NATTO: Møte med ledelsen


For to uker siden deltok undertegnede sammen med to større aksjonærer på et lengre møte med Nattos CEO og Styreformann. Vi ønsket å få en dypere forståelse for hvordan de tenker rundt selskapets fremtid og hvorfor de tilsynelatende har en relativt passiv holding til dette med aksjekursen. Her kommer et referat:

1) IR: Selskapet innrømmer at IR ikke er tilfresstillende, men har valgt å bruke tilgjengelige ressurser på operasjonelle aktivitier. (Se punkt 2.) På et senere tidspunkt vil de leie inn et konsulentfirma som kan bistå med å få selskapets IR aktiviteter opp på et tilfresstillende nivå. De synes at Kapitalmarkedsdager er svært ressurskrevende, men er åpen for diskutere løsninger hvor de møter aksjonærene i en sammenenheng utenom ordinær GF. De opplyser at de har presentert selskapet for div melgerhus og det er vårt innrykk at dette er aktiviteter som de vil fortsette med. Når det gjelder mangel på innsidekjøp, var det ikke mulig å bli så mye klokere utover at de minnet oss om at styret/ledelsen i perioder sitter på innsideinfo som hindrer dem i å handle. Undertegned minnet dem om at de samme reglene gjelder for kjøp utenom børs, og det blir derfor bare spekulasjoner i hvorfor de ikke laster opp når de mener at selskapet er underpriset.

2) Det operative : Selskapet har full fokus på å bygge kapasitet og bedre marginene. De poengterer at på syntetisk har de nå en ubegrenset produksonskapasitet (må ikke forveksles med lagerkapasitet) og at de nå i teoren også kan håndtere de aller største globale kundene (NB! Dette er en viktig milepæl) . Hva gjelder naturlig K2, har produksjonskapasiteten som kjent økt betraktlig i sommer, og de planlegger å øke kapasiteten ytterligere fremover. Når det gjelder marginer, bekreftes det som er nevnt i kvartalsrapporten: at dette er et stort fokusområde og at de er svært fornøyd med fremdriften så langt. Når dette materialiserer seg i kvartalsrapportene ble ikke sagt, men vi kan vel kanskje forvente/spekulere i at vi bør kunne se forbedringer fra og med Q4 og gjennom 2020.

3) Utviklingen i aksjekursen

Et sensitivt tema, men vi fikk bekreftet at ledelsen anser at selskapet vil bli en svært attraktiv oppkjøpskandidat i takt med økt kapasitet og bedrede marginer. Noen konkret prising av selskapet var vanskelig å få ut av dem, men et salg i nærheten av dagens aksjekurs var selvagt helt uaktuelt. Hvis det kom et bud som var representativt for underliggende verdier, trodde de at aksjonærene ville være åpne for å selge. Hvis ikke, ville selsakapet begynne å betale utbytte om noen år. En sterk vekst krever arbeidskapital og vårt inntrykk er at de ikke ønsker å gi slipp på den sterke veksten med det aller første.

4) Kaydence: De poengterer at de ikke er aktiv i selskapets drift, men innrømmer at selv om de har stor tro på K2 som legemiddel, er de svært skuffet over selskapapets manglende evne til å hente kapital.

Konklusjon: Vi tror at selskapet de neste 12 mnd vil levere en god vekst, noe økte marginer, samt en positiv bunnlinje. Vi tror dog de vil prioritere vekst fremfor overskudd/utbytte de neste par årene. Likviditeten vil være til å leve med, men ønsker de en sterkt vekst (40%+) vil en lånefasilitet eller emisjon måtte vurderes innen utgangen av 2020. Vi tror ikke på massive innsidekjøp, og likviditeten i aksjen vil være svak frem til de operative resultatene blir så bra at Nordeas analytikere blir "over seg" av begreistring eller at større investorer får øynene opp for hvor underpriset selskapet faktisk er.

Herman
Herman*
25.10.2019 kl 22:05 524

Hele ledelsen og styret sitter i innsideposisjon fordi q3 er avsluttet men ikke offentliggjort. Det er ille nok at en primærinnsider selger i denne perioden, men styret/ledelsen tar nok ikke sjansen på å kjøpe. Påstår ikke at de ellers ville ha gjort det, da det blir ren spekulasjon.

