NATTO: Møte med ledelsen


For to uker siden deltok undertegnede sammen med to større aksjonærer på et lengre møte med Nattos CEO og Styreformann. Vi ønsket å få en dypere forståelse for hvordan de tenker rundt selskapets fremtid og hvorfor de tilsynelatende har en relativt passiv holding til dette med aksjekursen. Her kommer et referat:

1) IR: Selskapet innrømmer at IR ikke er tilfresstillende, men har valgt å bruke tilgjengelige ressurser på operasjonelle aktivitier. (Se punkt 2.) På et senere tidspunkt vil de leie inn et konsulentfirma som kan bistå med å få selskapets IR aktiviteter opp på et tilfresstillende nivå. De synes at Kapitalmarkedsdager er svært ressurskrevende, men er åpen for diskutere løsninger hvor de møter aksjonærene i en sammenenheng utenom ordinær GF. De opplyser at de har presentert selskapet for div melgerhus og det er vårt innrykk at dette er aktiviteter som de vil fortsette med. Når det gjelder mangel på innsidekjøp, var det ikke mulig å bli så mye klokere utover at de minnet oss om at styret/ledelsen i perioder sitter på innsideinfo som hindrer dem i å handle. Undertegned minnet dem om at de samme reglene gjelder for kjøp utenom børs, og det blir derfor bare spekulasjoner i hvorfor de ikke laster opp når de mener at selskapet er underpriset.

2) Det operative : Selskapet har full fokus på å bygge kapasitet og bedre marginene. De poengterer at på syntetisk har de nå en ubegrenset produksonskapasitet (må ikke forveksles med lagerkapasitet) og at de nå i teoren også kan håndtere de aller største globale kundene (NB! Dette er en viktig milepæl) . Hva gjelder naturlig K2, har produksjonskapasiteten som kjent økt betraktlig i sommer, og de planlegger å øke kapasiteten ytterligere fremover. Når det gjelder marginer, bekreftes det som er nevnt i kvartalsrapporten: at dette er et stort fokusområde og at de er svært fornøyd med fremdriften så langt. Når dette materialiserer seg i kvartalsrapportene ble ikke sagt, men vi kan vel kanskje forvente/spekulere i at vi bør kunne se forbedringer fra og med Q4 og gjennom 2020.

3) Utviklingen i aksjekursen

Et sensitivt tema, men vi fikk bekreftet at ledelsen anser at selskapet vil bli en svært attraktiv oppkjøpskandidat i takt med økt kapasitet og bedrede marginer. Noen konkret prising av selskapet var vanskelig å få ut av dem, men et salg i nærheten av dagens aksjekurs var selvagt helt uaktuelt. Hvis det kom et bud som var representativt for underliggende verdier, trodde de at aksjonærene ville være åpne for å selge. Hvis ikke, ville selsakapet begynne å betale utbytte om noen år. En sterk vekst krever arbeidskapital og vårt inntrykk er at de ikke ønsker å gi slipp på den sterke veksten med det aller første.

4) Kaydence: De poengterer at de ikke er aktiv i selskapets drift, men innrømmer at selv om de har stor tro på K2 som legemiddel, er de svært skuffet over selskapapets manglende evne til å hente kapital.

Konklusjon: Vi tror at selskapet de neste 12 mnd vil levere en god vekst, noe økte marginer, samt en positiv bunnlinje. Vi tror dog de vil prioritere vekst fremfor overskudd/utbytte de neste par årene. Likviditeten vil være til å leve med, men ønsker de en sterkt vekst (40%+) vil en lånefasilitet eller emisjon måtte vurderes innen utgangen av 2020. Vi tror ikke på massive innsidekjøp, og likviditeten i aksjen vil være svak frem til de operative resultatene blir så bra at Nordeas analytikere blir "over seg" av begreistring eller at større investorer får øynene opp for hvor underpriset selskapet faktisk er.

Herman
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Takk for info. For meg høres det ut som at kursen blir lav lenge enda, hvis det ikke kommer ett bud på selskapet da.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Herman*
08.10.2019 kl 16:32 5098

Kursen vil også kunne gå noe på positive kvartalstallsrapporter, men oppkjøp og avtale med en global aktør er jo det som kan sende kursen til himmels.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
junope
08.10.2019 kl 17:34 5058

Takk for initiativ, og takk for referatet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
surplus
08.10.2019 kl 17:47 5035

Det forundrer meg at ledelsen tydeligvis deler informasjon ulikt i markedet. Forstår at du refererer til møtet, men en slik praksis er ikke et børsnotert selskap verdig. Selskapet kan komme med en statusoppdatering som en generell børsmelding. Til ledelsens forsvar kan det hevdes at det er lite nytt som kommer frem, men som aksjonærer burde dere vite det (dere hadde vel kanskje heller ikke forventet noe innsideinformasjon.....?).


Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Herman*
08.10.2019 kl 18:05 5012

Vi fikk overhode ikke noe innsideinformasjon. Formålet var å lufte vår frustrasjon, så snakket vi litt om det operative som er beskrevet i q2 rapporten. Grunnen til at vi la det ut nå, er at noen velger å kaste kortene i frustrasjon over en død aksje, noe vi mener er litt synd.Selv om vi mener selskapet burde gjøre mer for å få fart på interessen rundt aksjen, klarer vi ikke å se at dagens kurs på noen måter gjenspeiler de underliggende verdiene i selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
08.10.2019 kl 18:06 5006

Og hvem er det som har laget "estimatene" som sier at kursen i september skulle være mellom 40 og 45 kr ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
pips
08.10.2019 kl 18:07 5005

Sier heller tusen takk for infoen Herman.
Setter pris på det.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
08.10.2019 kl 19:19 4979

På E 24 børs under de fleste aksjer er det lagt ut "estimater" , etter diverse opplysninger om Natto står det estimater , nå falt fra 45 til 40 kr.....og under anbefalinger står det "hold"...........E 24 må vel ha spurt Natto om dette ?...."Hold" den eneste eneste anbefaling ,( andre selskaper har anbefalinger fra "kjøp" til "selg" ) .....virker som det må være en slags meglerhus som står for dette.....pussige greier. Hva er dette ?..........Estimatene ( for børskursen ) for mai til august lå på 20 kr...så gikk estimatene plutselig opp til 45 kr............................................................Var det svar godt nok , Herman ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
08.10.2019 kl 20:20 4936

Var det svar godt nok , Herman ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Herman*
08.10.2019 kl 20:36 4920

Det er bare Nordea som har analysedekning på Natto, og de har ikke de kursmålene du sikter til. Vet ikke hvor E24 henter dette fra. Selskaper setter ikke sine egne kursmål.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
surplus
08.10.2019 kl 20:47 4908

Dette er beregnede P/E verdier. Ikke estimater i kroner
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare

Var Hogne der og bekreftet som han gjorde i Sverige for 4 år siden at "all thje salespipl whill djive red spåitscars soon" ?

Huff.

HUFF
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Herman*
08.10.2019 kl 21:28 4881

Hogne lusket rundt i gangene med cowboystøvler og hestehale. Han gjør sikkert en glimtende jobb som CMO, men glad vi nå har en CEO som håndterer kritiske spørsmål på en meget tilfredsstillende måte.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare

Herman, very interesting to read.
Thanks a lot for sharing!
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
trendi!
09.10.2019 kl 01:03 4797

tull og svada fra ende til annen.
1. sitter på innside info, jada, men det hindrer dem ikke og handle
2 . svada
3. oppkjøp, nok ett svada svar
4. kaidans, tulleselskap. natto ville ikke klart og hente grunkers
konkluksjon, utbytte, svada og bare piss fra ledelsen med mr ..... i spissen. snusken snusker fremdelsen og snusker videre.

styr langt unna natto med ditto ledelse
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Herman*
09.10.2019 kl 14:14 4664

Når det gjelder et eventuelt fremtidig oppkjøp av NATTO, kan vi (etter min mening) dele potensielle kjøpere opp i følgende kategorier.

1) En global storkunde: En slik kunde vil muligens kunne legge igjen 100 mill kroner i natto i årlige varekjøp, og med en bruttomargin på over 50% (syntetisk) kan det virke som en attraktivt finansiell investering. Videre kan det også være en strategisk investering, i det de kan integrere produksjon av K2 i sine ordinære produksjonslinjer, noe som gir dem vesentlig mer kontroll.

2) Konkurrenter: Natto er verdens nest største produsent av K2 og de har et åpenbart mål om å ta tilbake tronen fra Kappa. En hver konkurrent med tilgang til finansiering vil være potensielle kjøpere. Dette vil sikre dem betydelige markedsandeler, kostnadseffektiv produksjon, samt tilgang til patenter/IP.

3) Bransjeaktører uten K2 produksjon: Dette kan være større aktører som produserer ingredienser for Nutraceutical segmentet, men som enda ikke har startet produksjon av K2. Et oppkjøp vil måtte vurderes opp mot kostnaden ved å etablere en effektiv produksjon og kjøpe seg markedsandeler.

