

Media vil løfte frem både Hadia og Ap uansett hvilke floskler og svada de ytrer.
Noni
08.10.2019 kl 13:06 290

Der avslørte hun seg kraftig, det viser at hun ikke forstår noe om samfunnsøkonomi.
Oskar2
08.10.2019 kl 16:53 250

Som vi ser er der en del politikere som ikke har kontakt med virkeligheten og tror at private arbeidsplasser kan hentes?
Hadia forstår trolig ikke at storparten av offentlige arbeidsplasser ikke er produktive og dermed ikke bærekraftig i samfunnsøkonomien.

Hun beviser vel her, at hun foreløpig er for ung, og for uerfaren, til å ha reflekterte og modne standpunkter som en politiker får gjennom lang erfaring. Erfaring får man ikke ved å lese seg opp på en sak.
HanVann
09.10.2019 kl 17:46 190

Ingen kan utenatt LEKSE LESING som hadji.

Borte vekk og så kommer hun med automatlekselesing
5xdagen ratta ta fastlekse SKATT KRAV seff

#SKATTE HADJI TADJIK SKATT
masmas de aller fattigste fra islam sakker etter de aller rikeste
islampop-u- listig og du norske islamskeptisk er vÆrste rajaaPparatet jakter på.
#B-ware nye A hat lekser
--->raja ratta tar deg
Redigert 09.10.2019 kl 17:49 Du må logge inn for å svare
siko1
09.10.2019 kl 21:29 170

Artikkelen i document.no av Tore Kristiansen hører hjemme i Norsk Dusteforbund.
Noni
10.10.2019 kl 00:15 141

Tajik er da ikke så ung, at hun ikke skulle skjønne at det ikke er særlig mye å tjene på å fange carbon, og å transportere den. Synes det blir mange uheldige uttalelser fra
henne.
fabian2
10.10.2019 kl 01:49 125

Rettferdig og klimavannlig Norge må jo være skikkelig "bærekraftige ord"
siko1
10.10.2019 kl 11:45 83

Å fange karbon er et særdeles viktig grep i kampen mot klimautslipp. Som oljenæringen selv sier; Vi vil utvikle industrien, ikke avvikle den. Der kommer karbonfangst inn som et viktig bidrag i kampen mot global oppvarming. Heldigvis har flere enn Tajik forstått dette.
Teknologien skal utvikles, Norge skal være med, kanskje også som leverandør av den. Da kan deler av industrien tjene på en nødvendig utvikling.
Å hevde man ikke "tjener" på å redusere CO2 utslipp er like meningsløst som å si at vi skiter i å samle opp oljeutslipp eller annet som forringer -man tjener da ikke noe på det...
Noni mener Tajik er ung.
Dersom Noni er like gammel eller eldre så har vedkommende åpenbart ikke fått ned seg noe elementært på veien i dagens samfunn - som vedkommende burde.

PartyJonas terap i dass: kan du slette den floskelen. Ikke det, neivei da.