The timing of the insider selling by LSS is very peculiar.
If the Q3 report include a negative surprise they risk going to jail.
If the Q3 report will be OK or a positive surprise, why sell now at a year low for the share around 7,5 NOK?
Redigert 25.10.2019 kl 23:37 Du må logge inn for å svare
Herman*
26.10.2019 kl 00:59 483

30k? Jaja, takk for at du bidrar på «dugnaden» for å ta unna det som dumpes.
Herman*
26.10.2019 kl 01:01 480

Desperate times call for desperate measures.
Redigert 26.10.2019 kl 04:23 Du må logge inn for å svare
holmes
26.10.2019 kl 10:20 431

Dette blir spekulasjon fra min side: det kan ha vært uenighet innen LSS om innehavet i Natto. Som vi ser så har Halldén trukket seg fra styret i LSS, men beholdt sin plass i Nattopharma sitt styret. Tenker derfor at det er andre krefter i LSS som har gått lei å vente på Natto og heller ønsker å satse på andre investeringer. At Halldén har beholdt sin plass i Natto styret ser jeg på som positivt langsiktig siden det bekrefter at han har tro på selskapet. Han kjøpte også noen flere aksjer i februar.

En annen ting er at ingen innsidere har valgt å ta disse aksjene som LSS nå selger ut. Det blir for lett å skylde på rapporteringsperiod osv. de kunne tatt dette utenfor børs og evt gjort det etter rapporten dersom det var ønskelig. Nei jeg tolker det som at innsidere synes det er helt greit med en lav kurs, trolig tenker de at det kommer muligheter for å skyte inn kapital og da på en lav kurs nå som handelen er som den er.

En tredje ting er at i meldingen fra 14. februar står det: "Life Science Sweden AB control 2,182,362 shares in NattoPharma ASA." Og ved neste oppdatering 21. oktober "Innan försäljningen hade Life science 1,878.910 aktier i Nattopharma (10,33%)", på hvilken måte de har redusert eksponeringen med 303452 aksjer, direkte eller indirekte, over eller utenfor børs vet vi ikke. Men dersom LSS er innsidere noe som de siste børsmeldingene bekrefter, burde dette omfattes av meldeplikten.
fabian2
26.10.2019 kl 11:23 406

Det er mycket enklare : Life Science Sweden har trøttnat på Natto , og innsett realiteterna , att pengarna skal vare i Kaydence.......Natto har jo gitt avkall på ethvert pengekrav mot Kaydence.....det lukter ikke bare kokkelimunke , det er det.............Dette er en usedvanlig frekk måte å tuske til seg pengene på , ...samtidig som det viser at man "driter" i Nattos aksjonærer.
Redigert 26.10.2019 kl 11:35 Du må logge inn for å svare
holmes
26.10.2019 kl 11:55 393

De har gitt avkall på renter og avdrag over en 24 måneders periode, lånet består fortsatt.
Herman*
26.10.2019 kl 12:03 388

Holms: Du skriver mye fornuftig, men en ting må vi få klarhet i. Mener du ar LSS kunne solgt utenom denne perioden hvor styret/ledelsen automatisk sitter i innsideposisjon? Det vil si før oktober eller etter q3 i nov....? Jeg er helt enig med deg, men da må vi legge til grunn at de faktisk ikke har fått akutte likviditetsproblemer. Selv velger jeg å tro at de har fått noen utfordringer da jeg antar at de ville ha håndtert dette noe annerledes hvis det var en planlagt strategiendring. Har ikke snakket med dem, og er jo ikke sikker. Når det gjelder din antakelse om at innsiderne synes det er greit at kursen gruses fordi da kan de trå til som generøse redningsmenn med en liten emisjon over børskurs, så skjønner nok alle hvorfor du tenker slik. Jeg håper du tar feil. Hvis selskapet noen gang skal kjøre en emisjon for å kunne finansiere en meget sterk vekst, håper jeg de venter til de har sikret seg en global storkunde. Alle skjønner jo da at et stort og umiddelbart hopp i omsetningen krever litt ekstra arbeidskapital i form av lån, ek eller begge deler.
Redigert 26.10.2019 kl 12:39 Du må logge inn for å svare

Nå er ihvertfall kursen jevn og stabil , det må jo være betryggende

fabian ledelsen har gitt tilbake til sine lovers. selskapet er ikke verdt dagens kurs, selv den er overpriset. drittselskaper med dritt ledelse har ikke livets rett. dette burde mr ..... 'ypperste' presten vite i selskapet, men når ikke kompetansen er der, er det ikke så greit
Redigert i dag kl 00:43 Du må logge inn for å svare