4) Oppkjøpsfond: Hvis prisingen er tilstrekkelig attraktiv kan et slikt oppkjøpsfond kjøpe opp selskapet, ta det av børs og etterhvert selge det på et senere tidspunkt.

Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
09.10.2019 kl 14:23 4657

Jaddda , det er gratis å drømme......:)
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
09.10.2019 kl 19:13 4597

Ingen kjøper igjen på ordrelisten. Market-maker må kjøpe....og prøve å holde kursen unna 7-tallet
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
livsstil
09.10.2019 kl 22:58 4513

Det er ikke riktig Fabian. Hvis du ser på neste ukes aksjonæroversikt er jeg 100% sikker på at topp 20 har økt. Jeg vet konkret om flere som har kjøpt, meg selv inkludert.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
10.10.2019 kl 08:36 4435

Høyeste bud nå 7.70....market maker må nok trå til , uansett hva noen skriver.....
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
10.10.2019 kl 08:49 4432

Det ER market maker som trår til på 7.70 og 7.20 , det ser du av tallene
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Sukiyaki
10.10.2019 kl 12:02 4377


Herman*. Kjempefint at du har vært i kontakt med CEO og styreformann. Hvem i styret var du i kontakt med? ( hadde vært kjekt med et navn )
Jeg skjønner ikke at ledelsen synes dagens kurs og omsetning er grei, og at de ikke gjør noe med det.
Jeg har vært aksjonær i Natto altfor lenge til å tro at det vil skje noe som helst positivt i selskapet. Troverdigheten til selskapets ledelse og styre forsvant for mange år siden, og det er nok flere enn meg som synes. Gang på gang blir vi skuffet når selskapet legger frem tall. Det skjer ingenting, kun tomme ord.
Oppkjøpskandidat, utbytte, kursdrivende meldinger, økt bunnlinje, har jeg ingen tro på lenger. Selskapet fortsetter i det samme sporet som de har gjort i de altfor lange årene jeg har vært aksjonær.
Ja jeg syter og klager, og burde ha solgt meg ut for lenge siden.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
10.10.2019 kl 12:18 4362

Huff og huff , stakkars mann , du har min sympati. Men det ser nesten umulig ut å "komme seg ut" nå. Ikke engang på 5-6 kr er det mulig å få ut et større antall aksjer lengre. Det kan virke som løpet er kjørt.....Market maker var nok bare en desperat krampetrekning
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
10.10.2019 kl 12:34 4348

........Bærer det mot krematoriet ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Herman*
10.10.2019 kl 13:19 4328

Sukiyaki: Styreformann i Natto er som kjent Frode Bohan. Ellers har du min sympati, det er mye selskapet burde gjort annerledes de siste årene. For å nyansere bildet noe: Da jeg ble aksjonær i 2014, mener jeg å huske at omsetningen lå på ca 5 mill per kvartal, nå har vi passert 30. Bruttomarginen er også vesentlig høyere i dag. Q2 var en skuffelse, men vi må ikke glemme at de i et svakt kvartal med omfattende kapasitetsproblemer, faktisk leverte vekst. I q3 forventer jeg et mer normalt kvartal, og for q4 kan vi håpe at vi bryter den viktige 40 mill grensen. Men for all del: selskapets styre har aldri vist en rørende omsorg for aksjonærer som ikke kan sitte frem til et eventuelt oppkjøp. Føler dog at CEO gjør sitt aller beste innenfor gjeldende rammebetingelser. Vik og til en viss grad Rosenbaum, ble litt «nattofisert» etter en tid i selskapet. La oss håpe dette ikke skjer med Ramsøy.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
10.10.2019 kl 13:31 4305

Ja , du Herman , du Herman , den siste optimist....kan minne om musikerne på Titanic som sto og spilte på dekk mens båten sank i havet...... Du gi deg aldri.....Du får vel bare stå på da.....det nytter ikke å snakke deg til fornuft uansett.....alltid noe fantastisk som kan skje.....
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Herman*
10.10.2019 kl 13:47 4297

Jeg synes jeg er ganske nøktern. Minner for øvrig at CEO har kjøpt aksjer for ca 2 mill til en kurs vesentlig høyere enn i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
10.10.2019 kl 15:20 4254

... Hva er så vitsen med å ansette Norne til å kjøpe og selge aksjer til seg selv ? Det er jo ikke gratis. Eneste grunn jeg kan se , er at resterende aksjeeiere ikke skal selge seg ut , men at skal tro at det foregår noe......eller : At Oslo Børs ikke skal stryke Natto av noteringslisten fordi det ikke er omsetning.....siste forklaring er mest sannsynlig
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare

