Zena me rekyl er ventet


Oversolgt og panikksolgt, aksjen er verdt over 1 kr. Har dere glemt storfunnet? De som følger med kan gjøre kupp nå