My feeling is that while the haters are ecstatic the smart money is buying.
I've added some more shares today.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
10.10.2019 kl 15:32 4245

Very impressive that you are able to write in another language. Congratulations ! Pero quando la bandera rocha esta izada , es prohibido banjarse !----- Jacta est alea - alea est jacta ; i latin kan du bruke den ordstillingen du vil.......smart money should be placed elsewhere
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Herman*
10.10.2019 kl 18:49 4176

Fabian2: Hvis du ikke slutter å forpeste Natto trådene, vil du bli blokkert på de trådene jeg starter. Det er forresten helt kurant at svensker foretrekker å skrive på engelsk. Svensson: I have also bought a few and know of others who have purchased significantly more the last few days.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
10.10.2019 kl 20:07 4146

Alle kan blokkere hvem de vil. Det oppfattes som et svakhetstegn. Sannheten kan være vond å høre. Skjønner godt deg hvis du ønsker å blokkere meg. Jeg har nemlig greie på K-vitaminer, på Universitetsnivå for forskere....derfor lar jeg meg ikke imponere av pensjonerte biokjemikere de trer på hvite frakker i reklameforsøk.......de som sitter i ledelsen for firmaet Natto , har egentlig ikke peiling på K-vitaminer , det de har lært seg , er emisjoner for å berike seg selv
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Herman*
10.10.2019 kl 20:19 4144

Det er nemlig det som er problemet. Du må gjerne være ekstremt kritisk, men du har dessverre ingenting å bidra med. Vi er noen få som har forsøkt å vise deg respekt, men du skriver bare vås. Det virker som du ikke har noe bedre å gjøre enn å spamme Natto tråder fordi din mor opplevde dårlig kundeservice fra TGM, selskapet til Nattos styreformann.
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
10.10.2019 kl 20:24 4141

Sannheten kan være vond å svelge. For øvrig må jeg ta avstand for at du betegner faktaopplysninger som "vås"....det blir for dumt.....Men cudos til Norne som klokelig holdt seg borte fra sluttauksjonen. ..... de ga seg på 7.70
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Herman*
10.10.2019 kl 20:36 4131

Vi har ikke sett noen tegn til at du har noen inngående kunnskap om K2, men jeg kan gjerne utfordre deg til å drive litt voksenopplæring ved å analysere produktene til Natto, Kappa og de andre store ingrediensleverandørene. Ønsker da fokus på forskjeller i kvalitet. Tidligere har du vist at du ikke forstår hvor i verdikjeden Natto befinner seg, så vi snakker her om k2 som ingrediens og ikke ferdigprodukt. Tar du utfordringen?
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
fabian2
10.10.2019 kl 20:42 4122

He-he , da får jeg vel svare som vestlendingen: " Me ber ikkje mat åt daude grisar"
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Jono
12.10.2019 kl 17:03 3967

takk for at du er like tolvmodig som meg selv Vestavind!
ja, vi har lagt bak oss en rar uke på mange måter, la selv inn en kjøps ordre, bare for å få erfare at det ble solgt aksjer til en lavere kurs neste dag.
nei, og kanskje det vil bli lenge til jeg måtte ønske å kjøpe flere aksjer, men man vet jo aldri?
NATTO er ikke noe vekst selskap for å si det forsiktig, selv om DET blir gitt uttrykk for at "noen" er fornøyd med en 20% økning i salget, så får vi heller håpe på, at kanskje en av kundene eller konkurrenter, legger inn et bud -- vi alle sammen, kan håpe på, kanskje 18-19 kroner, men for hva jeg vet, kanskje mer?
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Jono
12.10.2019 kl 17:30 3980

takk for at du gidder, men hvorfor? slike som fabin, finnes i alle tråene her, og gjenspeiler ofte noen -- eller rettere sagt seg som barn, noen har tatt smokken fra!
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare
Jono
12.10.2019 kl 17:38 3972

ja, jeg har kommentert noen ganger om NATTO, men selv om det kan gå måneder mellom, så følger jeg med, men i motsetning til andre, om de ikke har et alias for hver aksje de følger, mange andre å følge med på, ikke minst NEL, AXA, DNO, REC, KIT, NHY, ELK, osv. sikkert glemt flere, kanskje med vilje... ? :-)

nei, har liten tro på at kursen kan falle så mye mer, men så vet man aldri, for ALLTID noen som vet mye mer enn meg, men kanskje jeg forsøker meg igjen, ikke minst er likvid og har kontanter å handle for! :-)
Redigert 21.01.2021 kl 03:33 Du må logge inn for å svare